Czech subtitles

← Radikální experiment vcítění (empatie).

Sam Richards vede své americké posluchače na konferenci TEDx v Pensylvanii krok za krokem myšlenkovým procesem a předloží jim neobyčejnou výzvu: mohou porozumět -- ne schválit, ale chápat -- motivaci Iráckého vzbouřence? A rozšířením toho, může člověk vskutku porozumět a vcítit se do někoho jiného?

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 1 created 05/04/2011 by Petr Frish.

 1. Mí studenti se často ptají
 2. "Co je sociologie?"
 3. A já říkám: "Je to studium
 4. sil, které formují lidské bytosti
 5. a které jsou neviditelné."
 6. A oni řeknou: "Jak se mohu stát sociologem?
 7. Jak mohu porozumět těm neviditelným silám?"
 8. A já řeknu "Empatie (vcítění).
 9. Začni empatií.
 10. Všechno to začíná empatií.
 11. Vyzuj se z vlastních bot,
 12. a obuj se do bot jiného člověka."
 13. Tady Vám dám příklad.

 14. Představuji si svůj život, jak by vypadal,
 15. kdyby před sto lety
 16. Čína byla nejmocnějším národem světa
 17. a přišli by do Ameriky
 18. hledat uhlí.
 19. A našli by je. Spoustu uhlí, zrovna tady.
 20. No a hned by začali to uhlí vyvážet,
 21. tunu po tuně,
 22. nákladní vůz po vozu, loď po lodi,
 23. do Číny a jiných zemí světa.
 24. A tím, že by tohle dělali, nabyli by pohádkové jmění.
 25. Postavili by krásná města
 26. poháněná tím uhlím.
 27. A tady, v Americe,
 28. jsme viděli jen bídu a ekonomické zoufalství.
 29. Tohle jsem viděl.
 30. Lidi, kteří se snaží přežít,
 31. a neví kudy kam.
 32. A tehdy jsem si položil otázku.
 33. Říkám si: "Jak to, že jsme tak chudí, tady v Americe,
 34. když uhlí je takové bohatství,
 35. představuje tolik peněz?"
 36. A pochopil jsem, že to je proto,
 37. že Číňani se spolčili s malou elitou,
 38. která tady v Americe vládla a která
 39. ukradla všechny ty peníze a přivlastnila si to bohatství.
 40. A my ostatní, převážná většina Američanů,
 41. sotva přežívají.
 42. A Číňané dali této málopočetné elitě
 43. spoustu zbraní a pokročilé technologie,
 44. aby zajistili, že lidé jako já
 45. nebudou protestovat proti tomuto vztahu.
 46. Zní to povědomě?
 47. A oni taky vycvičili Američany k tomu,

 48. aby to uhlí chránili,
 49. a všude byly čínské znaky --
 50. všude, stálá připomínka.
 51. A zatím v Číně,
 52. co říkají v Číně?
 53. Nic. Nemluví o nás. Nemluví o uhlí.
 54. A když se zeptáte,
 55. řeknou: "No, víte, uhlí, uhlí potřebujeme.
 56. No přece, měj rozum, přece nesnížím svůj termostat.
 57. To opravdu nemůžeš očekávat".
 58. A tak se rozhněvám. Opravdu se naseru.
 59. A taky mnoho jiných průměrných lidí.
 60. A začneme bojovat a rychle se to vyostří.
 61. A Číňané taky odpoví ostře,
 62. A než se nadáte, pošlou tanky,
 63. a potom vojáky
 64. a hodně lidí začne umírat
 65. a je to opravdu těžká situace.
 66. Dovedete si představit, jak by jste se cítili

 67. v mé situaci, v mých botách?
 68. Dovedete si představit, jaký byste měl pocit,
 69. kdybyste vyšli z této budovy a viděli tank
 70. nebo náklaďák plný vojáků?
 71. Představte si, co byste cítili.
 72. Protože byste věděli, proč jsou tady a co tu dělají.
 73. Cítili byste hněv a cítili byste strach.
 74. A ten pocit - to je empatie.
 75. Opustili jste své boty a stáli v mých.
 76. A získali jste ten pocit.
 77. Dobrá, to byla rozcvička,

 78. Tohle byla rozcvička.
 79. Teď přijde
 80. opravdový radikální experiment.
 81. Takže po zbytek mé přednášky chci, abyste
 82. se obuli do bot
 83. obyčejného muslimského Araba,
 84. který žije na středním východě --
 85. konkrétně v Iráku.
 86. A abych vám to usnadnil,
 87. třeba jste člen této rodiny ze střední vrstvy Bagdádu.
 88. A chcete to nejlepší pro své děti.
 89. Chcete, aby měli lepší život.
 90. A díváte se na zprávy, jste pozorní,
 91. čtete noviny a chodíte s kamarády do hospody
 92. a čtete noviny z celého světa.
 93. Někdy se dokonce přes satelit díváte na
 94. CNN ze Spojených států.
 95. Takže máte jisté povědomí o tom, co si Američané myslí.
 96. Ale ve skutečnosti prostě chcete lepší život pro sebe.
 97. To je to, co chcete.
 98. Jste arabský muslim v Iráku.
 99. Chcete lepší život pro sebe.
 100. Takže, dovolte, abych Vám pomohl.

 101. Pomohu vám s několika věcmi,
 102. které máte na mysli.
 103. Číslo jedna: tohle pronikání do vaší země
 104. za posledních dvacet let i před tím,
 105. ten důvod, proč se všichni, zvláště pak Spojené státy, zajímají o vaši zem,
 106. je ropa.
 107. Je to vše o ropě, všichni to ví.
 108. I lidé ve Spojených státech to ví.
 109. Je to vše proto, že někdo jiný
 110. mé své plány s vašimi zdroji.
 111. Jsou to Vaše zdroje, ne někoho jiného.
 112. Je to Vaše zem, Vaše zdroje.
 113. Někdo jiný je chce mít.
 114. A víte, proč je chtějí?
 115. Víte, proč po nich koukají?
 116. Protože mají svůj celý ekonomický systém
 117. závislý na té ropě --
 118. na cizí ropě,
 119. na ropě z jiných částí světa, které nejsou jejich.
 120. A co ještě si myslíte o těch lidech?

 121. O Američanech? Jsou bohatí.
 122. Opravdu, bydlí ve velkých domech, mají velká auta,
 123. světlé vlasy, modré oči, jsou šťastní.
 124. To si myslíte. Ovšem není to pravda.
 125. Ale je to mediální obraz a nic jiného nemáte.
 126. A mají velká města
 127. a všechna ta města závisí na ropě.
 128. A co vidíš doma?
 129. Chudobu, zoufalství, boj o přežití.
 130. Fakt je, že nežiješ v bohaté zemi.
 131. Tohle je Irák.
 132. Tohle je, co vidíš.
 133. Vidíš lidi zápasit o holé živobytí.
 134. Jasně, není to snadné; vidíš spoustu chudoby.
 135. A jasně o tom něco cítíš.
 136. Tihle lidi mají své plány s Tvými zdroji
 137. a tohle vidíš?
 138. Je ještě něco, co vidíš a o čem mluvíš --

 139. Američané o tom nemluví, ale ty ano.
 140. A to je tohle. Militarizace světa,
 141. která má centrum v Americe.
 142. A Spojené státy mají na svědomí
 143. téměř polovinu
 144. vojenských útrat tohoto světa --
 145. a tvoří jen 4 procenta světové populace.
 146. A cítíš to, vidíš to, každý den.
 147. Je to část tvého života.
 148. Mluvíš o tom s kamarády.
 149. Čteš o tom.
 150. A tehdy, když byl u moci Saddám Husajn,
 151. Američanům nevadili jeho zločiny.
 152. Když užíval jedovatý plyn proti Kurdům a Íránu,
 153. bylo jim to fuk.
 154. Ale když šlo o ropu,
 155. najednou to vše bylo důležité.
 156. A co taky vidíte,
 157. Spojené Státy,
 158. Centrum demokratického světa,
 159. se nezdají, že by opravdu
 160. podporovali jiné demokratické země ve světě.
 161. Spousta zemí, které těží ropu,
 162. nejsou příliš demokratické, ale jsou podporované Amerikou.
 163. Je to divné.
 164. A ty nájezdy, ty dvě války,

 165. těch 10 let sankcí,
 166. osm let okupace,
 167. vzbouření, které bylo rozpoutáno ve Vaší zemi,
 168. statisíce
 169. civilistů, kteří zemřeli,
 170. a to vše kvůli ropě.
 171. Nemůžete si to nemyslet.
 172. Mluvíte o tom.
 173. Je to stále před vašima očima.
 174. Říkáte si: "Jak je tohle možné?"
 175. A tento muž, je to kdokoli --
 176. váš dědeček nebo strýc,
 177. váš otec, syn,
 178. váš soused, profesor, student.
 179. Jednu chvíli život plný štěstí a radosti
 180. a náhle bolest a utrpení.
 181. Každý ve vaší zemi
 182. byl dotčen tímto násilím,
 183. krveprolitím, bolestí,
 184. hrůzou, každý.
 185. Není jediný člověk ve vaší zemi,
 186. kterého by se to nedotklo.
 187. Ale je tu ještě něco.

 188. Ještě něco o těchto lidech,
 189. o těch Američanech, co tu jsou.
 190. Je tu něco, co vy vidíte -- ale oni sami nevidí.
 191. A co vidíte? Jsou to křesťané.
 192. Jsou to křesťané.
 193. Uctívají křesťanského Boha, mají kříže, nosí s sebou bible.
 194. Bible mají znak,
 195. který říká "Armáda USA".
 196. A jejich vůdci,
 197. než pošlou své syny a dcery
 198. do války do Vaší země --
 199. a vy víte proč --
 200. než je pošlou.,
 201. jdou do křesťanského kostela, modlí se ke svému křesťanskému Bohu
 202. a žádají od něj, aby je chránil a ukázal jim cestu.
 203. Proč?
 204. No zřejmě, když lidé v té válce umírají,
 205. jsou to Muslimové, Iráčané --
 206. nejsou to Američané.
 207. Nechcete, aby Američané umírali. Ochraňuj naše vojáky.
 208. A jistě, že o tom něco cítíte --
 209. samozřejmě.
 210. Oni také dělají obdivuhodné věci.
 211. Čtete o tom, slyšíte to.
 212. Oni sem přišli pomoci lidem, postavit školy, to je to, co chtějí.
 213. Dělají dobré činy, ale i zlé činy,
 214. a někdy to nemůžete rozlišit.
 215. A potom přijde tenhle chlápek, někdo jak generál William Boykin.

 216. A opravdu, tady je chlap, co říká, že váš Bůh je falešný Bůh.
 217. Váš Bůh je modla. Jeho Bůh je opravdový Bůh.
 218. Podle něho je řešení problémů Středního východu
 219. konvertovat Vás všechny ke křesťanství.
 220. Prostě zničit a odstranit Vaše náboženství.
 221. A vy víte, že Američané o tomhle chlapíkovi nečtou.
 222. Neví o něm nic. Ale Vy víte.
 223. Vy si to řeknete. Citujete jeho slova.
 224. Tohle je vážné.
 225. On byl jeden z hlavních velitelů během druhé invaze do Iráku.
 226. A tak si myslíte: "Proboha, když on tohle říká,
 227. tak všichni ti vojáci to asi taky říkají."
 228. A nebo tohle slovo:
 229. George Bush nazval tuhle válku kampaní (křižáckou výpravou).
 230. Vole, Američani opravdu řekli: "Křížová výprava.
 231. Teda opravdu. Já nevím".
 232. Vy víte, co to znamená.
 233. Je to svatá válka proti Muslimům.
 234. Hele. Invaze, potlačení a konfiskace zdrojů.
 235. A pokud se nepoddají, zabij je.
 236. To je oč tu běží.
 237. A tak si myslíš. "Proboha, křesťani nás jdou zabít."
 238. To budí strach.
 239. Hrozné. Jasně, že cítíš strach.
 240. A tento muž, Terry Jones:

 241. Tak tady je chlap, co chce pálit Korán.
 242. A Američani: "Ále, on je cvok.
 243. Byl kdysi manažer hotelu.
 244. Má asi tři tucty členů ve své kongregaci."
 245. A smějí se mu. Ale my se nesmějeme.
 246. Protože v souvislosti se vším ostatním
 247. to vše do sebe zapadá.
 248. Myslím si samozřejmě, takhle to vidí Amíci,
 249. takže lidé všude na Středním východě, ne jen ve Vaší zemi,
 250. protestují.
 251. "Chce pálit Korán, naši svatou knihu.
 252. Tihle křesťané, co jsou vlastně zač?
 253. Jsou tak zlí, tak suroví --
 254. to je, co jsou zač.
 255. To je, co si nezbytně myslíte jako arabský Muslim,
 256. jako Iráčan.
 257. Jistěže si to budete myslet.
 258. A potom přijde Váš bratranec

 259. a řekne: "Hele brácho. Mrkni se na tuhle stránku.
 260. To musíš vidět -- biblický vojenský výcvik.
 261. Tihle křesťani jsou šílení.
 262. Trénují své malé děti, aby z nich byli Boží bojovníci.
 263. Vezmou tyhle dětičky, proženou je touhle prolézačkou,
 264. a učí je říkat "Pane, ano, pane,"
 265. a házet granáty a pucovat kvéry.
 266. A když jdeš na tuhle stránku, tak tam vidíš
 267. "Armáda USA", přímo tam.
 268. Ti povídám, jsou to šílenci. Jak to mohou dělat svým dětem?
 269. A tak to tam na tom webu čteš
 270. a ovšem, křesťani v USA a jinde
 271. říkají "Ále, to je nějaká malinká, mrňavá kongregace, bůhvíkde".
 272. Jenže ty to nevíš.
 273. Pro tebe je tohle jako všichni křesťané.
 274. Je to všude na webu.
 275. A koukni sem:
 276. dokonce trénují své děti --
 277. trénují je stejně jako US mariňáky.
 278. Není tohle zajímavé.
 279. A bojíš se toho. Je to hrozivé.
 280. Koukni na tyhle chlápky, vidíš?

 281. Vidíš, já - Sam Richards -, já vím, kdo jsou.
 282. Jsou to mí studenti, mí přátelé.
 283. Já vím, co si myslí: "Vy nevíte".
 284. Když je vidíte vy,
 285. jsou něco jiného, něco jiného.
 286. To je, čím jsou pro Vás.
 287. My v USA je tak nevidíme,
 288. ale Vy je tak vidíte.
 289. Takže.
 290. Ovšem, tak to není.
 291. Zobecňujete. A je to jinak.
 292. Nerozumíte Američanům.
 293. Není to křesťanská invaze.
 294. Nejsme tam jen kvůli ropě; je mnoho důvodů.
 295. Děláte špatný závěr, děláte chybu.
 296. A ovšem, většina nepodporuje odboj;
 297. nepodporujete zabíjení Američanů,
 298. nepodporujete teroristy.
 299. Ovšem že ne. Velmi málo lidí je podporuje.
 300. Ale někteří je podporují.
 301. A zde je ta perspektiva, to hledisko.
 302. OK. Teď uděláme tohle.
 303. Vyzujte se z těch bot, co máte

 304. teď na sobě,
 305. a obujte se zase do svých vlastních bot.
 306. Všichni pojďte zpět sem, do tohoto sálu.
 307. Nyní přijde ten radikální experiment.
 308. Tak, všichni jsme zpátky doma.
 309. Tato fotka, ta žena,
 310. vole, opravdu vím, co cítí.
 311. Já sám to cítím.
 312. Je to moje sestra,
 313. moje žena, sestřenka, sousedka.
 314. Je pro mě tím vším.
 315. A ti chlápci okolo.
 316. Opravdu pociťuji tu fotku.
 317. Teď bych chtěl, abyste udělali tohle.
 318. Vraťme se k mému prvnímu příkladu o Číňanech.

 319. Chci, abyste se k tomu vrátili.
 320. Takže je vše o uhlí a Číňané jsou zde, v USA.
 321. Chci, abyste si představili Číňanku,
 322. která dostává čínskou vlajku,
 323. protože její milý padl v Americe
 324. během povstání kolem uhlí.
 325. A ti vojáci jsou Číňané,
 326. všichni ostatní jsou Číňané.
 327. Jako Američan - jaké pocity budí ta scéna?
 328. Co si myslíte o tom obrázku?
 329. OK. Teď zkuste tohle. Pojďte zpět.

 330. Tedy je zase ta scéna.
 331. Je to Američan, američtí vojáci,
 332. Američanka ztratila milovaného člověka
 333. na středním východě - v Iráku nebo Afghánistánu.
 334. Nyní, obujte se do bot,
 335. zpět do bot
 336. arabského Muslima, který žije v Iráku.
 337. Co cítíte, co si myslíte
 338. o této fotce,
 339. o této ženě?
 340. OK.

 341. Nyní mě následujte,
 342. protože tady riskuji,
 343. a tak Vás pozvu, abyste riskovali se mnou.
 344. Tito muži tady jsou vzbouřenci.
 345. Byli chyceni americkými vojáky,
 346. když se snažili zabít Američany.
 347. Možná se jim to i povedlo. Možná uspěli.
 348. Obujte si boty
 349. Američanů, kteří je chytli.
 350. Cítíte jejich vztek?
 351. Cítíte, jak je chtějí popadnout
 352. a zakroutit jim krkem?
 353. Cítíte ten pocit?
 354. Nemělo by to být tak těžké.
 355. Jen mě na ně pusť.
 356. Nyní se postavte do jejich bot.
 357. Jsou to suroví zabijáci
 358. nebo obránci vlasti?
 359. Který případ to je?
 360. Můžete cítit jejich hněv,
 361. jejich strach,
 362. jejich vztek
 363. nad tím, co se stalo s jejich zemí?
 364. Umíte si představit,
 365. jak jeden z nich se třeba ráno
 366. sklonil, aby objal své dítě
 367. a řekl, "Miláčku, musím teď jít,
 368. jít bránit tvou svobodu, tvůj život.
 369. Musím teď jít ven, abych se postaral o nás,
 370. o budoucnost naší země."
 371. Umíte si tohle představit?
 372. Umíte si představit. že Vy byste tohle řekli?
 373. Můžete k tomuto dojít?
 374. Co si myslíte, že cítí?
 375. Vidíte, toto je empatie.
 376. Je to také porozumění.
 377. A teď se mě můžete zeptat,

 378. "OK, Same, proč děláš tyhle věci?
 379. Proč, ze všech možných příkladů, užíváš tenhle?"
 380. A já řeknu, protože... protože.
 381. Můžete ty lidi nenávidět.
 382. Můžete je prostě nenávidět
 383. každým kouskem své bytosti.
 384. Ale jestli Vás přiměji k tomu,
 385. abyste vstoupili do jejich bot
 386. a šli v nich jen pár centimetrů
 387. či jeden jediný centimetr,
 388. pak si představte, jaké sociologické analýzy
 389. můžete užít na jiné oblasti svého života.
 390. Můžete ujít celý kilometr
 391. v porozumění člověku,
 392. který jede 65 km/h
 393. v rychlém pruhu dálnice,
 394. nebo svému náctiletému synovi
 395. nebo sousedovi, který Vám jde na nervy,
 396. když seká trávník v neděli ráno.
 397. Ať je to cokoli, můžete dojít tak daleko.
 398. Tohle říkám svým studentům:
 399. Vystupte ze svého malého, mrňavého světa.
 400. Vstupte do malého, mrňavého světa
 401. někoho jiného.
 402. A pak to udělejte znovu a znovu.
 403. A pak, najednou, se tyhle malé mrňavé světy
 404. spojí a vytvoří komplexní síť.
 405. A vytvoří velký a složitý svět.
 406. Najednou, aniž byste si to uvědomili,
 407. vidíte svět jinak.
 408. Všechno se změnilo.
 409. Všechno ve Vašem životě se změnilo.
 410. A tomhle to pochopitelně je.
 411. Buď si vědom jiných životů,

 412. jiných pohledů.
 413. Naslouchej ostatním lidem,
 414. osviť své vědomí.
 415. Neříkám,
 416. že podporuji teroristy v Iráku,
 417. ale jako sociolog,
 418. co říkám, je,
 419. že rozumím.
 420. Možná, že i Vy teď -- možná -- také rozumíte.
 421. Děkuji Vám

 422. (potlesk)