Return to Video

Patricia Kuhl: Jezikovna nadarjenost dojenčkov

 • 0:00 - 0:03
  Poglejte tega dojenčka.
 • 0:03 - 0:06
  Izstopajo njene oči
 • 0:06 - 0:09
  in mehka koža.
 • 0:09 - 0:12
  Danes pa bom govorila
  o nečem nevidnem,
 • 0:12 - 0:15
  in sicer o dogajanju
  v njenih možganih.
 • 0:16 - 0:18
  S sodobnimi orodji nevroznanosti
 • 0:18 - 0:21
  lahko vidimo,
  da so procesi v možganih
 • 0:21 - 0:24
  primer neverjetne znanosti.
 • 0:24 - 0:26
  Kar raziskujemo,
 • 0:26 - 0:28
  bo osvetlilo področje,
 • 0:28 - 0:31
  ki mu romantični
  pisci in pesniki pravijo
 • 0:31 - 0:34
  "nebeška odprtost"
 • 0:34 - 0:36
  otroškega uma.
 • 0:36 - 0:38
  Tu vidimo
 • 0:38 - 0:40
  mati v Indiji,
 • 0:40 - 0:42
  ki govori jezik koro,
 • 0:42 - 0:44
  pred kratkim odkrit jezik.
 • 0:44 - 0:46
  Pogovarja se
  s svojim otrokom.
 • 0:46 - 0:48
  Ta mati
 • 0:48 - 0:51
  in še 800 govorcev kora ve,
 • 0:51 - 0:54
  da morajo za ohranitev jezika
 • 0:54 - 0:57
  govoriti s svojimi otroki.
 • 0:57 - 1:00
  V tem tiči ključ.
 • 1:00 - 1:02
  Zakaj se jezika ne da ohraniti
 • 1:02 - 1:05
  preko govora med odraslimi,
  med mano in vami?
 • 1:05 - 1:08
  Razlog je v možganih.
 • 1:08 - 1:10
  Tu vidimo,
 • 1:10 - 1:13
  da ima jezik
  kritično obdobje za učenje.
 • 1:13 - 1:16
  Na vodoravni osi je starost v letih.
 • 1:16 - 1:19
  (Smeh)
 • 1:19 - 1:21
  Navpična os pa prikazuje
 • 1:21 - 1:23
  vašo sposobnost
  osvajanja novega jezika.
 • 1:23 - 1:25
  Dojenčki in otroci so geniji
 • 1:25 - 1:27
  do njihovega sedmega leta,
 • 1:27 - 1:30
  nato pa ta sposobnost upada.
 • 1:30 - 1:32
  Po puberteti gre samo še navzdol.
 • 1:32 - 1:35
  Znanstveniki tem
  dejstvom ne oporekajo,
 • 1:35 - 1:37
  laboratoriji po vsem svetu
 • 1:37 - 1:40
  pa poskušajo dognati,
  zakaj pride do tega.
 • 1:40 - 1:42
  V našem laboratoriju
  se osredotočamo
 • 1:42 - 1:44
  na prvo kritično obdobje razvoja,
 • 1:44 - 1:46
  obdobje, v katerem
  dojenčki poskušajo ugotoviti,
 • 1:46 - 1:49
  kateri glasovi pripadajo
  njihovemu jeziku.
 • 1:49 - 1:52
  S preučevanjem učenja glasov
 • 1:52 - 1:54
  želimo doseči model
  za ostala področja jezika
 • 1:54 - 1:57
  in morda celo za
  kritična obdobja otroštva
 • 1:57 - 1:59
  za socialni, čustveni
 • 1:59 - 2:01
  in spoznavni razvoj.
 • 2:01 - 2:03
  Dojenčke smo preučevali
 • 2:03 - 2:05
  s tehniko,
  razširjeno po vsem svetu,
 • 2:05 - 2:07
  in z zvoki vseh jezikov.
 • 2:07 - 2:09
  Dojenček sedi
  v starševem naročju,
 • 2:09 - 2:11
  mi pa jih naučimo,
  da se obrnejo vsakič,
 • 2:11 - 2:13
  ko se zvok spremeni,
  kot iz "a" v "i".
 • 2:13 - 2:15
  Če jim to uspe
  ob pravem trenutku,
 • 2:15 - 2:17
  se črna škatla zasveti
 • 2:17 - 2:19
  in panda udari na boben.
 • 2:19 - 2:21
  Šestmesečni malčki
  obožujejo to nalogo.
 • 2:21 - 2:23
  Kaj smo ugotovili?
 • 2:23 - 2:25
  Dojenčki celega sveta so,
 • 2:25 - 2:27
  kakor jim sama pravim,
 • 2:27 - 2:29
  državljani sveta.
 • 2:29 - 2:32
  Lahko razločijo vse glasove
  vseh jezikov,
 • 2:32 - 2:35
  ne glede na državo in jezik,
 • 2:35 - 2:38
  kar je izjemno,
  saj mi tega ne zmoremo.
 • 2:38 - 2:40
  Mi smo družbeno
  omejeni poslušalci.
 • 2:40 - 2:42
  Lahko razločimo
  glasove našega jezika,
 • 2:42 - 2:44
  ne pa tudi tujih jezikov.
 • 2:44 - 2:46
  Postavlja se vprašanje,
 • 2:46 - 2:48
  kdaj se ti državljani sveta
 • 2:48 - 2:51
  spremenijo v
  družbeno omejene poslušalce.
 • 2:51 - 2:54
  Odgovor pa je:
  pred prvim rojstnim dnem.
 • 2:54 - 2:57
  Tu vidite, kako so se na
  nalogo obračanja glave
 • 2:57 - 2:59
  odzvali dojenčki v Tokiju in ZDA,
 • 2:59 - 3:01
  tu v Seattlu,
 • 3:01 - 3:03
  ko so poslušali
  glasove "ra" in "la",
 • 3:03 - 3:06
  ki so pomembni za angleščino,
  a ne za japonščino.
 • 3:06 - 3:09
  Dojenčki, stari med šest in osem let,
  se ne razlikujejo.
 • 3:09 - 3:12
  Po dveh mesecih pa se zgodi
  nekaj neverjetnega.
 • 3:12 - 3:14
  Dojenčkom iz ZDA gre veliko bolje,
 • 3:14 - 3:16
  japonskim pa veliko slabše,
 • 3:16 - 3:18
  saj se obe
  skupini otrok pripravljata
 • 3:18 - 3:21
  na jezik,
  ki se ga bosta naučili.
 • 3:21 - 3:24
  Zanima nas,
  kaj se dogaja
 • 3:24 - 3:26
  v tej dvomesečni kritični dobi?
 • 3:26 - 3:28
  To je kritično obdobje
  za razvoj zvoka,
 • 3:28 - 3:30
  a kaj se dogaja v možganih?
 • 3:30 - 3:32
  Dve stvari.
 • 3:32 - 3:35
  Prvič, dojenčki nas
  pozorno poslušajo
 • 3:35 - 3:38
  in med poslušanjem
 • 3:38 - 3:40
  izvajajo statistiko.
 • 3:40 - 3:43
  Poslušajte dve materi,
  ki govorita materinsko,
 • 3:43 - 3:46
  univerzalen jezik
  za govorjenje otrokom,
 • 3:46 - 3:49
  v angleščini in
  nato v japonščini.
 • 3:49 - 3:52
  (Video) V angleščini:
  O, kakšne lepe velike modre oči imaš,
 • 3:52 - 3:55
  tako lepe in srčkane.
 • 3:56 - 4:02
  (Japonščina)
 • 4:02 - 4:04
  Medtem ko mi govorimo,
 • 4:04 - 4:06
  dojenčki poslušajo
 • 4:06 - 4:08
  in delajo statistiko
 • 4:08 - 4:11
  jezika, ki ga slišijo.
 • 4:11 - 4:14
  Te porazdelitve rastejo.
 • 4:14 - 4:16
  Ugotovili smo,
 • 4:16 - 4:19
  da dojenčki
  razumejo statistiko,
 • 4:19 - 4:22
  ki pa se med angleščino
  in japonščino zelo razlikuje.
 • 4:22 - 4:25
  Angleščina ima veliko
  r-jev in l-jev.
 • 4:25 - 4:27
  To lahko vidimo na tabeli.
 • 4:27 - 4:29
  Porazdelitev pri japonščini
  je zelo drugačna,
 • 4:29 - 4:32
  kjer vidimo skupino
  vmesnega glasu,
 • 4:32 - 4:35
  znanega kot "japonski r".
 • 4:35 - 4:37
  Dojenčki prevzamejo
 • 4:37 - 4:39
  statistiko jezika,
 • 4:39 - 4:41
  kar vpliva na njihove možgane
 • 4:41 - 4:43
  in jih iz državljanov sveta
  spremeni v
 • 4:43 - 4:46
  kulturno omejene poslušalce,
  kot smo mi.
 • 4:46 - 4:48
  Mi odrasli
 • 4:48 - 4:50
  teh statistik ne prepoznamo več.
 • 4:50 - 4:53
  Vodijo nas predstave v spominu,
 • 4:53 - 4:56
  ki izhajajo iz zgodnjega razvoja.
 • 4:56 - 4:58
  Ugotovitve torej spreminjajo
 • 4:58 - 5:01
  naša videnja kritičnega obdobja.
 • 5:01 - 5:04
  Z matematičnega stališča trdimo,
 • 5:04 - 5:07
  da se učenje
  jezikovne snovi upočasnjuje
 • 5:07 - 5:09
  z umirjanjem statistik.
 • 5:09 - 5:12
  Veliko vprašanj se pojavlja
  o dvojezičnih ljudeh.
 • 5:12 - 5:16
  Dvojezični morajo namreč
  ohranjati dva niza statistik
 • 5:16 - 5:19
  in izmenično izbirati med njima
 • 5:19 - 5:21
  glede na njihovega sogovorca.
 • 5:21 - 5:23
  Vprašali smo se,
 • 5:23 - 5:26
  ali lahko dojenčki ustvarijo statistiko
  povsem novega jezika?
 • 5:26 - 5:28
  Za ta namen smo
  ameriške dojenčke,
 • 5:28 - 5:30
  ki še niso slišali
  drugega jezika,
 • 5:30 - 5:33
  mandarinščini izpostavili
  prvič v kritičnem obdobju.
 • 5:33 - 5:35
  Vedeli smo, da so enojezični dojenčki
  v Taipeju in Seattlu
 • 5:35 - 5:38
  ob poslušanju
  glasov mandarinščine
 • 5:38 - 5:40
  pokazali enak vzorec.
 • 5:40 - 5:42
  Med šestimi in osmimi meseci
  med njimi ni bilo razlik.
 • 5:42 - 5:45
  Po dveh mesecih pa se je zgodilo
  nekaj neverjetnega.
 • 5:45 - 5:48
  Tajvanski dojenčki so postajali boljši,
  ameriški pa zaostajali.
 • 5:48 - 5:51
  Ameriške dojenčke smo v tem obdodju
 • 5:51 - 5:53
  izpostavili mandarinščini.
 • 5:53 - 5:56
  Kot bi prišli na enomesečni obisk
  sorodniki s Kitajske,
 • 5:56 - 5:58
  se nastanili k vam domov
 • 5:58 - 6:00
  in se dvanajstkrat
  pogovarjali z otroki.
 • 6:00 - 6:02
  Tako je bilo to videti pri nas.
 • 6:02 - 6:24
  (Video) (V mandarinščini)
 • 6:24 - 6:26
  Kaj smo naredili
  tem malim možganom?
 • 6:26 - 6:29
  (Smeh)
 • 6:29 - 6:31
  Nadzorna skupina
  je morala zagotoviti,
 • 6:31 - 6:33
  da si zgolj s prihodom v laboratorij
 • 6:33 - 6:35
  ni izboljšala
  znanja mandarinščine.
 • 6:35 - 6:37
  Nato je prišla skupina dojenčkov
  in poslušala angleščino.
 • 6:37 - 6:39
  Na prikazu lahko vidimo,
 • 6:39 - 6:41
  da izpostavljenost angleščini
  ni izboljšala njihove mandarinščine.
 • 6:41 - 6:43
  Kaj pa se zgodi dojenčkom,
 • 6:43 - 6:45
  izpostavljenim mandarinščini
  v 12 nizih?
 • 6:45 - 6:47
  Postali so tako dobri
  kot tajvanski dojenčki,
 • 6:47 - 6:50
  ki so svoj jezik poslušali
  deset mesecev in pol.
 • 6:50 - 6:52
  Izkazalo se je,
 • 6:52 - 6:54
  da dojenčki ustvarijo
  statistiko novega jezika.
 • 6:54 - 6:58
  Karkoli jim predstavite,
  bodo spremenili v statistiko.
 • 6:58 - 7:00
  Spraševali smo se,
 • 7:00 - 7:02
  kakšnega pomena ima človek
 • 7:02 - 7:04
  pri teh vajah učenja.
 • 7:04 - 7:06
  Druga skupina dojenčkov
 • 7:06 - 7:09
  je bila prav tako na 12 nizih,
 • 7:09 - 7:11
  ki pa so potekali
  preko tv sprejemnika,
 • 7:11 - 7:14
  tretja skupina pa je
  poslušala le zvoke
 • 7:14 - 7:16
  in gledala medvedka na ekranu.
 • 7:16 - 7:19
  Kaj smo naredili
  z njihovimi možgani?
 • 7:19 - 7:22
  Tu vidite rezultat poslušanja,
 • 7:22 - 7:24
  pri katerem
  učenje ne napreduje,
 • 7:24 - 7:27
  ter rezultat gledanja in poslušanja,
 • 7:27 - 7:29
  prav tako brez napredka.
 • 7:29 - 7:31
  Le človeško
  posredovanje jezika
 • 7:31 - 7:33
  omogoči dojenčkom
  ustvarjanje statistik.
 • 7:33 - 7:35
  Njihovi socialni
  možgani odločajo,
 • 7:35 - 7:37
  kdaj lahko pride do statistike.
 • 7:37 - 7:39
  Radi bi vstopili v možgane
 • 7:39 - 7:41
  in od blizu videli,
  kaj se dogaja,
 • 7:41 - 7:43
  ko so dojenčki
  pred TV sprejemnikom
 • 7:43 - 7:45
  oz. poslušajo druge ljudi.
 • 7:45 - 7:47
  Na srečo imamo novo napravo,
 • 7:47 - 7:49
  imenovano magnetni encefalogram,
 • 7:49 - 7:51
  ki nam to omogoča.
 • 7:51 - 7:53
  Videti je kot marsovska havba.
 • 7:53 - 7:55
  Je popolnoma varna,
 • 7:55 - 7:58
  neinvazivna in tiha.
 • 7:58 - 8:00
  Z milimetrsko natančnostjo
 • 8:00 - 8:02
  v prostorskem smislu
 • 8:02 - 8:04
  in v časovnem do milisekunde točno,
 • 8:04 - 8:06
  preko 306 SQUIDov -
 • 8:06 - 8:08
  superprevodnih naprav
 • 8:08 - 8:10
  za kvantno interferenco -
 • 8:10 - 8:12
  lahko opazujemo
  magnetna polja,
 • 8:12 - 8:14
  ki se spreminjajo
  glede na misli.
 • 8:14 - 8:16
  Prvi na svetu
 • 8:16 - 8:18
  smo posneli dojenčke
 • 8:18 - 8:20
  z napravo MEG
 • 8:20 - 8:22
  med njihovim učenjem.
 • 8:22 - 8:24
  To je mala Emma.
 • 8:24 - 8:26
  Stara je šest mesecev.
 • 8:26 - 8:28
  Različne jezike posluša
 • 8:28 - 8:31
  preko slušalk v ušesih.
 • 8:31 - 8:33
  Kot vidite, se lahko giblje.
 • 8:33 - 8:35
  Njeno glavo spremljamo
 • 8:35 - 8:37
  preko kroglic v kapici,
 • 8:37 - 8:40
  zato je prosta, da se giblje.
 • 8:40 - 8:42
  Priča smo
  izjemnemu dosežku.
 • 8:42 - 8:44
  Kaj vidimo?
 • 8:44 - 8:46
  Dojenčkove možgane.
 • 8:46 - 8:49
  Ko zasliši besedo
  v njenem jeziku,
 • 8:49 - 8:51
  se odzovejo območja
  za slušno zaznavanje
 • 8:51 - 8:53
  in za njimi
  sosednja območja,
 • 8:53 - 8:56
  za katera menimo,
  da so povezana s koherenco
 • 8:56 - 8:58
  oz. uskladitvijo možganov
  med različnimi območji,
 • 8:58 - 9:00
  in vzročnostjo,
 • 9:00 - 9:03
  ki povzroči,
  da eno področje spodbudi drugo.
 • 9:03 - 9:05
  Začenjamo z veliko
 • 9:05 - 9:08
  in zlato dobo
 • 9:08 - 9:11
  poznavanja razvoja
  otroških možganov.
 • 9:11 - 9:13
  Lahko jih bomo opazovali
 • 9:13 - 9:15
  med doživljanjem čustev,
 • 9:15 - 9:17
  med učenjem govora in branja,
 • 9:17 - 9:19
  reševanja matematičnega problema
 • 9:19 - 9:21
  ali ko dobijo zamisel.
 • 9:21 - 9:24
  Lahko bomo izvedli
  posege na možganih
 • 9:24 - 9:27
  za otroke, ki imajo učne težave.
 • 9:27 - 9:30
  Kot so že pesniki in pisci opisali,
 • 9:30 - 9:32
  mislim, da bomo lahko videli
 • 9:32 - 9:34
  čudovito odprtost,
 • 9:34 - 9:36
  popolno in celovito odprtost
 • 9:36 - 9:39
  otroškega uma.
 • 9:39 - 9:41
  Preučevanje otroških možganov
 • 9:41 - 9:43
  nas bo privedlo
  do globokih resnic
 • 9:43 - 9:45
  o pomenu biti človek
 • 9:45 - 9:47
  in tako bomo
  morda lahko ohranili
 • 9:47 - 9:49
  naše misli
  odprte za učenje
 • 9:49 - 9:51
  skozi celo življenje.
 • 9:51 - 9:53
  Hvala.
 • 9:53 - 9:56
  (Aplavz)
Title:
Patricia Kuhl: Jezikovna nadarjenost dojenčkov
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

Na dogodku TEDxRainier Patricia Kuhl
predstavi izjemna odkritja o tem, kako se dojenčki naučijo nekega jezika prek poslušanja ljudi okrog njih in "izvajanja statistike" o glasovih, ki jih morajo poznati. Domiselni laboratorijski poskusi in možganska slikanja prikazujejo izjemne miselne procese, preko katerih šestmesečni dojenčki dojemajo svet.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57

Slovenian subtitles

Revisions