Galician subtitles

← Como podemos cambiar o futuro do cambio climático

Get Embed Code
38 Languages

Showing Revision 12 created 09/01/2020 by Xosé María Moreno.

 1. Estou aquí para falar do cambio climático,
 2. pero realmente non son un ecoloxista.
 3. De feito nunca me considerei
  unha persoa moi conectada coa natureza.
 4. Nunca fun de campamento,
  nin fixen sendeirismo
 5. e nunca criei unha mascota.
 6. Vivín toda a miña vida en cidades,
 7. máis ben nunca única cidade.
 8. E aínda que me gusta viaxar
  para visitar a natureza,
 9. sempre pensei nela como algo
  que ocorría noutro lugar,
 10. moi lonxe,
 11. e que a vida moderna
  era una fortaleza contra as súas forzas.
 12. Noutras palabras,
 13. como practicamente todas
  as persoas que coñezo,
 14. vivía a miña vida
  satisfeito conmigo mesmo
 15. e ignorando
 16. a amenaza do quecemento global.
 17. Cousa que pensaba
  que acontecía lentamente,
 18. a unha gran distancia
 19. e representaba tan só unha leve
  amenaza para a miña forma de vida.
 20. Respecto a todas estas formulacións
 21. estaba pero que moi equivocado.
 22. Agora a maioría da xente,
  cando fala do quecemento global

 23. conta unha historia sobre o futuro.
 24. Se eu a contase, diría:
 25. "Segundo a ONU, se non cambiamos o rumbo,
 26. para finais de século,
 27. é probable
  que chegemos aos 4º C de quecemento.
 28. Isto significaría,
  segundo algúns científicos,
 29. o dobre de guerras,
 30. a metade de alimentos,
 31. un PIB global posiblemente dun 20 % menos
  do que sería sen o quecemento global.
 32. Isto suporía un impacto máis grave
  que o da Gran Depresión,
 33. e sería permanente.
 34. Pero en realidade os impactos
  vanse producir moito antes do 2100.

 35. Para o ano 2050, estímase
 36. que moitas das grandes cidades
  de Asia do Sur e Oriente Medio
 37. serán literalmente inhabitables
  debido á calor que fará no verán.
 38. Estas son cidades que hoxe en día
  acollen a 10, 12 ou 15 millóns de persoas.
 39. E en tan só tres décadas,
 40. non se podería pasear por elas
 41. sen arriscarse a un golpe de calor
  ou a unha posible morte.
 42. Hoxe en día o planeta
  é 1.1º C máis quente

 43. do que o era antes da industrialización.
 44. Pode que non pareza moito,
 45. pero en realidade sitúanos totalmente
  fóra do escaparate de temperaturas
 46. que envolven toda a historia humana.
 47. Isto quere dicir que todo
  o que coñeciamos como especie,
 48. a evolución do animal humano,
 49. o desenvolvemento da agricultura,
 50. o da civilización rudimentaria,
 51. a civilización moderna e a industrial;
 52. todo o que coñeciamos sobre nós mesmo
  como criaturas biolóxicas,
 53. como criaturas socias,
  como criaturas políticas,
 54. todo iso é o resultado
  das condicións climáticas
 55. que xa deixamos atrás.
 56. É como se aterrásemos
  nun planeta totalmente diferente,
 57. cun clima totalmente diferente.
 58. E agora temos que descubrir
 59. que parte da civilización
  que traemos connosco
 60. pode sobrevivir a estas condicións
 61. e cal non.
 62. E as cousas empeorarán a partir de agora.
 63. Durante moito tempo

 64. contáronnos que o cambio climático
  era como unha saga lenta.
 65. Comezaba coa Revolución Industrial
 66. e tocábanos arranxar
 67. a desfeita que os nosos avós deixaron,
 68. para que os nosos netos
  non lidasen coas consecuencias.
 69. Foi unha historia que durou séculos.
 70. De feito, a metade das emisións
 71. que producimos
  pola queima de combustibles fósiles
 72. ao longo da historia da humanidade
 73. producíronse tan só nos últimos 30 anos.
 74. Dende que Al Gore publicou o seu primeiro
  libro sobre quecemento global.
 75. E dende que a ONU estableceu o seu
  organismo de cambio climático do IPCC
 76. causamos máis dano
 77. que en todos os séculos
  e milenios anteriores.
 78. Agora mesmo teño 37 anos,

 79. o que significa que a miña vida
  contén toda esta historia.
 80. Cando eu nacín parecía
  que o clima do planeta era estable.
 81. Hoxe en día
 82. estamos ao bordo da catástrofe.
 83. A crise climática
  non é o legado dos nosos antepasados.
 84. É obra dunha única xeración.
 85. A nosa.
 86. Estas poden parecer malas noticias.

 87. En realidade son moi malas noticias.
 88. Pero penso que tamén implican
 89. algunhas boas noticias,
  aínda que sexa de forma relativa.
 90. Estas consecuencias son
  terriblemente grandes.
 91. Pero penso que tamén son estimulantes.
 92. Porque son basicamente un reflexo
 93. do grandísimo poder
  que temos sobre o clima.
 94. Se chegamos a esas horribles situacións
 95. será porque nós mesmos
  fixemos que ocorresen,
 96. porque escollemos deixar que ocorresen.
 97. O que significa que podemos escoller
  que ocurran outras situacións tamén.
 98. Pode que sexa un pensamento moi optimista

 99. e, de feito,
  os obstáculos políticos son enormes.
 100. Pero é algo moi simple.
 101. A causante do quecemento global
  é a actuación humana:
 102. canto carbono aportamos á atmosfera?
 103. As nosas mans están nesa panca.
 104. Nós mesmos podemos escribir
  a historia do futuro clima do planeta.
 105. Non só podemos, senón que o faremos.
 106. Dado que a inactividade
  é un tipo de actividade,
 107. escribiremos esta historia
  queiramos ou non.
 108. Non é unha historia calquera,
 109. a de todos nós sostendo
  o futuro do planeta nas nosas mans.
 110. É o tipo de historia que
  adoitabamos identificar só na mitoloxía
 111. e na teoloxía.
 112. Unha única xeración
 113. que puxo o futuro da humanidade en dúbida
 114. e agora ten como tarefa
  asegurar un novo futuro.
 115. Como sería este?

 116. Poderiamos ter un planeta
  cuberto de paneis solares,
 117. mirásemos a onde mirásemos.
 118. Podería supor que, no caso de desenvolver
  unha tecoloxía mellor,
 119. nin sequera precisásemos
  implementalos tan ampliamente,
 120. xa que se calcula que
  tan só un chisco do deserto do Sáhara
 121. absorbe suficiente enerxía solar
  para cubrir as necesidades mundiais.
 122. Pero probablemente precisariamos
  unha nova rede eléctrica,
 123. unha que non perda dous terzos
  da súa enerxía en calor residual
 124. como ocorre hoxe en día nos EEUU.
 125. Quizais poderiamos utilizar
  máis enerxía nuclear,
 126. aínda que tería que ser un tipo
  de enerxía nuclear totalmente diferente,
 127. porque a tecnoloxía actual non é
  competitiva en custos
 128. coa enerxía renovable, cuxos
  prezos están caendo rapidamente.
 129. Precisariamos un modelo novo de avión,

 130. porque non creo que sexa
  especialmente práctico
 131. pedirlle ao mundo enteiro
  que non viaxe por aire,
 132. sobre todo xa que
  gran parte do sur global,
 133. por primeira vez,
  ten cartos para facelo.
 134. Precisamos avións
  que non produzan carbono.
 135. Precisamos un novo modelo de agricultura,
 136. porque non podemos pedirlle á xente
  que renuncie á carne e se volva vegana.
 137. Suporía unha nova forma de criar reses.
 138. Ou quzais unha antiga forma,
 139. dado que xa sabemos que as prácticas
  tradicionais de pastoreo
 140. poden converter as granxas de gando
 141. que se coñecen como fontes
  de carbono, que producen CO2,
 142. en sumidoiros de carbono, que as absorben.
 143. Se prefiren un remedio tecnolóxico
 144. quizais poderiamos crear
  carne en laboratorios.
 145. Probablemente poderiamos
  alimentar as reses con algas,
 146. xa que iso reduciría as súas emisións
  de metano ata nun 95 ou 99 %.
 147. Probablemente teriamos
  que facer todo isto,

 148. porque como en todos os aspectos
  deste crebacabezas,
 149. o problema é demasiado grande e complicado
 150. para que se resolva de forma milagrosa.
 151. E non importa
  cantas solucións implementemos,

 152. probablemente non seremos capaces
  de descarbonizar a tempo.
 153. Enfrontámonos a uns números aterradores.
 154. Non podemos derrotar ao cambio climático,
 155. tan só podemos vivir con el e limitalo.
 156. Probablemente necesitariamos
 157. certa cantidade
  do que chamamos emisións negativas,
 158. que tamén eliminan carbono da atmosfera.
 159. Billóns de árbores novos,
  ou quizais trillóns.
 160. Plantacións enteiras de máquinas
  que capturen carbono.
 161. Quizais unha industria o doble
  ou o cuádruple de grande
 162. que o negocio do gas e o petróleo actual
 163. para emendar o dano causado
  por eses negocios nas últimas décadas.
 164. Precisariamos
  un novo tipo de infraestrutura,

 165. construída a base dun tipo
  diferente de cemento,
 166. porque actualmente,
  se este fose un país
 167. sería o terceiro emisor
  máis grande do mundo.
 168. E China emprega tanto cemento
  cada tres anos
 169. como os EEUU en todo o século 20.
 170. Teriamos que construír
  quebraondas e diques
 171. para protexer
  a todas as persoas que viven nas costas,
 172. pero moitas son moi pobres
  para poder facelo actualmente.
 173. Isto debería supor a fin das xeopolíticas
  estreitamente nacionalistas
 174. que permiten definir o sufrimento
  dos que viven en calquera lugar do mundo
 175. como insignificante,
 176. incluso cando o recoñecemos.
 177. Este futuro mellor non será sinxelo.

 178. Pero o único obstáculo son os humanos.
 179. Pode que non sexa un gran sosego,
 180. se saben o mesmo ca min
  sobre a crueldade e a indiferenza humana,
 181. pero prométolles que é mellor
  que a alternativa.
 182. A ciencia non nos impide tomar medidas
 183. e a tecnoloxía tampouco.
 184. Posuímos as ferramentas que precisamos
  hoxe en día para comezar.
 185. Por suposto, tamén temos as ferramentas
  necesarias para rematar coa fame,
 186. as enfermidades epidémicas
 187. e tamén o maltrato ás mulleres.
 188. E é por iso que máis que ferramentas
  precisamos novas políticas,
 189. unha maneira de vencer
  todos os obstáculos humanos:
 190. a nosa cultura, a nosa economía,
 191. a tendencia a esta situación,
 192. o noso desinterese por tomarnos en serio
  calquera cousa que temamos.
 193. A nosa falta de visión.
 194. O noso sentido do interese propio.
 195. E o egoísmo dos ricos
  e poderosos do mundo,
 196. que teñen unha motivación mínima
  para cambiar algo.
 197. Agora si, eles tamén sufrirán,
 198. pero non tanto
  como os máis desfavorecidos,
 199. que farán o posible
  por producir menos quecemento
 200. e serán os menos beneficiados
 201. polos procesos que nos trouxeron
  a este punto da crise,
 202. pero levarán unha carga maior
  nas vindeiras décadas.
 203. Unha nova política
 204. fará que manexar esa carga,
 205. onde cae e con que intensidade,
 206. sexa a principal prioridade da nosa época.
 207. Fagamos o que fagamos, o quecemento
  global transformará a vida moderna.

 208. Certa cantidade de quecemento
  xa está aí e é inevitable,
 209. o que supón que seguramente
  tamén exista un sufrimiento adicional.
 210. E aínda que tomemos medias drásticas
 211. e evitemos algunhas destas
  verdadeiramente terroríficas situacións,
 212. significaría vivir un planeta
  totalmente diferente.
 213. Cunha nova política, unha nova economía,
 214. unha nova relación coa tecnoloxía
 215. e unha nova relación coa natureza:
 216. un mundo totalmente novo.
 217. Pero relativamente habitable.
 218. Relativamente próspero.
 219. E verde.
 220. Por que non o iamos escoller?
 221. Grazas.

 222. (Aplausos)