Czech subtitles

← Aaron Huey: Domorodí váleční zajatci Ameriky

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 1 created 03/04/2011 by Eliska Dudkova.

 1. Jsem tu dnes, abych vám ukázal své fotografie Lakotů.
 2. Mnoho z vás možná už někdy o Lakotech slyšelo,
 3. nebo aspoň o větší skupině kmenů,
 4. které se říká Siouxové.
 5. Lakotové jsou jedním z mnoha kmenů, které musely opustit svou zemi
 6. a odejít do zajateckých táborů,
 7. kterým se dnes říká rezervace.
 8. Rezervace Pine Ridge,
 9. o které je má dnešní prezentace,
 10. leží asi 120 km na jihovýchod
 11. od Černých hor v Jižní Dakotě.
 12. Někdy se jí říká
 13. Zajatecký tábor č. 334,
 14. a právě tam dnes Lakotové žijí.
 15. Pokud jste někdy slyšeli o AIM
 16. tedy o Hnutí amerických Indiánů
 17. nebo o Russellu Meansovi
 18. nebo o Leonardu Peltierovi,
 19. anebo o patové situaci v Oglale,
 20. pak víte, že Pine Ridge je epicentrem
 21. problémů původních obyvatel v USA.
 22. Byl jsem pozván, abych zde dnes promluvil

 23. o svém vztahu s Lakoty
 24. a to je pro mě velmi těžké.
 25. Pokud jste si totiž nevšimli,
 26. jsem běloch
 27. a to je v indiánské rezervaci obrovská překážka.
 28. Na mých fotkách dnes uvidíte mnoho lidí,
 29. s kterými jsem se sblížil tak, že mě brali jako člena rodiny.
 30. Nazývali mě bratrem a strýcem
 31. a po pět let mě znovu a znovu zvali k sobě.
 32. Jenže v Pine Ridge
 33. budu vždycky tím, čemu se říká "wašíču".
 34. Wašíču je lakotské slovo,
 35. které znamená "neindián",
 36. jiná verze tohoto výrazu však zní
 37. "ten, který si bere nejlepší maso pro sebe".
 38. A o tom zde chci dnes promluvit -
 39. o tom, kdo si bere nejlepší maso.
 40. Znamená to chamtivec.
 41. Rozhlédněte se tady kolem sebe.
 42. Jsme na soukromé škole na západě USA,
 43. sedíme v sametových křeslech,
 44. s penězi po kapsách.
 45. Když se podíváme na svůj život,
 46. opravdu jsme si vzali
 47. tu nejlepší část masa.
 48. Pojďme se teď podívat na sérii fotek
 49. lidí, kteří ztratili,
 50. abychom my mohli získat.
 51. Až uvidíte tváře těchto lidí, uvědomte si,
 52. že to nejsou pouze obrazy Lakotů,
 53. ale že zastupují všechno původní obyvatelstvo.
 54. Na tomto papíře

 55. je zaznamenaná historie, kterou jsem se dověděl
 56. od svých lakotských přátel a rodiny.
 57. Teď bude následovat časová přímka
 58. uzavřených a porušených smluv
 59. a masakrů vydávaných za bitvy.
 60. Začnu rokem 1824.
 61. Instituce známá jako Úřad pro indiánské záležitosti
 62. vznikla při ministerstvu války,
 63. což už tehdy udalo agresivní tón
 64. našeho zacházení s původními obyvateli Ameriky.
 65. 1851:
 66. Vznikla první smlouva z Fort Laramie,
 67. která jednoznačně vytyčovala hranice lakotského národa.
 68. Podle této smlouvy
 69. patří tato území suverénnímu národu.
 70. Kdyby hranice stanovené ve smlouvě byly dodržovány -
 71. a dle právního podkladu by to tak mělo být -
 72. Spojené státy by dnes vypadaly takto.
 73. O 10 let později
 74. podepsal prezident Lincoln tzv. Zákon o usedlostech (Homestead Act),
 75. který rozpoutal příliv bílých osadníků na území původních obyvatel.
 76. 1863:
 77. Povstání kmene Santí Siouxů v Minnesotě
 78. končí oběšením 38 siouxských mužů,
 79. tedy největší hromadou popravou v dějinách Spojených států.
 80. Popravu nařídil prezident Lincoln
 81. jen dva dny poté,
 82. co podepsal Vyhlášení rovnoprávnosti.
 83. 1866, počátek budování transkontinentální železnice -

 84. začátek nové éry.
 85. Přivlastnili jsme si pozemky pro koleje a vlaky,
 86. abychom si zkrátili cestu srdcem národa Lakotů.
 87. Smlouvy letěly z okna ven.
 88. Tři kmeny vedené náčelníkem Lakotů Rudým oblakem reagovaly tím,
 89. že mnohokrát napadly a porazily americkou armádu.
 90. Tuto část bych chtěl zopakovat.
 91. Lakotové porazili americkou armádu.
 92. 1868: Druhá smlouva z Fort Laramie
 93. jasně garantuje suverenitu velkého národa Siouxů
 94. a lakotské vlastnictví posvátných Černých hor.
 95. Vláda také přislíbila pozemky a právo lovit
 96. v okolních státech.
 97. Slíbili jsme, že území Powder River
 98. bude od té doby všem bělochům uzavřené.
 99. Zdálo se, že smlouva je naprostým vítězstvím
 100. Rudého oblaka a Siouxů.
 101. Ve skutečnosti to byla jediná válka v americké historii,
 102. kdy vláda vyjednala mír tím,
 103. že přistoupila na všechny protivníkovy požadavky.
 104. 1869:

 105. Transkontinentální železnice byla dokončena.
 106. Začala mimo jiné převážet spoustu lovců,
 107. kteří začali ve velkém zabíjet bizony
 108. a tím Siouxům likvidovali zdroj potravy, oblečení i přístřeší.
 109. 1871:
 110. Zákon o přisvojení Indiánů
 111. udělal ze všech Indiánů svěřence federální vlády.
 112. Armáda navíc vydala rozkazy
 113. zakazující západním Indiánům opustit rezervace.
 114. Všichni západní Indiáni se tím okamžikem stali
 115. válečnými zajatci.
 116. V roce 1871
 117. jsme ukončili éru uzavírání smluv.
 118. Smlouvy totiž umožňují kmenům existovat jako suverénní národy
 119. a to nemůžeme dopustit.
 120. Měli jsme jiné plány.
 121. 1874:

 122. Generál George Custer oznámil objev zlata na území Lakotů,
 123. konkrétně v Černých horách.
 124. Zprávy o zlatě odstartovaly hromadný příliv bílých osadníků
 125. do země Lakotů.
 126. Custer doporučil Kongresu najít způsob,
 127. jak co nejdříve ukončit
 128. smlouvy s Lakoty.
 129. Roku 1875 vypukla Lakotská válka
 130. kvůli porušení smlouvy z Fort Laramie.
 131. 1876:
 132. 26. července
 133. na cestě k útoku na lakotskou vesnici
 134. byla Custerova Sedmá kavalérie rozdrcena
 135. v bitvě u Little Big Hornu.
 136. 1877:
 137. Velký lakotský válečník a náčelník Splašený kůň
 138. kapituloval u Fort Robinsonu.
 139. Později byl ve vazbě zabit.
 140. 1877 je také rokem, kdy jsme nalezli způsob,
 141. jak smlouvy z Fort Laramie obejít.
 142. Siouxským náčelníkům a jejich předním mužům byla představena nová dohoda
 143. v rámci kampaně známé jako "prodej nebo hladověj".
 144. Podepiš dohodu, jinak tvůj kmen nedostane žádné jídlo.
 145. Podepsalo pouze 10 procent dospělých mužů.
 146. Smlouva z Fort Laramie
 147. však stanovovala, že se pozemků musí vzdát
 148. minimálně tři čtvrtiny kmene.
 149. Tato klauzule byla zjevně ignorována.
 150. 1887: Dawesův zákon

 151. ukončuje společné vlastnictví pozemků rezervace.
 152. Rezervace jsou rozporcovány na části po 160 akrech,
 153. ty jsou přiděleny jednotlivým Indiánům
 154. a zbývající pozemky odebrány.
 155. Kmeny přišly o milióny akrů půdy.
 156. Americký sen soukromého vlastnictví pozemků
 157. se ukázal jako mazaný způsob,
 158. jak dělit rezervaci tak dlouho, až z ní nic nezbude.
 159. Tento krok zničil rezervace tím,
 160. že usnadnil jejich další přerozdělování a odprodej
 161. s každou odcházející generací.
 162. Většina zbylého území
 163. a mnoho pozemků uvnitř rezervace
 164. je nyní v rukou bílých farmářů.
 165. Nejtučnější část země si opět zabírá wašíču.
 166. 1890 - rok, který je podle mě

 167. v této prezentaci nejvýznamnější.
 168. Je to rok masakru u Wounded Knee.
 169. 29. prosince
 170. obklíčili američtí vojáci tábor Siouxů v zátoce Wounded Knee,
 171. kde zmasakrovali náčelníka Velkou nohu
 172. a 300 válečných zajatců
 173. s použitím nové rychlopalné zbraně,
 174. která vystřelovala explodující náboje,
 175. známé jako Hotchkissovo dělo.
 176. Za tuto takzvanou bitvu
 177. bylo 7. kavalérii uděleno 20 čestných medailí
 178. Kongresu za statečnost.
 179. Do dneška
 180. je to největší počet čestných medailí,
 181. které byly kdy uděleny za jedinou bitvu.
 182. Bylo uděleno více čestných medailí
 183. za tento masakr žen a dětí bez rozdílu
 184. než za jakoukoli bitvu v První světové válce,
 185. Druhé světové válce,
 186. v Koreji, Vietnamu,
 187. Iráku nebo Afghánistánu.
 188. Masakr u Wounded Knee
 189. je považován za konec indiánských válek.
 190. Kdykoli navštívím místo
 191. hromadného hrobu u Wounded Knee,
 192. nevidím v něm pouze hrob
 193. Lakotů nebo Siouxů,
 194. ale hrob všech původních obyvatel.
 195. Svatý muž Černý los jednou řekl:

 196. "Tehdy jsem nevěděl,
 197. co všechno tím končí.
 198. Když se nyní ohlížím zpátky
 199. z výšin svého stáří,
 200. stále vidím pobité ženy a děti,
 201. jak leží na hromadách a roztroušené
 202. podél té křivé rokle
 203. tak jasně, jako jsem je viděl tehdy
 204. očima ještě mladýma.
 205. A vidím, že tehdy v tom krvavém bahně zemřelo
 206. a ve sněhové bouři bylo pohřbeno ještě něco jiného.
 207. Zemřel tam sen jednoho národa
 208. a byl to nádherný sen."
 209. Touto událostí začala nová éra

 210. dějin původních amerických obyvatel.
 211. Všechno se dá měřit
 212. před Wounded Knee a po něm.
 213. Protože to byl právě tento okamžik,
 214. kdy americká vláda s prsty na spouštích Hotchkissových děl
 215. otevřeně deklarovala svůj postoj k právům původních obyvatel.
 216. Už je omrzely smlouvy.
 217. Omrzely je posvátné hory.
 218. Omrzely je tance duchů.
 219. A měli už dost všech těch potíží okolo Siouxů.
 220. A tak vytáhli děla.
 221. Řekli: "Pořád chceš být Indián?"
 222. s prstem na spoušti.
 223. 1900:
 224. Populace amerických Indiánů dosáhla nejnižšího bodu -
 225. méně než 250.000
 226. oproti odhadovaným osmi miliónům
 227. v roce 1492.
 228. Teď přeskočíme rychle dál.

 229. 1980:
 230. V nejdéle probíhajícím soudním případě v dějinách USA
 231. "Národ Siouxů versus Spojené státy americké"
 232. rozhodoval Nejvyšší soud USA.
 233. Soud stanovil, že když byli Siouxové vysídleni do rezervací
 234. a 7 milionů akrů jejich půdy
 235. bylo bylo nabídnuto zlatokopům a statkářům,
 236. došlo tím k porušení
 237. druhé dohody z Fort Laramie.
 238. Soud prohlásil,
 239. že Černé hory byly zabrány protiprávně
 240. a že má být siouxskému národu vyplacena
 241. původní nabízená cena spolu s úroky.
 242. Jako náhradu za Černé hory
 243. soud siouxskému národu stanovil
 244. pouhých 106 milionů dolarů.
 245. Siouxové peníze odmítli s plamenným prohlášením:
 246. "Černé hory nejsou na prodej."
 247. 2010

 248. Současná statistika o indiánské populaci
 249. více než století po masakru u Wounded Knee
 250. odhaluje dědictví kolonizace,
 251. nucené migrace
 252. a porušování smluv.
 253. Míra nezaměstnanosti v rezervaci Pine Ridge
 254. se pohybuje mezi 85 a 90 procenty.
 255. Úřad pro stavbu není schopen postavit nové domy
 256. a ty stávající se rozpadají.
 257. Je zde mnoho bezdomovců
 258. a ti, kdo domov mají, se mačkají ve shnilých budovách,
 259. kde spolu žije až pět rodin.
 260. 39 procent domácností v Pine Ridge
 261. nemá elektřinu.
 262. Minimálně 60 procent domů v rezervaci
 263. je zamořeno černou plísní.
 264. Více než 90 procent populace
 265. žije pod federální hranicí chudoby.
 266. Výskyt tuberkulózy je v Pine Ridge
 267. přibližně osmkrát vyšší než americký národní průměr.
 268. Kojenecká úmrtnost
 269. je vůbec nejvyšší na tomto kontinentě
 270. a je asi třikrát vyšší než americký průměr.
 271. Rakovina děložního čípku se vyskytuje pětkrát častěji
 272. než je národní průměr USA.
 273. Počet studentů, kteří nedokončili studium, se blíží 70 procentům.
 274. Fluktuace učitelů
 275. je osmkrát vyšší než americký průměr.
 276. Prarodiče tu často vychovávají svá vnoučata,
 277. protože rodiče je kvůli alkoholismu,
 278. domácímu násilí a všeobecné apatii
 279. vychovávat nemohou.
 280. 50 procent populace starší čtyřiceti let
 281. trpí cukrovkou.
 282. Průměrná délka života mužů
 283. je mezi 46
 284. a 48 lety -
 285. zhruba stejná
 286. jako v Afghánistánu a Somálsku.
 287. Poslední kapitola jakékoli úspěšné genocidy

 288. je ta, kdy utiskovatel
 289. může dát ruce pryč a říct:
 290. "Proboha, co si to ti lidé dělají?
 291. Zabíjejí se navzájem.
 292. Zabíjejí sami sebe,
 293. můžeme se jen dívat, jak umírají."
 294. A takto jsme přišli k vlastnictví těchto Spojených států amerických.
 295. Tohle je dědictví
 296. doktríny zjevného osudu.
 297. Do vězeňských táborů
 298. se stále rodí zajatci,
 299. dlouho poté, co stráže už odešly.
 300. Tohle jsou kosti, které tu zbyly,
 301. když bylo sebráno nejlepší maso.
 302. Je to už dávno,
 303. co byl uveden do pohybu sled událostí
 304. lidmi, kteří vypadali jako já, lidmi wašíču,
 305. kteří dychtili po půdě a vodě
 306. a zlatu v horách.
 307. Tyto události vedly k řetězovému efektu,
 308. který dosud neskončil.
 309. My z dominantní společnosti se dnes možná cítíme

 310. velmi vzdáleni masakru z roku 1890
 311. nebo sérii porušování smluv před 150 lety,
 312. přece se však musím zeptat,
 313. jak bychom se měli cítit při pohledu na dnešní statistiky?
 314. Jaká je spojitost
 315. mezi těmito obrazy utrpení
 316. a historií, o které jsem právě hovořil?
 317. A kolik z této historie
 318. vůbec máme přijmout za vlastní?
 319. Je to snad i naše zodpovědnost?
 320. Slýchám, že přece musíme být schopni něco udělat.
 321. Musí zaznít nějaká výzva jednat.
 322. Protože dlouho jsem postával stranou
 323. spokojený s rolí svědka
 324. a jenom fotil.
 325. Protože se zdá, že řešení leží tak dávno v minulosti,
 326. že bych potřeboval přinejmenším stroj času,
 327. abych se k němu dostal.
 328. Na utrpení původních obyvatel

 329. neexistuje jednoduché řešení.
 330. Není to něco, co může kdokoli podpořit
 331. tak, jako podporujeme pomoc pro Haiti,
 332. vymýcení AIDS nebo boj s hladomorem.
 333. Řešení, jak se tomu říká,
 334. může být pro dominantní společnost mnohem složitější
 335. než padesátidolarový šek
 336. nebo když lidé z církve zajedou
 337. přetřít graffiti na domech
 338. anebo když bohatá rodinka
 339. věnuje krabici oblečení, které nikdo už stejně nechce.
 340. Takže co teď s tím?
 341. Budeme jen v přítmí krčit rameny?
 342. Spojené státy

 343. každým dnem pokračují
 344. v porušování podmínek smluv
 345. z let 1851 a 1868,
 346. které byly s Lakoty uzavřeny ve Fort Laramie.
 347. Moje dnešní výzva jednat,
 348. moje přání pro TED, zní takto:
 349. Ctěte smlouvy.
 350. Vraťte Černé hory.
 351. Jak s nimi naloží, to už není vaše starost.
 352. (Potlesk)