Return to Video

Radikální experiment vcítění (empatie).

 • 0:00 - 0:03
  Mí studenti se často ptají
 • 0:03 - 0:05
  "Co je sociologie?"
 • 0:05 - 0:07
  A já říkám: "Je to studium
 • 0:07 - 0:09
  sil, které formují lidské bytosti
 • 0:09 - 0:12
  a které jsou neviditelné."
 • 0:12 - 0:16
  A oni řeknou: "Jak se mohu stát sociologem?
 • 0:16 - 0:18
  Jak mohu porozumět těm neviditelným silám?"
 • 0:18 - 0:20
  A já řeknu "Empatie (vcítění).
 • 0:20 - 0:22
  Začni empatií.
 • 0:22 - 0:25
  Všechno to začíná empatií.
 • 0:25 - 0:27
  Vyzuj se z vlastních bot,
 • 0:27 - 0:29
  a obuj se do bot jiného člověka."
 • 0:29 - 0:32
  Tady Vám dám příklad.
 • 0:32 - 0:34
  Představuji si svůj život, jak by vypadal,
 • 0:34 - 0:36
  kdyby před sto lety
 • 0:36 - 0:38
  Čína byla nejmocnějším národem světa
 • 0:38 - 0:40
  a přišli by do Ameriky
 • 0:40 - 0:42
  hledat uhlí.
 • 0:42 - 0:45
  A našli by je. Spoustu uhlí, zrovna tady.
 • 0:45 - 0:48
  No a hned by začali to uhlí vyvážet,
 • 0:48 - 0:50
  tunu po tuně,
 • 0:50 - 0:53
  nákladní vůz po vozu, loď po lodi,
 • 0:53 - 0:57
  do Číny a jiných zemí světa.
 • 0:57 - 1:00
  A tím, že by tohle dělali, nabyli by pohádkové jmění.
 • 1:00 - 1:02
  Postavili by krásná města
 • 1:02 - 1:06
  poháněná tím uhlím.
 • 1:07 - 1:10
  A tady, v Americe,
 • 1:10 - 1:12
  jsme viděli jen bídu a ekonomické zoufalství.
 • 1:12 - 1:14
  Tohle jsem viděl.
 • 1:14 - 1:17
  Lidi, kteří se snaží přežít,
 • 1:17 - 1:20
  a neví kudy kam.
 • 1:20 - 1:22
  A tehdy jsem si položil otázku.
 • 1:22 - 1:25
  Říkám si: "Jak to, že jsme tak chudí, tady v Americe,
 • 1:25 - 1:27
  když uhlí je takové bohatství,
 • 1:27 - 1:29
  představuje tolik peněz?"
 • 1:29 - 1:31
  A pochopil jsem, že to je proto,
 • 1:31 - 1:34
  že Číňani se spolčili s malou elitou,
 • 1:34 - 1:37
  která tady v Americe vládla a která
 • 1:37 - 1:41
  ukradla všechny ty peníze a přivlastnila si to bohatství.
 • 1:41 - 1:43
  A my ostatní, převážná většina Američanů,
 • 1:43 - 1:45
  sotva přežívají.
 • 1:45 - 1:48
  A Číňané dali této málopočetné elitě
 • 1:48 - 1:51
  spoustu zbraní a pokročilé technologie,
 • 1:51 - 1:54
  aby zajistili, že lidé jako já
 • 1:54 - 1:57
  nebudou protestovat proti tomuto vztahu.
 • 1:58 - 2:01
  Zní to povědomě?
 • 2:01 - 2:03
  A oni taky vycvičili Američany k tomu,
 • 2:03 - 2:05
  aby to uhlí chránili,
 • 2:05 - 2:08
  a všude byly čínské znaky --
 • 2:08 - 2:11
  všude, stálá připomínka.
 • 2:11 - 2:13
  A zatím v Číně,
 • 2:13 - 2:15
  co říkají v Číně?
 • 2:15 - 2:18
  Nic. Nemluví o nás. Nemluví o uhlí.
 • 2:18 - 2:20
  A když se zeptáte,
 • 2:20 - 2:22
  řeknou: "No, víte, uhlí, uhlí potřebujeme.
 • 2:22 - 2:25
  No přece, měj rozum, přece nesnížím svůj termostat.
 • 2:25 - 2:28
  To opravdu nemůžeš očekávat".
 • 2:28 - 2:31
  A tak se rozhněvám. Opravdu se naseru.
 • 2:31 - 2:33
  A taky mnoho jiných průměrných lidí.
 • 2:33 - 2:36
  A začneme bojovat a rychle se to vyostří.
 • 2:36 - 2:39
  A Číňané taky odpoví ostře,
 • 2:40 - 2:43
  A než se nadáte, pošlou tanky,
 • 2:43 - 2:45
  a potom vojáky
 • 2:45 - 2:47
  a hodně lidí začne umírat
 • 2:47 - 2:52
  a je to opravdu těžká situace.
 • 2:52 - 2:55
  Dovedete si představit, jak by jste se cítili
 • 2:55 - 2:57
  v mé situaci, v mých botách?
 • 2:57 - 3:00
  Dovedete si představit, jaký byste měl pocit,
 • 3:00 - 3:02
  kdybyste vyšli z této budovy a viděli tank
 • 3:02 - 3:05
  nebo náklaďák plný vojáků?
 • 3:05 - 3:07
  Představte si, co byste cítili.
 • 3:07 - 3:10
  Protože byste věděli, proč jsou tady a co tu dělají.
 • 3:10 - 3:14
  Cítili byste hněv a cítili byste strach.
 • 3:14 - 3:17
  A ten pocit - to je empatie.
 • 3:17 - 3:20
  Opustili jste své boty a stáli v mých.
 • 3:20 - 3:22
  A získali jste ten pocit.
 • 3:22 - 3:24
  Dobrá, to byla rozcvička,
 • 3:24 - 3:26
  Tohle byla rozcvička.
 • 3:26 - 3:28
  Teď přijde
 • 3:28 - 3:30
  opravdový radikální experiment.
 • 3:30 - 3:33
  Takže po zbytek mé přednášky chci, abyste
 • 3:33 - 3:35
  se obuli do bot
 • 3:35 - 3:38
  obyčejného muslimského Araba,
 • 3:38 - 3:40
  který žije na středním východě --
 • 3:40 - 3:43
  konkrétně v Iráku.
 • 3:44 - 3:46
  A abych vám to usnadnil,
 • 3:46 - 3:50
  třeba jste člen této rodiny ze střední vrstvy Bagdádu.
 • 3:50 - 3:53
  A chcete to nejlepší pro své děti.
 • 3:53 - 3:55
  Chcete, aby měli lepší život.
 • 3:55 - 3:57
  A díváte se na zprávy, jste pozorní,
 • 3:57 - 4:00
  čtete noviny a chodíte s kamarády do hospody
 • 4:00 - 4:02
  a čtete noviny z celého světa.
 • 4:02 - 4:04
  Někdy se dokonce přes satelit díváte na
 • 4:04 - 4:06
  CNN ze Spojených států.
 • 4:06 - 4:08
  Takže máte jisté povědomí o tom, co si Američané myslí.
 • 4:08 - 4:11
  Ale ve skutečnosti prostě chcete lepší život pro sebe.
 • 4:11 - 4:13
  To je to, co chcete.
 • 4:13 - 4:15
  Jste arabský muslim v Iráku.
 • 4:15 - 4:17
  Chcete lepší život pro sebe.
 • 4:17 - 4:19
  Takže, dovolte, abych Vám pomohl.
 • 4:19 - 4:21
  Pomohu vám s několika věcmi,
 • 4:21 - 4:23
  které máte na mysli.
 • 4:23 - 4:26
  Číslo jedna: tohle pronikání do vaší země
 • 4:26 - 4:28
  za posledních dvacet let i před tím,
 • 4:28 - 4:31
  ten důvod, proč se všichni, zvláště pak Spojené státy, zajímají o vaši zem,
 • 4:31 - 4:33
  je ropa.
 • 4:33 - 4:36
  Je to vše o ropě, všichni to ví.
 • 4:36 - 4:39
  I lidé ve Spojených státech to ví.
 • 4:39 - 4:41
  Je to vše proto, že někdo jiný
 • 4:41 - 4:44
  mé své plány s vašimi zdroji.
 • 4:44 - 4:47
  Jsou to Vaše zdroje, ne někoho jiného.
 • 4:47 - 4:50
  Je to Vaše zem, Vaše zdroje.
 • 4:50 - 4:52
  Někdo jiný je chce mít.
 • 4:52 - 4:54
  A víte, proč je chtějí?
 • 4:54 - 4:56
  Víte, proč po nich koukají?
 • 4:56 - 4:58
  Protože mají svůj celý ekonomický systém
 • 4:58 - 5:00
  závislý na té ropě --
 • 5:00 - 5:02
  na cizí ropě,
 • 5:02 - 5:05
  na ropě z jiných částí světa, které nejsou jejich.
 • 5:05 - 5:07
  A co ještě si myslíte o těch lidech?
 • 5:07 - 5:09
  O Američanech? Jsou bohatí.
 • 5:09 - 5:11
  Opravdu, bydlí ve velkých domech, mají velká auta,
 • 5:11 - 5:13
  světlé vlasy, modré oči, jsou šťastní.
 • 5:13 - 5:15
  To si myslíte. Ovšem není to pravda.
 • 5:15 - 5:18
  Ale je to mediální obraz a nic jiného nemáte.
 • 5:18 - 5:20
  A mají velká města
 • 5:20 - 5:23
  a všechna ta města závisí na ropě.
 • 5:24 - 5:26
  A co vidíš doma?
 • 5:26 - 5:28
  Chudobu, zoufalství, boj o přežití.
 • 5:28 - 5:31
  Fakt je, že nežiješ v bohaté zemi.
 • 5:31 - 5:34
  Tohle je Irák.
 • 5:35 - 5:37
  Tohle je, co vidíš.
 • 5:37 - 5:39
  Vidíš lidi zápasit o holé živobytí.
 • 5:39 - 5:41
  Jasně, není to snadné; vidíš spoustu chudoby.
 • 5:41 - 5:43
  A jasně o tom něco cítíš.
 • 5:43 - 5:45
  Tihle lidi mají své plány s Tvými zdroji
 • 5:45 - 5:47
  a tohle vidíš?
 • 5:47 - 5:49
  Je ještě něco, co vidíš a o čem mluvíš --
 • 5:49 - 5:51
  Američané o tom nemluví, ale ty ano.
 • 5:51 - 5:54
  A to je tohle. Militarizace světa,
 • 5:54 - 5:56
  která má centrum v Americe.
 • 5:56 - 5:58
  A Spojené státy mají na svědomí
 • 5:58 - 6:01
  téměř polovinu
 • 6:01 - 6:03
  vojenských útrat tohoto světa --
 • 6:03 - 6:05
  a tvoří jen 4 procenta světové populace.
 • 6:05 - 6:08
  A cítíš to, vidíš to, každý den.
 • 6:08 - 6:10
  Je to část tvého života.
 • 6:10 - 6:12
  Mluvíš o tom s kamarády.
 • 6:12 - 6:15
  Čteš o tom.
 • 6:15 - 6:18
  A tehdy, když byl u moci Saddám Husajn,
 • 6:18 - 6:21
  Američanům nevadili jeho zločiny.
 • 6:21 - 6:23
  Když užíval jedovatý plyn proti Kurdům a Íránu,
 • 6:23 - 6:25
  bylo jim to fuk.
 • 6:25 - 6:27
  Ale když šlo o ropu,
 • 6:27 - 6:31
  najednou to vše bylo důležité.
 • 6:32 - 6:34
  A co taky vidíte,
 • 6:34 - 6:36
  Spojené Státy,
 • 6:36 - 6:38
  Centrum demokratického světa,
 • 6:38 - 6:40
  se nezdají, že by opravdu
 • 6:40 - 6:44
  podporovali jiné demokratické země ve světě.
 • 6:44 - 6:47
  Spousta zemí, které těží ropu,
 • 6:47 - 6:50
  nejsou příliš demokratické, ale jsou podporované Amerikou.
 • 6:50 - 6:52
  Je to divné.
 • 6:52 - 6:55
  A ty nájezdy, ty dvě války,
 • 6:55 - 6:57
  těch 10 let sankcí,
 • 6:57 - 7:01
  osm let okupace,
 • 7:01 - 7:04
  vzbouření, které bylo rozpoutáno ve Vaší zemi,
 • 7:04 - 7:07
  statisíce
 • 7:07 - 7:12
  civilistů, kteří zemřeli,
 • 7:12 - 7:15
  a to vše kvůli ropě.
 • 7:15 - 7:17
  Nemůžete si to nemyslet.
 • 7:17 - 7:19
  Mluvíte o tom.
 • 7:19 - 7:22
  Je to stále před vašima očima.
 • 7:22 - 7:25
  Říkáte si: "Jak je tohle možné?"
 • 7:25 - 7:28
  A tento muž, je to kdokoli --
 • 7:28 - 7:30
  váš dědeček nebo strýc,
 • 7:30 - 7:32
  váš otec, syn,
 • 7:32 - 7:35
  váš soused, profesor, student.
 • 7:35 - 7:38
  Jednu chvíli život plný štěstí a radosti
 • 7:38 - 7:41
  a náhle bolest a utrpení.
 • 7:41 - 7:44
  Každý ve vaší zemi
 • 7:44 - 7:47
  byl dotčen tímto násilím,
 • 7:47 - 7:49
  krveprolitím, bolestí,
 • 7:49 - 7:51
  hrůzou, každý.
 • 7:51 - 7:54
  Není jediný člověk ve vaší zemi,
 • 7:54 - 7:56
  kterého by se to nedotklo.
 • 7:56 - 7:58
  Ale je tu ještě něco.
 • 7:58 - 8:00
  Ještě něco o těchto lidech,
 • 8:00 - 8:02
  o těch Američanech, co tu jsou.
 • 8:02 - 8:05
  Je tu něco, co vy vidíte -- ale oni sami nevidí.
 • 8:05 - 8:08
  A co vidíte? Jsou to křesťané.
 • 8:08 - 8:10
  Jsou to křesťané.
 • 8:10 - 8:13
  Uctívají křesťanského Boha, mají kříže, nosí s sebou bible.
 • 8:13 - 8:15
  Bible mají znak,
 • 8:15 - 8:18
  který říká "Armáda USA".
 • 8:19 - 8:22
  A jejich vůdci,
 • 8:22 - 8:24
  než pošlou své syny a dcery
 • 8:24 - 8:26
  do války do Vaší země --
 • 8:26 - 8:28
  a vy víte proč --
 • 8:28 - 8:30
  než je pošlou.,
 • 8:30 - 8:32
  jdou do křesťanského kostela, modlí se ke svému křesťanskému Bohu
 • 8:32 - 8:35
  a žádají od něj, aby je chránil a ukázal jim cestu.
 • 8:35 - 8:37
  Proč?
 • 8:37 - 8:41
  No zřejmě, když lidé v té válce umírají,
 • 8:41 - 8:43
  jsou to Muslimové, Iráčané --
 • 8:43 - 8:45
  nejsou to Američané.
 • 8:45 - 8:48
  Nechcete, aby Američané umírali. Ochraňuj naše vojáky.
 • 8:48 - 8:50
  A jistě, že o tom něco cítíte --
 • 8:50 - 8:52
  samozřejmě.
 • 8:52 - 8:54
  Oni také dělají obdivuhodné věci.
 • 8:54 - 8:56
  Čtete o tom, slyšíte to.
 • 8:56 - 8:58
  Oni sem přišli pomoci lidem, postavit školy, to je to, co chtějí.
 • 8:58 - 9:00
  Dělají dobré činy, ale i zlé činy,
 • 9:00 - 9:02
  a někdy to nemůžete rozlišit.
 • 9:02 - 9:06
  A potom přijde tenhle chlápek, někdo jak generál William Boykin.
 • 9:06 - 9:09
  A opravdu, tady je chlap, co říká, že váš Bůh je falešný Bůh.
 • 9:09 - 9:11
  Váš Bůh je modla. Jeho Bůh je opravdový Bůh.
 • 9:11 - 9:14
  Podle něho je řešení problémů Středního východu
 • 9:14 - 9:16
  konvertovat Vás všechny ke křesťanství.
 • 9:16 - 9:18
  Prostě zničit a odstranit Vaše náboženství.
 • 9:18 - 9:20
  A vy víte, že Američané o tomhle chlapíkovi nečtou.
 • 9:20 - 9:23
  Neví o něm nic. Ale Vy víte.
 • 9:23 - 9:25
  Vy si to řeknete. Citujete jeho slova.
 • 9:25 - 9:28
  Tohle je vážné.
 • 9:28 - 9:31
  On byl jeden z hlavních velitelů během druhé invaze do Iráku.
 • 9:31 - 9:34
  A tak si myslíte: "Proboha, když on tohle říká,
 • 9:34 - 9:36
  tak všichni ti vojáci to asi taky říkají."
 • 9:36 - 9:38
  A nebo tohle slovo:
 • 9:38 - 9:40
  George Bush nazval tuhle válku kampaní (křižáckou výpravou).
 • 9:40 - 9:42
  Vole, Američani opravdu řekli: "Křížová výprava.
 • 9:42 - 9:44
  Teda opravdu. Já nevím".
 • 9:44 - 9:46
  Vy víte, co to znamená.
 • 9:46 - 9:48
  Je to svatá válka proti Muslimům.
 • 9:48 - 9:51
  Hele. Invaze, potlačení a konfiskace zdrojů.
 • 9:51 - 9:53
  A pokud se nepoddají, zabij je.
 • 9:53 - 9:55
  To je oč tu běží.
 • 9:55 - 9:58
  A tak si myslíš. "Proboha, křesťani nás jdou zabít."
 • 9:58 - 10:00
  To budí strach.
 • 10:00 - 10:03
  Hrozné. Jasně, že cítíš strach.
 • 10:03 - 10:06
  A tento muž, Terry Jones:
 • 10:06 - 10:08
  Tak tady je chlap, co chce pálit Korán.
 • 10:08 - 10:10
  A Američani: "Ále, on je cvok.
 • 10:10 - 10:12
  Byl kdysi manažer hotelu.
 • 10:12 - 10:14
  Má asi tři tucty členů ve své kongregaci."
 • 10:14 - 10:16
  A smějí se mu. Ale my se nesmějeme.
 • 10:16 - 10:18
  Protože v souvislosti se vším ostatním
 • 10:18 - 10:20
  to vše do sebe zapadá.
 • 10:20 - 10:22
  Myslím si samozřejmě, takhle to vidí Amíci,
 • 10:22 - 10:24
  takže lidé všude na Středním východě, ne jen ve Vaší zemi,
 • 10:24 - 10:26
  protestují.
 • 10:26 - 10:28
  "Chce pálit Korán, naši svatou knihu.
 • 10:28 - 10:30
  Tihle křesťané, co jsou vlastně zač?
 • 10:30 - 10:32
  Jsou tak zlí, tak suroví --
 • 10:32 - 10:34
  to je, co jsou zač.
 • 10:34 - 10:36
  To je, co si nezbytně myslíte jako arabský Muslim,
 • 10:36 - 10:38
  jako Iráčan.
 • 10:38 - 10:40
  Jistěže si to budete myslet.
 • 10:40 - 10:42
  A potom přijde Váš bratranec
 • 10:42 - 10:44
  a řekne: "Hele brácho. Mrkni se na tuhle stránku.
 • 10:44 - 10:46
  To musíš vidět -- biblický vojenský výcvik.
 • 10:46 - 10:48
  Tihle křesťani jsou šílení.
 • 10:48 - 10:51
  Trénují své malé děti, aby z nich byli Boží bojovníci.
 • 10:51 - 10:53
  Vezmou tyhle dětičky, proženou je touhle prolézačkou,
 • 10:53 - 10:55
  a učí je říkat "Pane, ano, pane,"
 • 10:55 - 10:58
  a házet granáty a pucovat kvéry.
 • 10:58 - 11:00
  A když jdeš na tuhle stránku, tak tam vidíš
 • 11:00 - 11:02
  "Armáda USA", přímo tam.
 • 11:02 - 11:05
  Ti povídám, jsou to šílenci. Jak to mohou dělat svým dětem?
 • 11:05 - 11:07
  A tak to tam na tom webu čteš
 • 11:07 - 11:10
  a ovšem, křesťani v USA a jinde
 • 11:10 - 11:12
  říkají "Ále, to je nějaká malinká, mrňavá kongregace, bůhvíkde".
 • 11:12 - 11:14
  Jenže ty to nevíš.
 • 11:14 - 11:17
  Pro tebe je tohle jako všichni křesťané.
 • 11:17 - 11:19
  Je to všude na webu.
 • 11:19 - 11:21
  A koukni sem:
 • 11:21 - 11:23
  dokonce trénují své děti --
 • 11:23 - 11:25
  trénují je stejně jako US mariňáky.
 • 11:25 - 11:27
  Není tohle zajímavé.
 • 11:27 - 11:29
  A bojíš se toho. Je to hrozivé.
 • 11:29 - 11:31
  Koukni na tyhle chlápky, vidíš?
 • 11:31 - 11:34
  Vidíš, já - Sam Richards -, já vím, kdo jsou.
 • 11:34 - 11:36
  Jsou to mí studenti, mí přátelé.
 • 11:36 - 11:38
  Já vím, co si myslí: "Vy nevíte".
 • 11:38 - 11:40
  Když je vidíte vy,
 • 11:40 - 11:43
  jsou něco jiného, něco jiného.
 • 11:43 - 11:46
  To je, čím jsou pro Vás.
 • 11:46 - 11:49
  My v USA je tak nevidíme,
 • 11:49 - 11:52
  ale Vy je tak vidíte.
 • 11:54 - 11:56
  Takže.
 • 11:56 - 11:58
  Ovšem, tak to není.
 • 11:58 - 12:01
  Zobecňujete. A je to jinak.
 • 12:01 - 12:03
  Nerozumíte Američanům.
 • 12:03 - 12:05
  Není to křesťanská invaze.
 • 12:05 - 12:07
  Nejsme tam jen kvůli ropě; je mnoho důvodů.
 • 12:07 - 12:09
  Děláte špatný závěr, děláte chybu.
 • 12:09 - 12:12
  A ovšem, většina nepodporuje odboj;
 • 12:12 - 12:14
  nepodporujete zabíjení Američanů,
 • 12:14 - 12:16
  nepodporujete teroristy.
 • 12:16 - 12:18
  Ovšem že ne. Velmi málo lidí je podporuje.
 • 12:18 - 12:21
  Ale někteří je podporují.
 • 12:21 - 12:24
  A zde je ta perspektiva, to hledisko.
 • 12:24 - 12:26
  OK. Teď uděláme tohle.
 • 12:26 - 12:28
  Vyzujte se z těch bot, co máte
 • 12:28 - 12:30
  teď na sobě,
 • 12:30 - 12:32
  a obujte se zase do svých vlastních bot.
 • 12:32 - 12:34
  Všichni pojďte zpět sem, do tohoto sálu.
 • 12:34 - 12:36
  Nyní přijde ten radikální experiment.
 • 12:36 - 12:38
  Tak, všichni jsme zpátky doma.
 • 12:38 - 12:40
  Tato fotka, ta žena,
 • 12:40 - 12:42
  vole, opravdu vím, co cítí.
 • 12:42 - 12:44
  Já sám to cítím.
 • 12:44 - 12:46
  Je to moje sestra,
 • 12:46 - 12:49
  moje žena, sestřenka, sousedka.
 • 12:49 - 12:51
  Je pro mě tím vším.
 • 12:51 - 12:53
  A ti chlápci okolo.
 • 12:53 - 12:56
  Opravdu pociťuji tu fotku.
 • 12:56 - 12:58
  Teď bych chtěl, abyste udělali tohle.
 • 12:58 - 13:01
  Vraťme se k mému prvnímu příkladu o Číňanech.
 • 13:02 - 13:04
  Chci, abyste se k tomu vrátili.
 • 13:04 - 13:07
  Takže je vše o uhlí a Číňané jsou zde, v USA.
 • 13:07 - 13:09
  Chci, abyste si představili Číňanku,
 • 13:09 - 13:12
  která dostává čínskou vlajku,
 • 13:12 - 13:15
  protože její milý padl v Americe
 • 13:15 - 13:17
  během povstání kolem uhlí.
 • 13:17 - 13:19
  A ti vojáci jsou Číňané,
 • 13:19 - 13:21
  všichni ostatní jsou Číňané.
 • 13:21 - 13:24
  Jako Američan - jaké pocity budí ta scéna?
 • 13:26 - 13:29
  Co si myslíte o tom obrázku?
 • 13:31 - 13:33
  OK. Teď zkuste tohle. Pojďte zpět.
 • 13:33 - 13:35
  Tedy je zase ta scéna.
 • 13:35 - 13:37
  Je to Američan, američtí vojáci,
 • 13:37 - 13:39
  Američanka ztratila milovaného člověka
 • 13:39 - 13:42
  na středním východě - v Iráku nebo Afghánistánu.
 • 13:42 - 13:44
  Nyní, obujte se do bot,
 • 13:44 - 13:46
  zpět do bot
 • 13:46 - 13:49
  arabského Muslima, který žije v Iráku.
 • 13:50 - 13:53
  Co cítíte, co si myslíte
 • 13:53 - 13:55
  o této fotce,
 • 13:55 - 13:58
  o této ženě?
 • 14:05 - 14:07
  OK.
 • 14:07 - 14:09
  Nyní mě následujte,
 • 14:09 - 14:11
  protože tady riskuji,
 • 14:11 - 14:14
  a tak Vás pozvu, abyste riskovali se mnou.
 • 14:14 - 14:16
  Tito muži tady jsou vzbouřenci.
 • 14:16 - 14:18
  Byli chyceni americkými vojáky,
 • 14:18 - 14:20
  když se snažili zabít Američany.
 • 14:20 - 14:23
  Možná se jim to i povedlo. Možná uspěli.
 • 14:23 - 14:25
  Obujte si boty
 • 14:25 - 14:29
  Američanů, kteří je chytli.
 • 14:29 - 14:31
  Cítíte jejich vztek?
 • 14:31 - 14:33
  Cítíte, jak je chtějí popadnout
 • 14:33 - 14:35
  a zakroutit jim krkem?
 • 14:35 - 14:37
  Cítíte ten pocit?
 • 14:37 - 14:39
  Nemělo by to být tak těžké.
 • 14:39 - 14:42
  Jen mě na ně pusť.
 • 14:44 - 14:48
  Nyní se postavte do jejich bot.
 • 14:50 - 14:52
  Jsou to suroví zabijáci
 • 14:52 - 14:55
  nebo obránci vlasti?
 • 14:55 - 14:57
  Který případ to je?
 • 14:58 - 15:01
  Můžete cítit jejich hněv,
 • 15:01 - 15:03
  jejich strach,
 • 15:03 - 15:05
  jejich vztek
 • 15:05 - 15:07
  nad tím, co se stalo s jejich zemí?
 • 15:07 - 15:09
  Umíte si představit,
 • 15:09 - 15:12
  jak jeden z nich se třeba ráno
 • 15:12 - 15:15
  sklonil, aby objal své dítě
 • 15:15 - 15:19
  a řekl, "Miláčku, musím teď jít,
 • 15:19 - 15:22
  jít bránit tvou svobodu, tvůj život.
 • 15:22 - 15:26
  Musím teď jít ven, abych se postaral o nás,
 • 15:26 - 15:28
  o budoucnost naší země."
 • 15:28 - 15:30
  Umíte si tohle představit?
 • 15:30 - 15:33
  Umíte si představit. že Vy byste tohle řekli?
 • 15:33 - 15:36
  Můžete k tomuto dojít?
 • 15:37 - 15:40
  Co si myslíte, že cítí?
 • 15:47 - 15:49
  Vidíte, toto je empatie.
 • 15:49 - 15:52
  Je to také porozumění.
 • 15:52 - 15:54
  A teď se mě můžete zeptat,
 • 15:54 - 15:57
  "OK, Same, proč děláš tyhle věci?
 • 15:57 - 15:59
  Proč, ze všech možných příkladů, užíváš tenhle?"
 • 15:59 - 16:02
  A já řeknu, protože... protože.
 • 16:02 - 16:04
  Můžete ty lidi nenávidět.
 • 16:04 - 16:07
  Můžete je prostě nenávidět
 • 16:07 - 16:09
  každým kouskem své bytosti.
 • 16:09 - 16:11
  Ale jestli Vás přiměji k tomu,
 • 16:11 - 16:13
  abyste vstoupili do jejich bot
 • 16:13 - 16:15
  a šli v nich jen pár centimetrů
 • 16:15 - 16:17
  či jeden jediný centimetr,
 • 16:17 - 16:20
  pak si představte, jaké sociologické analýzy
 • 16:20 - 16:24
  můžete užít na jiné oblasti svého života.
 • 16:24 - 16:26
  Můžete ujít celý kilometr
 • 16:26 - 16:28
  v porozumění člověku,
 • 16:28 - 16:31
  který jede 65 km/h
 • 16:31 - 16:34
  v rychlém pruhu dálnice,
 • 16:34 - 16:36
  nebo svému náctiletému synovi
 • 16:36 - 16:38
  nebo sousedovi, který Vám jde na nervy,
 • 16:38 - 16:40
  když seká trávník v neděli ráno.
 • 16:40 - 16:43
  Ať je to cokoli, můžete dojít tak daleko.
 • 16:43 - 16:45
  Tohle říkám svým studentům:
 • 16:45 - 16:49
  Vystupte ze svého malého, mrňavého světa.
 • 16:49 - 16:51
  Vstupte do malého, mrňavého světa
 • 16:51 - 16:53
  někoho jiného.
 • 16:53 - 16:57
  A pak to udělejte znovu a znovu.
 • 16:57 - 16:59
  A pak, najednou, se tyhle malé mrňavé světy
 • 16:59 - 17:01
  spojí a vytvoří komplexní síť.
 • 17:01 - 17:04
  A vytvoří velký a složitý svět.
 • 17:04 - 17:06
  Najednou, aniž byste si to uvědomili,
 • 17:06 - 17:09
  vidíte svět jinak.
 • 17:09 - 17:11
  Všechno se změnilo.
 • 17:11 - 17:13
  Všechno ve Vašem životě se změnilo.
 • 17:13 - 17:16
  A tomhle to pochopitelně je.
 • 17:16 - 17:19
  Buď si vědom jiných životů,
 • 17:19 - 17:21
  jiných pohledů.
 • 17:21 - 17:23
  Naslouchej ostatním lidem,
 • 17:23 - 17:26
  osviť své vědomí.
 • 17:26 - 17:28
  Neříkám,
 • 17:28 - 17:30
  že podporuji teroristy v Iráku,
 • 17:30 - 17:32
  ale jako sociolog,
 • 17:32 - 17:34
  co říkám, je,
 • 17:34 - 17:37
  že rozumím.
 • 17:38 - 17:42
  Možná, že i Vy teď -- možná -- také rozumíte.
 • 17:42 - 17:44
  Děkuji Vám
 • 17:44 - 17:46
  (potlesk)
Title:
Radikální experiment vcítění (empatie).
Speaker:
Sam Richards
Description:

Sam Richards vede své americké posluchače na konferenci TEDx v Pensylvanii krok za krokem myšlenkovým procesem a předloží jim neobyčejnou výzvu: mohou porozumět -- ne schválit, ale chápat -- motivaci Iráckého vzbouřence? A rozšířením toho, může člověk vskutku porozumět a vcítit se do někoho jiného?

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:47
Petr Frish added a translation

Czech subtitles

Revisions