Return to Video

Minecraft - Hour of Code: INTRO

 • 0:00 - 0:05
  Eg heiter Jens Bergensten, men eg er betre
  kjent som Jeb. Eg leiar utviklinga av Minecraft
 • 0:05 - 0:13
  her hos Mojang i Stockholm. Eg var 11 eller
  kanskje 12 og starta med programmering
 • 0:13 - 0:18
  fordi eg ville lage spel. Ein av venene til
  faren min sa at for å lage spel måtte du
 • 0:18 - 0:26
  lære å programmere. Så det var slik eg
  starta. Eg likar å lage og tenkje ut korleis
 • 0:26 - 0:33
  ting skal byggast opp. Det er det eg
  likar veldig godt med Minecraft. Den neste
 • 0:33 - 0:39
  timen skal du lære grunnleggande datafag
  ved å programmere Alex eller Steve til å
 • 0:39 - 0:46
  flytte seg gjennom ein simulert del av verda
  i Minecraft. I tradisjonell programmering
 • 0:46 - 0:51
  skriv me tekst, men i dag nyttar me BLOCKLY:
  eit system med blokkar du kan dra og sleppe
 • 0:51 - 0:58
  for å skrive program. Under hetta lagar du
  JacaScript-kode. Idéen er at du skal lære
 • 0:58 - 1:03
  det same som dataprogrammerarar brukar
  kvar dag, og det er grunnmuren i datafaga.
 • 1:03 - 1:10
  Her hos Mojang brukar me dei same
  prinsippa for å få Minecraft til å funke.
 • 1:10 - 1:15
  Før du startar, må du velje ein figur. Eg
  veljer Alex. La oss bygge kode til eit program
 • 1:15 - 1:23
  som hjelper ho å flytte rundt på skjermen.
  Skjermen din er delt i tre hovuddelar.
 • 1:23 - 1:29
  Til venstre er spelerommet i Minecraft, der
  programmet vil køyre. Instruksjonane til
 • 1:29 - 1:35
  kvart nivå står skrive under. Dette midt-
  rommet er verktøykassa, og kvar av blokkene
 • 1:35 - 1:41
  er ein kommando som styrer Alex sine
  rørsler. Det kvite rommet til høgre vert
 • 1:41 - 1:47
  kalla "arbeidsrommet" og der der vi bygger
  eller programmerer. Om me dreg "moveForward"
 • 1:47 - 1:53
  til arbeidsrommet og så klikkar "Run" ("Køyr"),
  kva skjer? Alex flyttar seg ein plass på
 • 1:53 - 2:00
  rutenettet til venstre. Og kva om me ynskjer å
  gjere noko etter at ho har flytta seg ein plass?
 • 2:00 - 2:05
  Då kan me legge til ein blokk til i programmet.
  Eg veljer "turnRight", og eg dreg blokka
 • 2:05 - 2:11
  under "moveForward"-blokka til ei orange
  linje kjem opp. Då slepp eg, og dei to
 • 2:11 - 2:17
  blokkene vil sitte saman. Når eg
  trykker "Køyr" igjen, vil Alex gjere
 • 2:17 - 2:23
  kommandoane som er sett saman frå
  topp til botn i "arbeidsrommet". Og om du
 • 2:23 - 2:29
  nokon gong vil ta vekk blokker, berre dra
  ho tilbake i verktøykassa. For å gjere om
 • 2:29 - 2:34
  endringar og komme tilbake til der brettet
  starta, bruk "Start Over"-knappen øvst til
 • 2:34 - 2:41
  høgre i "arbeidsrommet". Ein ting til, ser
  du den vesle trekanten på "snu"-blokkene?
 • 2:41 - 2:47
  Når du ser ein slik trekant, tyder det
  at du kan velje noko anna frå ei liste.
 • 2:47 - 2:49
  La oss starte kodinga!
Title:
Minecraft - Hour of Code: INTRO
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51
Mette Frydenberg Reinertsen edited Norwegian Nynorsk subtitles for Minecraft - Hour of Code: INTRO

Norwegian Nynorsk subtitles

Revisions