Return to Video

3rd Kids Knowledge Seekers Workshop Oct 22 2014. Subtitles.

 • 0:12 - 0:13
  Rick Crammond (RC):
 • 0:13 - 0:18
  Ok! Velkommen alle sammen til
  Kids Knowledge Seekers Workshop.
 • 0:18 - 0:22
  Mitt navn er Rick Crammond, jeg er
  en av co-hosts i dag sammen med
 • 0:22 - 0:26
  Keyvan Davani (KD), og vi skal snakke
 • 0:26 - 0:29
  med Mr Keshe (MK)
  fra Spaceship Instituttet
 • 0:29 - 0:33
  og han skal vise oss ting...
 • 0:34 - 0:36
  underverkene i universet...
 • 0:36 - 0:41
  brakt til oss med øynene til
  et barn, i utgangspunktet.
 • 0:41 - 0:46
  Og vil vi fortsette med det
  vi lærte forrige uke med...
 • 0:46 - 0:50
  hvordan... ting er skapt i universet
 • 0:50 - 0:55
  og hvordan den magnetiske Plasma
  og felt samhandler.
 • 0:57 - 1:01
  Jeg tror vi er klartil å kjøre.
  Er Keyvan ønsker du å...
 • 1:01 - 1:05
  si noe for å legge til denne
  workshopen på dette punktet?
 • 1:06 - 1:09
  (KD): Som for meg selv,
  er at jeg har lært...
 • 1:10 - 1:11
  fordi, du vet,
 • 1:11 - 1:14
  Mr Keshe sa noe virkelig,
  virkelig fundamentalt viktig.
 • 1:14 - 1:17
  Han sa at alt henger sammen.
 • 1:17 - 1:20
  Og... Vel...
 • 1:20 - 1:26
  Jeg lærte, du vet, hvordan magnetfelt
  enten frastøter eller tiltrekker hverandre
 • 1:26 - 1:29
  Selvfølgelig ville jeg være mer,
  du vet mer,
 • 1:29 - 1:33
  mer nysgjerrig på å vite hvorfor.
 • 1:33 - 1:36
  Men, du vet, det er begynnelsen,
  så jeg er...
 • 1:36 - 1:37
  Det er virkelig vanskelig, vet du,
 • 1:37 - 1:42
  fra et materie basert vitenskapelig
  oppfatning, til en, til en ikke-materie,
 • 1:42 - 1:45
  og jeg tror det er problemet
  mange mennesker har.
 • 1:45 - 1:48
  Dette er tenker jeg, hva Mr
  Keshe mener når han sier,
 • 1:48 - 1:51
  du vet, folk ikke kan
  akseptere sin egen eksistens.
 • 1:51 - 1:55
  Så ja!
  Kanskje vi kan gå langs disse linjene.
 • 1:55 - 1:58
  Men, takk Mr Keshe.
 • 1:58 - 2:02
  (MK): Å, du er velkommen. Se om vi kan
 • 2:02 - 2:05
  opplyse deg litt lenger i dag,
 • 2:05 - 2:09
  Jeg har mottatt noen e-poster at
  de voksne lærer mer fra barna...
 • 2:11 - 2:14
  (KD): Du bryter opp Mr Keshe. Hallo?
 • 2:15 - 2:19
  (RC): Ok, for folk på live stream
  synes vi å ha litt av et problem
 • 2:19 - 2:23
  med tilkoblingen til
  Spaceship Instituttet.
 • 2:23 - 2:26
  Vi mistet dem nettopp midlertidig.
 • 2:27 - 2:29
  (KD): Så lenge Mr Keshe
  ikke er online igjen,
 • 2:29 - 2:33
  Jeg mener, ville du ha en posisjon
  på det jeg nettopp sa Rick?
 • 2:33 - 2:36
  Jeg mener. Er du enig med meg med...
 • 2:36 - 2:40
  med de grunnleggende spørsmål, som du
  vet, som oppstår for mange mennesker?
 • 2:41 - 2:43
  (MK): Hva er spørsmålene?
 • 2:43 - 2:44
  (KD): Oh! Hei Mr Keshe.
 • 2:44 - 2:46
  (humrer)
 • 2:46 - 2:48
  (RC): Ja, kan du gjenta det Keyvan?
 • 2:48 - 2:51
  (MK): Det virket som vi er tapt, men
  vi er fortsatt på planeten jorden.
 • 2:51 - 2:53
  (latter)
 • 2:54 - 2:57
  (KD): Nei, jeg forventer at, du vet,
  en tilstand av evolusjon som helst
 • 2:57 - 2:59
  eller noe akkurat nå, men, og...
 • 2:59 - 3:03
  og det skjer, og det er, vet du.
  når jeg lytter til alle disse workshops,
 • 3:03 - 3:06
  ikke bare dette, men de andre.
  Jeg fortalte tidligere Rick,
 • 3:06 - 3:10
  er det, vet du, det er...
  det går raskt og raskere.
 • 3:10 - 3:14
  Dette er... dette er virkelig hva
  du mener sannsynligvis, ved å si
 • 3:14 - 3:18
  Aldri i menneskehetens historie har,
 • 3:18 - 3:22
  du vet, så mye kunnskap og vitenskap
  og teknologisk forståelse
 • 3:22 - 3:26
  blitt overført, du vet, det er utrolig.
 • 3:27 - 3:29
  (MK): Ja, men tingen er...
 • 3:29 - 3:31
  Din generasjon og min generasjon
 • 3:32 - 3:37
  og kanskje i noen tilfeller
  våre foreldres generasjon,
 • 3:38 - 3:42
  er den eneste generasjon i menneskeheten
  som snakker om strøm og spenning
 • 3:42 - 3:46
  og... alle slags ting.
 • 3:47 - 3:52
  Så, hvis du hadde talt
  til våre tipp bestefedre,
 • 3:52 - 3:55
  ville de ha sagt, "Atom hva?",
 • 3:55 - 3:59
  eller de ville ha sagt:
  "Det er ingenting der. Det er bare en...
 • 3:59 - 4:03
  Det er... det er fantasi
  og alt er løgne. "
 • 4:04 - 4:08
  Det er vår generasjon
  som har kommet til å se mer
 • 4:08 - 4:11
  og forstå mer med en ny
  linje av kommunikasjon.
 • 4:11 - 4:17
  Jeg har sagt dette før, det er hva vi kan
  akseptere i henhold til vår egen forståelse.
 • 4:17 - 4:21
  Da jeg var i Teheran for 5 år siden,
  sa en fyr...
 • 4:21 - 4:26
  Min far da han kom fra Moskva,
  for ca femti, seksti år siden, pluss.
 • 4:26 - 4:31
  Og han sa: "I Russland
  har de metall som flyr".
 • 4:31 - 4:33
  Og alle sa:
  "Du er gal, dette er umulig",
 • 4:33 - 4:37
  "Du er, du vet, har du gått mentale.
  Går til Russland og kommer tilbake ".
 • 4:37 - 4:40
  Og etter noen år,
 • 4:40 - 4:44
  så de at metall fugl, vi kaller
  det et fly, dukket opp i Teheran.
 • 4:44 - 4:50
  Så det er det vi har akseptert,
  som er den vanskeligste delen å avvise
 • 4:50 - 4:51
  fordi ellers må vi...
 • 4:51 - 4:59
  må vi innrømme i vår egen svakhet
  og ikke forstå helheten.
 • 4:59 - 5:02
  Og dette er en av grunnene til at vi
  lager disse programmene for barn,
 • 5:02 - 5:09
  det er, vi setter det rette frø
  for forståelse av skapelsen,
 • 5:09 - 5:11
  fysikk, kjemi, biologi.
 • 5:11 - 5:14
  At når de blir lært andre linjer,
 • 5:14 - 5:18
  er de selv blitt dommere
  av kunnskapen.
 • 5:19 - 5:23
  Og dette er hele greia, sa du bare...
  i begynnelsen,
 • 5:23 - 5:27
  hvordan feltene virker sammen, hva
  er tyngdekraften, og hva er ikke.
 • 5:27 - 5:31
  Hvis vi ser på dette settet med magneter.
 • 5:31 - 5:38
  Dette er en serie av magneter satt
  sammen som et felt av... magnetfelt.
 • 5:38 - 5:42
  Så, hva skjedde i denne tingen?
 • 5:42 - 5:44
  En av grunnene til at han rister er
  fordi hans bror er i nærheten her
 • 5:44 - 5:46
  så den prøver å leke med den.
 • 5:46 - 5:50
  Så, det som skjedde er at feltene,
 • 5:51 - 5:53
  dette ser ut som utstrakt Plasma,
 • 5:53 - 5:57
  det er mer som en stråle av lys, fordi
  en stråle av lys er en plasma også.
 • 5:57 - 6:04
  Så, det som skjedde, denne strålen av
  magnetfelt, som kommer ut av denne Plasma,
 • 6:05 - 6:09
  går med en høy hastighet i
  retning av pilen, hodet.
 • 6:09 - 6:14
  Men, som den beveger seg, kommer den
  i kontakt med andre magnetfelt
 • 6:14 - 6:16
  og i sentrum er det
  andre magnetiske felt.
 • 6:16 - 6:20
  Hvis du har to like magneter,
 • 6:21 - 6:26
  du ser, hvis deres størrelse
  er den riktige,
 • 6:27 - 6:30
  de... hva de gjør, de
  tiltrekker seg hverandre.
 • 6:30 - 6:33
  Hva er dette? Hva er denne attraksjonen?
 • 6:33 - 6:36
  Attraksjonen er som en tunnel.
 • 6:36 - 6:41
  Du har en tunnel og det som går inn i
  tunnelen må komme ut av tunnelen.
 • 6:41 - 6:48
  Så, hvis du har en enveis
  tunnel hos deg, i byen din,
 • 6:48 - 6:54
  finner du ut at bilene kan ikke gå
  gjennom motsatt vei, fordi det én veis.
 • 6:54 - 6:59
  Og dette er hvordan de magnetiske feltene
  er i alle former i plasma tilstand.
 • 6:59 - 7:04
  Så, hva som kommer ut i samspill
  med de andre feltene, i miljøet,
 • 7:04 - 7:06
  fordi universet...
 • 7:06 - 7:10
  Det er ingen steder i universet som
  vi ikke kan finne noen magnetiske felt.
 • 7:10 - 7:12
  De er der, forskjellige styrker,
 • 7:12 - 7:16
  ulike krefter, at de...
  de viser seg.
 • 7:16 - 7:20
  Så, som magnetfeltet
  kommer ut av denne ringen,
 • 7:20 - 7:24
  er han nødt å samvirke med det magnetiske
  felt som går inn her.
 • 7:24 - 7:26
  Så det er et enveis system, en tunnel.
 • 7:26 - 7:30
  En... bil kommer ut av tunnelen
 • 7:30 - 7:33
  og den må gå i en annen tunnel.
 • 7:34 - 7:35
  Han har ingen andre valg,
 • 7:36 - 7:39
  fordi det er slik det er blitt innstilt.
 • 7:40 - 7:42
  Så, hva skjer?
 • 7:42 - 7:44
  Så mange felt kommer inn,
 • 7:44 - 7:47
  herfra til her
 • 7:47 - 7:49
  og har de to valg.
 • 7:50 - 7:54
  Hvis dette er i den samme
  retningen, slik at de kan gå inn.
 • 7:54 - 7:59
  Så, når de går i, hva som enn
  kommer ut av dette...
 • 8:02 - 8:03
  (KD): Brutt, hallo?
 • 8:03 - 8:04
  (RC): Oops, ja.
 • 8:04 - 8:05
  (KD): Rick?
 • 8:05 - 8:09
  (RC): Ja! Vi synes å ha mistet
  Spaceship Instituttet igjen der
 • 8:09 - 8:14
  for en kort tid.
  Jeg er sikker på at de kobler til igjen.
 • 8:14 - 8:15
  (KD): Dette er spennende.
 • 8:15 - 8:20
  (RC): Ok, vi får fortsette vår
  samtale fra før, antar jeg Keyvan?
 • 8:20 - 8:22
  ... (Ikke hørbart)...
 • 8:22 - 8:25
  (RC): Oops, her kommer han igjen.
 • 8:25 - 8:26
  (MK): Vi er tilbake?
 • 8:26 - 8:28
  (RC): Yeah! Hver gang Keyvan og jeg
 • 8:28 - 8:31
  prøver å få en samtale i gang
  her, forstyrrer du.
 • 8:31 - 8:33
  (latter)
 • 8:33 - 8:34
  (MK): Ah, ah, ah....
 • 8:34 - 8:38
  Vil du vi skal gå tilbake og komme igjen
  i morgen tidlig klokken åtte...?
 • 8:38 - 8:41
  (RC): Nei! Det er greit,
  vi går et annet sted.
 • 8:41 - 8:45
  (MK): Ja,... ha en god kaffe.
  (RC): Og du .. Takk.
 • 8:45 - 8:50
  (MK): Så, det som skjer er at
  feltene tiltrekker hverandre
 • 8:50 - 8:53
  og hva som kommer ut av en har...
 • 8:56 - 8:59
  (RC): Ok vel, vi bare går med
  strømmen her og de vil...
 • 8:59 - 9:01
  de kan komme til å falle inn og ut,
 • 9:01 - 9:05
  vi får kanskje bare deler av denne
  sendingen som den kommer ut.
 • 9:06 - 9:10
  Yeah! Kan bli et par minutter her
  i mellomtiden kanskje vi kan...
 • 9:11 - 9:16
  fortsette på vår samtale som vi startet
  tidligere eller en annen.
 • 9:18 - 9:23
  Ok, du sa Keyvan, kan du
  forklare situasjonen?
 • 9:23 - 9:26
  Vince (V): Jeg mener ikke å
  avbryte deres samtale der gutter.
 • 9:26 - 9:30
  ... (Latter)...
 • 9:30 - 9:34
  (RC): Takk, vi har en pokkers
  tid, med å skjønne poenget ditt her.
 • 9:34 - 9:40
  (V): Yeah!... Jeg må be om unnskyldning
  for de tekniske forsinkelser.
 • 9:41 - 9:44
  (RC): Ok, så la oss prøve det igjen og...
 • 9:44 - 9:48
  Keyvan, spørsmålet eller
  situasjon som du legger ut der.
 • 9:48 - 9:51
  Kanskje du kan stille det
  på en enda enklere måte?
 • 9:51 - 9:57
  Slik at, alle barna forstår,
  så vel som barna i oss.
 • 9:57 - 10:02
  Kan du... kan du stille det igjen
  der mens vi har dette mellomspill
 • 10:02 - 10:04
  her?
  (KD): Vel, de tanker jeg hadde
 • 10:04 - 10:07
  er det, vet du, når Mr. Keshe sa:
 • 10:07 - 10:09
  "Alt henger sammen"
 • 10:09 - 10:12
  ... Det var helt logisk.
 • 10:12 - 10:16
  Fordi, du vet, mange,
  for mange mennesker...
 • 10:16 - 10:19
  det er du vet, vi fortsatt...
  det er mange mennesker som
 • 10:19 - 10:21
  fortsatt ikke, du vet,
  tar det som gitt.
 • 10:21 - 10:24
  Det, du vet, vi er ikke de
  eneste kreasjoner av universet.
 • 10:24 - 10:31
  Og, jeg tror folk har
  veldig vanskelig for å fatte
 • 10:31 - 10:34
  ideen om at, du vet,
  vi er ikke, vet du
 • 10:34 - 10:38
  alene i dette universet eller
  noe annet univers. Og...
 • 10:40 - 10:43
  ... Og det er fornuftig, du vet, når
  Mr Keshe sa, du vet, det er på tide...
 • 10:43 - 10:47
  "Tiden er over for alle og
  enhver form for religion",
 • 10:47 - 10:50
  du vet, for alle former for dogmer.
 • 10:50 - 10:53
  Og, jeg tror det egentlig dreier
  seg om fred og... overflod.
 • 10:53 - 11:00
  og disse var, i likhet med de tanker
  trøster meg noe de siste dagene.
 • 11:01 - 11:03
  Det er fullt synlig, alt sammen,
 • 11:03 - 11:10
  men jeg bare tenker hvorfor er det
  så vanskelig å... Akseptere, vet du,
 • 11:10 - 11:12
  selve kjernen av vår eksistens, vet du,
 • 11:12 - 11:15
  den vitenskapelige kjernen av vår
  eksistens.
 • 11:15 - 11:19
  Så tenkte jeg du kanskje
  har noen tanker om det, vet du,
 • 11:21 - 11:23
  Når Mr Keshe, vet du,
 • 11:23 - 11:28
  gjentar og gjentar om og
  om igjen at alt er Plasma.
 • 11:32 - 11:35
  Dette er, du vet, dette
  er grunnen til at, du vet,
 • 11:35 - 11:39
  Derfor tror jeg at det er en veldig god
  idé, du vet, å starte med barna fordi
 • 11:39 - 11:43
  de er de eneste som fremdeles
  er åpne i sinnet med sin....
 • 11:43 - 11:47
  med deres.... du vet, med sin
  kreative tenkning og bevissthet
 • 11:47 - 11:55
  og forståelse av at alt
  er laget av... av...
 • 11:56 - 11:58
  felter, vet du, av...
 • 11:58 - 12:03
  la oss bare kalle dem, vet du, for
  enkelhetens skyld, bare magnetiske felt.
 • 12:03 - 12:08
  Er det, er det, jeg mener det,
  det aller, vet du selve...
 • 12:08 - 12:13
  selve kjernen, som du vet,
  barn kan forstå det?
 • 12:13 - 12:17
  Magnetiske felt som
  alle er koblet sammen.
 • 12:18 - 12:19
  (RC): Vel, jeg tror...
 • 12:20 - 12:23
  Det var i forrige workshop, som...
 • 12:23 - 12:29
  Mr Keshe viste den lille
  "Kobler dukke". Er det det det heter?
 • 12:29 - 12:32
  Med de forskjellige ledd som
  beveger seg og så videre
 • 12:32 - 12:36
  og deretter hver skjøt og til
  og med mellom leddene,
 • 12:36 - 12:40
  Det er disse små baller,
  som kobler alt sammen.
 • 12:40 - 12:44
  og han ga analogien at
  disse ballene var som...
 • 12:46 - 12:54
  Plasma felt som var...
  som var atomer i hovedsak,
 • 12:54 - 12:55
  men de var, feltene,
 • 12:55 - 12:59
  de var inne i disse runde,
  ball formede slags atomer
 • 12:59 - 13:02
  som ble tiltrukket av
  hverandre, og så videre.
 • 13:02 - 13:04
  Og det virket som en
  god måte å forklare det.
 • 13:04 - 13:07
  Jeg tror at hvis jeg var et barn
  og hadde av dem...
 • 13:07 - 13:12
  en av disse dukkene, vil jeg si, "Ok!
  Å ja, det gir mening,
 • 13:12 - 13:14
  alt er koble sammenl,
  akkurat som disse er koblet sammen,
 • 13:14 - 13:19
  bortsett fra at de er litt lite bitte små
  i stedet for disse store ", vet du.
 • 13:19 - 13:22
  Så, kunne jeg definitivt...
 • 13:24 - 13:26
  kunne identifisere meg med det.
  (MK): Kan du høre oss?
 • 13:26 - 13:28
  (RC): Ja, vi hører deg Mr. Keshe.
 • 13:28 - 13:31
  (MK): Ah! Vi dempet alt
  og vi dempet oss selv.
 • 13:31 - 13:34
  Så...
  Armen (A): Ja, men nå er vi tilbake på.
 • 13:35 - 13:37
  (MK): Bare gi oss noen få sekunder.
 • 13:37 - 13:42
  Du skjønner, du må forstå,
  så lenge vi er på jeg kan forklare,
 • 13:42 - 13:44
  og når vi faller ut, går vi...
 • 13:45 - 13:47
  ...går vi tilbake til det senere.
 • 13:49 - 13:56
  Er at barn har helt
  forskjellig syn på...
 • 13:56 - 13:58
  skapelsen...
 • 13:58 - 14:00
  og det skapte...
 • 14:00 - 14:02
  og feltene.
 • 14:03 - 14:08
  Så, for oss å være i stand
  til å nå barn, for å forstå,
 • 14:08 - 14:10
  (A): Vi setter et kamera her senere.
 • 14:10 - 14:17
  Er å prøve å
  se og forstå,
 • 14:17 - 14:20
  i hvilket språk vi snakker til dem.
 • 14:21 - 14:24
  Og det er derfor jeg prøver
  å bruke leker og...
 • 14:25 - 14:30
  forskjellige ting som barn, med
  det, finner de sammenhengen.
 • 14:30 - 14:33
  Det er veldig mye som i videoen
  du viste i forrige uke.
 • 14:35 - 14:38
  Den når barn på en
  veldig enkel måte,
 • 14:38 - 14:40
  og faktisk
 • 14:40 - 14:44
  skal det ikke være noen
  forskjell for et barn
 • 14:44 - 14:50
  mellom en Plasma av...
  uansett hva vi kaller Plasma,
 • 14:50 - 14:52
  en appelsin,
 • 14:52 - 14:56
  eller.... Det er derfor jeg tok en
  appelsin, vi skal se på det tidligere.
 • 14:56 - 15:02
  Da ser vi at... virkeligheten,
 • 15:02 - 15:09
  Så, foran våre barn, at de har
  glemt hva de ser i virkeligheten
 • 15:09 - 15:12
  og hva de...
  de ønsker å forstå.
 • 15:13 - 15:16
  Så, på så mange måter....
 • 15:16 - 15:20
  Vi... uttrykke oss...
 • 15:22 - 15:27
  i, i... Vi uttrykker
  oss på en feil måte.
 • 15:27 - 15:30
  (ekko)
 • 15:30 - 15:33
  Du er der? Ok, så gjør ingenting.
 • 15:33 - 15:38
  Så må vi finne og snakke
  språket til et barn,
 • 15:39 - 15:42
  og dette vil være....
 • 15:42 - 15:46
  Er Livestream på? Greit!
 • 15:46 - 15:52
  Så barnet kan forstå
  hva vi snakker om.
 • 15:52 - 15:56
  Det er ingen vits å snakke om skapelsen
  av universet og hvordan ting kom til,
 • 15:56 - 15:59
  når et barn kan ikke forholde seg til det.
 • 16:00 - 16:05
  Barnet leker med en magnet,
  ser en magnet på kjøleskapet
 • 16:06 - 16:06
  ...han sier :
 • 16:06 - 16:10
  "Å i verden er det ikke på denne måten,
  i universet er det ikke på denne måten."
 • 16:10 - 16:16
  Og, på så mange måter,
  vi ser det selv i dag,
 • 16:16 - 16:19
  når du forklarer logikken
  i språket til mennesket,
 • 16:19 - 16:21
  vil mennesket forsvare det
 • 16:21 - 16:24
  fordi han forstår
  hva han forsto er riktig.
 • 16:24 - 16:27
  Vi har en veldig alvorlig
  situasjon i øyeblikket,
 • 16:27 - 16:29
  med noe slikt.
 • 16:30 - 16:36
  Hvor vi forklarte teknologien
  i detalj, fundamentalt
 • 16:36 - 16:39
  til forskerne og når...
 • 16:40 - 16:41
  Kan du høre meg?
 • 16:41 - 16:43
  (A): Kan du ikke høre?
 • 16:43 - 16:44
  (MK): Kan du høre meg?
 • 16:44 - 16:48
  Jepp! (Bakgrunnslyd)
 • 16:48 - 16:51
  Så, at forskerne
  på høyeste nivå,
 • 16:51 - 16:54
  når regjeringen forsøker å lyve for dem,
 • 16:54 - 16:58
  nekter de straks å akseptere
  posisjonen til regjeringen.
 • 16:59 - 17:04
  Fordi, de forsto
  at det de forsto er riktig
 • 17:04 - 17:06
  og det er det motsatte
  av hva de har lært,
 • 17:06 - 17:09
  og nå tar de standpunkt for
  å forsvare det,
 • 17:09 - 17:13
  Vi vil forklare dette de kommende
  dagene fordi vi har akseptert å,
 • 17:13 - 17:16
  stå gjennom en viss form for ..
  Hva kaller du det?
 • 17:16 - 17:20
  Tilbakeholdelse av informasjon
  til tiden er riktig.
 • 17:20 - 17:23
  Så vi må gjøre det
  samme med barna.
 • 17:23 - 17:24
  Vi må lære dem
 • 17:24 - 17:29
  den grunnleggende forståelse av
  dannelsen av magnetiske felt.
 • 17:30 - 17:32
  I... i virkeligheten...
 • 17:32 - 17:34
  ... Hva vi sa fra begynnelsen,
 • 17:34 - 17:38
  magnetiske felt er ikke slik dette er.
 • 17:38 - 17:40
  Dette er hvordan de ser magneter.
 • 17:40 - 17:46
  Vi må forklare, i universet,
  finnes ikke felter som dette.
 • 17:46 - 17:53
  Felt eksisterer i universet
  i en rund form, men stående og roterende.
 • 17:53 - 17:59
  Faktisk, en plasma, for et barn,
  burde være en appelsin i rotasjon,
 • 18:00 - 18:01
  men den roterer hele tiden.
 • 18:03 - 18:05
  Så forstår et barn, og hvis han ..
 • 18:05 - 18:10
  Kan du forklare, dette er bunnen
  der du ser det er et hull.
 • 18:10 - 18:14
  Når det er et hull kan du sette noe i det.
  Så, i hull enden,
 • 18:14 - 18:17
  går feltet gjennom
 • 18:17 - 18:20
  og på den øverste enden,
  eller vi sier på hodet,
 • 18:20 - 18:22
  det er der feltet kommer ut.
 • 18:22 - 18:26
  Så, et barn burde forstå, dette er
  det, hvis jeg sier det slik,
 • 18:26 - 18:31
  hvis jeg setter pilene som vi
  viste tidligere, i den ene enden,
 • 18:31 - 18:36
  da forstår barnet,
  at dette er formen på et magnetisk felt.
 • 18:37 - 18:39
  Feltet går inn
 • 18:39 - 18:41
  og det må komme ut.
 • 18:41 - 18:44
  Hva som går inn i denne appelsinen
  som energi,
 • 18:44 - 18:48
  må være i stand til å komme ut
  av denne kulen... denne appelsinen.
 • 18:49 - 18:51
  Og hva som blir holdt inni,
 • 18:51 - 18:55
  er energien som barnet ved å spise det,
  absorberer til kroppen sin.
 • 18:55 - 18:59
  Så, gir det fornuft for barn,
  de forstår.
 • 18:59 - 19:07
  De... De kan forklare en Plasma på måten
  den er i virkeligheten, i sitt liv.
 • 19:07 - 19:10
  Så vi ser dette, og vi må
  forklare på denne måten.
 • 19:10 - 19:14
  For oss å snakke om
  skapelsen, og barn på det nivået,
 • 19:14 - 19:16
  selv på sytten, atten år gammel,
 • 19:16 - 19:18
  det er for mye forlangt.
 • 19:19 - 19:21
  Men, hvis du forstår
  prinsippet om fysikk,
 • 19:21 - 19:23
  forstår prinsippet ved rotasjon,
 • 19:23 - 19:26
  Forstår de på en enkel måte,
 • 19:26 - 19:29
  hvis du har en magnetisk ball,
 • 19:29 - 19:32
  ... Må denne ballen samhandle
 • 19:32 - 19:38
  og denne ballen må vise noe
  effekt i forhold til en annen magnet,
 • 19:39 - 19:41
  ... Og så får vi se hva som skjer.
 • 19:41 - 19:45
  ... Armen lekte med noen magneter
  i ettermiddag, bare med...
 • 19:45 - 19:46
  Kan jeg få dem?
 • 19:46 - 19:50
  Fordi han viste, på en veldig fin måte
 • 19:50 - 19:52
  hvordan magneter leker med hverandre.
 • 19:52 - 19:56
  Kan jeg få skålen er du snill?
  Da er du trygg.
 • 19:56 - 20:01
  Du skjønner, dette er hva det er og
  hvordan magnetiske felt sies å være.
 • 20:01 - 20:03
  Yeah!
 • 20:03 - 20:04
  Dette...
 • 20:05 - 20:07
  Dette er formen av et plasma
 • 20:07 - 20:11
  Hvis vi kan bruke en svart,
  kan de se det lettere.
 • 20:11 - 20:14
  Så... dette er formen av en Plasma
 • 20:14 - 20:17
  og hva den gjør,
 • 20:17 - 20:20
  Armen bruker et veldig enkelt triks.
 • 20:21 - 20:22
  Og det er,
 • 20:22 - 20:23
  Han har bestemt seg for,
 • 20:24 - 20:26
  på sin måte,
 • 20:26 - 20:33
  hva som kommer til å gå inn og
  hva som kommer til å gå ut.
 • 20:33 - 20:40
  Og hva han bestemmer dikterer,
  retningen som Plasmaen vil flomme.
 • 20:41 - 20:43
  Hvis vi får dette her,
 • 20:43 - 20:45
  ser du Plasmaen
 • 20:45 - 20:50
  begynner å rotere fullstendig
  i en annen retning og bevegelse.
 • 20:50 - 20:55
  (Bakgrunnslyd)
 • 20:55 - 20:57
  Så hva skjedde?
 • 20:57 - 20:59
  Feltet kommer ut av den ene enden,
 • 20:59 - 21:01
  det må tiltrekke seg.
 • 21:01 - 21:07
  Dersom feltet i plasmaen roteres,
 • 21:07 - 21:08
  Kan du se?
 • 21:09 - 21:11
  Hvis du ser hånden min,
 • 21:11 - 21:14
  Trenger jeg ikke å gjøre noe
 • 21:14 - 21:17
  og jeg kan få det til å
  snurre så mange fort du vil,
 • 21:17 - 21:19
  så mye du vil.
 • 21:20 - 21:21
  På så mange måter,
 • 21:22 - 21:25
  det er ingen bensin,
  er det ingen drivstoff,
 • 21:25 - 21:29
  det er bare interaksjonen av feltene
 • 21:29 - 21:31
  og du ser hvor enkelt det er.
 • 21:32 - 21:33
  Vi kan rotere,
 • 21:34 - 21:36
  vi kan hoppe,
 • 21:36 - 21:42
  vi kan se hvordan feltene
  kan leke med hverandre.
 • 21:42 - 21:47
  Dette er bra en ny assistent, den...
  Armens finger og fingrene mine.
 • 21:47 - 21:50
  Så, du ser at du kan lage bevegelse
 • 21:50 - 21:52
  og deretter forstår barnet.
 • 21:53 - 21:56
  Kall den i midten, Jorden.
 • 21:57 - 22:00
  Kall den midten Solen,
  kall dette et atom.
 • 22:00 - 22:04
  Så, barnet forstår, det er
  ingen motor i plasma
 • 22:05 - 22:07
  Det er feltene, som er inni den,
 • 22:07 - 22:11
  når de samhandler med andre felt,
  får det de til å flytte seg.
 • 22:11 - 22:17
  Så nå, prøver du å fortelle
  studenten, et barn, uansett alder,
 • 22:17 - 22:20
  du trenger en drivstofftank,
  og du trenger en motor.
 • 22:20 - 22:24
  Sier han:"Jeg beveger meg fordi Plasma
  beveger seg uten motor, kan jeg gjøre det samme".
 • 22:25 - 22:27
  Jeg kan bestemme jeg går tilbake,
 • 22:27 - 22:29
  Jeg kan dytte, jeg kan tiltrekke.
 • 22:30 - 22:32
  du kan gjøre hva du vil med den.
 • 22:33 - 22:38
  Så dette er, du kan rulle den, du kan
  rulle den tilbake, du kan rulle den frem.
 • 22:38 - 22:45
  Så, må et barn å forstå, at...
  magneter,
 • 22:45 - 22:49
  som hun ser eller han ser på en...
  på kjøleskapet
 • 22:49 - 22:54
  er laget for å være
  veldig mye, som vi sa,
 • 22:54 - 22:58
  som et leketøy, ikke som
  virkeligheten i universet.
 • 22:58 - 23:01
  Så ser de på dette som en
  magnet, og det forblir i hodet
 • 23:01 - 23:06
  og de vil alltid sammenligne en magnet med
  en flat vi setter på et metall.
 • 23:06 - 23:08
  Dette er hva vi må lære bort.
 • 23:08 - 23:12
  Hvis vi begynner å vise
  dem alternativ til dette,
 • 23:12 - 23:14
  dette er veldig mye... Dette er en ball,
 • 23:14 - 23:20
  de har, alle barna nå for tiden, får disse
  ballene gratis eller i forskjellige leker.
 • 23:20 - 23:22
  For dem er dette en ball,
 • 23:22 - 23:26
  men hvis de forstår at denne
  ballen hvis du åpner den,
 • 23:26 - 23:28
  har ingenting i seg,
 • 23:28 - 23:32
  da dette er svært mye
  som strukturen til plasmaen.
 • 23:33 - 23:36
  Du skjønner, barnet
  forstår automatisk,
 • 23:37 - 23:38
  det er tomt inne....
 • 23:38 - 23:43
  men hvor feltet kommer
  til å bremse ned nok,
 • 23:43 - 23:50
  blir det materie, egg, en hånd, føtter,
  men millioner og millioner av dem.
 • 23:50 - 23:55
  Så må vi klargjøre
  dette for barna først.
 • 23:56 - 24:02
  Videoen du lagde animasjon
  forrige uke var så presis,
 • 24:02 - 24:05
  det var så presis, og det var så lett,
 • 24:05 - 24:07
  og det brakte mye sannhet hjem.
 • 24:07 - 24:10
  ... Og så må
  barna forstå,
 • 24:10 - 24:14
  etter en stund, når
  denne plasmaen roterer,
 • 24:16 - 24:17
  mister den sin energi.
 • 24:17 - 24:21
  Det er som når du har spist maten din,
 • 24:21 - 24:23
  når maten er ferdig føler du deg sulten.
 • 24:23 - 24:26
  Du har to ting, du må spise mer,
 • 24:26 - 24:30
  eller du må dele
  maten med noen
 • 24:30 - 24:32
  eller noens mat,
  så du kan overleve.
 • 24:32 - 24:37
  Så hva Plasma gjør, den deler seg faktisk,
  det er alt den gjør.
 • 24:37 - 24:42
  Plasma, på en veldig morsom
  måte, brekker den seg opp i biter.
 • 24:42 - 24:45
  Det bryter helt opp, det åpner opp,
 • 24:45 - 24:47
  men i prosessen med å åpne seg,
 • 24:48 - 24:51
  Dette er hva som skjer med
  den, fragmenter, biter,
 • 24:51 - 24:54
  og flere biter og deretter flere biter
 • 24:54 - 24:58
  og så er det ingenting igjen, bare biter.
 • 24:58 - 25:01
  Da disse bitene kommer sammen igjen,
 • 25:01 - 25:03
  så er dette hva du kommer til å få.
 • 25:03 - 25:06
  Og når disse bitene kommer sammen,
 • 25:06 - 25:11
  kommer de i to forskjellige
  størrelser, en større og en mindre.
 • 25:11 - 25:14
  Så, hva du kommer til
  å få er veldig mye,
 • 25:14 - 25:17
  veldig lik denne posisjonen.
 • 25:17 - 25:18
  Du hadde en veldig stor en,
 • 25:19 - 25:25
  nå har du en litt større
  en, litt mindre en.
 • 25:25 - 25:28
  Da er dette det vi
  kaller, blir atomet.
 • 25:28 - 25:32
  Når denne sprekker opp, gjør
  det, mister den balansen,
 • 25:32 - 25:34
  så det blir en større og en mindre.
 • 25:34 - 25:36
  Men det som skjedde nå,
 • 25:37 - 25:40
  er nøyaktig den samme, er
  nøyaktig den samme prosess.
 • 25:40 - 25:43
  Nå har du to magneter,
 • 25:43 - 25:45
  som er som dette.
 • 25:47 - 25:51
  En større, en mindre, men nå har vi
  ikke en mindre så vi viser den som samme,
 • 25:51 - 25:55
  men disse to vil ha en
  kobling til hverandre.
 • 25:55 - 25:59
  De er koblet fordi det
  er en bror og søster.
 • 26:00 - 26:02
  Jeg roterer denne,
  den andre må rotere.
 • 26:03 - 26:06
  Jeg roterer denne,
  den andre må rotere.
 • 26:06 - 26:09
  Og deretter blir den ene
  som er større sjefen.
 • 26:10 - 26:13
  Så, som denne roterer rundt,
 • 26:13 - 26:17
  må den andre rotere med
  den, men i en annen formasjon.
 • 26:17 - 26:20
  Og så denne, i denne formasjon,
 • 26:21 - 26:23
  Dette er det vi kaller,
 • 26:23 - 26:26
  i form av fysikk,
 • 26:26 - 26:29
  vi kaller det, "et atom".
 • 26:29 - 26:35
  Så, når en stor plasma deler seg
  i en mindre og en større Plasma,
 • 26:35 - 26:37
  litt mindre og større.
 • 26:37 - 26:41
  Så går du fra en
  Plasma til to Plasmer,
 • 26:41 - 26:42
  og så er dette atomet.
 • 26:42 - 26:47
  Og nå, går vi fra Plasma
  vitenskap til fysikk,
 • 26:48 - 26:51
  fordi det er en enorm forskjell
  i vitenskapens verden.
 • 26:51 - 26:55
  Det er en stor forskjell, like mye som
  det er mellom biologi og kjemi,
 • 26:55 - 27:01
  er det en forskjell mellom
  plasmateknologi og atomfysikk,
 • 27:01 - 27:04
  eller det vi kaller fysikk.
 • 27:04 - 27:06
  Plasma er Plasma.
 • 27:07 - 27:12
  Fysikk som vi kaller det fysikk,
  er en struktur mellom atomer.
 • 27:12 - 27:18
  Og så når du setter flere
  av disse atomene sammen,
 • 27:18 - 27:24
  på en måte, kommer du nå inn i området
  av biologi... sorry kjemi.
 • 27:24 - 27:30
  Så,du går fra Plasma, til fysikk,
 • 27:30 - 27:33
  nå, fire av dem blir kjemi,
 • 27:34 - 27:41
  og så, når du legger til to mer,
  blir det biologi.
 • 27:41 - 27:46
  Så kan barnet se, i et parameter,
  hva som er hva.
 • 27:46 - 27:51
  Så, snakker man
  aldri om fysikk med
 • 27:51 - 27:54
  biologi hvordan.. og
  hvordan de er koblet.
 • 27:55 - 27:57
  Så, er det det samme.
 • 27:57 - 28:03
  Du snakker aldri om Plasma og fysikk.
 • 28:03 - 28:06
  Plasma må bli fortalt om
  på sine egne premisser,
 • 28:06 - 28:08
  fordi den har sine egne egenskaper,
  sin egen oppførsel
 • 28:08 - 28:13
  som når to plasmaer kommer sammen
  viser oppførsel av samarbeid,
 • 28:13 - 28:17
  og så, finner du det vi kaller fysikken.
 • 28:17 - 28:20
  Så som du sa, når
  du får to av dem,
 • 28:20 - 28:23
  to små og to store
  kommer sammen.
 • 28:24 - 28:30
  Nå er det fire gjør det vi kaller kjemi,
 • 28:30 - 28:34
  fordi de må samarbeide
  med hverandre kjemisk.
 • 28:34 - 28:36
  På en måte, må de dele med hverandre.
 • 28:36 - 28:39
  Hva som skjer i kjemien er at
 • 28:39 - 28:41
  den lille Plasma sier,
  "Ok du kan få mine,
 • 28:41 - 28:44
  jeg får dine og da er vi
  alle sammenkoblet ".
 • 28:45 - 28:49
  Og så når du legger til en tredje,
 • 28:49 - 28:54
  et annet atom, la oss si dette er det
  vi kaller appelsiner og disse er epler.
 • 28:54 - 28:56
  Nå, når vi legger til en kokosnøtt,
 • 28:57 - 28:59
  og med en mindre kokosnøtt,
 • 29:02 - 29:06
  og han sier: "Ok, du gir meg den
  jeg gir deg denne og alle blir
 • 29:06 - 29:07
  blandet",
 • 29:07 - 29:10
  og nå, kommer du til biologi.
 • 29:10 - 29:15
  Det er et ytterligere tillegg, som
  deretter blir det vi kaller intelligens
 • 29:15 - 29:17
  men det er for mye
  for barna å forstå.
 • 29:17 - 29:19
  Så, faktisk...
 • 29:20 - 29:21
  det første vi må gjøre,
 • 29:21 - 29:24
  vi må gjøre det klart for et barn
  hva vi snakker om.
 • 29:24 - 29:27
  Vi snakket om Plasma forrige gang
 • 29:27 - 29:29
  og nå ser vi antallet plasmaer.
 • 29:29 - 29:34
  Når de samarbeider, de,
  vi, som mennesker
 • 29:34 - 29:36
  over tid gitt dem forskjellige navn,
 • 29:36 - 29:39
  en kalles Susan,en kalles
  Julie,en kalles Alan,
 • 29:39 - 29:43
  men faktum er at når vi sier Susan,
  betyr det at det er en jente,
 • 29:43 - 29:45
  Kaller vi det en Alan vet vi
  det er en gutt.
 • 29:45 - 29:49
  Nå, i Plasma teknologi, i fysikk og
  kjemi eller biologi, er det det samme.
 • 29:50 - 29:56
  Deretter bestemmer samspillet
  mellom plasmaene hvor vi havner.
 • 29:56 - 29:59
  Dette er et av det største problemene
  i vitenskapens verden.
 • 29:59 - 30:02
  Fordi Plasma er noe
  vi har kommet over
 • 30:02 - 30:06
  i det siste kanskje tretti, førti år,
 • 30:06 - 30:12
  vi har ikke hatt forståelsen
  til å gi den sitt eget hus.
 • 30:12 - 30:15
  Og det er her det meste av problemet
 • 30:15 - 30:18
  med teknologier som oss
  kommer i drift,
 • 30:18 - 30:20
  fordi folk ikke kan forstå
 • 30:20 - 30:24
  det som er plasma, og det som er atom.
 • 30:24 - 30:28
  Fordi Plasma, er på sin egen teknologi.
 • 30:30 - 30:35
  Fysikk er en teknologi
  for å blande to plasmaer.
 • 30:35 - 30:39
  Kjemi er et samarbeid
  med minst fire Plasmas,
 • 30:39 - 30:40
  to store, to små.
 • 30:40 - 30:42
  Hvis du har to hydrogen,
 • 30:42 - 30:44
  Kaller vi det et molekyl
 • 30:44 - 30:46
  fordi det er terminologien.
 • 30:46 - 30:49
  Og hvis du legger til en
  annen dimensjon til det,
 • 30:49 - 30:55
  så alt blir blandet og ingen vet
  hvem det er, men sammen er vi en celle,
 • 30:55 - 30:57
  Dette er det vi kaller biologi.
 • 30:58 - 31:04
  Og vanligvis i biologi,
  ser vi minst, minimum
 • 31:04 - 31:06
  fire atomer,
 • 31:06 - 31:09
  fordi det er en grunn til det.
 • 31:09 - 31:12
  Når du har et atom,
  fire av dem i biologi.
 • 31:12 - 31:15
  Trenger man å holde alle sammen sammen,
 • 31:15 - 31:17
  slik at den tunge havner i midten.
 • 31:17 - 31:21
  Sier: "Ok, jeg er tyngre jeg kan
  holde dere alle med hånden".
 • 31:21 - 31:25
  En sier: "Ok, jeg ønsker å kommunisere
  med de andre så vi ser hvor vi er".
 • 31:25 - 31:28
  Så det blir kommunikatoren.
 • 31:29 - 31:33
  En sier:
  "Jeg vet hvordan jeg skaffer energi".
 • 31:33 - 31:34
  Deretter blir et annet element.
 • 31:34 - 31:36
  Og en sier: "Å, jeg har nok energi".
 • 31:36 - 31:40
  "Hvis du rister meg, kan jeg
  riste og alt faller av".
 • 31:40 - 31:45
  Så, nå lager vi det vi kaller et
  "molekyl av den menneskelige rase",
 • 31:45 - 31:47
  hva vi kaller "aminosyre".
 • 31:47 - 31:51
  Så, i virkeligheten,
  er dette hvor enkelt dette er
 • 31:51 - 31:56
  men som vi har forstått
  vitenskapen over århundrer,
 • 31:56 - 32:00
  og mange mennesker som forstod det
  ønsket å gjøre det veldig komplisert
 • 32:00 - 32:04
  for å vise dem at de er svært intelligente
  gjør de det mer og mer komplisert,
 • 32:04 - 32:06
  og nå gjør vi det enkelt.
 • 32:06 - 32:13
  Du har en Plasma og at Plasma er en
  veldig, veldig, veldig enkel ting.
 • 32:13 - 32:18
  Den har, som vi sa, inni den,
  siste gang, hvis du husker...
 • 32:19 - 32:21
  magnetiske felt.
 • 32:21 - 32:26
  Så, den andre versjonen av det
  du ser som en farget ball,
 • 32:26 - 32:27
  er dette.
 • 32:28 - 32:30
  Så, hva skjer?
 • 32:30 - 32:35
  Her er vi, hvis du kan se dette, eller
  jeg ta det nærmere slik at du kan se det,
 • 32:35 - 32:41
  dette er nå, denne innvendig med
  magnetfeltene, krøllete felt.
 • 32:41 - 32:45
  Og så, må dette krøllete
  feltet samarbeide.
 • 32:45 - 32:50
  Nå, dette er den minste,
  og dette er en større.
 • 32:50 - 32:55
  Så, den trenger å
  samarbeide med storebror
 • 32:55 - 32:58
  som er der, kom
  fra den samme mor.
 • 32:58 - 33:05
  Så nå ser du at det er... det er den
  store og en liten, som du så i atomet,
 • 33:05 - 33:06
  det er ingen forskjell.
 • 33:06 - 33:11
  På denne måten når vi ser
  på det med de hvite ballene,
 • 33:11 - 33:13
  Kaller vi det fysikk.
 • 33:14 - 33:18
  Når vi ser det i det klare ballene og vi
  vet hva som foregår på innsiden av ballen,
 • 33:18 - 33:20
  Kaller vi det Plasma teknologi.
 • 33:21 - 33:25
  Og så, disse feltene inne i hverandre,
  må koble sammen.
 • 33:26 - 33:31
  Så, blir dette Plasma
  som gravitasjon og magnetisk
 • 33:31 - 33:34
  fordi som du så, magneter gjør to ting,
 • 33:34 - 33:37
  de kommer sammen, eller de
  går bort fra hverandre.
 • 33:37 - 33:42
  I terminologi, kaller vi
  dem, fordi å se veldig smarte ut
 • 33:42 - 33:45
  Vi har skapt et navn for dem
  vi kaller dem gravitasjon.
 • 33:45 - 33:48
  Gravitasjon er når dere holder hverandre,
 • 33:48 - 33:51
  dere beveges mot hverandre,
  dere kommer sammen.
 • 33:51 - 33:54
  Så hvis magnetene kommer sammen,
 • 33:54 - 33:57
  du ser det, nå er det gravitasjon.
 • 33:58 - 34:00
  Og dette er enkelheten i det.
 • 34:00 - 34:04
  Så, nå har vi en større bror
  og en mindre bror,
 • 34:04 - 34:06
  Hvis du kan se det,
 • 34:06 - 34:10
  beveges de mot hverandre,
  og hvis jeg kan vise deg med dette,
 • 34:12 - 34:16
  nå ser du en stor og en liten,
  og du ser hvordan de kommer sammen.
 • 34:17 - 34:23
  Så, la oss... nå har vi snakket, har vi
  forklart Plasmaen i tidligere programmer,
 • 34:23 - 34:27
  Nå forstår vi Plasma,
  hva Plasma er.
 • 34:27 - 34:35
  Når Plasma når samarbeid, må den
  samarbeide med en annen Plasma,
 • 34:35 - 34:41
  du kommer inn, på punktet av
  synlighet, fysikkens verden.
 • 34:43 - 34:47
  Og så blir det et helt annet ballspill,
  alt blir forstått.
 • 34:47 - 34:51
  Plasma er måten universet fungerer.
 • 34:52 - 34:57
  Materie og fysikk er
  måten mennesket fungerer.
 • 34:57 - 34:59
  Og i universet,
 • 34:59 - 35:04
  ser vi ikke... veldig mye materie,
 • 35:04 - 35:05
  utenom små fraksjoner,
 • 35:05 - 35:11
  de bremser ned nok,
  til at de viser seg.
 • 35:12 - 35:18
  Veldig, veldig liten mengde Plasmaer,
  bremser ned nok, så de kan sees.
 • 35:18 - 35:20
  Det er som når du leker gjemsel,
 • 35:21 - 35:26
  så lenge du kan løpe og
  ikke blir tatt, kan du gjemme deg,
 • 35:27 - 35:29
  du er Plasma.
 • 35:29 - 35:32
  Når du blir oppdaget, blir
  du til materie, blir du fysikk,
 • 35:32 - 35:38
  og dette er der mange barn går
  feil og fysikk blir komplisert.
 • 35:38 - 35:44
  Da kan vi se at vitenskapens verden
  finner nye måter å undervise,
 • 35:44 - 35:48
  å lære og å dele kunnskap.
 • 35:48 - 35:53
  Men et av de største problemene med
  våre barn i øyeblikket i skolene
 • 35:54 - 35:58
  det være seg fra den første dagen de går
  i barnehagen, for å komme ut som en...
 • 35:58 - 36:01
  selv professorer ut av universitetet,
 • 36:02 - 36:03
  er det...
 • 36:04 - 36:09
  må de beskytte det de har lært,
  selv om det er en løgn og galt,
 • 36:10 - 36:13
  fordi når de har akseptert det,
  må de forsvare det.
 • 36:16 - 36:19
  Fordi ellers vil de si: "Du er dum.
  Du akseptert feil ting".
 • 36:19 - 36:24
  Og så blir dette hva vi finner; Dogmer
  fra fagfellevurdering og folk som sier,
 • 36:24 - 36:28
  "Det vi sier er riktig" og resten
  av det vi ser i vitenskapens verden
 • 36:28 - 36:30
  de siste to-tre hundre år.
 • 36:30 - 36:34
  Og så, "Kunnskap finner verdi
  fordi vi må beskytte det".
 • 36:35 - 36:37
  Så finner folk ut
 • 36:37 - 36:42
  kunnskap har verdi, så lenge det
  er innenfor plasma av jorden.
 • 36:44 - 36:46
  Du kan ikke selge en Mars bar
 • 36:46 - 36:49
  eller du kan ikke selge en sjokolade
  til mannen i verdensrommet.
 • 36:49 - 36:52
  Fordi sødme har ingen smak
  for mannen i verdensrommet
 • 36:52 - 36:55
  det er bare for mennesket
  som har sin fysikalitet.
 • 36:56 - 36:59
  Vi kan ikke si til noen
  fra en annen planet,
 • 36:59 - 37:01
  Jeg skal gi deg en boks med Coca-Cola.
 • 37:01 - 37:04
  For ham er det meningsløst fordi
  han ikke kan drikke væske,
 • 37:05 - 37:07
  fordi hans felter er forskjellige.
 • 37:08 - 37:11
  Hans felt er mer i
  sentrum enn ute på kanten.
 • 37:11 - 37:14
  Hvis hans felter kommer lenger ut
 • 37:14 - 37:17
  deretter blir dine,
  så han kan drikke en Coca-Cola.
 • 37:17 - 37:18
  Det er alt det er.
 • 37:18 - 37:25
  Det er her barna må bli brakt inn
  for å forstå og ikke bli forvirret.
 • 37:25 - 37:27
  Og folk som underviser
  fysikk i skolen,
 • 37:27 - 37:29
  fordi de ble undervist på feil måte,
 • 37:29 - 37:31
  de holder fortsatt på med det samme.
 • 37:32 - 37:34
  Fordi, "Det vi sier, jeg er
  læreren, jeg vet bedre",
 • 37:34 - 37:36
  setter alt i fare,
 • 37:36 - 37:39
  og så ser vi hva som skjer
  og hva prosessen er.
 • 37:40 - 37:42
  Med tiden, så forstår vi...
 • 37:42 - 37:46
  vi kommer til å forstå hvor de magnetiske
  feltene kommer fra, hva som er skapelsen,
 • 37:46 - 37:51
  fordi nå forstår vi den
  enkle strukturen i plasma.
 • 37:51 - 37:55
  En enkelt Plasma er Plasma
  teknologi, Plasma fysikk.
 • 37:56 - 38:00
  Når Plasmas samarbeider,
  samarbeider de på en helt annen måte
 • 38:00 - 38:02
  enn når materien samarbeider.
 • 38:03 - 38:07
  Fordi, når du er i en av
  disse trådene her i midten,
 • 38:07 - 38:09
  har du ikke blitt en kule ennå.
 • 38:09 - 38:13
  Så, du vil oppføre deg på annerledes
  måte, oppføre deg som ledningene.
 • 38:13 - 38:16
  Men, når du har blitt en
  helhet, kule på slutten
 • 38:16 - 38:21
  må du oppføre deg som plastikken forteller
  deg fordi at... det er enden.
 • 38:21 - 38:23
  i forhold til dine.
 • 38:23 - 38:29
  Så, vi forsøker å åpne en verden av
  vitenskap på en veldig, veldig enkel måte.
 • 38:29 - 38:30
  Du ser til ballen,
 • 38:30 - 38:33
  det er ingenting i den,
  fordi det er en plasma
 • 38:33 - 38:37
  og når den blir svak
  nok, kan den sees,
 • 38:38 - 38:42
  så på det punktet blir det til materie.
 • 38:42 - 38:47
  Og hele forståelsen er,
  hvordan materien går.
 • 38:47 - 38:53
  Jeg tok med noe som har
  vært mange år i stiftelsen
 • 38:53 - 38:57
  og vi begynte å vise det for noen
  år siden, og mange mennesker ser
 • 38:57 - 38:59
  og de forstår ikke.
 • 38:59 - 39:03
  Og det er,
  dette er en veldig enkel forklaring,
 • 39:03 - 39:06
  Dette er hvordan en plasma er.
 • 39:06 - 39:12
  Det er en ball, og jeg vet ikke om
  du kan se vannet, flytende inni den?
 • 39:12 - 39:17
  Fra de små sorte tingene, jeg skal
  bringe den frem, hvis det kan ses,
 • 39:19 - 39:21
  ... Du ser små, små pinner.
 • 39:22 - 39:25
  Disse små pinner er de
  feltene som kommer ut
 • 39:25 - 39:29
  og deretter i vannet til
  de kommer til veggen,
 • 39:29 - 39:31
  og i veggen blir de materie.
 • 39:31 - 39:34
  Så dette er en plasma
 • 39:34 - 39:38
  men vi leker med den
  på en annen måte i voksen sport.
 • 39:38 - 39:42
  Og vi forer den, fordi den
  er et magnetisk felt,
 • 39:42 - 39:47
  han kan slå seg sammen med noen
  og de han ikke liker avviser han.
 • 39:47 - 39:49
  Det er veldig mye likt klasserommet.
 • 39:49 - 39:52
  Barna du liker å leke
  med, leker du med,
 • 39:52 - 39:56
  og de du ikke liker, avviser
  du og du leker ikke med de.
 • 39:56 - 40:00
  Det samme skjer med...
 • 40:00 - 40:03
  Det samme skjer i
  plasmateknologi.
 • 40:04 - 40:10
  De som ønsker å delta på i samme,
  så blir de med og de leker.
 • 40:10 - 40:13
  Og de som ikke er av det samme eller
  ikke liker å være i den posisjonen,
 • 40:13 - 40:15
  de avviser hverandre.
 • 40:15 - 40:20
  Og dette er akkurat hva du gjør
  i klasserommet med dine venner,
 • 40:20 - 40:22
  og de menneskene du ikke liker
 • 40:22 - 40:24
  er oppførselen til Plasma.
 • 40:24 - 40:30
  Og hvis du har flere og flere mennesker
  rundt deg, jo sterkere lag blir du,
 • 40:30 - 40:32
  det er nøyaktig det samme,
 • 40:32 - 40:35
  når Plasma absorberer mer og
  mer, jo sterkere blir det,
 • 40:35 - 40:37
  og det er alt det er.
 • 40:37 - 40:43
  Og så, starter hele begynnelsen på
  skapelsen og det skapte.
 • 40:43 - 40:46
  Så stiller du ikke spørsmålet
  hva som var jeg...
 • 40:46 - 40:51
  det som er det magnetiske
  felt, og hvor det ble skapt?
 • 40:51 - 40:55
  Det er... biter av alle feltene, som
  kommer sammen, og de kan leke.
 • 40:55 - 40:57
  Det er som om du er i andre klasse,
 • 40:57 - 41:00
  du leker med vennene dine og noen ganger
 • 41:00 - 41:04
  du går kanskje å leker, med en venn fra
  tredje klasse eller fjerde klasse,
 • 41:05 - 41:09
  fordi han forstår at han har noe
  styrke eller forståelse på ditt nivå,
 • 41:09 - 41:12
  selv om han var på ditt nivå før.
 • 41:14 - 41:17
  For et år siden, når du var i andre
  klasse, var han i andre klasse.
 • 41:17 - 41:21
  Nå er han litt eldre han går i tredje
  klasse,men du kan fortsatt leke med begge.
 • 41:21 - 41:24
  Vennene dine og de over.
 • 41:24 - 41:29
  Så, hvis du ønsker å forstå
  strukturen i plasma,
 • 41:29 - 41:31
  se på klasserommet ditt.
 • 41:32 - 41:34
  De du liker å leke med,
 • 41:34 - 41:37
  kommer du sammen med for å leke.
 • 41:37 - 41:40
  Så vi kaller det gravitasjon,
  dere tiltrekkes hverandre.
 • 41:40 - 41:43
  De du ikke liker fordi de
  ikke tenker på det samme
 • 41:43 - 41:45
  de leker ikke med de samme lekene
 • 41:46 - 41:48
  og de ser ikke på de samme
  tegnefilmene som du gjør,
 • 41:48 - 41:50
  og har ingenting til felles.
  Du nekter å leke med dem
 • 41:50 - 41:53
  fordi det ikke er noe felles
  mellom deg og dem.
 • 41:53 - 41:59
  Da, blir blir de magnetiske felt
  som betyr at du avviser.
 • 41:59 - 42:01
  og feltene er de samme,
 • 42:01 - 42:04
  du leker eller du avviser,
 • 42:05 - 42:07
  og det er alt det er,
  dette er Plasma.
 • 42:07 - 42:10
  Dette er måten
  forskerne må...
 • 42:10 - 42:13
  og lærere må
  begynne å undervise barn,
 • 42:13 - 42:17
  og når du snakker,
  når du tenker i fremtiden,
 • 42:17 - 42:19
  vi vil ikke tenke på fisken
 • 42:22 - 42:24
  fordi fisken er... flat.
 • 42:25 - 42:28
  Du tenker på en appelsin,
 • 42:29 - 42:32
  som kan rotere om sin akse.
 • 42:33 - 42:37
  Så, dette er hvordan vi ender denne økten
 • 42:37 - 42:42
  og jeg håper dessuten vi åpnet
  dine øyne litt mer,
 • 42:42 - 42:45
  i virkelighetens verden og skaperverket.
 • 42:45 - 42:49
  Men etter hvert som tiden går i
  fremtidige programmer vil vi lære deg mer
 • 42:49 - 42:54
  som forhåpentligvis innen et år
  vet du like mye som foreldrene dine gjør.
 • 42:55 - 42:57
  Så, noen spørsmål?
 • 42:59 - 43:02
  (RC):... Keyvan er det noen
  spørsmål din enden der med...
 • 43:03 - 43:06
  Har det vært noen spørsmål
  fra barn eller mødre
 • 43:06 - 43:10
  eller andre mennesker i universet
  eller fra deg selv kanskje?
 • 43:11 - 43:14
  (KD): Vel, nei, jeg vil bare takke
  deg, det får meg virkelig til å forstå.
 • 43:14 - 43:17
  Du vet, begynner å forstå,
  og det er, jeg tror det,
 • 43:17 - 43:19
  det er det viktigste å...
 • 43:19 - 43:23
  Fordi, du vet, som du selv sa
  Mr Keshe, vi er alle barn.
 • 43:24 - 43:26
  Så ja.
 • 43:27 - 43:29
  Jeg har ikke noen spørsmål.
  Takk skal du ha.
 • 43:30 - 43:33
  (RC): Og hvordan ser du
  det fortsetter Mr Keshe?
 • 43:33 - 43:37
  Ville være langs de samme linjer
  med... fortsette
 • 43:37 - 43:40
  fra der vi slapp
  jeg gjetter, med...
 • 43:41 - 43:44
  Kanskje vi får et eple,
  i stedet for en appelsin neste gang?
 • 43:45 - 43:47
  Vi utvikler oss.
 • 43:47 - 43:50
  (MK): Utvikles Ja! Neste gang
  jeg skal gi dere en vannmelon,
 • 43:50 - 43:51
  det vil være stort nok.
 • 43:51 - 43:54
  ... (Ler)...
 • 43:54 - 43:55
  (RC): Ok.
 • 43:56 - 44:00
  Det vil være Solen antar jeg,
  den store Sol?
 • 44:00 - 44:04
  (MK):... vi snakket om å være
  en appelsin som et elektron ..
 • 44:04 - 44:07
  ... (Ikke hørbart)...
 • 44:07 - 44:11
  Barn har en linje av undervisning,
  for barn er den gjennom magen.
 • 44:11 - 44:15
  og appelsin eller frukt
  er noe de leker med
 • 44:15 - 44:17
  så vi prøver å velge forskjellige frukter.
 • 44:17 - 44:19
  Første gang tok jeg med et egg
 • 44:19 - 44:22
  og dette egget har vært her i
  nesten to uker, tre uker nå,
 • 44:22 - 44:25
  Det vil snart være kylling
  og ender ut med en høne.
 • 44:26 - 44:32
  Så vi må være tilgjengelig
  for barna til å forstå.
 • 44:32 - 44:35
  Ikke glem kreftene utenfor
  er veldig sterke
 • 44:35 - 44:38
  som sier til barna:
  «Du tar feil".
 • 44:38 - 44:43
  Men hvis vi sår frø av
  riktig teknologi og vitenskap,
 • 44:43 - 44:47
  så får vi se hva som skjer som du
  har sett de siste tjuefire timer.
 • 44:48 - 44:51
  Vi har vist noen fantastiske
  effekter fra Plasma
 • 44:52 - 44:57
  og vi har sett hvordan vekter og
  masser kan forandre seg med lite,
 • 44:57 - 44:59
  enn ett gram og ti gram.
 • 45:00 - 45:02
  Fordi du må vise
  ting til barn,
 • 45:02 - 45:06
  barn vil se for å tro, på en
  måte sånn at de kan leke med den.
 • 45:06 - 45:12
  (RC): Og bare for å minne folk som
  vil være på Spaceship Institute...
 • 45:13 - 45:18
  Livestream som er på samme Spaceship
  Institute livestream kanal
 • 45:18 - 45:21
  da dette Barnas Kunnskaps Søker Workshop.
 • 45:21 - 45:27
  Så folk kan stille inn på
  live feed fra labratoriet...
 • 45:28 - 45:33
  med reaktorene som er i gang nå,
  er det ganske spennende for de av oss
 • 45:33 - 45:36
  som er... som har fulgt det.
 • 45:38 - 45:42
  (MK): Så vi ser hva som skjer, vi ser
  hverandre klokken 8 i morgen tidlig.
 • 45:42 - 45:43
  (RC): Riktig!
 • 45:43 - 45:45
  (V): Ja!
 • 45:46 - 45:50
  (MK): Søte drømmer, hvis vi sovner og
  ikke noe spennende skjer i laboratoriet...
 • 45:50 - 45:53
  (RC): Ja... Noen av oss
  har problemer med å sove
 • 45:53 - 45:57
  fordi det er så mye
  spenning, men det er greit.
 • 45:57 - 46:00
  (MK): Alt det beste og
  takk, takk alle sammen.
 • 46:00 - 46:02
  (RC): Ok! Takk, herr Keshe.!
 • 46:02 - 46:03
  Takk Keyvan!
 • 46:03 - 46:06
  (KD): Takk Rick, Vince,
  takk Mr, bye-bye.
 • 46:06 - 46:09
  (RC): Takk til alle på Livestream.
 • 46:09 - 46:13
  Det er slutten av denne Barnas
  kunnskaps søkere Workshop.
Title:
3rd Kids Knowledge Seekers Workshop Oct 22 2014. Subtitles.
Description:

Sous titré en français

more » « less
Video Language:
English
Duration:
46:25

Norwegian Nynorsk subtitles

Revisions