Return to Video

Znakování pro dobré vzdělávání

 • 0:00 - 0:03
  (učitelka) Moje jméno?
 • 0:03 - 0:04
  Dobře!
 • 0:04 - 0:05
  Tvoje?
 • 0:05 - 0:07
  Jo! Anna, Anna, dobře!
 • 0:07 - 0:08
  Moje jméno?
 • 0:08 - 0:09
  (dívka znakuje) Miriam
 • 0:09 - 0:10
  (učitelka) Dobře! Dobře, dobře.
 • 0:10 - 0:11
  Tvoje?
 • 0:12 - 0:14
  Tvoje jméno? Uh uh, ty nejsi Anna.
 • 0:14 - 0:17
  Moje jméno? Hmm. Tvoje, tvoje, tvoje.
 • 0:17 - 0:19
  (chlapec) Tvoje, tvoje, tvoje.
 • 0:19 - 0:22
  (učitelka) Hmm. Jak se jmenuje?
 • 0:22 - 0:23
  (dívka znakuje) Krásná
 • 0:23 - 0:25
  (učitelka) Ano, krásná.
 • 0:25 - 0:29
  Velmi dobře se učí znakové řeči.
 • 0:29 - 0:34
  Je to velmi důležité, protože teď může komunikovat s ostatními lidmi.
 • 0:34 - 0:38
  Dokud byla doma, tak se znakové řeči neučila.
 • 0:38 - 0:42
  Jsi šťastný, šťastný, šťastný, šťastný, šťastný?
 • 0:42 - 0:45
  (učitelka) Jo, šťastný, šťastný, šťastný, šťastný.
  (dívka znakuje) Jsem šťastná, že jsem ve škole.
 • 0:45 - 0:47
  (učitelka říká a děti znakují) Pravda
 • 0:47 - 0:51
  Každý den...ty...chodíš...do školy.
 • 0:51 - 0:52
  Ano.
 • 0:52 - 0:57
  (znakováno a tlumočeno) Tyto šestileté děti jsou tak šťastné, že jsou konečně schopny
 • 0:57 - 0:59
  se samy vyjádřit komunikovat s ostatními.
 • 0:59 - 1:04
  Hluché děti mohou plně komunikovat jedině tak, že se naučí znakovou řeč.
 • 1:04 - 1:11
  Dnes je příliš často hluchým dětem a mladým lidem na celém světě odepřeno jejich právo na vzdělání.
 • 1:11 - 1:15
  Je to z důvodu nedostatku učitelů vyškolených ve znakové řeči
 • 1:15 - 1:20
  a nedostatečné informovanosti rodičů o tom, že jejich děti mohou a mají právo chodit do školy.
 • 1:23 - 1:29
  Znaková řeč je povinná, pokud se tito neslyšící lidé mají učit. Bez ní nemohou.
 • 1:30 - 1:34
  Takže je to jejich mateřský jazyk, který jim pomáhá komunikovat s ostatními.
 • 1:34 - 1:38
  Bez něj bude komunikace nulová.
 • 1:38 - 1:41
  A bez komunikace potom nemůžete předávat zkušenosti
 • 1:41 - 1:46
  Zde jsme se učili o Evropanech, kteří
  přišli do Východní Afriky...
 • 1:46 - 1:50
  proč Evropané přišli do Keni.
 • 1:50 - 1:51
  Lucy?
 • 1:51 - 1:55
  (znakuje) Aby získali půdu.
 • 1:55 - 1:58
  (učitel) Ok, můžete říct, že proto,
  aby získali půdu.
 • 1:58 - 2:00
  Někdo další?
 • 2:00 - 2:03
  (znakuje) Přišli obchodovat.
  (učitel) Přišli obchodovat. Správně.
 • 2:03 - 2:06
  Uh huh. Někdo další?
 • 2:06 - 2:08
  (znakuje) Z ekonomických důvodů.
 • 2:08 - 2:09
  (učitel) Ekonomické důvody
 • 2:09 - 2:16
  to je podobné jako obchodování...že přišli kvůli obchodům. Ok?
 • 2:16 - 2:18
  Pochopili? Dobře.
 • 2:18 - 2:22
  Neslyšící se mohou naučit čemukoliv
 • 2:22 - 2:29
  ale potřebují k tomu lidi, kteří s nimi dokáží
  velmi dobře komunikovat.
 • 2:29 - 2:32
  Lidi, kteří umí znakovou řeč.
 • 2:32 - 2:36
  Lidi, kteří chápou způsob, jakým reagují.
 • 2:36 - 2:39
  Díváte se na jejich tváře, jak komunikují,
 • 2:39 - 2:40
  na jejich tělo.
 • 2:40 - 2:47
  Učitelé sem přicházejí, učí velmi dobře a já jim rozumím.
 • 2:47 - 2:51
  (Elizabeth Gituku) Je velmi důležité, že máme příležitosti je učit
 • 2:51 - 2:55
  takže se pak mohou připojit k ostatním lidem s vlastní kariérou,
 • 2:55 - 2:59
  díky které budou stát na vlastních nohou, budou nezávislí
 • 2:59 - 3:02
  a budou moci podporovat své vlastní rodiny.
 • 3:02 - 3:04
  (znakování a výklad) Chtěl bych se stát učitelem,
 • 3:04 - 3:11
  který učí malé děti na základní škole.
 • 3:11 - 3:14
  Chtěl bych se stát lékárníkem.
 • 3:14 - 3:20
  Přál bych si být doktorem nebo právníkem.
 • 3:20 - 3:27
  Většina vysokých škol - okolo 90% - nijak nepodporuje neslyšící studenty.
 • 3:27 - 3:32
  (znakování a výklad) Já například musel velmi těžce bojovat, abych se dostal na účetnictví.
 • 3:32 - 3:37
  Složil jsem velmi dobře zkoušky z matematiky, ale žádná vysoká škola mě nepřijala.
 • 3:37 - 3:43
  (znakování a výklad) Jestli půjdu na vysokou školu a zjistím, že tam není žádný tlumočník,
 • 3:43 - 3:46
  budu hledat někoho, kdo mi může tlumočit,
 • 3:46 - 3:56
  protože bez tlumočníka je pro mě těžké sledovat, co se děje,
 • 3:56 - 3:59
  pokud učitel nepoužívá znakovou řeč.
 • 3:59 - 4:10
  (znakování a výklad) Nemáme ve třídě nikoho, kdo by tlumočil, učím se spolu s ostatními.
 • 4:10 - 4:17
  Takže si sednu vedle někoho a když přednášející něco píše nebo vysvětluje,
 • 4:17 - 4:20
  tak si to vždycky opisuju od kamaráda.
 • 4:20 - 4:30
  Pokud mám dotaz, tak ho napíšu a dát tomu slyšícímu,
 • 4:30 - 4:34
  aby požádal přednášejícího o vysvětlení.
 • 4:34 - 4:43
  (mluví tiše) Jsme odstrčení, přestože naše potižení má vliv pouze na uši, ne na mysl.
 • 4:43 - 4:46
  Myšlení neslyšících dětí je stejně dobré jako těch, co slyší.
 • 4:51 - 5:00
  (tleskání a šum)
 • 5:03 - 5:07
  (znakování a výklad) Upírání základního lidského práva na vzdělání ve znakovém jazyce
 • 5:07 - 5:08
  má dlouhodobé důsledky.
 • 5:08 - 5:13
  Pokud neslyšící děti nerozvíjejí schopnost komunikovat, nejsou schopny se učit
 • 5:13 - 5:16
  a získat zaměstnání a zůstávají izolovány v rámci svých komunit.
 • 5:16 - 5:27
  (znakuje) Miluju učit se znakovou řeč.
Title:
Znakování pro dobré vzdělávání
Description:

(Sydney, 18. Říjen, 2013) -- Neslyšící děti mají právo na kvalitní vzdělání stejně, jako ostatní děti, v jazyce a prostředí, které bude maximalizovat jejich potenciál. V tomto videu, ve spojení s globální konferencí v Sydney o rovnosti pro neslyšící, uvádí Human Right Watch některé z problémů, se kterými se potýkají neslyšící děti a mladí lidé, a jaké možnosti jim nabízí vzdělávání ve znakové řeči.

Pro více informací: http://www.hrw.org/news/2013/10/17/offer-deaf-children-education-sign-language

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
05:40
Marie Kolajová edited Czech subtitles for Signs for a Good Education
Marie Kolajová edited Czech subtitles for Signs for a Good Education
Marie Kolajová edited Czech subtitles for Signs for a Good Education

Czech subtitles

Revisions Compare revisions