Return to Video

Nástroj, který zajistí bezpečnost jednoho z nejnebezpečnějších chirurgických procesů

 • 0:01 - 0:03
  Když jsem byl poprvé
  na operačním sále
 • 0:03 - 0:05
  a viděl skutečnou operaci,
 • 0:05 - 0:07
  nevěděl jsem, co mohu očekávat.
 • 0:07 - 0:09
  Tehdy jsem studoval strojní inženýrství.
 • 0:09 - 0:11
  Myslel jsem si,
  že to bude jako v televizi.
 • 0:11 - 0:13
  Zlověstná hudba na pozadí,
 • 0:13 - 0:16
  krůpěje potu řinoucí se
  po chirurgově obličeji.
 • 0:16 - 0:19
  Ale vůbec tomu tak nebylo.
 • 0:19 - 0:20
  V ten den tam opravdu hrála hudba,
 • 0:20 - 0:23
  myslím, že to byly Madonniny největší hity.
  (Smích)
 • 0:23 - 0:25
  Také se tam hodně mluvilo,
 • 0:25 - 0:27
  a to nejen o tepové frekvenci pacienta,
 • 0:27 - 0:30
  ale i o sportu a o plánech na víkend.
 • 0:30 - 0:32
  A od té doby, čím více operací jsem viděl,
 • 0:32 - 0:34
  více jsem si uvědomoval,
  že to tak prostě chodí.
 • 0:34 - 0:36
  V podstatě je to jako další pracovní
  den v kanceláři.
 • 0:36 - 0:38
  Ale jednou za čas
 • 0:38 - 0:40
  se vypla hudba,
 • 0:40 - 0:42
  všichni najednou přestali mluvit
 • 0:42 - 0:45
  a upřeli pohled na jednu a tu samou věc.
 • 0:45 - 0:47
  V tu chvíli víte,
  že se děje něco vážného
 • 0:47 - 0:49
  a nebezpečného.
 • 0:49 - 0:50
  Když jsem to zažil poprvé,
 • 0:50 - 0:52
  pozoroval jsem typ zákroku,
 • 0:52 - 0:54
  který se nazývá laparoskopie.
 • 0:54 - 0:56
  Pro ty, kteří nejsou
  příliš obeznámeni s tématem,
 • 0:56 - 0:59
  při laparoskopickém zákroku,
  narozdíl od dlouhého
 • 0:59 - 1:01
  otevřeného řezu používaného při
  obyčejném zákroku,
 • 1:01 - 1:03
  lékař pacientovi provede
 • 1:03 - 1:07
  tři nebo více malých řezů.
 • 1:07 - 1:09
  Poté do nich zasune
  tyto dlouhé a tenké nástroje
 • 1:09 - 1:10
  spolu s kamerou
 • 1:10 - 1:14
  a vpodstatě provede celý proces
  uvnitř pacienta.
 • 1:14 - 1:17
  Výhodou je,
  že se sníží nebezpečí infekce,
 • 1:17 - 1:20
  bolest a také doba rekonvalescence.
 • 1:20 - 1:23
  Má to ale háček.
 • 1:23 - 1:24
  Řezy jsou provedeny
 • 1:24 - 1:27
  dlouhým zaostřeným nástrojem,
 • 1:27 - 1:28
  kterému se říká trokar.
 • 1:28 - 1:31
  Chirurg používá tento nástroj
  následujícím způsobem.
 • 1:31 - 1:32
  Vezme ho
 • 1:32 - 1:34
  a vtlačí do dutiny břišní
 • 1:34 - 1:36
  dokud ji neproděraví.
 • 1:37 - 1:40
  Důvodem, proč v ten den
  všichni na operačním sále
 • 1:40 - 1:43
  zírali na to zařízení,
 • 1:43 - 1:46
  bylo to, že lékař musel provést řezy
  s absolutní opatrností,
 • 1:46 - 1:48
  aby nástroj nepronikl příliš hluboko
 • 1:48 - 1:51
  a nepoškodil vnitřní orgány a
  krevní cévy pod nimi.
 • 1:52 - 1:53
  Tento problém by ale měl být
  povědomý vám všem,
 • 1:53 - 1:56
  protože jsem si jistý,
  že jste ho už viděli někde jinde.
 • 1:56 - 1:58
  (smích)
 • 1:58 - 2:00
  Pamatujete si na tohle?
 • 2:00 - 2:04
  (potlesk)
 • 2:04 - 2:08
  Věděli jste, že brčko každou chvíli
  prorazí otvor
 • 2:08 - 2:09
  a nemohli jste si být jisti tím,
  jestli se brčkem bodnete
 • 2:09 - 2:11
  přímo do vaší dlaně,
 • 2:11 - 2:12
  nebo se celí postříkáte džusem,
 • 2:12 - 2:15
  ale báli jste. Je to tak?
 • 2:16 - 2:18
  Pokaždé, když jste tohle udělali,
 • 2:18 - 2:20
  zažili jste ten stejný základní
  fyzický jev,
 • 2:20 - 2:23
  který jsem v ten den pozoroval
  na operačním sále.
 • 2:23 - 2:26
  A ukázalo se, že je to opravdu problém.
 • 2:26 - 2:29
  V roce 2003, FDA sdělila, že
 • 2:29 - 2:32
  řezy trokarem mohou být tím
  nejnebezpečnějším krokem
 • 2:32 - 2:34
  v miniinvazivní chirurgii.
 • 2:34 - 2:36
  V roce 2009 se znovu objevil článek,
  ve kterém stálo,
 • 2:36 - 2:39
  že trokary jsou zodpovědné za více než polovinu
 • 2:39 - 2:42
  všech hlavních komplikací
  v laparoskopické chirurgii.
 • 2:42 - 2:43
  A mimochodem,
 • 2:43 - 2:47
  nic se na tom nezměnilo během celých 25-ti let.
 • 2:47 - 2:48
  Takže když jsem nastoupil na vysokou,
 • 2:48 - 2:50
  chtěl jsem na tom pracovat.
 • 2:50 - 2:52
  Snažil jsem se vysvětlit mému příteli,
 • 2:52 - 2:54
  čím přesně jsem trávil svůj čas,
 • 2:54 - 2:56
  a řekl jsem,
 • 2:56 - 2:58
  "je to jako když vrtáš díru do stěny,
 • 2:58 - 3:01
  abys mohl něco pověsit.
 • 3:01 - 3:05
  V jednu chvíli vrtačka provrtá stěnu
 • 3:05 - 3:09
  a pak následuje tenhle propad, že?
 • 3:11 - 3:13
  A on se na mě podíval a řekl,
 • 3:13 - 3:17
  "Ty myslíš jako když
  vrtají lidem do mozku?"
 • 3:17 - 3:19
  A já na to, "Cože?" (smích)
 • 3:19 - 3:22
  A pak jsem si to vyhledal a opravdu
  se lidem vrtá do mozku.
 • 3:22 - 3:24
  Spousta neurochirurgických zákroků
 • 3:24 - 3:28
  vlastně začínají tím,
  že vyvrtají lebkou díru.
 • 3:28 - 3:30
  A když chirurg není opatrný,
 • 3:30 - 3:33
  může prorazit přímo do mozku.
 • 3:33 - 3:36
  Tehdy jsem nad tím začal přemýšlet,
 • 3:36 - 3:39
  dobrá, otevření lebky,
  laparoskopická chirurgie,
 • 3:39 - 3:41
  proč ne další odvětví medicíny?
 • 3:41 - 3:43
  Vzpomeňte si, kdy jste
  naposledy šli k lékaři
 • 3:43 - 3:45
  a nezasekli jste se s něčím? Je to tak?
 • 3:45 - 3:47
  Takže pravdou je,
 • 3:47 - 3:49
  že lékařská punkce je všude.
 • 3:49 - 3:52
  A tady vidíte pouze několik ze zákroků,
  které jsem našel
 • 3:52 - 3:55
  a které zahrnují probodnutí
  některé z tkání.
 • 3:55 - 3:57
  Když vybere pouze tři z nich -
 • 3:57 - 4:01
  laparoskopii, epidurální anestézii
  a otevření lebky -
 • 4:01 - 4:08
  tyto zákroky, pouze v USA,
  čítají přes 30 000 komplikací ročně.
 • 4:08 - 4:11
  Tento problém stojí za to vyřešit.
 • 4:11 - 4:13
  Pojďme se tedy podívat
  na některé nástroje,
 • 4:13 - 4:16
  které se používají u těchto zákroků.
 • 4:16 - 4:19
  Zmínil jsem epidurální anestézii.
  Toto je epidurální jehla.
 • 4:19 - 4:21
  Používá se k proniknutí vazy páteře
 • 4:21 - 4:24
  a k dopravení anestetika během porodu.
 • 4:24 - 4:26
  Zde můžete vidět sadu nástrojů
  pro biopsii kostní dřeně.
 • 4:26 - 4:28
  Ponořují se do kosti
 • 4:28 - 4:32
  a schromažďují kostní dřeň
  nebo kostní lézi.
 • 4:32 - 4:34
  A tady máme bajonet z občanské války.
 • 4:34 - 4:37
  (smích)
 • 4:37 - 4:39
  Kdybych vám řekl, že je to
  nástroj k provedení lékařské punkce,
 • 4:39 - 4:41
  pravděpodobně byste mi uvěřili.
 • 4:41 - 4:44
  Protože, jaký je v tom rozdíl?
 • 4:44 - 4:46
  Čím déle jsem na tomto výzkumu pracoval,
 • 4:46 - 4:47
  tím pevněji jsem byl přesvědčen o tom,
 • 4:47 - 4:49
  že musí existovat nějaký lepší způsob.
 • 4:49 - 4:52
  A podle mého názoru,
  klíčem k řešení tohoto problému je,
 • 4:52 - 4:54
  že všechny tyto nástroje
 • 4:54 - 4:58
  sdílejí stejnou sadu základních fyzických jevů.
 • 4:58 - 4:59
  Které jevy to tedy jsou?
 • 4:59 - 5:01
  Vraťme se opět k vrtání do stěny.
 • 5:01 - 5:05
  Při vrtání vyvíjíme sílu vrtákem
  vůči stěně.
 • 5:05 - 5:08
  A podle Newtona, stěna vyvine zpětnou sílu
 • 5:08 - 5:09
  o stejné velikosti a opačného směru.
 • 5:09 - 5:11
  Takže během vrtání stěnou,
 • 5:11 - 5:13
  jsou tyto síly v rovnováze.
 • 5:13 - 5:15
  Ale poté nastane ta chvíle,
 • 5:15 - 5:17
  kdy vrták nejprve pronikne
  druhou stranou zdi,
 • 5:17 - 5:20
  a právě tehdy už stěna nemůže
  zpětnou sílu vyvinout.
 • 5:20 - 5:23
  Ale náš mozek nezareagoval na tuto
  změnu síly.
 • 5:23 - 5:24
  Takže po tuto milisekundu,
 • 5:24 - 5:27
  nebo jakkoliv dlouho to trvá
  než zareagujeme, stále tlačíme ne vrták
 • 5:27 - 5:29
  a tato nevyvážená síla způsobí zrychlení
 • 5:29 - 5:32
  a vrták se propadne.
 • 5:32 - 5:36
  Co kdybychom ale mohli
  právě ve chvíli propadu
 • 5:36 - 5:38
  přitáhnout zpět špičku vrtáku,
 • 5:38 - 5:41
  právě opačným směrem zrychlení?
 • 5:41 - 5:43
  To je to, co jsem se rozhodl udělat.
 • 5:43 - 5:44
  Představte si, že máte nástroj
 • 5:44 - 5:48
  s nějakým ostrým hrotem,
  který pronikne tkání.
 • 5:48 - 5:51
  Jaký je ten nejjednodušší způsob,
  kterým byste ten hrot mohli zatáhnout zpět?
 • 5:51 - 5:53
  Já jsem vybral pružinu.
 • 5:53 - 5:55
  Když se pružina natáhne,
  hrot se vysune ven,
 • 5:55 - 5:57
  takže je připraven k proniknutí tkání,
 • 5:57 - 5:59
  pružina chce zatáhnout hrot zpět.
 • 5:59 - 6:01
  Jak tedy dosáhnout toho,
  aby hrot zůstal na místě
 • 6:01 - 6:03
  dokud tkáň není propíchnuta?
 • 6:03 - 6:06
  Použil jsem tento mechanismus.
 • 6:06 - 6:08
  Když je hrot zařízení vtlačován
  do tkáně,
 • 6:08 - 6:12
  mechanismus se rozšiřuje směrem ven
  a zaklíní se o stěnu.
 • 6:12 - 6:14
  Napětí, které vzniká
 • 6:14 - 6:17
  se ustálí na místě a zabrání zatáhnutí
  hrotu zpět pružinou.
 • 6:17 - 6:19
  Ale při propíchnutí
 • 6:19 - 6:21
  tkáň už nemůže tlačit zpět na hrot.
 • 6:21 - 6:24
  Dojde tedy k odjištění mechanismu
  a pružina zatáhne hrot zpět.
 • 6:24 - 6:26
  Ukážu vám, jak to funguje
  v pomalém záběru.
 • 6:26 - 6:27
  Tohle je asi 2000 snímků za sekundu,
 • 6:27 - 6:29
  chci abyste si všimli hrotu,
 • 6:29 - 6:32
  který je právě tady dole,
  těsně před propíchnutím tkáně.
 • 6:32 - 6:35
  Uvidíte, že právě ve chvíli spádu,
 • 6:36 - 6:40
  přímo tady, mechanismus se uvolní
  a zatáhne hrot zpět.
 • 6:40 - 6:42
  Ukážu vám to znova, více z blízka.
 • 6:42 - 6:44
  Uvidíte ostrý hrot,
 • 6:44 - 6:46
  a právě když propíchne
  gumovou membránu,
 • 6:46 - 6:51
  zmizí uvnitř tohoto tupého pouzdra.
 • 6:51 - 6:52
  Přímo tady.
 • 6:52 - 6:57
  To se stane do čtyř setin sekundy
  po propíchnutí.
 • 6:57 - 7:01
  A protože je toto zařízení navrženo
  na základě fyzických jevů propíchnutí
 • 7:01 - 7:03
  a ne vlastnostmi vrtání lebky,
 • 7:03 - 7:05
  nebo laparoskopické chirurgie,
  ani jiného konkrétního postupu,
 • 7:05 - 7:08
  je aplikovatelný napříč těmito
  různými lékařskými disciplínami
 • 7:08 - 7:11
  a napříč různými stupnicemi délky.
 • 7:11 - 7:13
  Ale takhle to nevypadalo vždy.
 • 7:13 - 7:14
  Tohle je můj první prototyp.
 • 7:15 - 7:18
  Ano, tohle jsou nanuková dřívka,
 • 7:18 - 7:19
  a nahoře je gumová páska.
 • 7:19 - 7:23
  Trvalo mi asi 30 minut než jsem
  to vytvořil, ale fungovalo to.
 • 7:23 - 7:25
  A dokázalo mi to, že můj nápad funguje
 • 7:25 - 7:28
  a ospravedlnilo příštích několik let
  práce na tomto projektu.
 • 7:28 - 7:30
  Pracoval jsem na tomhle, protože
 • 7:30 - 7:31
  jsem byl tímto problémem fascinován.
 • 7:31 - 7:34
  Nedalo mi to spát.
 • 7:34 - 7:37
  Ale myslím si,
  že by to také mělo fascinovat vás,
 • 7:37 - 7:38
  protože, jak jsem řekl, punkce je všude.
 • 7:38 - 7:43
  To znamená, že nějakým způsobem
  to bude také váš problém.
 • 7:43 - 7:44
  Ten první den, kdy jsem byl na operačním sále
 • 7:44 - 7:47
  bych nikdy nečekal, že bych se mohl
  také já ocitnout na druhé straně trokaru.
 • 7:47 - 7:51
  Ale minulý rok v Řecku jsem měl
  zánět slepého střeva.
 • 7:51 - 7:53
  Byl jsem v nemocnici v Aténách
 • 7:53 - 7:54
  a chirurg mi vysvětloval,
 • 7:54 - 7:57
  že provede laparoskopický zákrok.
 • 7:57 - 7:59
  Vyjme moje slepé střevo těmi malými řezy
 • 7:59 - 8:02
  a řekl mi, co mohu očekávat
  během zotavování
 • 8:02 - 8:03
  a co se se mnou bude dál dít.
 • 8:03 - 8:06
  Zeptal se, "Máte nějaké otázky?"
  a já jsem odpověděl, "Jenom jednu.
 • 8:06 - 8:09
  Jaký druh trokaru používáte?"
 • 8:09 - 8:13
  Můj oblíbený citát
  o laparoskopické chirurgii
 • 8:13 - 8:16
  je od doktora H. C. Jacobeuse:
 • 8:16 - 8:19
  "Riziko spočívá v samotné punkci."
 • 8:19 - 8:22
  Je to můj oblíbený citát,
  protože H. C. Jacobaeus
 • 8:22 - 8:26
  byl první člověk, který provedl
  laparoskopii na člověku
 • 8:26 - 8:29
  a napsal to v roce 1912.
 • 8:30 - 8:33
  Tak tohle je problém,
  který lidem způsobuje zranění
 • 8:33 - 8:36
  a někdy dokonce i smrt už více než 100 let.
 • 8:36 - 8:38
  Je jednoduché myslet si, že na
  každý vážný problém
 • 8:38 - 8:42
  tady máme tým expertů, kteří
  nepřetržitě pracují na jeho řešení.
 • 8:42 - 8:45
  Ve skutečnosti to tak vždy není.
 • 8:45 - 8:48
  Musíme se zlepšit v hledání
  těchto problémů
 • 8:48 - 8:50
  a v hledání jejich řešení.
 • 8:50 - 8:54
  Až se někdy octnete tváří v tvář problému,
  který upoutá vaši pozornost,
 • 8:54 - 8:55
  nechte ho, aby vás udržel vzhůru celou noc.
 • 8:55 - 8:58
  Nechte se fascinovat,
 • 8:58 - 9:01
  protože na světě je tolik životů,
  které je třeba zachránit.
 • 9:01 - 9:04
  (Potlesk)
Title:
Nástroj, který zajistí bezpečnost jednoho z nejnebezpečnějších chirurgických procesů
Speaker:
Nikolai Begg
Description:

Každý den musí chirurgové před operací narušit lidskou kůži s rizikem poškození toho, co je pod ní. Mechanický inženýr Nikolai Begg vám odhalí, jak pomocí fyziky vylepšil důležitou lékařskou pomůcku – trokar, a zvýšil tak bezpečnost jednoho z nejnebezpečnějších procesů, který se provádí u mnoha běžných chirurgických zákroků.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:21

Czech subtitles

Revisions