YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Tổng thống Obama phát biểu tại một lễ tưởng niệm Nelson Mandela

Tổng thống Obama đã có bài diễn văn tại buổi lễ tưởng niệm quốc gia dành cho cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Get Embed Code
31 Languages

Leave a comment

0 Comments