Serbian subtitles

← Vaše telo protiv implanta - Kejtlin Sadler

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 9 created 08/28/2019 by Ivana Korom.

 1. Insulinske pumpe su poboljšale živote
 2. mnogih od 415 miliona ljudi
  sa dijabetesom širom sveta
 3. kontrolišući šećer u krvi,
  dostavljajući insulin
 4. i otklanjajući potrebu za stalnim
  ubadanjem prsta i testiranjem krvi.
 5. Ove male mašine uključuju pumpu
  i iglu koja može izmeriti nivo šećera,
 6. poslati podatke pumpi,
 7. i zatim izračunati koliko insulina
  treba da se dostavi putem igle.
 8. Ali postoji caka: one su privremene.
 9. Nakon nekoliko dana, senzori šećera
  moraju da se premeste i zamene.
 10. Nemaju samo monitori šećera
  i insulinske pumpe ovaj problem,
 11. nego svi telesni implanti,
  u razičitim vremenskim okvirima.
 12. Plastična protetička kolena
  moraju se zameniti nakon 20 godina.
 13. Drugi implanti, na primer,
  oni koji se koriste u kozmetičke svrhe,
 14. mogu trajati oko 10 godina.
 15. To ne samo da predstavlja neprijatnost,
  već takođe može biti skupo i rizično.
 16. Ove neprijatnosti se dešavaju
  zbog imunološkog sistema našeg tela.

 17. Usavršavani tokom nekoliko stotina
  miliona godina evolucije,
 18. ovi odbrambeni frontovi
 19. su postali jako dobri
  u otkrivanju stranih objekata.
 20. Naš imunološki sistem može da se pohvali
 21. impresivnim arsenalom alatki
  kojima može da napadne, presretne i uništi
 22. sve što smatra da ne treba da bude tu.
 23. Kao posledica ovog stalnog nadgledanja,
 24. naše telo tretira korisne implante,
  kao što su insulinske pumpe,
 25. na isti način kao što bi posmatralo
  štetni virus ili bakteriju.
 26. Čim se insulinska pumpa stavi pod kožu,

 27. njeno prisustvo aktivira nešto što zovemo
  „odgovor na strano telo”.
 28. Počinje tako što se slobodni
  plutajući proteini
 29. zalepe za površinu implanta.
 30. Ovi proteini sadrže antitela
 31. koja pokušavaju da neutralizuju objekat
 32. i pošalju signal koji poziva
  ostale imunološke ćelije na lice mesta,
 33. kako bi pojačali napad.
 34. Ćelije za brzu reakciju protiv upala,

 35. kao što su neutrofili i makrofagi,
 36. odgovaraju na hitan poziv.
 37. Neutrofili ispuštaju male kuglice
  ispunjene enzimima
 38. koje pokušavaju da slome površinu
  igle insulinske pumpe.
 39. Makrofagi takođe izlučuju enzime,
 40. zajedno sa radikalima azot-oksida,
 41. koji stvaraju hemijsku reakciju
  koja vremenom razgrađuje predmet.
 42. Ako makrofagi nisu u stanju
  da brzo otklone strano telo,
 43. spajaju se, formirajući masu
  poznatu kao „džinovska ćelija”.
 44. Istovremeno, ćelije zvane fibroblasti
 45. putuju do tog mesta i počinju da odlažu
  slojeve gustog vezivnog tkiva.
 46. To zarobi iglu koju pumpa koristi
  kako bi dostavila insulin
 47. i testirala nivo šećera.
 48. Vremenom, ova tvorevina će se uvećati,
 49. formirajući ožiljak oko implanta.
 50. Ožiljak funkcioniše
  kao skoro neprobojni zid

 51. koji može da blokira važnu interakciju
 52. između tela i implanta.
 53. Na primer, ožiljci oko pejsmejkera
  mogu prekinuti elektronski prenos
 54. koji je ključan za njihovo funkcionisanje.
 55. Veštački zglobovi kolena mogu
  odbacivati delove kako se troše,
 56. zbog čega se imunološke ćelije
  upale oko ovih delova.
 57. Na nesreću, napad imunološkog sistema
  takođe može biti smrtonosan.
 58. Ipak, istraživači pronalaze načine
  da zavaraju imunološki sistem

 59. kako bi prihvatio ove nove naprave
  koje stavljamo u tkivo.
 60. Otkrili smo da premazivanje implanta
  određenim hemikalijama i lekovima
 61. može smanjiti imunološku reakciju.
 62. To u suštini čini implante
  nevidljivim za imunološki sistem.
 63. Takođe pravimo sve više implanta
  od prirodnih materijala
 64. i u obliku koji direktno oponaša tkiva,
 65. tako da telo slabije napada
 66. nego što bi to bio slučaj
  sa potpuno veštačkim implantom.
 67. Neki medicinski tretmani
  obuhvataju implante
 68. napravljene u svrhu obnavljanja
  izgubljenog ili oštećenog tkiva.
 69. U tim slučajevima, možemo napraviti
  implante koji sadrže sastojke
 70. koji će otpuštati specifične signale
 71. i pažljivo prilagoditi
  imunološku reakciju našeg tela.
 72. U budućnosti, ovakav način rada
  u korak sa imunološkim sistemom

 73. bi nam mogao pomoći da razvijemo
  potpuno veštačke organe,
 74. potpuno integrativne proteze,
 75. i tretman za samozaceljivanje rana.
 76. Ovi tretmani mogu jednog dana
  napraviti revoluciju u medicini
 77. i zauvek transformisati
  tela u kojima živimo.