Turkish subtitles

← Takma adın doğuşu - John McWhorter

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 6 created 08/09/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. İngilizce, diğer tüm diller gibi
 2. karmakarışık bir mesele.
 3. Görgüsüz olabilirsiniz
  ama kültürlü olmayabilirsiniz.
 4. "Ruthless", yani gaddar olabilirsiniz
 5. fakat adı Ruth olan biriyle
  evlenmediğiniz sürece
 6. merhametinizin olduğunu
 7. birilerine göstermeye
  çabalamada size iyi şanslar.
 8. Bakımsız olmak kötü
 9. ama bakımlı olmak imkânsız
 10. ya da karmakarışık olmanın
  aksine düzensiz olmak.
 11. Bu örneklerden daha fazla şey
  ifade etmeyen başka şeyler de var
 12. ama bu şu an normal görünüyor
 13. çünkü zamanın akıp gitmesi
 14. geldiği yere gömülüp kaldı.
 15. Mesela, Edward isminin
  takma ad hâlinin
 16. neden Ned olduğunu hiç merak ettiniz mi?
 17. Buradaki N harfi nereden gelmiş?
 18. Aynısı Ellen'a Nellie dendiği
  örnekte de geçerli.
 19. Sonuç olarak birinin ismi Ethan ise,
 20. ona Nethan takma adını vermiyoruz
 21. ya da Maria'yı Nmaria diye çağırmıyoruz.
 22. Doğrusu, birisi bunu yaparsa
 23. ilk dürtümüz o kişiyi ya terslemek
 24. ya da arkadaşımız ayrılana dek
 25. onu kibarca saklamak olur.
 26. Tüm bu takma adlar, bir yanlışa dayanıyor
 27. fakat bu yanlışın kavranması
  kesinlikle mümkün.
 28. Yine de, "nickname" sözcüğü bile tuhaf.
 29. Nickname sözcüğündeki
  "nick" nereden geliyor?
 30. Bu adda bir çentik [nick] mi var?
 31. Pek öyle değil, bununla yüzleşelim.
 32. Aslında, Eski İngilizcede
  bu sözcüğün karşılığı "ekename" idi
 33. ve "eke" ayrıca veya diğer
  anlamına geliyordu.
 34. Eke sözcüğünün Chaucer'ın
  Canterbury Hikâyeleri'ndeki
 35. şöyle bir cümlede hâlâ
  kullanıldığını görebilirsiniz:
 36. "Whan Zephyrus eek with
  his sweete breeth,"
 37. bunun anlamı şu:
 38. "Zephyr, tatlı nefesiyle birlikte."
 39. Ekename, "diğer isim" anlamına geliyordu.
 40. İnsanlar "an ekename" dediklerinde
 41. sanki "nekename" demiş gibi oluyorlardı.
 42. Bir süre sonra da
 43. birçok insan bunu
  bu şekilde duymaya başlayıp
 44. "Benim ekename" demek yerine,
 45. "Bu benim takma adım
  [nickname]," demeye başladı.
 46. Sözcüğün başında artık "n" harfi var
 47. ve bu bir yanlışla başladı
 48. fakat artık bu, sözcüğün kendisi oldu.
 49. Ayakkabınızın altına sakız yapışmışken
 50. bir yaprağa basıp
 51. bu yaprağı hayatınızın
  geri kalanı boyunca sürükleyip
 52. yıpranmış yaprağa bağlı
  sonsuzluğu tüketmek için
 53. o ayakkabıyla gömülüp
 54. cennete gitmiş gibisinizdir.
 55. Ekename sözcüğüne bir "n" harfi eklendi
  ve bir daha hiç onu bırakmadı.
 56. Aynı şey diğer sözcüklerde de oldu.
 57. Eski İngilizceyi konuşanlar "tahta"
  sözcüğünden "otches" ekini kısalttılar.
 58. Fakat bunun yüzyıllarca başka
  sözcüklerden de çıkarılması
 59. tartışıldıktan sonra
 60. onun yerine "notch" sözcüğünün
  çıkarılmasını düşünmek daha kolaydı,
 61. kısa süre sonra da öyle oldu.
 62. Neredeyse hiç kimsenin okumayı
  bilmediği bir dünyada
 63. insanların duyduklarının
 64. bir süre sonra sözcüklere
  dönüşmeye başlaması daha kolaydı.
 65. "Ned" ile başlayan takma adlar
  işte böyle dile girdi.
 66. Eski İngilizce, şu andaki
  İngilizceye nazaran
 67. Almancaya benziyordu
 68. ve Almancada "mein", "my" demek
 69. ve Eski İngilizcede de "my", "meen" demek.
 70. Yani, "meen book" diye söylenirdi,
 71. aslında Eski İngilizcede
  bu sözcük "boke"
 72. ya da "meen cat" diye de söylenirdi.
 73. Bugün ise çocuklarımızı
 74. benim Dahlia'm
 75. ya da benim Laura'm diye çağırıyoruz.
 76. Eski İngilizcede ise
  "my" yerine "meen" kullanılırdı,
 77. yani, işte "Mein Ed"
 78. veya "Mein Ellie" diye çağrılırdı.
 79. İşte durum böyle ilerledi.
 80. Zaman geçtikçe "meen" sözcüğü
 81. bugün bildiğimiz
  "my" olarak şekil değiştirdi.
 82. Bu yüzden de, insanlar "Mein Ed" dediğinde
 83. "my Ned" demiş gibi görünüyorlardı.
 84. Yani, insanlar Edward'a
  her ne zaman sevgiyle yaklaşsa
 85. ona Ed yerine Ned diyor gibiydiler.
 86. İşte böyle takma ad doğdu!
 87. Ya da "ekename" doğdu.
 88. Böylece, Ellen için Nellie
 89. Ann için Nan
 90. ve hatta daha eski günlerden kalan
  Abigail için Nabby doğdu.
 91. Başkan John Adam'ın eşi Abigail'in
  takma adı Nabby idi.
 92. Her türlü sözcük bunlar gibidir.
 93. Eski İngilizce konuşanlar
  koruyucu kalkan, yani napron giyerlerdi
 94. fakat napron, apron sözcüğüne benziyor
 95. ve bu da apron sözcüğünün
  doğmasına yol açtı,
 96. Beowulf destanında bunu
  hiç kimse fark etmedi.
 97. Hakem anlamına gelen "umpire"
  sözcüğü de öncesinde "numpire" idi.
 98. Bütün bunlar, biz modern insanların
 99. asla yapmayacağı uyduruk
  şeyler gibi görünüyorsa
 100. o zaman sürekli duyup
 101. şöyle dediğiniz bir şeyi düşünün:
 102. "A whole nother."
 103. Nother ne demek?
 104. Diğer anlamına gelen "another"
  diye bir sözcük de elbette var
 105. ama bu sözcük "an" ve "other"
  parçalarından oluşuyor.
 106. Böyle düşünmüştük.
 107. Yine de "whole" sözcüğünü
  ortaya sürüklediğimizde
 108. "a whole other" demiyoruz,
 109. "an" sözcüğündeki
  n ile a harflerini ayırıyoruz
 110. ve n harfini "other"
  sözcüğüyle birleştiriyoruz
 111. ve yeni bir sözcük yaratıyoruz, "nother".
 112. Uzun bir süre boyunca
 113. hiç kimse böyle şeyleri not etmiyordu
 114. ya da sözlüğe koymuyordu
 115. fakat bunun tek sebebi
 116. yazının bin yıl öncesine nazaran
  şu an daha çok kodlanmış olması.
 117. Yani, tuhaf bir sözcük gördüğünüzde
 118. şunu hatırlayın ki
 119. hikâyenin çok daha farklı
  bir tarafı olabilir.