Return to Video

Melissa Marshall: Talk nerdy to me

 • 0:17 - 0:22
  ប្រាំឆ្នាំមុន! ខ្ញុំបានជួបនូវបទពិសោធបន្តិចមួយនៃអ្វីដែលខ្ញុំមានដូចជា Alice នៅក្នុងឋានមនោរម្យ។
 • 0:22 - 0:28
  Penn stateបានសួរខ្ញុំអោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខាងទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្រៀនថ្នាក់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់សិស្សវិស្វកម្ម។
 • 0:28 - 0:31
  ហើយខ្ញុំបានភ័យខ្លាច។ (សើច)
 • 0:31 - 0:32
  ពិតជាភ័យខ្លាច!
 • 0:32 - 0:39
  ភ័យខ្លាច និស្សិតទាំងនេះជាមួយនឹងខួរក្បាល ដ៏ធំរបស់ពួកគេ និងសៀវភៅដ៏ធំរបស់ពួកគេ ហើយនិងពាក្យដែលមិនស្គាល់ដ៏ធំរបស់ពួកគេ។
 • 0:39 - 0:42
  ប៉ុន្តែខណៈដែលការសន្ទនាទាំងនេះបានបង្ហាញឡើង,
 • 0:42 - 0:46
  បានជួបប្រទះនូវអ្វីដែល Alice ត្រូវតែមាននៅពេលដែលនាងបានចូលក្នុងរូងទន្សាយនោះ
 • 0:46 - 0:48
  ហើយបានឃើញទ្វារទៅកាន់ពិភពថ្មីទាំងមូលមួយ។
 • 0:48 - 0:52
  នោះគ្រាន់តែជារបៀបដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ ខណៈពេលដែលខ្ញុំមានការសន្ទនាជាមួយសិស្សទាំងនោះ។
 • 0:52 - 0:55
  ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនូវគំនិតដែលថាពួកគេមានហើយស្រាប់
 • 0:55 - 0:59
  ហើយខ្ញុំក៏ចងមានបទពិសោធផ្សេងទៀតសម្រាប់ឋានមនោរម្យនោះផងដែរ។
 • 0:59 - 1:02
  ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគន្លឹះដើម្បីទៅបើកទ្វារនោះគឺជាការមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អ។
 • 1:02 - 1:09
  យើងត្រូវការ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងល្អពីអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកររបស់យើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។
 • 1:09 - 1:14
  អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តហើយនិងវិស្វកររបស់យើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំធេងបំផុតរបស់យើង
 • 1:14 - 1:18
  ដែលបានមកពីថាមពល ទៅនឹងបរិស្ថាន ទៅនឹងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងចំណោមរឿងដទៃទៀត
 • 1:18 - 1:22
  ហើយប្រសិនបើយើងមិនបានដឹងអំពីវាហើយនិងយល់ពីវា បន្ទាប់មកយើងមិនបានធ្វើវា
 • 1:22 - 1:26
  ខ្ញុំជឿថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមដែលជាមិនមែនអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដែលធ្វើឱ្យមានអន្តរកម្មទាំងនេះ
 • 1:26 - 1:32
  ប៉ុន្តែការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យនេះមិនអាចកើតឡើងទេ ប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកររបស់យើងមិនបានអញ្ជើញយើងទៅមើលឋានមនោរម្យរបស់ពួកគេនោះ
 • 1:32 - 1:36
  ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វករ-សូម
 • 1:36 - 1:39
  យកភាពល្ងង់ទាំងនេះទៅពួកយើង។
 • 1:39 - 1:42
  ចង់ចែករំលែកគន្លឹះមួយចំនួនទៅលើរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន
 • 1:42 - 1:45
  ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាយើងអាចមើលឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងគឺពិតជាស៊ិចស៊ី
 • 1:45 - 1:49
  ហើយវិស្វកម្មរបស់អ្នកគឺពិតជាត្រូវការចូលរួម។
 • 1:49 - 1:52
  សំនួរដែលត្រូវឆ្លើយសម្រាប់ពួកយើងដំបូងនោះគឺ ដូច្នេះតើជាអ្វី?
 • 1:52 - 1:56
  ប្រាប់យើងពីមូលហេតុដែលវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកយើង។
 • 1:56 - 1:58
  កុំគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកសិក្សាអំពី កោសិកានៃឆ្អឹងនោះ
 • 1:58 - 2:02
  តែត្រូវប្រាប់ថាអ្នកសិក្សាអំពីកោសិកានៃឆ្អឹង ដែលវាគឺជារចនាសម្ព័នដូចសំណាញ់ នៃគ្រោងឆ្អឹងរបស់យើង
 • 2:02 - 2:06
  ពីព្រោះវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីយល់ដឹងពីការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹង។
 • 2:06 - 2:10
  ហើយនៅពេលដែលអ្នកអធិប្បាយអំពីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់អ្នក
 • 2:10 - 2:12
  ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៃពាក្យមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នក។
 • 2:12 - 2:16
  ពាក្យមិនច្បាស់លាស់ជាឧបសគ្គក្នុងការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីគំនិតរបស់អ្នក។
 • 2:16 - 2:18
  ប្រាកដណាស់ថាអ្នកអាចនិយាយបានថា "ទំហំ និង សាច់ឈាម”
 • 2:18 - 2:21
  ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនគ្រាន់តែនិយាយថា " លំហ និង ពេលវេលា " ដែលវាជាដំណើរការជាច្រើនអាចអោយពួកយើងចូលរួមបាន?
 • 2:21 - 2:26
  ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យគំនិតរបស់អ្នកអាចដំណើរការទៅបានគឺមិនដូចទៅនិងការលើវាចុះទេ។
 • 2:26 - 2:29
  ផ្ទុយទៅវិញដូចដែល អែងស្តាញ បាននិយាយថា
 • 2:29 - 2:32
  "ការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវា ធម្មតា ហើយ អាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែវាមិនមាន សភាពធម្មតាទេ"
 • 2:32 - 2:36
  អ្នកច្បាស់លាសថាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នក
 • 2:36 - 2:38
  មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់អ្នក។
 • 2:38 - 2:43
  រឿងមួយចំនួនដើម្បីពិចារណាគឺត្រូវមានឧទាហរណ៍ មានរឿង
 • 2:43 - 2:46
  និង មានភាពស្រដៀងគ្នា។ ទាំងនេះគឺជាវិធីដើម្បីអោយពួកយើងចូលរួមនិងមានការរំភើបអំពីមាតិការបស់អ្នក។
 • 2:46 - 2:50
  ហើយនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញការងាររបស់អ្នក
 • 2:50 - 2:53
  អ្នកត្រូវទម្លាក់ចំណុចគ្រាប់កាំភ្លើងនោះចុះ។
 • 2:53 - 2:56
  តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេហៅវាថាជាចំណុចគ្រាប់កាំភ្លើង? (សើច)
 • 2:56 - 2:58
  តើគ្រាប់កាំភ្លើធ្វើអ្វី?
 • 2:58 - 3:00
  គ្រាប់កាំភ្លើគឺសម្រាប់សម្លាប់ហើយពួកគេនឹងសម្លាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នក។
 • 3:00 - 3:03
  ស្លាយដូចនេះមិនត្រឹមតែធ្វើអោយធុញនោះទេ
 • 3:03 - 3:07
  ប៉ុន្តែវាពឹងផ្អែកទៅលើតបន់នៃភាសាជាច្រើននៅក្នុងខួក្បលរបស់យើង
 • 3:07 - 3:09
  មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើអោយយើងក្លាយទៅជាលើសលប់។
 • 3:09 - 3:14
  ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងស្លាយបទបង្ហាញដោយ Genevieve Brown នេះគឺមានប្រសិទ្ធិភាពជាច្រើន។
 • 3:14 - 3:17
  វាបានបង្ហាញថារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ពិសេសនៃកោសិកាឆ្អឹង
 • 3:17 - 3:22
  ដែលវាមានកម្លាំងដូចជាការបំផុសគំនិតនៃការរចនាប៉មអេហ្វែលតែមួយគត់ ។
 • 3:22 - 3:26
  ល្បិចទាំងនេះគឺដើម្បីប្រើតែជាមួយរបស់មួយ ហើយការអានប្រយោគ
 • 3:26 - 3:29
  ដែលធ្វើអោយអ្នកស្ដាប់អាចវាយវាចូលទៅក្នុងបាន ប្រសិនជាពួកគេអាចទទួលបានបន្តិចបន្ទួចពីការបាត់បង់
 • 3:29 - 3:32
  ហើយបន្ទាប់មកវាបានផ្តល់អោយមើលឃើញ ដែលជាការជំរុញដល់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតរបស់យើង
 • 3:32 - 3:37
  ហើយនិងបង្កើតអារម្មណ៍មួយដ៏ជ្រៅនៃការយល់ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពងរៀបរាប់។
 • 3:37 - 3:39
  ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាគន្លិះមួយចំនួន
 • 3:39 - 3:41
  ដែលអាចជួយសម្រាលខ្លះដល់ពួកយើង
 • 3:41 - 3:45
  ដើម្បីទៅបើកទ្វារនោះហើយនិងមើលឃើញថាឋានមនោរម្យនោះគឺជាវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកម្ម។
 • 3:45 - 3:47
  ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយជាមួយអ្នកវិស្វកម្ម
 • 3:47 - 3:51
  វាបានបង្រៀនខ្ញុំអោយខ្លាយទៅជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និតជាមួយភាពល្ងង់ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំ។
 • 3:51 - 3:53
  ចង់សង្ខេបជាមួយសមីការនេះ។ (សើច)
 • 3:53 - 3:56
  យកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នក
 • 3:56 - 3:59
  ដកជាមួយនិងចំនុចគ្រាប់កាំភ្លើងហើយនឹងពាក្យមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នក
 • 3:59 - 4:04
  ចែកជាមួយការពាក់ព័ន្ធរបស់ មានន័យថាការចែករំលែកអ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធទៅអ្នកស្ដាប់
 • 4:04 - 4:09
  រួចគុណវាដោយចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកមានសម្រាប់ការងារដែលមិនគួរឱ្យជឿរបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើវា
 • 4:09 - 4:14
  ហើយទាំងនេះត្រូវស្មើនិងអន្តរកម្មដែលមិនគួរឱ្យជឿ ដែលពោពេញទៅដោយការយល់ដឹង។
 • 4:14 - 4:17
  ដូច្នេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តហើយនិងវិស្វករ
 • 4:17 - 4:18
  នៅពេលដែលអ្នកបានដោះស្រាយសមីការនេះ
 • 4:18 - 4:23
  តាមគ្រប់មធ្យោបាយហើយ សូមយកភាពល្ងង់នោះទៅខ្ញុំ។ (សើច) អគុណ!
Title:
Melissa Marshall: Talk nerdy to me
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:35

Khmer subtitles

Revisions Compare revisions