YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Nynorsk subtitles

← Minecraft - Hour of Code: INTRO

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 1 created 11/24/2015 by Mette Frydenberg Reinertsen.

 1. Eg heiter Jens Bergensten, men eg er betre
  kjent som Jeb. Eg leiar utviklinga av Minecraft
 2. her hos Mojang i Stockholm. Eg var 11 eller
  kanskje 12 og starta med programmering
 3. fordi eg ville lage spel. Ein av venene til
  faren min sa at for å lage spel måtte du
 4. lære å programmere. Så det var slik eg
  starta. Eg likar å lage og tenkje ut korleis
 5. ting skal byggast opp. Det er det eg
  likar veldig godt med Minecraft. Den neste
 6. timen skal du lære grunnleggande datafag
  ved å programmere Alex eller Steve til å
 7. flytte seg gjennom ein simulert del av verda
  i Minecraft. I tradisjonell programmering
 8. skriv me tekst, men i dag nyttar me BLOCKLY:
  eit system med blokkar du kan dra og sleppe
 9. for å skrive program. Under hetta lagar du
  JacaScript-kode. Idéen er at du skal lære
 10. det same som dataprogrammerarar brukar
  kvar dag, og det er grunnmuren i datafaga.
 11. Her hos Mojang brukar me dei same
  prinsippa for å få Minecraft til å funke.
 12. Før du startar, må du velje ein figur. Eg
  veljer Alex. La oss bygge kode til eit program
 13. som hjelper ho å flytte rundt på skjermen.
  Skjermen din er delt i tre hovuddelar.
 14. Til venstre er spelerommet i Minecraft, der
  programmet vil køyre. Instruksjonane til
 15. kvart nivå står skrive under. Dette midt-
  rommet er verktøykassa, og kvar av blokkene
 16. er ein kommando som styrer Alex sine
  rørsler. Det kvite rommet til høgre vert
 17. kalla "arbeidsrommet" og der der vi bygger
  eller programmerer. Om me dreg "moveForward"
 18. til arbeidsrommet og så klikkar "Run" ("Køyr"),
  kva skjer? Alex flyttar seg ein plass på
 19. rutenettet til venstre. Og kva om me ynskjer å
  gjere noko etter at ho har flytta seg ein plass?
 20. Då kan me legge til ein blokk til i programmet.
  Eg veljer "turnRight", og eg dreg blokka
 21. under "moveForward"-blokka til ei orange
  linje kjem opp. Då slepp eg, og dei to
 22. blokkene vil sitte saman. Når eg
  trykker "Køyr" igjen, vil Alex gjere
 23. kommandoane som er sett saman frå
  topp til botn i "arbeidsrommet". Og om du
 24. nokon gong vil ta vekk blokker, berre dra
  ho tilbake i verktøykassa. For å gjere om
 25. endringar og komme tilbake til der brettet
  starta, bruk "Start Over"-knappen øvst til
 26. høgre i "arbeidsrommet". Ein ting til, ser
  du den vesle trekanten på "snu"-blokkene?
 27. Når du ser ein slik trekant, tyder det
  at du kan velje noko anna frå ei liste.
 28. La oss starte kodinga!