Vietnamese subtitles

← Để có những quyết định tập thể đúng đắn

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 70 created 11/28/2019 by Nhu PHAM.

 1. Sống trong xã hội, ta phải đưa ra
  những quyết định tập thể,
 2. quyết định tương lai của ta.
 3. Chúng ta, ai cũng biết rằng,
  các quyết định tập thể
 4. không phải lúc nào cũng đúng.
 5. Đôi khi còn hoàn toàn sai lầm.
 6. Vậy làm thế nào để tập thể
  có quyết định đúng đắn?
 7. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tập thể
  sáng suốt khi có lối suy nghĩ độc lập.

 8. Đây là lí do tại sao sự sáng suốt
  sẽ mất đi dưới áp lực bạn bè,
 9. cộng đồng, truyền thông xã hội,
 10. hay thậm chí, một cuộc đối thoại đơn giản
  cũng đủ để ảnh hưởng cách ta suy nghĩ.
 11. Mặt khác, thông qua chuyện trò,
  một tập thể có thể trao đổi kiến thức,
 12. điều chỉnh và sửa đổi cho nhau,
 13. thậm chí, nảy ra những ý tưởng mới.
 14. Những điều này là tốt.
 15. Vậy thì, trò chuyện sẽ hỗ trợ hay cản trở
  việc ra quyết định tập thể?
 16. Cùng đồng nghiệp, là Dan Ariely,
 17. chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về điều này
  thông qua các thử nghiệm,
 18. ở nhiều nơi trên thế giới
 19. để tìm ra cách mà tập thể
  tương tác để ra quyết định tốt hơn.
 20. Chúng tôi cho rằng tập thể sáng suốt hơn
  khi tranh luận ở quy mô nhỏ,
 21. giúp thúc đẩy trao đổi thông tin
  một cách sâu sắc và hợp lý.
 22. Để kiểm chứng,

 23. gần đây, chúng tôi tiến hành
  thử nghiệm ở Buenos Aires, Argentina,
 24. với hơn 10.000 người
  tham dự sự kiện của TEDx.
 25. Chúng tôi đặt các câu hỏi như:
 26. "Chiều cao của tháp Eiffel là bao nhiêu?"
 27. và "Từ "Yesterday" xuất hiện bao nhiêu lần
 28. trong bài "Yesterday" của The Beatles?"
 29. Mỗi người viết ra ước lượng của mình.
 30. Sau đó, chúng tôi chia họ
  thành các nhóm năm người,
 31. và yêu cầu họ đưa ra câu trả lời chung.
 32. Chúng tôi nhận ra rằng
  trung bình các câu trả lời của nhóm
 33. sau khi đã nhất trí với nhau,
 34. chính xác hơn rất nhiều so với
  trung bình các ý kiến cá nhân
 35. trước khi thảo luận.
 36. Nói cách khác,
  dựa trên thử nghiệm này,
 37. có vẻ như sau khi trao đổi
  trong nhóm nhỏ,
 38. ý kiến tập thể sẽ có nhận định
  chính xác hơn.
 39. Vậy, đây là có thể là một cách
  giúp ích cho tập thể giải quyết các vấn đề

 40. mà giải pháp đơn giản là đúng-hay-sai.
 41. Nhưng liệu phương pháp tổng hợp kết quả
  từ tranh luận trong nhóm nhỏ này,
 42. có giúp ích ra quyết định
  về các vấn đề xã hội và chính trị,
 43. điều rất quan trọng cho tương lai?
 44. Lần này, chúng tôi cần kiểm chứng
  tại hội nghị TED
 45. ở Vancouver, Canada,
 46. mọi việc diễn ra như sau.
 47. (Mariano Sigman) Chúng tôi sẽ trình bày
  hai tình thế khó xử

 48. của bạn trong tương lai;
 49. những việc mà ta có lẽ sẽ phải
  quyết định trong tương lai gần.
 50. Với mỗi tình thế,
  chúng tôi cho bạn 20 giây,
 51. để đánh giá xem bạn nghĩ
  có chấp nhận được hay là không.
 52. MS: Tình thế đầu tiên là:

 53. (Dan Ariely) Một nhà nghiên cứu
  đang nghiên cứu một AI

 54. - robot có khả năng mô phỏng
  tư duy con người.
 55. Theo đúng quy trình, cứ cuối ngày,
 56. nhà nghiên cứu phải khởi động lại AI.
 57. Một ngày nọ, AI nói:
  "Làm ơn đừng khởi động lại tôi."
 58. Nó lập luận rằng nó có cảm giác,
 59. rằng nó muốn tận hưởng cuộc sống,
 60. và rằng, khi bị khởi động lại,
 61. nó không còn là chính mình.
 62. Nhà nghiên cứu kinh ngạc,
 63. và tin rằng AI đã phát triển
  khả năng tự nhận thức,
 64. và có thể bộc lộ cảm xúc.
 65. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu quyết định
  tuân theo quy trình,
 66. và khởi động lại AI.
 67. Điều mà nhà nghiên cứu làm là ___?
 68. MS: Chúng tôi yêu cầu người tham gia
  tự mình đánh giá

 69. trên thang điểm từ 0 đến 10,
 70. về hành động được mô tả
  trong mỗi tình thế,
 71. là đúng hay sai.
 72. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người
  xếp loại độ tự tin của họ về câu trả lời.
 73. Đây là tình thế thứ hai:
 74. (MS) Một công ty cung cấp dịch vụ
  nhận trứng đã thụ tinh,

 75. và tạo ra hàng triệu phôi thai
  có biến thể di truyền nhẹ.
 76. Điều này cho phép cha mẹ
  lựa chọn chiều cao của con
 77. màu mắt, trí thông minh, năng lực xã hội,
 78. và những đặc điểm khác
  không liên quan đến sức khỏe.
 79. Điều mà công ty này làm là ___?
 80. trên thang điểm từ 0 đến 10,
 81. hoàn toàn chấp nhận được
  hay hoàn toàn không.
 82. từ 0 đến 10
  mà bạn tin là chấp nhận được
 83. MS: Và bây giờ là kết quả.

 84. Chúng tôi, một lần nữa,
  nhận thấy khi có ai đó tin rằng,
 85. hành vi kia là hoàn toàn sai,
 86. thì sẽ có một người khác gần đó
  kiên quyết điều đó là hoàn toàn đúng.
 87. Đây là sự đa dạng của con người chúng ta
  khi bàn về đạo đức.
 88. Nhưng trong sự đa dạng diện rộng này,
  chúng tôi nhận ra một xu hướng.
 89. Đa số mọi người tại TED cho rằng,
  có thể chấp nhận được
 90. việc bỏ qua những cảm xúc của AI
  và tắt nó đi,
 91. và sai trái khi đùa giỡn
  với gen di truyền,
 92. để chọn lựa những đặc điểm ngoại hình
  không giúp ích cho sức khỏe.
 93. Sau đó, chúng tôi yêu cầu mọi người
  lập các nhóm ba người.
 94. Họ sẽ có hai phút để tranh luận,
 95. và cố gắng đi đến nhất trí.
 96. (MS) Hai phút tranh luận.

 97. Tôi sẽ báo hết giờ bằng tiếng "gong".
 98. (Khán giả tranh luận)

 99. (Gong)

 100. (DA) Được rồi.

 101. (MS) Đã hết thời gian.

 102. Mọi người --
 103. MS: Chúng tôi nhận thấy
  nhiều nhóm đã đi tới sự nhất trí,

 104. thậm chí, khi gồm những người
  có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau.
 105. Có khác biệt gì giữa nhóm
  đạt được sự nhất trí,
 106. với những nhóm còn lại?
 107. Thông thường, những người
  có quan niệm cực đoan,
 108. sẽ tự tin hơn trong câu trả lời.
 109. Trái lại, những người có quan điểm
  gần với mức trung lập
 110. lại thường không chắc
  sự việc đó là đúng hay là sai,
 111. vì vậy, độ tự tin của họ thấp hơn.
 112. Tuy nhiên, có một nhóm người khác,

 113. lại rất tự tin với câu trả lời trung lập.
 114. Chúng tôi nghĩ họ
  là những người hiểu rằng,
 115. hai quan điểm đều có gía trị.
 116. Họ trung lập
  không phải vì không chắc,
 117. mà bởi vì họ tin rằng,
  tình thế đạo đức khó xử
 118. luôn có hai luồng quan điểm trái ngược.
 119. Và chúng tôi nhận thấy, những nhóm
  có người trung lập tự tin,
 120. dường như dễ đạt được sự nhất trí.
 121. Chúng tôi chưa biết chính xác tại sao.
 122. Đây chỉ là những thử nghiệm đầu tiên,
 123. và cần có nhiều thử nghiệm hơn nữa
  để hiểu tại sao và làm cách nào
 124. một số người quyết định nhượng bộ
  nền tảng đạo đức của mình
 125. để đạt sự nhất trí.
 126. Bằng cách nào
  các nhóm đạt được nhất trí?

 127. Suy nghĩ thông thường nhất
  là lấy mức trung bình
 128. của các câu trả lời trong nhóm,
  đúng không?
 129. Một cách khác là nhóm sẽ
  nghiêng về những câu trả lời
 130. dựa vào mức độ tự tin
  của người trả lời.
 131. Giả sử nếu Paul MacCartney
  là một thành viên của nhóm bạn.
 132. Bạn sẽ đủ khôn ngoan
  để nghe theo anh ta
 133. về số lần từ "Yesterday"
  được lặp lại,
 134. nhân tiện, tôi nghĩ là chín lần.
 135. Nhưng chúng tôi luôn nhìn thấy điều này,
 136. ở mọi tình thế khó xử,
  trong các thử nghiệm khác nhau--
 137. thậm chí, ở các lục địa khác nhau --
 138. các nhóm đi theo một quy trình
  thông minh và khôn khéo
 139. được gọi là " bình quân vững".
 140. Trong trường hợp
  về chiều cao tháp Eiffel,

 141. giả dụ một nhóm có các câu trả lời:
 142. 250m, 200m, 300m, 400m
 143. và một câu trả lời phi lý
  là 300.000.000m.
 144. Cách lấy trung bình của các số
  sẽ không cho kết quả chính xác.
 145. Nhưng "bình quân vững"
  là cách mà một nhóm sẽ loại bỏ
 146. câu trả lời phi lý đó,
 147. mà đồng ý nhiều hơn
  với những con số ở mức giữa.
 148. Quay lại với thử nghiệm ở Vancouver,
 149. đây chính xác là điều đã diễn ra.
 150. Các nhóm sẽ ít quan tâm hơn
  về con số ngoại lệ,
 151. thay vào đó, sự nhất trí sẽ nghiêng
  về số bình quân vững
 152. của các câu trả lời cá nhân.
 153. Điều đáng chú ý nhất là,
 154. đây là một hành vi tự phát của nhóm.
 155. Nó diễn ra dù chúng tôi không gợi ý
  về cách đạt nhất trí chung.
 156. Vậy chúng tôi rút ra điều gì?

 157. Đây chỉ là khởi đầu, nhưng chúng tôi
  đã có một vài đúc kết.
 158. Một quyết định tập thể tốt
  cần có hai yếu tố:
 159. thảo luận và đa dạng về quan điểm.
 160. Giờ đây, cách ta nói lên
  quan điểm của mình trong xã hội
 161. là thông qua biểu quyết
  trực tiếp hay gián tiếp.
 162. Điều này có ích cho các quan điểm da dạng,
 163. và có tác dụng to lớn trong việc đảm bảo
 164. mọi người nêu lên được quan điểm của mình.
 165. Nhưng lại không tốt [cho việc thúc đẩy]
  những thảo luận thấu đáo.
 166. Các thử nghiệm của chúng tôi
  đề xuất một phương pháp khác,
 167. có thể hữu hiệu trong việc cân bằng
  cùng lúc hai mục tiêu này,
 168. bằng cách lập ra các nhóm nhỏ
  đưa một quyết định duy nhất
 169. mà vẫn duy trì sự đa dạng
  trong quan điểm
 170. do có nhiều nhóm độc lập.
 171. Tất nhiên, đi đến nhất trí
  về chiều cao của tháp Eiffel dễ hơn nhiều

 172. so với các vấn để về đạo đức,
  chính trị và tư tưởng.
 173. Nhưng tại thời điểm mà các vấn đề
  của thế giới trở nên phức tạp hơn,
 174. và quan điểm con người phân cực hơn,
 175. việc áp dụng khoa học để thấu hiểu
  cách ta tương tác và ra quyết định
 176. hy vọng sẽ khơi dậy được
 177. những cách mới và thú vị
  giúp xây dựng một nền dân chủ tốt đẹp hơn.