Czech subtitles

← Znakování pro dobré vzdělávání

Get Embed Code
16 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 3 created 12/02/2013 by Marie Kolajová.

 1. (učitelka) Moje jméno?
 2. Dobře!
 3. Tvoje?
 4. Jo! Anna, Anna, dobře!
 5. Moje jméno?
 6. (dívka znakuje) Miriam
 7. (učitelka) Dobře! Dobře, dobře.
 8. Tvoje?
 9. Tvoje jméno? Uh uh, ty nejsi Anna.
 10. Moje jméno? Hmm. Tvoje, tvoje, tvoje.
 11. (chlapec) Tvoje, tvoje, tvoje.
 12. (učitelka) Hmm. Jak se jmenuje?
 13. (dívka znakuje) Krásná
 14. (učitelka) Ano, krásná.
 15. Velmi dobře se učí znakové řeči.
 16. Je to velmi důležité, protože teď může komunikovat s ostatními lidmi.
 17. Dokud byla doma, tak se znakové řeči neučila.
 18. Jsi šťastný, šťastný, šťastný, šťastný, šťastný?
 19. (učitelka) Jo, šťastný, šťastný, šťastný, šťastný.
  (dívka znakuje) Jsem šťastná, že jsem ve škole.
 20. (učitelka říká a děti znakují) Pravda
 21. Každý den...ty...chodíš...do školy.
 22. Ano.
 23. (znakováno a tlumočeno) Tyto šestileté děti jsou tak šťastné, že jsou konečně schopny
 24. se samy vyjádřit komunikovat s ostatními.
 25. Hluché děti mohou plně komunikovat jedině tak, že se naučí znakovou řeč.
 26. Dnes je příliš často hluchým dětem a mladým lidem na celém světě odepřeno jejich právo na vzdělání.
 27. Je to z důvodu nedostatku učitelů vyškolených ve znakové řeči
 28. a nedostatečné informovanosti rodičů o tom, že jejich děti mohou a mají právo chodit do školy.
 29. Znaková řeč je povinná, pokud se tito neslyšící lidé mají učit. Bez ní nemohou.
 30. Takže je to jejich mateřský jazyk, který jim pomáhá komunikovat s ostatními.
 31. Bez něj bude komunikace nulová.
 32. A bez komunikace potom nemůžete předávat zkušenosti
 33. Zde jsme se učili o Evropanech, kteří
  přišli do Východní Afriky...
 34. proč Evropané přišli do Keni.
 35. Lucy?
 36. (znakuje) Aby získali půdu.
 37. (učitel) Ok, můžete říct, že proto,
  aby získali půdu.
 38. Někdo další?
 39. (znakuje) Přišli obchodovat.
  (učitel) Přišli obchodovat. Správně.
 40. Uh huh. Někdo další?
 41. (znakuje) Z ekonomických důvodů.
 42. (učitel) Ekonomické důvody
 43. to je podobné jako obchodování...že přišli kvůli obchodům. Ok?
 44. Pochopili? Dobře.
 45. Neslyšící se mohou naučit čemukoliv
 46. ale potřebují k tomu lidi, kteří s nimi dokáží
  velmi dobře komunikovat.
 47. Lidi, kteří umí znakovou řeč.
 48. Lidi, kteří chápou způsob, jakým reagují.
 49. Díváte se na jejich tváře, jak komunikují,
 50. na jejich tělo.
 51. Učitelé sem přicházejí, učí velmi dobře a já jim rozumím.
 52. (Elizabeth Gituku) Je velmi důležité, že máme příležitosti je učit
 53. takže se pak mohou připojit k ostatním lidem s vlastní kariérou,
 54. díky které budou stát na vlastních nohou, budou nezávislí
 55. a budou moci podporovat své vlastní rodiny.
 56. (znakování a výklad) Chtěl bych se stát učitelem,
 57. který učí malé děti na základní škole.
 58. Chtěl bych se stát lékárníkem.
 59. Přál bych si být doktorem nebo právníkem.
 60. Většina vysokých škol - okolo 90% - nijak nepodporuje neslyšící studenty.
 61. (znakování a výklad) Já například musel velmi těžce bojovat, abych se dostal na účetnictví.
 62. Složil jsem velmi dobře zkoušky z matematiky, ale žádná vysoká škola mě nepřijala.
 63. (znakování a výklad) Jestli půjdu na vysokou školu a zjistím, že tam není žádný tlumočník,
 64. budu hledat někoho, kdo mi může tlumočit,
 65. protože bez tlumočníka je pro mě těžké sledovat, co se děje,
 66. pokud učitel nepoužívá znakovou řeč.
 67. (znakování a výklad) Nemáme ve třídě nikoho, kdo by tlumočil, učím se spolu s ostatními.
 68. Takže si sednu vedle někoho a když přednášející něco píše nebo vysvětluje,
 69. tak si to vždycky opisuju od kamaráda.
 70. Pokud mám dotaz, tak ho napíšu a dát tomu slyšícímu,
 71. aby požádal přednášejícího o vysvětlení.
 72. (mluví tiše) Jsme odstrčení, přestože naše potižení má vliv pouze na uši, ne na mysl.
 73. Myšlení neslyšících dětí je stejně dobré jako těch, co slyší.
 74. (tleskání a šum)
 75. (znakování a výklad) Upírání základního lidského práva na vzdělání ve znakovém jazyce
 76. má dlouhodobé důsledky.
 77. Pokud neslyšící děti nerozvíjejí schopnost komunikovat, nejsou schopny se učit
 78. a získat zaměstnání a zůstávají izolovány v rámci svých komunit.
 79. (znakuje) Miluju učit se znakovou řeč.