Return to Video

Aaron Huey: Domorodí váleční zajatci Ameriky

 • 0:00 - 0:03
  Jsem tu dnes, abych vám ukázal své fotografie Lakotů.
 • 0:04 - 0:06
  Mnoho z vás možná už někdy o Lakotech slyšelo,
 • 0:06 - 0:08
  nebo aspoň o větší skupině kmenů,
 • 0:08 - 0:10
  které se říká Siouxové.
 • 0:10 - 0:13
  Lakotové jsou jedním z mnoha kmenů, které musely opustit svou zemi
 • 0:13 - 0:15
  a odejít do zajateckých táborů,
 • 0:15 - 0:17
  kterým se dnes říká rezervace.
 • 0:17 - 0:19
  Rezervace Pine Ridge,
 • 0:19 - 0:21
  o které je má dnešní prezentace,
 • 0:21 - 0:23
  leží asi 120 km na jihovýchod
 • 0:23 - 0:25
  od Černých hor v Jižní Dakotě.
 • 0:25 - 0:27
  Někdy se jí říká
 • 0:27 - 0:30
  Zajatecký tábor č. 334,
 • 0:30 - 0:33
  a právě tam dnes Lakotové žijí.
 • 0:33 - 0:35
  Pokud jste někdy slyšeli o AIM
 • 0:35 - 0:37
  tedy o Hnutí amerických Indiánů
 • 0:37 - 0:39
  nebo o Russellu Meansovi
 • 0:39 - 0:41
  nebo o Leonardu Peltierovi,
 • 0:41 - 0:43
  anebo o patové situaci v Oglale,
 • 0:43 - 0:46
  pak víte, že Pine Ridge je epicentrem
 • 0:46 - 0:49
  problémů původních obyvatel v USA.
 • 0:49 - 0:51
  Byl jsem pozván, abych zde dnes promluvil
 • 0:51 - 0:53
  o svém vztahu s Lakoty
 • 0:53 - 0:55
  a to je pro mě velmi těžké.
 • 0:55 - 0:57
  Pokud jste si totiž nevšimli,
 • 0:57 - 0:59
  jsem běloch
 • 0:59 - 1:02
  a to je v indiánské rezervaci obrovská překážka.
 • 1:04 - 1:06
  Na mých fotkách dnes uvidíte mnoho lidí,
 • 1:06 - 1:09
  s kterými jsem se sblížil tak, že mě brali jako člena rodiny.
 • 1:09 - 1:11
  Nazývali mě bratrem a strýcem
 • 1:11 - 1:13
  a po pět let mě znovu a znovu zvali k sobě.
 • 1:13 - 1:15
  Jenže v Pine Ridge
 • 1:15 - 1:18
  budu vždycky tím, čemu se říká "wašíču".
 • 1:18 - 1:21
  Wašíču je lakotské slovo,
 • 1:21 - 1:23
  které znamená "neindián",
 • 1:23 - 1:25
  jiná verze tohoto výrazu však zní
 • 1:25 - 1:29
  "ten, který si bere nejlepší maso pro sebe".
 • 1:29 - 1:31
  A o tom zde chci dnes promluvit -
 • 1:31 - 1:33
  o tom, kdo si bere nejlepší maso.
 • 1:33 - 1:35
  Znamená to chamtivec.
 • 1:36 - 1:38
  Rozhlédněte se tady kolem sebe.
 • 1:38 - 1:41
  Jsme na soukromé škole na západě USA,
 • 1:41 - 1:44
  sedíme v sametových křeslech,
 • 1:44 - 1:46
  s penězi po kapsách.
 • 1:46 - 1:48
  Když se podíváme na svůj život,
 • 1:48 - 1:50
  opravdu jsme si vzali
 • 1:50 - 1:52
  tu nejlepší část masa.
 • 1:52 - 1:55
  Pojďme se teď podívat na sérii fotek
 • 1:55 - 1:57
  lidí, kteří ztratili,
 • 1:57 - 1:59
  abychom my mohli získat.
 • 1:59 - 2:02
  Až uvidíte tváře těchto lidí, uvědomte si,
 • 2:02 - 2:05
  že to nejsou pouze obrazy Lakotů,
 • 2:05 - 2:08
  ale že zastupují všechno původní obyvatelstvo.
 • 2:10 - 2:12
  Na tomto papíře
 • 2:12 - 2:14
  je zaznamenaná historie, kterou jsem se dověděl
 • 2:14 - 2:17
  od svých lakotských přátel a rodiny.
 • 2:17 - 2:19
  Teď bude následovat časová přímka
 • 2:19 - 2:22
  uzavřených a porušených smluv
 • 2:22 - 2:24
  a masakrů vydávaných za bitvy.
 • 2:24 - 2:26
  Začnu rokem 1824.
 • 2:26 - 2:28
  Instituce známá jako Úřad pro indiánské záležitosti
 • 2:28 - 2:30
  vznikla při ministerstvu války,
 • 2:30 - 2:32
  což už tehdy udalo agresivní tón
 • 2:32 - 2:34
  našeho zacházení s původními obyvateli Ameriky.
 • 2:34 - 2:36
  1851:
 • 2:36 - 2:38
  Vznikla první smlouva z Fort Laramie,
 • 2:38 - 2:41
  která jednoznačně vytyčovala hranice lakotského národa.
 • 2:41 - 2:43
  Podle této smlouvy
 • 2:43 - 2:45
  patří tato území suverénnímu národu.
 • 2:45 - 2:47
  Kdyby hranice stanovené ve smlouvě byly dodržovány -
 • 2:47 - 2:50
  a dle právního podkladu by to tak mělo být -
 • 2:50 - 2:53
  Spojené státy by dnes vypadaly takto.
 • 2:55 - 2:57
  O 10 let později
 • 2:57 - 3:00
  podepsal prezident Lincoln tzv. Zákon o usedlostech (Homestead Act),
 • 3:00 - 3:03
  který rozpoutal příliv bílých osadníků na území původních obyvatel.
 • 3:03 - 3:05
  1863:
 • 3:05 - 3:07
  Povstání kmene Santí Siouxů v Minnesotě
 • 3:07 - 3:10
  končí oběšením 38 siouxských mužů,
 • 3:10 - 3:13
  tedy největší hromadou popravou v dějinách Spojených států.
 • 3:14 - 3:16
  Popravu nařídil prezident Lincoln
 • 3:16 - 3:18
  jen dva dny poté,
 • 3:18 - 3:21
  co podepsal Vyhlášení rovnoprávnosti.
 • 3:22 - 3:25
  1866, počátek budování transkontinentální železnice -
 • 3:25 - 3:27
  začátek nové éry.
 • 3:27 - 3:29
  Přivlastnili jsme si pozemky pro koleje a vlaky,
 • 3:29 - 3:32
  abychom si zkrátili cestu srdcem národa Lakotů.
 • 3:32 - 3:34
  Smlouvy letěly z okna ven.
 • 3:34 - 3:37
  Tři kmeny vedené náčelníkem Lakotů Rudým oblakem reagovaly tím,
 • 3:37 - 3:40
  že mnohokrát napadly a porazily americkou armádu.
 • 3:40 - 3:42
  Tuto část bych chtěl zopakovat.
 • 3:42 - 3:45
  Lakotové porazili americkou armádu.
 • 3:45 - 3:48
  1868: Druhá smlouva z Fort Laramie
 • 3:48 - 3:51
  jasně garantuje suverenitu velkého národa Siouxů
 • 3:51 - 3:54
  a lakotské vlastnictví posvátných Černých hor.
 • 3:54 - 3:56
  Vláda také přislíbila pozemky a právo lovit
 • 3:56 - 3:58
  v okolních státech.
 • 3:58 - 4:00
  Slíbili jsme, že území Powder River
 • 4:00 - 4:03
  bude od té doby všem bělochům uzavřené.
 • 4:03 - 4:05
  Zdálo se, že smlouva je naprostým vítězstvím
 • 4:05 - 4:07
  Rudého oblaka a Siouxů.
 • 4:07 - 4:10
  Ve skutečnosti to byla jediná válka v americké historii,
 • 4:10 - 4:13
  kdy vláda vyjednala mír tím,
 • 4:13 - 4:16
  že přistoupila na všechny protivníkovy požadavky.
 • 4:18 - 4:20
  1869:
 • 4:20 - 4:22
  Transkontinentální železnice byla dokončena.
 • 4:22 - 4:25
  Začala mimo jiné převážet spoustu lovců,
 • 4:25 - 4:28
  kteří začali ve velkém zabíjet bizony
 • 4:28 - 4:31
  a tím Siouxům likvidovali zdroj potravy, oblečení i přístřeší.
 • 4:31 - 4:33
  1871:
 • 4:33 - 4:35
  Zákon o přisvojení Indiánů
 • 4:35 - 4:38
  udělal ze všech Indiánů svěřence federální vlády.
 • 4:38 - 4:41
  Armáda navíc vydala rozkazy
 • 4:41 - 4:44
  zakazující západním Indiánům opustit rezervace.
 • 4:44 - 4:46
  Všichni západní Indiáni se tím okamžikem stali
 • 4:46 - 4:48
  válečnými zajatci.
 • 4:48 - 4:50
  V roce 1871
 • 4:50 - 4:52
  jsme ukončili éru uzavírání smluv.
 • 4:52 - 4:55
  Smlouvy totiž umožňují kmenům existovat jako suverénní národy
 • 4:55 - 4:57
  a to nemůžeme dopustit.
 • 4:57 - 4:59
  Měli jsme jiné plány.
 • 4:59 - 5:01
  1874:
 • 5:01 - 5:04
  Generál George Custer oznámil objev zlata na území Lakotů,
 • 5:04 - 5:06
  konkrétně v Černých horách.
 • 5:06 - 5:08
  Zprávy o zlatě odstartovaly hromadný příliv bílých osadníků
 • 5:08 - 5:10
  do země Lakotů.
 • 5:10 - 5:12
  Custer doporučil Kongresu najít způsob,
 • 5:12 - 5:14
  jak co nejdříve ukončit
 • 5:14 - 5:16
  smlouvy s Lakoty.
 • 5:16 - 5:19
  Roku 1875 vypukla Lakotská válka
 • 5:19 - 5:22
  kvůli porušení smlouvy z Fort Laramie.
 • 5:22 - 5:24
  1876:
 • 5:24 - 5:26
  26. července
 • 5:26 - 5:28
  na cestě k útoku na lakotskou vesnici
 • 5:28 - 5:30
  byla Custerova Sedmá kavalérie rozdrcena
 • 5:30 - 5:32
  v bitvě u Little Big Hornu.
 • 5:32 - 5:34
  1877:
 • 5:34 - 5:37
  Velký lakotský válečník a náčelník Splašený kůň
 • 5:37 - 5:39
  kapituloval u Fort Robinsonu.
 • 5:39 - 5:42
  Později byl ve vazbě zabit.
 • 5:45 - 5:48
  1877 je také rokem, kdy jsme nalezli způsob,
 • 5:48 - 5:50
  jak smlouvy z Fort Laramie obejít.
 • 5:50 - 5:53
  Siouxským náčelníkům a jejich předním mužům byla představena nová dohoda
 • 5:53 - 5:56
  v rámci kampaně známé jako "prodej nebo hladověj".
 • 5:56 - 5:59
  Podepiš dohodu, jinak tvůj kmen nedostane žádné jídlo.
 • 5:59 - 6:02
  Podepsalo pouze 10 procent dospělých mužů.
 • 6:02 - 6:04
  Smlouva z Fort Laramie
 • 6:04 - 6:06
  však stanovovala, že se pozemků musí vzdát
 • 6:06 - 6:08
  minimálně tři čtvrtiny kmene.
 • 6:08 - 6:10
  Tato klauzule byla zjevně ignorována.
 • 6:10 - 6:13
  1887: Dawesův zákon
 • 6:13 - 6:16
  ukončuje společné vlastnictví pozemků rezervace.
 • 6:16 - 6:19
  Rezervace jsou rozporcovány na části po 160 akrech,
 • 6:19 - 6:21
  ty jsou přiděleny jednotlivým Indiánům
 • 6:21 - 6:23
  a zbývající pozemky odebrány.
 • 6:23 - 6:26
  Kmeny přišly o milióny akrů půdy.
 • 6:26 - 6:28
  Americký sen soukromého vlastnictví pozemků
 • 6:28 - 6:30
  se ukázal jako mazaný způsob,
 • 6:30 - 6:33
  jak dělit rezervaci tak dlouho, až z ní nic nezbude.
 • 6:33 - 6:35
  Tento krok zničil rezervace tím,
 • 6:35 - 6:38
  že usnadnil jejich další přerozdělování a odprodej
 • 6:38 - 6:41
  s každou odcházející generací.
 • 6:41 - 6:43
  Většina zbylého území
 • 6:43 - 6:45
  a mnoho pozemků uvnitř rezervace
 • 6:45 - 6:48
  je nyní v rukou bílých farmářů.
 • 6:48 - 6:51
  Nejtučnější část země si opět zabírá wašíču.
 • 6:52 - 6:54
  1890 - rok, který je podle mě
 • 6:54 - 6:57
  v této prezentaci nejvýznamnější.
 • 6:57 - 6:59
  Je to rok masakru u Wounded Knee.
 • 6:59 - 7:01
  29. prosince
 • 7:01 - 7:04
  obklíčili američtí vojáci tábor Siouxů v zátoce Wounded Knee,
 • 7:04 - 7:06
  kde zmasakrovali náčelníka Velkou nohu
 • 7:06 - 7:08
  a 300 válečných zajatců
 • 7:08 - 7:10
  s použitím nové rychlopalné zbraně,
 • 7:10 - 7:12
  která vystřelovala explodující náboje,
 • 7:12 - 7:14
  známé jako Hotchkissovo dělo.
 • 7:14 - 7:16
  Za tuto takzvanou bitvu
 • 7:16 - 7:19
  bylo 7. kavalérii uděleno 20 čestných medailí
 • 7:19 - 7:22
  Kongresu za statečnost.
 • 7:22 - 7:24
  Do dneška
 • 7:24 - 7:27
  je to největší počet čestných medailí,
 • 7:27 - 7:30
  které byly kdy uděleny za jedinou bitvu.
 • 7:30 - 7:32
  Bylo uděleno více čestných medailí
 • 7:32 - 7:34
  za tento masakr žen a dětí bez rozdílu
 • 7:34 - 7:36
  než za jakoukoli bitvu v První světové válce,
 • 7:36 - 7:38
  Druhé světové válce,
 • 7:38 - 7:40
  v Koreji, Vietnamu,
 • 7:40 - 7:43
  Iráku nebo Afghánistánu.
 • 7:44 - 7:46
  Masakr u Wounded Knee
 • 7:46 - 7:49
  je považován za konec indiánských válek.
 • 7:49 - 7:51
  Kdykoli navštívím místo
 • 7:51 - 7:53
  hromadného hrobu u Wounded Knee,
 • 7:53 - 7:55
  nevidím v něm pouze hrob
 • 7:55 - 7:57
  Lakotů nebo Siouxů,
 • 7:57 - 8:00
  ale hrob všech původních obyvatel.
 • 8:03 - 8:05
  Svatý muž Černý los jednou řekl:
 • 8:05 - 8:07
  "Tehdy jsem nevěděl,
 • 8:07 - 8:09
  co všechno tím končí.
 • 8:09 - 8:11
  Když se nyní ohlížím zpátky
 • 8:11 - 8:13
  z výšin svého stáří,
 • 8:13 - 8:15
  stále vidím pobité ženy a děti,
 • 8:15 - 8:17
  jak leží na hromadách a roztroušené
 • 8:17 - 8:20
  podél té křivé rokle
 • 8:23 - 8:25
  tak jasně, jako jsem je viděl tehdy
 • 8:25 - 8:28
  očima ještě mladýma.
 • 8:31 - 8:34
  A vidím, že tehdy v tom krvavém bahně zemřelo
 • 8:35 - 8:38
  a ve sněhové bouři bylo pohřbeno ještě něco jiného.
 • 8:39 - 8:42
  Zemřel tam sen jednoho národa
 • 8:42 - 8:45
  a byl to nádherný sen."
 • 8:46 - 8:48
  Touto událostí začala nová éra
 • 8:48 - 8:51
  dějin původních amerických obyvatel.
 • 8:52 - 8:54
  Všechno se dá měřit
 • 8:54 - 8:57
  před Wounded Knee a po něm.
 • 8:57 - 8:59
  Protože to byl právě tento okamžik,
 • 8:59 - 9:02
  kdy americká vláda s prsty na spouštích Hotchkissových děl
 • 9:02 - 9:06
  otevřeně deklarovala svůj postoj k právům původních obyvatel.
 • 9:06 - 9:08
  Už je omrzely smlouvy.
 • 9:08 - 9:10
  Omrzely je posvátné hory.
 • 9:10 - 9:13
  Omrzely je tance duchů.
 • 9:13 - 9:16
  A měli už dost všech těch potíží okolo Siouxů.
 • 9:16 - 9:19
  A tak vytáhli děla.
 • 9:20 - 9:23
  Řekli: "Pořád chceš být Indián?"
 • 9:23 - 9:25
  s prstem na spoušti.
 • 9:30 - 9:32
  1900:
 • 9:32 - 9:35
  Populace amerických Indiánů dosáhla nejnižšího bodu -
 • 9:36 - 9:38
  méně než 250.000
 • 9:38 - 9:40
  oproti odhadovaným osmi miliónům
 • 9:40 - 9:42
  v roce 1492.
 • 9:44 - 9:46
  Teď přeskočíme rychle dál.
 • 9:46 - 9:48
  1980:
 • 9:48 - 9:50
  V nejdéle probíhajícím soudním případě v dějinách USA
 • 9:50 - 9:53
  "Národ Siouxů versus Spojené státy americké"
 • 9:53 - 9:56
  rozhodoval Nejvyšší soud USA.
 • 9:57 - 10:00
  Soud stanovil, že když byli Siouxové vysídleni do rezervací
 • 10:00 - 10:03
  a 7 milionů akrů jejich půdy
 • 10:03 - 10:06
  bylo bylo nabídnuto zlatokopům a statkářům,
 • 10:06 - 10:08
  došlo tím k porušení
 • 10:08 - 10:10
  druhé dohody z Fort Laramie.
 • 10:10 - 10:12
  Soud prohlásil,
 • 10:12 - 10:14
  že Černé hory byly zabrány protiprávně
 • 10:14 - 10:16
  a že má být siouxskému národu vyplacena
 • 10:16 - 10:18
  původní nabízená cena spolu s úroky.
 • 10:18 - 10:20
  Jako náhradu za Černé hory
 • 10:20 - 10:23
  soud siouxskému národu stanovil
 • 10:23 - 10:25
  pouhých 106 milionů dolarů.
 • 10:25 - 10:28
  Siouxové peníze odmítli s plamenným prohlášením:
 • 10:28 - 10:31
  "Černé hory nejsou na prodej."
 • 10:31 - 10:33
  2010
 • 10:33 - 10:36
  Současná statistika o indiánské populaci
 • 10:36 - 10:39
  více než století po masakru u Wounded Knee
 • 10:39 - 10:41
  odhaluje dědictví kolonizace,
 • 10:41 - 10:43
  nucené migrace
 • 10:43 - 10:45
  a porušování smluv.
 • 10:45 - 10:48
  Míra nezaměstnanosti v rezervaci Pine Ridge
 • 10:48 - 10:51
  se pohybuje mezi 85 a 90 procenty.
 • 10:51 - 10:54
  Úřad pro stavbu není schopen postavit nové domy
 • 10:54 - 10:56
  a ty stávající se rozpadají.
 • 10:56 - 10:58
  Je zde mnoho bezdomovců
 • 10:58 - 11:00
  a ti, kdo domov mají, se mačkají ve shnilých budovách,
 • 11:00 - 11:02
  kde spolu žije až pět rodin.
 • 11:02 - 11:04
  39 procent domácností v Pine Ridge
 • 11:04 - 11:06
  nemá elektřinu.
 • 11:06 - 11:09
  Minimálně 60 procent domů v rezervaci
 • 11:09 - 11:11
  je zamořeno černou plísní.
 • 11:11 - 11:13
  Více než 90 procent populace
 • 11:13 - 11:16
  žije pod federální hranicí chudoby.
 • 11:16 - 11:19
  Výskyt tuberkulózy je v Pine Ridge
 • 11:19 - 11:22
  přibližně osmkrát vyšší než americký národní průměr.
 • 11:22 - 11:24
  Kojenecká úmrtnost
 • 11:24 - 11:26
  je vůbec nejvyšší na tomto kontinentě
 • 11:26 - 11:29
  a je asi třikrát vyšší než americký průměr.
 • 11:29 - 11:31
  Rakovina děložního čípku se vyskytuje pětkrát častěji
 • 11:31 - 11:33
  než je národní průměr USA.
 • 11:33 - 11:36
  Počet studentů, kteří nedokončili studium, se blíží 70 procentům.
 • 11:36 - 11:38
  Fluktuace učitelů
 • 11:38 - 11:41
  je osmkrát vyšší než americký průměr.
 • 11:41 - 11:44
  Prarodiče tu často vychovávají svá vnoučata,
 • 11:44 - 11:47
  protože rodiče je kvůli alkoholismu,
 • 11:47 - 11:49
  domácímu násilí a všeobecné apatii
 • 11:49 - 11:51
  vychovávat nemohou.
 • 11:52 - 11:55
  50 procent populace starší čtyřiceti let
 • 11:55 - 11:57
  trpí cukrovkou.
 • 11:57 - 11:59
  Průměrná délka života mužů
 • 11:59 - 12:01
  je mezi 46
 • 12:01 - 12:04
  a 48 lety -
 • 12:04 - 12:06
  zhruba stejná
 • 12:06 - 12:09
  jako v Afghánistánu a Somálsku.
 • 12:10 - 12:13
  Poslední kapitola jakékoli úspěšné genocidy
 • 12:13 - 12:15
  je ta, kdy utiskovatel
 • 12:15 - 12:18
  může dát ruce pryč a říct:
 • 12:18 - 12:21
  "Proboha, co si to ti lidé dělají?
 • 12:21 - 12:23
  Zabíjejí se navzájem.
 • 12:23 - 12:25
  Zabíjejí sami sebe,
 • 12:25 - 12:28
  můžeme se jen dívat, jak umírají."
 • 12:28 - 12:31
  A takto jsme přišli k vlastnictví těchto Spojených států amerických.
 • 12:31 - 12:33
  Tohle je dědictví
 • 12:33 - 12:35
  doktríny zjevného osudu.
 • 12:35 - 12:37
  Do vězeňských táborů
 • 12:37 - 12:39
  se stále rodí zajatci,
 • 12:39 - 12:42
  dlouho poté, co stráže už odešly.
 • 12:44 - 12:46
  Tohle jsou kosti, které tu zbyly,
 • 12:46 - 12:49
  když bylo sebráno nejlepší maso.
 • 12:51 - 12:53
  Je to už dávno,
 • 12:53 - 12:55
  co byl uveden do pohybu sled událostí
 • 12:55 - 12:58
  lidmi, kteří vypadali jako já, lidmi wašíču,
 • 12:58 - 13:00
  kteří dychtili po půdě a vodě
 • 13:00 - 13:03
  a zlatu v horách.
 • 13:03 - 13:05
  Tyto události vedly k řetězovému efektu,
 • 13:05 - 13:07
  který dosud neskončil.
 • 13:07 - 13:11
  My z dominantní společnosti se dnes možná cítíme
 • 13:12 - 13:15
  velmi vzdáleni masakru z roku 1890
 • 13:15 - 13:18
  nebo sérii porušování smluv před 150 lety,
 • 13:19 - 13:21
  přece se však musím zeptat,
 • 13:21 - 13:24
  jak bychom se měli cítit při pohledu na dnešní statistiky?
 • 13:25 - 13:27
  Jaká je spojitost
 • 13:27 - 13:29
  mezi těmito obrazy utrpení
 • 13:29 - 13:31
  a historií, o které jsem právě hovořil?
 • 13:31 - 13:33
  A kolik z této historie
 • 13:33 - 13:35
  vůbec máme přijmout za vlastní?
 • 13:35 - 13:38
  Je to snad i naše zodpovědnost?
 • 13:39 - 13:42
  Slýchám, že přece musíme být schopni něco udělat.
 • 13:42 - 13:45
  Musí zaznít nějaká výzva jednat.
 • 13:45 - 13:48
  Protože dlouho jsem postával stranou
 • 13:48 - 13:50
  spokojený s rolí svědka
 • 13:50 - 13:53
  a jenom fotil.
 • 13:53 - 13:56
  Protože se zdá, že řešení leží tak dávno v minulosti,
 • 13:56 - 13:58
  že bych potřeboval přinejmenším stroj času,
 • 13:58 - 14:00
  abych se k němu dostal.
 • 14:00 - 14:02
  Na utrpení původních obyvatel
 • 14:02 - 14:05
  neexistuje jednoduché řešení.
 • 14:06 - 14:08
  Není to něco, co může kdokoli podpořit
 • 14:08 - 14:10
  tak, jako podporujeme pomoc pro Haiti,
 • 14:10 - 14:13
  vymýcení AIDS nebo boj s hladomorem.
 • 14:13 - 14:15
  Řešení, jak se tomu říká,
 • 14:15 - 14:18
  může být pro dominantní společnost mnohem složitější
 • 14:18 - 14:20
  než padesátidolarový šek
 • 14:20 - 14:22
  nebo když lidé z církve zajedou
 • 14:22 - 14:24
  přetřít graffiti na domech
 • 14:24 - 14:26
  anebo když bohatá rodinka
 • 14:26 - 14:29
  věnuje krabici oblečení, které nikdo už stejně nechce.
 • 14:29 - 14:31
  Takže co teď s tím?
 • 14:31 - 14:34
  Budeme jen v přítmí krčit rameny?
 • 14:34 - 14:36
  Spojené státy
 • 14:36 - 14:38
  každým dnem pokračují
 • 14:38 - 14:40
  v porušování podmínek smluv
 • 14:40 - 14:42
  z let 1851 a 1868,
 • 14:42 - 14:45
  které byly s Lakoty uzavřeny ve Fort Laramie.
 • 14:45 - 14:47
  Moje dnešní výzva jednat,
 • 14:47 - 14:50
  moje přání pro TED, zní takto:
 • 14:51 - 14:53
  Ctěte smlouvy.
 • 14:53 - 14:55
  Vraťte Černé hory.
 • 14:55 - 14:58
  Jak s nimi naloží, to už není vaše starost.
 • 15:00 - 15:06
  (Potlesk)
Title:
Aaron Huey: Domorodí váleční zajatci Ameriky
Speaker:
Aaron Huey
Description:

Záměr zachytit chudobu v Americe na fotografiích zavedl Aarona Hueye do indiánské rezervace Pine Ridge, kde ho otřesné a většinou ignorované útrapy domorodých Lakotů přiměly změnit plán. Po pěti letech práce se jeho děsivé fotografie proplétají se šokující lekcí historie v této smělé a odvážné a přednášce na TEDxDU.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:07
Eliska Dudkova added a translation

Czech subtitles

Revisions