Czech subtitles

← Kvůli změně klimatu budou vysídleny miliony lidí. Jak se na to připravit?

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 24 created 03/23/2020 by Vladimír Harašta.

 1. Bylo to asi dva roky po hurikánu Katrina,
 2. kdy jsem poprvé viděla
  povodňové mapy Luisiany.
 3. Tyto mapy se používají ke znázornění
  ztrát půdy v minulosti
 4. a ztrát, které teprve nastanou.
 5. Na setkání občanů byly onoho dne
 6. tyto mapy použity k vysvětlení,
 7. jak mohla devítimetrová přílivová vlna,
  která doprovázela hurikán Katrina,
 8. zaplavit obce,
  jako je ta moje v jižní Louisianě
 9. nebo obce na pobřeží
  států Mississippi a Alabama.
 10. Ukazuje se, že území, které jsme ztratili,
  bylo naší ochranou před mořem.
 11. Dobrovolně jsem se ujala
  předvedení nástěnné grafiky
 12. a můj život se najednou
  už podruhé během dvou let změnil.
 13. Na grafice byla vidět ohromná
  ztráta půdy v jižní Louisianě
 14. a rozšiřování moře,
 15. ale především ukazovala,
 16. jak před koncem 21. století
 17. zmizí moje komunita a také mnoho dalších.
 18. V přední části místnosti jsem nebyla sama.

 19. Stála jsem tam s mnoha
  obyvateli jižní Louisiany ‒
 20. černochy, původními obyvateli, s chudými.
 21. Mysleli jsme si, že nás spojuje jen
  nynější zotavování se z katastrofy,
 22. ale zjistili jsme, že nás
  teď spojuje nemožný úkol,
 23. abychom zajistili, že naše komunity
  nebudou vyhlazeny vzestupem hladiny moře,
 24. jež způsobuje klimatická změna.
 25. Přátelé, sousedé, rodina, moje komunita ‒
 26. předpokládala jsem, že tu vždy budou.
 27. Země, stromy, bažiny, zátoky ‒
 28. myslela jsem, že tu vždy budou,
  tak jako tisíce let předtím.
 29. Mýlila jsem se.
 30. Abych pochopila,
  co se s mojí komunitou děje,

 31. musela jsem si promluvit
  i s jinými komunitami ve světě.
 32. Začala jsem v jižní Louisianě
  s United Houma Nation.
 33. Mluvila jsem se zástupci mládeže
  v Shishmaref na Aljašce.
 34. Hovořila jsem s rybářkami
  na pobřeží Vietnamu,
 35. s bojovníky za spravedlnost na Fidži,
 36. s novou generací vůdčích osobností
  prastarých kultur v Torresově průlivu.
 37. Komunity, jež tu žily po tisíce let,
 38. nyní trpěly stejným osudem
 39. a všichni jsme přemýšleli,
  jak přežít následujících padesát let.
 40. Předpokládá se,

 41. že koncem dalšího století
 42. přijde kvůli klimatické změně
  dalších 180 milionů lidí o bydlení,
 43. a v jižní Louisianě už se stěhují ti,
 44. kteří si to mohou dovolit.
 45. Stěhují se, protože jižní Louisiana
  patří mezi ty země světa,
 46. jež své území ztrácejí nejrychleji.
 47. Mizení země je to,
  co spojuje moji komunitu v zátoce
 48. s dalšími komunitami na pobřeží.
 49. Vymazání z mapy je to,
  proti čemu bojují lidé po celém světě,
 50. když si uvědomíme reálné dopady
  klimatických změn.
 51. Posledních 14 let jsem hájila komunity,

 52. které byly klimatickou krizí
  přímo ovlivněny.
 53. Během zotavování se
  z klimatické katastrofy
 54. bojují tito lidé s diskriminací
 55. a také se snaží vyrovnávat
  masivní vysídlování lidí
 56. příchodem jiných,
 57. kteří vidí příležitost začít znovu.
 58. Od roku 2005 jsou lidé
  označováni za uprchlíky,
 59. pokud odejdou či jsou vysídleni
  kvůli klimatické katastrofě,
 60. a to dokonce i když nepřekročí
  mezinárodní hranice.
 61. Taková nevhodně užitá pojmenování,
 62. která mají identifikovat druhé,
 63. oběti,
 64. osoby, které jsou zde nežádoucí,
 65. taková pojmenování
  brání ekonomické obnově,
 66. sociální integraci
 67. i uzdravení, jež potřebujeme
  kvůli klimatické krizí a traumatu.
 68. Na slovech záleží.
 69. A záleží i na tom,
 70. jak se chováme k lidem,
  kteří překračují hranice.
 71. Mělo by nás zajímat,
  jak se zachází s lidmi,
 72. kteří dnes překračují hranice
  a hledají azyl a bezpečí,
 73. a to minimálně proto, že jednou
  to můžete být vy či vaši milovaní,
 74. kdo bude v blízké budoucnosti
 75. potřebovat uplatnit své právo
  přestěhovat se.
 76. Už dnes se musíme začít připravovat
  na globální migraci.

 77. Dnes je to realita.
 78. Naše města a naše komunity
  na to nejsou připravené.
 79. Nás ekonomický a sociální systém
 80. je vlastně připraven jen na to,
  aby na migrujících lidech vydělal.
 81. Způsobí to postupnou
  klimatickou gentrifikaci
 82. a bude to také bránit pohybu lidí,
 83. a to formou zneužívání pracovní síly
 84. a obvykle i kriminalizací.
 85. Klimatickou gentrifikaci, k níž dochází
  v očekávání zvýšení hladiny moře,
 86. můžeme pozorovat na místech,
  jako je Miami,
 87. kde komunity, které žily dále od pobřeží,
 88. jsou nyní vypláceny ze své půdy,
 89. kterou původně obývaly
 90. a na niž se nyní stěhují lidé z pobřeží.
 91. Tito lidé se přesouvají,
 92. jsou nuceni se vystěhovat
  ze sociálních a ekonomických systémů,
 93. jež potřebují k přežití.
 94. Ke klimatická gentrifikaci dochází také
  v důsledku klimatické katastrofy.

 95. Když obrovské počty lidí
 96. na neurčitou dobu opustí nějaké místo,
 97. jiní se tam nastěhují.
 98. Klimatickou gentrifikaci také pozorujeme,
 99. když jsou poničené domovy
  nově vybudované,
 100. ale tentokrát za vyšší cenu,
 101. na kterou nedosáhnou černoši,
  hnědí nebo chudí lidé,
 102. kteří se chtějí vrátit domů.
 103. Rozdíl v cenách nájmů
  nebo v cenách domů
 104. je rozdílem mezi tím,
  když můžete uplatnit své právo,
 105. své lidské právo vrátit se domů
  ke své komunitě,
 106. a tím, když jste nuceni
  přestěhovat se někam jinam,
 107. kde budete více vystaveni živlům,
  v levnějším domě a sami.
 108. Klimatická krize
  je mnohem širším tématem,

 109. než je omezování emisí CO2,
 110. a hodně se liší od debat
  týkajících se jen extrémního počasí.
 111. Čelíme změně ve všech ohledech
  naší globální reality.
 112. Klimatická migrace je jen malým dílkem,
 113. ale bude to mít dominový efekt
 114. jak v pobřežních městech,
  tak i v těch ve vnitrozemí.
 115. Co tedy uděláme?

 116. Mám pár nápadů.
 117. (smích)

 118. Zaprvé musíme pozměnit
  naše chápání tohoto problému.

 119. Problémem není klimatická změna.
 120. Klimatická změna
 121. je tím nejhorším projevem
  ekonomického systému,
 122. který je stavěný jen pro některé,
 123. aby z naší planety a z našich lidí
  vytěžil vše, co je cenné,
 124. počínaje přírodními zdroji
 125. až po plody lidské práce.
 126. Právě tento systém vytvořil tuto krizi.
 127. (potlesk)

 128. Musíme mít odvahu si přiznat,
  že už jsme si toho vzali příliš.

 129. Nesmíme zavírat oči před skutečností,
 130. že celý svět teď platí cenu
 131. za privilegia a pohodlí
  jen několika lidí na planetě.
 132. Je na čase, abychom provedli
  celospolečenské změny systému,
 133. který vybízí ke spotřebě,
 134. až do bodu globální nerovnováhy.
 135. Naše sociální, politické a ekonomické
  systémy zaměřené na těžení
 136. musí být přebudovány v systémy,
  které regenerují svět
 137. a globálně prosazují naši svobodu.
 138. Je arogantní myslet si,
  že nás zachrání technologie.
 139. Je sobecké myslet si, že můžeme pokračovat
 140. v tomto nespravedlivém a vysávajícím
  přístupu k životu na naší planetě,
 141. a přitom přežít.
 142. (potlesk)

 143. Abychom přežili další fázi
  naší lidské existence,

 144. budeme muset přebudovat
  naše sociální a ekonomické systémy
 145. a rozvíjet naši společnou odolnost.
 146. Sociální restrukturalizace musí
  směřovat k obnově a nápravě světa
 147. a komunit, které byly po generace
 148. pouze využívané,
  kriminalizované a napadané.
 149. To je prvořadé.
 150. Právě s tím musíme začít.
 151. Musíme zavést nový společenský přístup,
  abychom migraci vnímali jako výhodu,

 152. jako nutnost pro naše globální přežití,
 153. ne jako ohrožení
  našich individuálních privilegií.
 154. Společná odolnost znamená rozvoj měst,
  která mohu lidi přijmout,
 155. zajistit jim bydlení,
 156. jídlo, vodu, zdravotní péči
 157. a osvobození od přehnaného
  policejního dohledu,
 158. a to pro každého,
  bez ohledu na to, kým jste,
 159. bez ohledu na to, odkud jste.
 160. Co by znamenalo, kdybychom teď
  klimatickou migraci začali plánovat?

 161. Živelně rostoucí nebo upadající města
  by v tom mohla spatřit příležitost
 162. k znovuvybudování sociální infrastruktury
  založené na spravedlnosti a rovnosti.
 163. Mohli bychom investovat
  do veřejných nemocnic
 164. a pomoci jim připravit se na to,
  co nastane při klimatické migraci,
 165. a to včetně traumat,
  která přicházejí se ztrátou a přemístěním.
 166. Můžeme věnovat více času spravedlnosti,
 167. ale nikoli jen kvůli dočasnému zisku,
 168. kvůli pomoci narovnat rozpočtový deficit.
 169. Musí to být ve prospěch
 170. dlouhodobých změn a podpoře spravedlnosti.
 171. A už je to možné.
 172. Po hurikánu Katrina

 173. přijaly univerzity a střední školy
  po celých Státech studenty,
 174. aby jim pomohly bez přerušení
  dokončit semestry či ročníky.
 175. Tito studenti jsou nyní
  produktivními členy naší komunity
 176. a právě na to se musí naše komunity,
 177. naše podniky a naše instituce připravit.
 178. Už nastal čas.
 179. Pokud tedy problém přeformulujeme
  do pravdivější podoby

 180. a pokud zrestrukturalizujeme náš
  sociální systém, aby byl spravedlivější,
 181. zbude jen, abychom v sobě
  zase objevili svůj původ
 182. a apelovali na svou pradávnou sílu.
 183. To nutně znamená,
  že se musíme naučit následovat ‒
 184. nikoli rozmělňovat, idealizovat, odbývat ‒
 185. ale následovat vedení a tradiční znalosti
  konkrétního místa.
 186. To znamená, že se musíme podřídit
  normám ekologické spravedlnosti,
 187. klimatické rovnosti a lidských práv,
 188. jakožto k základnímu kameni
 189. a výchozímu bodu,
 190. k němuž musí naše nová společnost mířit.
 191. To vše vyžaduje, abychom
  uznali vyšší moc než sami sebe

 192. a život delší než ten, který prožijeme my.
 193. Vyžaduje to, abychom věřili ve věci,
 194. u nichž máme to privilegium,
  že je nemusíme spatřit.
 195. Musíme ctít právo života
  v přirozeném prostředí.
 196. Musíme prosazovat
  lidská práva pro všechny.
 197. Musíme se transformovat
  z jednorázové a individuální společnosti
 198. na společnost, která chápe
  společnou dlouhodobou humanitu,
 199. jinak to nezvládneme.
 200. Musíme vnímat, že i ti nejlepší z nás
  jsou lapeni v nespravedlivém systému,
 201. a musíme uznat,
 202. že jiní přežijí jedině tehdy,
 203. pokud my přijdeme na to,
 204. jak společně dosáhnout osvobození.
 205. Dobrou zprávou je,

 206. že jsme potomky mocného národa.
 207. Jsme potomky těch,
 208. kteří se zde tak či onak
  dožili až dnešních dnů.
 209. To je dostatečný důvod, abychom bojovali.
 210. A věřte své přítelkyni z jižní Louisiany,
 211. že ty nejtěžší bitvy jsou právě těmi,
  které oslavujeme.
 212. Rozhodněme se, že tato další fáze
  naší planetární existence bude krásnou,
 213. a když už jsme u toho,
  ať je to pro všechny spravedlivé a fér.
 214. Společně to zvládneme.

 215. Zvládneme to,
 216. protože musíme.
 217. Musíme, jinak ztratíme naši planetu
 218. a ztratíme sami sebe.
 219. Práce začíná právě zde.
 220. Práce začíná nám všem společně.
 221. To je má nabídka.
 222. Děkuji, že jste ji vyslechli. Merci.

 223. (potlesk)