Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:09 - 0:11
  माझे नाव एलो ब्लॅक आहे.
 • 0:11 - 0:14
  मी एक गायक, गीतकार आणि मस्कऱ्या आहे.
 • 0:14 - 0:17
  मला वाटते की संगणक विज्ञान शिकणे खूप महत्वाचे आहे.
 • 0:17 - 0:19
  कारण संगणक विज्ञान हेच भविष्य आहे.
 • 0:19 - 0:24
  माझ्या मते लोकांना तंत्राद्यानाचा वापर करता आला पाहिजे.
 • 0:25 - 0:28
  जे प्रत्यक्षात लोकांचे आयुष्य नियंत्रित करण्यासारखे आहे.
 • 0:30 - 0:34
  संगीतासह योग्य क्षणी वेगवेगळे नृत्यप्रकार करण्यासाठी,
 • 0:34 - 0:38
  तुम्ही 'इव्हेंट्स' चा वापर करू शकता.
 • 0:38 - 0:42
  एक 'इव्हेंट' तुमच्या प्रोग्रामला काहीतरी होण्यापूर्वी ते ऐकण्यास सांगतो.
 • 0:42 - 0:44
  आणि मग त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सांगतो.
 • 0:44 - 0:48
  'इव्हेंट्स' ची काही उदाहरणे म्हणजे, 'माउस' दाबण्याची जाणीव होणे.
 • 0:49 - 0:53
  तसेच 'आरॊ' बटण दाबणे किंव्हा 'स्क्रीन' ला स्पर्श करणे.
 • 0:54 - 0:59
  ज्या 'इव्हेंट' चा आपण उपयोग करणार आहोत, तो म्हणजे गाण्यातील बदलाची नोंद ठेवणे.
 • 0:59 - 1:03
  हा बदल तुमच्या नर्तकाला एक नवीन नृत्य करण्यास प्रवृत्त करेल.
 • 1:03 - 1:09
  एखादा व्यावसायिक नर्तक गाण्याच्या तालाची योग्य मोजणी करून आपल्या नृत्यकलेचा सराव करतात.
 • 1:10 - 1:15
  संगीतामध्ये, 'मेसर' हे काही ताल आणि ठोके मिळून बनते.
 • 1:15 - 1:19
  सर्वात लोकप्रिय गाण्यांमध्ये 'मेसर' हा ४ ठोके इतका लांब असतो.
 • 1:20 - 1:25
  तुमच्या नर्तकांना नाचवण्यासाठी तुम्हाला एक हिरवा 'इव्हेंट ब्लॉक' आवश्यक आहे.
 • 1:25 - 1:28
  हा 'इव्हेंट ब्लॉक' 4 'मेसर' नंतर जाणवतो.
 • 1:30 - 1:34
  जर तुम्ही एक जांभळा 'डू फॉरेव्हर' ब्लॉक खेचल्यास, तुम्ही तुमच्या नर्तकसाठी नृत्य निवडू शकता.
 • 1:34 - 1:37
  कारण ते '4 मेसर' इव्हेंट ब्लॉक नंतर आहे.
 • 1:37 - 1:41
  नृत्य सुरू करण्यापूर्वी, तुमचा नर्तक गाण्याचे '४ मेसर' पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करेल.
 • 1:41 - 1:47
  दर्शनी भागाच्या वर असणाऱ्या 'मेसर' विभागवार नीट लक्ष ठेवा.
 • 1:47 - 1:50
  कार्यक्रम काळजीपूर्वक पहा आणि ऐका, कारण त्या नंतर नृत्य संहितेची सुरुवात होईल.
 • 1:51 - 1:55
  आणि योग्य वेळी तुमचा नर्तक, नृत्य करायला सुरुवात करेल.
Title:
Dance Party - Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11
kalpit18 edited Marathi subtitles for Dance Party - Events
TranslateByHumans edited Marathi subtitles for Dance Party - Events
TranslateByHumans edited Marathi subtitles for Dance Party - Events

Marathi subtitles

Revisions Compare revisions