Return to Video

Trucos simples para a vida con párkinson

 • 0:01 - 0:04
  Na India temos familias enormes
 • 0:04 - 0:06
  -aposto a que moitos de vostedes
  teñen oído falar diso-
 • 0:06 - 0:09
  o que implica que hai
  moitas xuntanzas familiares.
 • 0:10 - 0:14
  E de nena, os meus pais adoitaban
  arrastrarme a estas xuntanzas.
 • 0:14 - 0:17
  Pero polo único
  que eu sempre devecía
 • 0:17 - 0:19
  era xogar cos meus primos.
 • 0:20 - 0:22
  E sempre estaba este tío meu
 • 0:22 - 0:24
  que acostumaba estar aí
 • 0:24 - 0:26
  sempre disposto a brincar con nós,
 • 0:26 - 0:27
  a facernos xogos,
 • 0:27 - 0:30
  para que os rapaces
  o pasásemos en grande.
 • 0:31 - 0:33
  Este home tiña un éxito tremendo:
 • 0:33 - 0:35
  era moi seguro de si e forte.
 • 0:36 - 0:40
  Pero vin como se lle deterioraba
  a saúde a esta persoa sa e robusta.
 • 0:41 - 0:44
  Diagnosticáronlle párkinson.
 • 0:45 - 0:49
  A enfermidade de párkinson causa
  a dexeneración do sistema nervioso,
 • 0:49 - 0:52
  o que implica que para esta persoa
  noutrora independente
 • 0:52 - 0:57
  de súbito tarefas coma tomar café,
  por mor dos tremores, son dificilísimas.
 • 0:58 - 1:00
  O meu tío comezou a usar
  un andador para camiñar,
 • 1:00 - 1:02
  e para virarse,
 • 1:02 - 1:06
  literalmente tiña que dar
  un paso de cada vez, así,
 • 1:06 - 1:07
  e leváballe unha eternidade.
 • 1:08 - 1:11
  Así a todo, esta persoa afeita
  a ser o centro de atención
 • 1:11 - 1:13
  en todas as reunións familiares,
 • 1:14 - 1:16
  repentinamente agachábase
  detrás da xente.
 • 1:16 - 1:20
  Agochábase da mirada compasiva
  dos ollos da xente.
 • 1:20 - 1:23
  E el non é o único do mundo.
 • 1:23 - 1:29
  Cada ano, diagnostícanse unhas
  60.000 persoas máis con párkinson,
 • 1:29 - 1:31
  e esta cantidade vai en aumento.
 • 1:32 - 1:38
  Os deseñadores soñamos con arranxar
  estes problemas poliédricos,
 • 1:38 - 1:41
  cunha solución que o resolva todo,
 • 1:41 - 1:43
  pero non ten que ser sempre así.
 • 1:44 - 1:46
  Podemos centrarnos
  en problemas simples
 • 1:47 - 1:50
  e crearlles unha pequena solución
  e acadar á fin unha mellora de impacto.
 • 1:51 - 1:54
  Por iso o meu obxectivo
  non era curar o párkinson,
 • 1:55 - 1:58
  senón facer as súas tarefas cotiás
  moito máis doadas,
 • 1:58 - 1:59
  para logo acadar unha mellora.
 • 2:00 - 2:04
  Ben, o primeiro que acoutei
  foron os tremores, non é?
 • 2:04 - 2:09
  O meu tío díxome que deixara
  de tomar café ou té en público
 • 2:09 - 2:10
  só pola vergoña que pasaba,
 • 2:11 - 2:14
  así é que eu deseñei
  a cunca antiderrame.
 • 2:15 - 2:18
  É simplemente a súa forma
  a que a fai funcionar.
 • 2:18 - 2:23
  A curva do bordo desvía o líquido
  cara dentro cando hai tremores
 • 2:23 - 2:26
  e mantén o líquido dentro,
  ao revés dunha cunca normal.
 • 2:27 - 2:32
  Pero o importante aquí
  é non etiquetala para o párkinson.
 • 2:32 - 2:36
  Parece unha cunca para ser usada
  por ti, por min, por calquera torpe,
 • 2:36 - 2:40
  e iso fai moito máis reconfortante
  o seu uso, a integración.
 • 2:42 - 2:45
  Moi ben, un problema resolto,
 • 2:45 - 2:46
  aínda queda moito que facer.
 • 2:47 - 2:49
  En todo este tempo
  estiven a entrevistalo,
 • 2:49 - 2:51
  a preguntarlle,
 • 2:51 - 2:54
  e decateime de que obtiña
  información moi superficial
 • 2:54 - 2:57
  ou só respostas ás miñas preguntas.
 • 2:57 - 3:00
  Pero eu necesitaba certamente
  afondar ata unha nova perspectiva.
 • 3:01 - 3:05
  Por iso pensei, ben, observemos
  as súas tarefas cotiás,
 • 3:05 - 3:07
  mentres come, mentres mira a televisión.
 • 3:08 - 3:12
  E entón, cando estaba a observar
  como ía cara á mesa de xantar
 • 3:12 - 3:17
  dixen: como este home,
  que ten dificultades co piso chairo,
 • 3:17 - 3:19
  pode subir polas escaleiras?
 • 3:19 - 3:23
  Posto que na India non temos
  cadeiras elevadoras para subir
 • 3:23 - 3:25
  coma nos países desenvolvidos,
 • 3:25 - 3:27
  un ten que ascender
  de feito polas escaleiras.
 • 3:28 - 3:29
  E nisto díxome el:
 • 3:29 - 3:31
  “Ben, vouche ensinar como o fago.”
 • 3:32 - 3:34
  Vexamos o que vin.
 • 3:37 - 3:40
  Levoulle moito tempo
  adoptar esta posición
 • 3:40 - 3:41
  e no entanto, eu estaba a pensar
 • 3:42 - 3:43
  “Meu deus, vaino facer realmente?
 • 3:43 - 3:46
  Vaino facer realmente sen o andador?”
 • 3:46 - 3:48
  E logo...
 • 3:50 - 3:53
  (Risas)
 • 3:57 - 3:59
  el vírase, e súbeas moi facilmente.
 • 4:01 - 4:02
  Así é que... abraiados?
 • 4:03 - 4:04
  Ben, eu tamén.
 • 4:07 - 4:10
  Ou sexa que esta persoa
  que non camiñaba polo chairo
 • 4:10 - 4:12
  de súpeto podía subir as escaleiras.
 • 4:14 - 4:18
  Durante a investigación vin
  que era polo movemento continuo.
 • 4:18 - 4:22
  Tamén temos este outro home
  que sofre os mesmos síntomas
 • 4:22 - 4:23
  e emprega un andador
 • 4:23 - 4:25
  pero cando senta nunha bicicleta
 • 4:25 - 4:27
  esfúmanse tódolos síntomas
 • 4:27 - 4:29
  porque é un movemento continuo.
 • 4:30 - 4:34
  Así que eu só tiña de trasladar
  a sensación de andar polas escaleiras
 • 4:34 - 4:35
  ao piso chairo.
 • 4:36 - 4:39
  E probamos e puxemos en práctica
  moitas ideas con el,
 • 4:39 - 4:42
  pero a que funcionou ao final
  foi esta. Botémoslle unha ollada!
 • 4:45 - 4:48
  (Risas)
 • 4:49 - 4:53
  (Aplausos)
 • 4:53 - 4:54
  Andou máis rápido, non si?
 • 4:54 - 4:58
  (Aplausos)
 • 4:59 - 5:02
  Eu chámolle a isto
  "ilusión das escaleiras"
 • 5:02 - 5:07
  e de feito, cando a ilusión das escaleiras
  acabou de súpeto, el paralizouse
 • 5:07 - 5:09
  e isto chámase "conxelación da marcha".
 • 5:09 - 5:10
  Como isto acontece moito,
 • 5:10 - 5:14
  por que non ter a ilusión das escaleiras
  ao longo de tódolos seus cuartos,
 • 5:14 - 5:16
  para facer que se sintan máis seguros?
 • 5:17 - 5:20
  Saben? A tecnoloxía non o é todo.
 • 5:20 - 5:23
  O que nós precisamos son solucións
  centradas no ser humano.
 • 5:23 - 5:25
  Eu ben puiden crear unha proxección,
 • 5:25 - 5:27
  ou unhas gafas Google ou algo parecido.
 • 5:28 - 5:30
  Pero fiquei cun simple debuxo no chan.
 • 5:30 - 5:33
  Este debuxo podería levarse aos hospitais
 • 5:33 - 5:36
  para facelos sentir máis benvidos.
 • 5:37 - 5:40
  A min o que me gustaría acadar
  para os pacientes de párkinson
 • 5:40 - 5:42
  é que se sentisen coma o meu tío hoxe.
 • 5:42 - 5:46
  Díxome que eu lle permitira
  sentirse el mesmo outra vez.
 • 5:47 - 5:51
  “Intelixente” no mundo de hoxe en día
  é sinónimo de última tecnoloxía,
 • 5:52 - 5:55
  e o mundo é máis e máis intelixente
  día a día.
 • 5:56 - 5:59
  Pero por que non pode ser intelixente
  algo tan sinxelo e tamén efectivo?
 • 6:00 - 6:04
  O que precisamos é algunha empatía
  e algo de curiosidade.
 • 6:04 - 6:07
  para saír aí, para observar.
 • 6:07 - 6:08
  Mais non o deixemos aí!
 • 6:09 - 6:12
  Atopemos estes problemas complexos.
  Non lles teñamos medo.
 • 6:12 - 6:16
  Quebrémolos, reduzámolos
  a problemas máis pequenos
 • 6:16 - 6:18
  e logo atopémoslles solucións simples.
 • 6:18 - 6:21
  Comprobemos estas solucións,
  erremos se é preciso,
 • 6:21 - 6:24
  pero con novos coñecementos para mellorar.
 • 6:24 - 6:28
  Imaxinen o que poderiamos acadar
  con todas as nosas solucións simples.
 • 6:29 - 6:32
  Como sería o mundo se combinásemos
  todas as nosas solucións simples?
 • 6:33 - 6:36
  Fagamos un mundo máis intelixente,
  pero con simplicidade.
 • 6:36 - 6:37
  Grazas.
 • 6:37 - 6:40
  (Aplausos)
Title:
Trucos simples para a vida con párkinson
Speaker:
Mileha Soneji
Description:

As solucións simples son a miúdo as mellores, incluso cando hai que tratar con algo tan complicado coma o párkinson. Nesta charla inspiradora, Mileha Soneji describe deseños accesibles que fan máis doadas as tarefas cotiás de quen vive co párkinson. "A tecnoloxía non o é sempre a resposta", di ela. "O que precisamos son solucións centradas no ser humano".

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
06:57

Galician subtitles

Revisions