Turkish subtitles

← Gayriresmî ekonominin açığa çıkmayan fırsatları

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 10 created 06/25/2018 by Eren Gokce.

 1. Afrika'daki, kayıt dışı marketler
  basmakalıp bir şekilde
 2. karmakarışık ve cansız görülmektedir.
 3. Çok negatif bir manaya gelen
 4. "kayıt dışı" tabiri, yere serilerek
 5. oluşturulan tezgâhlardan ibaret
 6. ve bu durumun varlığı, tek başına
  gayriresmî pazarların günlük kâr marjına
 7. yüzde 40'tan yüzde 60'a kadar sahip olması
 8. ekonomiye ciddi zarar veriyor.
 9. Kayıt dışı ticaretin özüne bakarsak
 10. 20 yıl geriye kadar giden
 11. Doğu Afrika ticaretinin bütün raporlarının
 12. kapsamlı haritasını ortaya koyduk.
 13. Kayıt dışı sektördeki ticareti neyin
  tuttuğunu ve sorunu
 14. anlamamızı sağlayan bir çalışmaydı.
 15. Son 20 yılda keşfettiğimiz şey,
  hiç kimsenin,

 16. -kayıt dışı sektördeki
  kaçakçılık ve kaçak mal ayrımındaki gibi-
 17. yasadışı mal ile domates,
  portakal veya meyveler gibi
 18. kayıt dışı yasal malların
 19. ne olduğunu ayırt edemediği.
 20. Bu ticaret (Savahilice'de biashara) suçunu
 21. kaçakçılık (Savahilice'de magendo)
  suçuyla kıyaslarsak;
 22. bu ticaret suçu,
 23. İngilizce'de bu bakış
  açılarına bakılmaksızın
 24. kayıt dışı sektörde
 25. her Afrika ülkesi'nin yıllık GSYİH'sine
 26. %60-80'lik katkı sağlayabilir,
 27. çünkü biz ekonomiyi yürüten
 28. mekanizmayı fark etmiyoruz.
 29. Kayıt dışı sektör, geleneksel resmî
  ekonomiye veya yaygın bir ifade ile

 30. "modern" ekonomiye 4 katı oranla
 31. istihdam sağlıyor.
 32. En beceriksiz insanlara dahi
 33. iş ve gelir olanağı sağlıyor.
 34. Ama eski bir arabadan
  kızartma makinesi yapabilir misin?
 35. İşte bu, bayanlar ve baylar,

 36. umutsuzca farkına varılmaya
  ihtiyaç duyan şey.
 37. Günümüz akımları
  bunu suç saydığı sürece,
 38. bu karanlıktır,
 39. yasa dışıdır.
 40. Kayıt dışı ekonomiyi, küresel ya da resmî
  ekonomi sistemlere dâhil edecek
 41. hiçbir girişim olmayacaktır.
 42. Tüm varsayımlarımızı altüst eden tüccar

 43. Teresia'nın hikâyesini anlatacağım.
 44. 20 yıllık bir literatür çalışmasını
  gözden geçirerek
 45. bütün basmakalıp düşünceleri
  sorgulamamıza neden oldu.
 46. Teresia, Kenya ve Uganda sınırındaki
  Malaba kasabasında,
 47. bir ağacın altında kıyafet satardı.
 48. Bunun çok basit olduğunu
  düşünüyorsunuz, değil mi?
 49. Dallara yeni giysiler asar,
 50. tentemizi kurup yerleşirdik
  ve müşteri beklerdik
 51. ve müşteri gelirdi.
 52. Literatüre göre,
  araştırmamıza göre,
 53. o tam da olmasını beklediğimiz kişi,
 54. tamamıyla ticarete bağlı
  yalnız bir anne,
 55. çocuklarına bakıyor.
 56. Peki varsayımlarımızı
  tersine çeviren şey neydi?

 57. Bizi ne şaşırttı?
 58. Birincisi; Teresia ülkesine
  her bir çalıştığı gün için
 59. vergi ödüyor,
 60. çünkü ağacın altında ticaret yapma
  önceliğine sahip.
 61. 7 yıldır bu işi yapıyor,
 62. fiş kesiyor,
 63. kayıtları tutuyor.
 64. Yolun köşesinde imkânları kısıtlı,
 65. zayıf Afrikalı kadın tüccarı
 66. marjinal olarak görmüyoruz.
 67. Onu, satış kayıtlarını tutan,
 68. Uganda'dan gelen malları satan
 69. ya da el arabasıyla hem malzeme getiren,
 70. hem de toplayan
 71. ya da gecenin bir vakti nakit toplamaya
  gelen taşınabilir para
 72. acentası olarak görüyoruz.
 73. Teresia'nın Nairobi'den her ay getirttiği
 74. yeni kıyafetler için
 75. ortalama ne kadar
  harcadığını biliyor musunuz?
 76. 1.500 Amerikan Doları.
 77. 20.000 Amerikan Doları civarı,
  her yıl, ticari mal ve hizmetlere
 78. yatırılıyor.
 79. Bu Teresia,
 80. görünmez olan,
 81. saklı orta sınıf.
 82. Küçük girişimciler için yalnızca
  ilk basamak,

 83. pazar kurulan bu kasabalarda mikro
  işletmeler görülebilir.
 84. En azından Malaba'nın geniş sınırları
  içerisinde, ilk basamakta.
 85. Tedarik zincirini ileriye taşıyan insanlar
 86. üç iş kolunu da kolayca idare ediyor,
 87. her ay 2.500 - 3.000 Amerikan Doları
  yatırım yapıyorlar.
 88. Yani, sorunun bunun
  suç sayılması olmadığı ortaya çıktı.
 89. Gerçekten de, fatura doldurduğunuz
  kişi hakkında suçlamada bulunamazsınız.
 90. Onların yeteneklerini tanımadaki
  yetersizliktir.
 91. Bankaların onları
  mikro iş olarak tanıyacağı
 92. bir sistemi yok,
 93. bildiğiniz gibi,
 94. onun ağacının bir adresi yok.
 95. Yani tam ortada kapana kısılmıştı.

 96. Tahminlerimizin çatlağına düştü.
 97. Afrikalı kadın tüccarlara verilen
  mikro kredileri biliyor musunuz?
 98. Ona 50 ya da 100 dolar kredi verecekler.
 99. Bu parayla ne yapacak?
 100. Her ay 10 katı fazlasını
  sadece malzemelere
 101. harcayacak--
 102. ek hizmetlerden ya da
  destekleyici sistemlerden
 103. bahsetmiyoruz.
 104. Bunlar; orta sınıfı oluşturduğu söylenen
 105. ne dışlanmış düşük becerilere sahip
  basma kalıp insanlarla,
 106. ne de beyaz yakalı ofis çalışanıyla
 107. ya da maaşlı memurlarla
 108. uyuşmaz.
 109. Bunun yerine; proto-SME dediğimiz

 110. işletmelerin üretken tohumları
 111. mekanizmayı çalıştırıyor.
 112. Masanıza yemeği koyarlar.
 113. Buradaki en ücra otelde bile
  bu görünmez çalışanlar--
 114. kasaplar, aşçılar ve şamdancılar hepsi
 115. patates kızartmanızı yapan
  makineyi yapıyorlar
 116. ve yataklarınızı yapıyorlar.
 117. Bunlar, yolun her tarafındaki
  sınırları aşıp ticaret yapan
 118. görünmez iş kadınlarıdır.
 119. Veri toplayanlar için son derece
  görünmezlerdir.
 120. Kayıt dışı sektörle harmanlansalar da
 121. yasa dışı iş yapan kaçakçılar
 122. ve vergi kaçıranlarla
 123. çocuğunu üniversitede okutmak için masaya
 124. yemek koyan iş kadınlarını
  ayırt etmek zahmetli değildir.
 125. Gerçekten sormak istediğim bu.

 126. Bunu yaparak başlamalıyız.
 127. Meslekleri ve yetenekleri
  tanıyarak başlayalım mı?
 128. Bunları tanıyarak kayıt dışı
  ekonomiyi değiştirebiliriz.
 129. Sonra onlara kapı açarız.
 130. Böylece onları resmî sistemle,
 131. küresel sistemle,
 132. bütün sistemle bütünleştirebiliriz.
 133. Teşekkürler, bayanlar ve baylar.

 134. (Alkış)