Return to Video

Kým doopravdy jste? Osobnost jako skládačka

 • 0:01 - 0:04
  Jste to ale fascinující skupina lidí...
 • 0:06 - 0:07
  pro psychologa.
 • 0:07 - 0:08
  (Smích)
 • 0:08 - 0:12
  V posledních dnech jsem měl příležitost
 • 0:12 - 0:14
  poslouchat některé vaše konverzace
 • 0:15 - 0:17
  a pozorovat, jak se k sobě
  navzájem chováte.
 • 0:17 - 0:20
  A myslím, že už teď můžu říct,
 • 0:20 - 0:25
  že je v publiku 47 lidí,
 • 0:25 - 0:27
  právě teď,
 • 0:27 - 0:32
  kteří vykazují psychologické příznaky,
  o kterých bych dnes rád mluvil.
 • 0:32 - 0:33
  (Smích)
 • 0:33 - 0:36
  A myslel jsem si, že byste rádi
  věděli, co jste zač.
 • 0:36 - 0:37
  (Smích)
 • 0:37 - 0:39
  Ale nebudu na vás ukazovat,
 • 0:39 - 0:42
  bylo by to zbytečné a vlezlé,
 • 0:43 - 0:46
  místo toho vám řeknu
  několik faktů a příběhů,
 • 0:46 - 0:49
  ve kterých se můžete trochu zhlédnout.
 • 0:50 - 0:54
  Zabývám se výzkumem
  v oboru psychologie osobnosti,
 • 0:54 - 0:58
  který je součástí širší vědy o osobnosti,
 • 0:58 - 1:03
  která zahrnuje celé spektrum
  od neuronů až po vyprávění.
 • 1:03 - 1:05
  A o co se pokoušíme,
 • 1:06 - 1:07
  našim vlastním způsobem,
 • 1:07 - 1:10
  je pochopit, v čem je každý z nás --
 • 1:11 - 1:12
  každý z vás --
 • 1:12 - 1:15
  v čem je v jistých ohledech,
 • 1:15 - 1:16
  stejný jako všichni lidé,
 • 1:17 - 1:18
  jako někteří lidé,
 • 1:19 - 1:21
  a jako nikdo další.
 • 1:23 - 1:26
  Teď si možná říkáte,
 • 1:26 - 1:28
  "Já nejsem zajímavý.
 • 1:30 - 1:35
  Jsem v pořadí 46. nejnudnější
  člověk na západní polokouli."
 • 1:36 - 1:38
  Nebo si možná říkáte:
 • 1:38 - 1:40
  "Já jsem zajímavý,
 • 1:41 - 1:45
  i když mě většina lidí považuje
  za velkého, ohromného pitomce."
 • 1:45 - 1:46
  (Smích)
 • 1:46 - 1:52
  Ale je to právě vaše diagnóza o vlastní
  nudnosti a neodmyslitelné "pitomosti",
 • 1:52 - 1:57
  co mě, jako psychologa,
  na vás tak fascinuje.
 • 1:57 - 2:00
  Vysvětlím vám proč.
 • 2:00 - 2:04
  Jednou z nejvlivnějších metod
  psychologie osobnosti
 • 2:04 - 2:06
  je psychologie osobnostních rysů
 • 2:06 - 2:11
  a zkoumá 5 stránek osobnosti,
 • 2:11 - 2:18
  které popisují univerzální
  aspekty rozdílů mezi lidmi.
 • 2:19 - 2:22
  Najdete je pod zkratkou OSESN.
 • 2:22 - 2:25
  "O" jako "otevření zážitkům",
 • 2:25 - 2:28
  oproti těm, kdo jsou uzavřenější.
 • 2:28 - 2:31
  "S" jako "svědomitost",
 • 2:31 - 2:34
  oproti těm, co mají více
  apatický přístup k životu.
 • 2:34 - 2:39
  "E" - "extrovert", v kontrastu
  s introverty.
 • 2:39 - 2:42
  "S" - "sympatičtí lidé",
 • 2:42 - 2:45
  oproti těm nesympatickým.
 • 2:46 - 2:48
  A "N" jako neurotici,
 • 2:48 - 2:51
  oproti stabilnějším jedincům.
 • 2:52 - 2:56
  Všechny tyto stránky osobnosti
  mají vliv na náš blahobyt,
 • 2:56 - 2:58
  na to, jak se nám v životě daří.
 • 2:59 - 3:01
  Na základě toho víme třeba to,
 • 3:01 - 3:06
  že otevřenost a svědomitost jsou
  dobrými předpoklady pro úspěch v životě,
 • 3:07 - 3:11
  ale otevření lidé dosahují
  úspěchu svou troufalostí
 • 3:11 - 3:13
  a občas svou odlišností.
 • 3:14 - 3:18
  Svědomití lidé dosahují úspěchu tím,
  že dodržují termíny,
 • 3:18 - 3:22
  jsou pilní a nechybí jim nadšení.
 • 3:24 - 3:28
  Extroverze a sympatičnost vedou
 • 3:28 - 3:30
  ke skvělé práci s lidmi.
 • 3:31 - 3:34
  Já osobně extroverty
  považuji za fascinující.
 • 3:34 - 3:37
  Na svých přednáškách jim
  občas řeknu jednoduchý fakt,
 • 3:37 - 3:40
  který může jednoduše
  odhalit jejich osobnost.
 • 3:40 - 3:45
  Říkám jim, že je pro dospělé nemožné
 • 3:45 - 3:49
  olíznout si svůj vlastní loket.
 • 3:49 - 3:51
  (Smích)
 • 3:51 - 3:52
  Věděli jste to?
 • 3:54 - 3:58
  Někteří z vás už si
  zkoušeli olíznout loket.
 • 3:58 - 3:59
  Ale extroverti mezi vámi
 • 4:00 - 4:02
  jsou pravděpodobně ti,
  kteří to nejen zkoušeli,
 • 4:02 - 4:05
  ale také úspěšně olízli loket
 • 4:05 - 4:06
  svého souseda.
 • 4:06 - 4:07
  (Smích)
 • 4:07 - 4:09
  To jsou extroverti.
 • 4:09 - 4:13
  Rád bych toho o extrovertech řekl více,
 • 4:13 - 4:16
  protože je to důležité, zajímavé,
 • 4:16 - 4:19
  a pomáhá nám to porozumět tomu,
  čemu říkám naše tři povahy.
 • 4:19 - 4:23
  První je naše biogenní povaha --
  naše neurofyziologie.
 • 4:23 - 4:26
  Zadruhé, naše sociogenní,
  neboli druhá povaha,
 • 4:26 - 4:30
  která souvisí s kulturními a sociálními
  aspekty našich životů.
 • 4:31 - 4:38
  A třetí, která z vás dělá jedinečného
  člověka -- osobnost,
 • 4:38 - 4:41
  které já říkám "idiogenní" povaha.
 • 4:41 - 4:42
  Vysvětlím.
 • 4:45 - 4:48
  Jednou z věcí, které jsou typické pro
  extroverty je, že potřebují podněty.
 • 4:49 - 4:54
  A tyto podněty mohou nalézt
  ve vzrušujících věcech:
 • 4:54 - 4:58
  hlasité zvuky, párty a společenské
  události -- tady v TEDu
 • 4:58 - 5:01
  uvidíte extroverty, kteří tvoří
  magnetické jádro.
 • 5:01 - 5:03
  Všichni se seskupují dohromady.
 • 5:03 - 5:04
  A já jsem vás viděl.
 • 5:04 - 5:07
  Introverti zase častěji tráví čas
  na tichých místech
 • 5:08 - 5:09
  ve druhém patře,
 • 5:09 - 5:13
  kde je méně podnětů --
 • 5:13 - 5:17
  a mohou být mylně
  považováni za antisociální,
 • 5:17 - 5:20
  ale ne vždy tomu tak je.
 • 5:21 - 5:24
  Může to být tím, že si uvědomíte,
  že je vám lépe,
 • 5:25 - 5:30
  když můžete snížit vnější podněty.
 • 5:31 - 5:35
  Někdy tyto podněty vycházejí z vás,
  z vašeho těla.
 • 5:35 - 5:40
  Například kofein funguje mnohem
  lépe na extroverty než na introverty.
 • 5:40 - 5:43
  Když přijdou extroverti
  v 9 ráno do kanceláře
 • 5:43 - 5:46
  a řeknou, "potřebuju kafe",
 • 5:46 - 5:47
  nedělají si srandu --
 • 5:47 - 5:49
  opravdu ho potřebují.
 • 5:50 - 5:51
  Introverti jsou jiní,
 • 5:51 - 5:54
  především pokud úkol,
  na kterém pracují --
 • 5:55 - 5:56
  po šálku kávy --
 • 5:56 - 5:59
  pokud je třeba dané úkoly plnit rychle,
 • 5:59 - 6:01
  a je jich více,
 • 6:01 - 6:05
  může to vypadat, že introverti
  nejsou zrovna výkonní.
 • 6:06 - 6:07
  Nechápejme to ale špatně.
 • 6:07 - 6:10
  Takže zde jsou docela zajímavé důsledky:
 • 6:10 - 6:12
  ne vždy jsme takoví, jak se zdá
 • 6:12 - 6:16
  a to mě vede k dalšímu bodu.
 • 6:16 - 6:19
  Než se k němu dostanu, měl bych říct
 • 6:19 - 6:21
  něco o pohlavním styku,
 • 6:21 - 6:24
  i když asi nemám moc času.
 • 6:24 - 6:26
  Ale tak, kdybyste chtěli --
 • 6:27 - 6:28
  ano, chtěli?
 • 6:28 - 6:29
  Dobrá.
 • 6:29 - 6:30
  (Smích)
 • 6:30 - 6:31
  Byly provedeny výzkumy
 • 6:31 - 6:36
  o tom, jak často mají někteří
  jedinci pohlavní styk,
 • 6:37 - 6:41
  s porovnáním žen, mužů;
  introvertů a extrovertů.
 • 6:41 - 6:42
  Zeptám se vás:
 • 6:42 - 6:44
  Kolikrát za minutu --
 • 6:45 - 6:47
  pardon, to byl výzkum o krysách --
 • 6:47 - 6:49
  (Smích)
 • 6:50 - 6:52
  Kolikrát měsíčně
 • 6:55 - 6:58
  mají introvertní muži sex?
 • 6:58 - 7:00
  3 krát.
 • 7:00 - 7:02
  Extrovertní muži?
 • 7:02 - 7:03
  Více nebo méně krát?
 • 7:04 - 7:05
  Ano, více.
 • 7:06 - 7:08
  5,5 krát -- skoro dvakrát tolik.
 • 7:09 - 7:12
  Introvertní ženy: 3,1.
 • 7:12 - 7:13
  Extrovertní ženy?
 • 7:13 - 7:17
  Upřímně, jako introvertnímu muži,
 • 7:17 - 7:19
  což vysvětlím později --
 • 7:19 - 7:20
  mi připadají ohromné.
 • 7:21 - 7:23
  7,5.
 • 7:24 - 7:26
  Nejen, že zvládnou většinu extrovertů,
 • 7:26 - 7:28
  ale ještě si dají i pár introvertů.
 • 7:28 - 7:30
  (Smích)
 • 7:30 - 7:33
  (Potlesk)
 • 7:37 - 7:41
  Extroverti a introverti
  se dorozumívají jinak.
 • 7:43 - 7:44
  Když se baví extroverti,
 • 7:44 - 7:49
  chtějí mít hodně blízkých
  společenských setkání.
 • 7:49 - 7:52
  Aby byla komunikace pohodlná,
  chtějí být člověku blízko.
 • 7:53 - 7:55
  Mají rádi oční kontakt
 • 7:55 - 7:56
  nebo vzájemný upřený pohled.
 • 7:57 - 7:58
  Zjistili jsme,
 • 7:58 - 8:01
  že používají více zdrobnělin,
  když se s někým seznámí.
 • 8:02 - 8:05
  Takže když se extrovert seznámí s Karlem,
 • 8:05 - 8:07
  rychle mu začne říkat "Kájo",
  pak "Karlíku",
 • 8:08 - 8:09
  a pak "Karlíčku".
 • 8:09 - 8:11
  (Smích)
 • 8:11 - 8:12
  Naopak introverti
 • 8:12 - 8:19
  zůstanou u "Karle", dokud se s daným
  člověkem lépe nepozná.
 • 8:20 - 8:23
  Mluvíme jinak.
 • 8:25 - 8:30
  Extroverti mají radši jasné, konkrétní
  a jednoduché vyjadřování.
 • 8:32 - 8:36
  Introverti --
  a připomínám,
 • 8:36 - 8:40
  že jsem tak extrémní introvert,
  jak si jen dokážete představit --
 • 8:41 - 8:43
  mluvíme jinak.
 • 8:43 - 8:47
  Máme radši souvislé, komplexní,
 • 8:47 - 8:49
  provázané,
 • 8:49 - 8:51
  věty s chytrými slovy --
 • 8:51 - 8:52
  (Smích)
 • 8:52 - 8:53
  Více méně.
 • 8:53 - 8:55
  (Smích)
 • 8:55 - 8:56
  Jakoby.
 • 8:56 - 8:57
  (Smích)
 • 8:57 - 8:59
  Abych byl upřímný --
 • 9:00 - 9:01
  tak nějak.
 • 9:02 - 9:03
  Když si povídáme,
 • 9:03 - 9:05
  někdy mluvíme jeden přes druhého.
 • 9:06 - 9:08
  Měl jsem poradenskou
  smlouvu spolu s kolegou,
 • 9:08 - 9:11
  se kterým jsme byli tak odlišní,
  jak jen dva lidé mohou být.
 • 9:12 - 9:14
  Zaprvé, jmenuje se Tom.
 • 9:14 - 9:16
  Já ne.
 • 9:16 - 9:17
  (Smích)
 • 9:17 - 9:19
  Zadruhé, měří 198 cm.
 • 9:19 - 9:21
  Já o něco méně.
 • 9:21 - 9:22
  (Smích)
 • 9:22 - 9:26
  A zatřetí, je to tak extrovertní člověk,
  jaký jen může existovat.
 • 9:26 - 9:28
  Jsem opravdu velmi introvertní.
 • 9:29 - 9:30
  Jsem velmi přetížený,
 • 9:30 - 9:35
  nemůžu si po 3 odpoledne ani dát kafe,
 • 9:35 - 9:38
  jestli chci večer usnout.
 • 9:38 - 9:42
  Pomáhal nám s tím projektem
  kamarád Michael.
 • 9:43 - 9:47
  A Michael ten projekt málem
  přivedl ke konci.
 • 9:49 - 9:52
  Takže člověk, který pomáhal
  Michaelovi se nás s Tomem zeptal,
 • 9:53 - 9:55
  "Co si myslíte o Michaelovi?"
 • 9:55 - 9:57
  Za chvilku vám řeknu, co odpověděl Tom.
 • 9:57 - 9:59
  Mluvil klasickou "extrovertštinou".
 • 10:00 - 10:04
  A tohle slyšely extrovertovy uši,
  když jsem odpověděl,
 • 10:04 - 10:06
  je to celkem přesné.
 • 10:06 - 10:10
  Řekl jsem, "Michael má občas sklony
 • 10:10 - 10:14
  k takovému chování, které by někteří
  mohli považovat
 • 10:14 - 10:19
  jako možná o něco
  důraznější, než je obvyklé."
 • 10:19 - 10:21
  (Smích)
 • 10:22 - 10:23
  Tom jenom protočil oči a řekl,
 • 10:23 - 10:26
  "Briane, tohle říkám já:
 • 10:27 - 10:28
  je to kretén!"
 • 10:28 - 10:30
  (Smích)
 • 10:30 - 10:32
  (Potlesk)
 • 10:34 - 10:35
  Jako introvert
 • 10:35 - 10:40
  mohu lehce naznačit některé
  "kreténské" vlastnosti
 • 10:40 - 10:41
  v chování toho muže,
 • 10:41 - 10:44
  ale určitě bych nepoužil to slovo na "k".
 • 10:44 - 10:46
  (Smích)
 • 10:47 - 10:48
  Ale extrovert říká, že
 • 10:49 - 10:51
  "když tak chodí, když tak mluví,
  tak ho tak nazývám."
 • 10:51 - 10:53
  A odešli jsme.
 • 10:53 - 10:57
  Je to něco, co bychom měli znát?
 • 10:57 - 10:59
  Samozřejmě.
 • 10:59 - 11:00
  Je důležité, abychom to věděli.
 • 11:00 - 11:02
  Je tohle vše, co jsme?
 • 11:03 - 11:05
  Jsem jen svazek vlastností?
 • 11:06 - 11:07
  Ne, nejsme.
 • 11:08 - 11:10
  Pamatujte, jsme podobní některým lidem,
 • 11:11 - 11:13
  a přitom jsme každý jiný.
 • 11:13 - 11:16
  A co vaše idiogenní já?
 • 11:16 - 11:20
  Elizabeth nebo George
 • 11:20 - 11:23
  s vámi mohou sdílet vaši
  extroverzi nebo neuroticismus.
 • 11:24 - 11:28
  Ale existují odlišnosti mezi
  chováním vás a chováním Elizabeth,
 • 11:28 - 11:30
  nebo v chování George a vás,
 • 11:32 - 11:36
  které nám dovolují chápat lidi
  jako něco více než jen řadu vlastností?
 • 11:36 - 11:39
  To na vás milujeme?
 • 11:39 - 11:42
  Ne jenom to, že jste daný typ člověka.
 • 11:43 - 11:46
  Nerad dávám lidem nálepky.
 • 11:47 - 11:50
  Ani si nemyslím, že nálepky na lidi patří.
 • 11:51 - 11:53
  Takže co nás odlišuje?
 • 11:54 - 11:59
  Jsou to věci, které v životě děláme,
  osobní plány.
 • 11:59 - 12:01
  Právě teď máte svůj osobní plán,
 • 12:01 - 12:04
  ale nikdo o tom tady nemusí vědět.
 • 12:06 - 12:07
  Může se jednat o vaše dítě --
 • 12:07 - 12:10
  už jste byli třikrát v nemocnici,
 • 12:10 - 12:11
  ale pořád nevíte, co se děje.
 • 12:13 - 12:15
  Nebo to může být vaše máma.
 • 12:16 - 12:18
  A vy jste jednali mimo charakter.
 • 12:18 - 12:20
  To vše jsou volné vlastnosti.
 • 12:22 - 12:25
  Jste velmi sympatický,
  ale někdy jednáte nesympaticky,
 • 12:25 - 12:28
  protože musíte zlomit
  byrokratickou bariéru
 • 12:29 - 12:30
  v nemocnici,
 • 12:30 - 12:32
  abyste získali něco pro
  vaši matku nebo dítě.
 • 12:34 - 12:35
  Co jsou tyto volné vlastnosti?
 • 12:35 - 12:38
  Jsou tam, kde si stanovíme scénář,
 • 12:38 - 12:41
  abychom mohli pokročit
  v hlavních plánech našeho života.
 • 12:42 - 12:44
  A právě na těch záleží.
 • 12:44 - 12:46
  Neptejte se lidí, jaký je
  jejich typ osobnosti,
 • 12:47 - 12:49
  ptejte se, "jaké jsou vaše
  hlavní plány v životě?"
 • 12:50 - 12:51
  A proto hrajeme
  tyto volné vlastnosti.
 • 12:51 - 12:53
  Já jsem introvert,
 • 12:53 - 12:57
  ale mám životní plán a tím je učit.
 • 12:58 - 12:59
  Jsem profesor.
 • 13:00 - 13:02
  A zbožňuji své studenty,
 • 13:03 - 13:05
  a také svůj obor.
 • 13:05 - 13:10
  A nemůžu se dočkat, až jim povím,
  co je nového, co vzrušujícího se děje,
 • 13:11 - 13:14
  a na co se těším, až jim řeknu.
 • 13:14 - 13:15
  A proto se chovám jako extrovert,
 • 13:15 - 13:17
  protože v 8 hodin ráno,
 • 13:17 - 13:19
  studenti potřebují trochu humoru,
 • 13:19 - 13:22
  trochu energie, aby mohli pokračovat
 • 13:22 - 13:24
  v náročném studijním dni.
 • 13:24 - 13:26
  Ale musíme být velmi opatrní,
 • 13:26 - 13:29
  když se dlouho chováme jinak.
 • 13:31 - 13:35
  Občas si můžeme všimnout,
  že se o sebe nestaráme.
 • 13:37 - 13:42
  Já například, po delší době
  předstírání extroverze,
 • 13:42 - 13:44
  se potřebuji někde o samotě
  uvést do pořádku.
 • 13:46 - 13:49
  Jak říká Susan Cain ve své knize "Ticho",
 • 13:49 - 13:52
  v kapitole, ve které cituje
  podivného kanadského profesora,
 • 13:52 - 13:54
  který v té době vyučoval na Harvardu,
 • 13:55 - 13:57
  občas chodím na pány,
 • 13:57 - 14:01
  abych unikl ze spárů extrovertům.
 • 14:01 - 14:02
  (Smích)
 • 14:02 - 14:09
  Vzpomínám si na den,
  kdy jsem se schoval do kabinky,
 • 14:09 - 14:10
  abych se vyhnul vnějším vlivům.
 • 14:11 - 14:16
  A jeden opravdový extrovert přišel
  vedle -- ne přímo do mé kabinky,
 • 14:16 - 14:18
  ale do té vedlejší --
 • 14:18 - 14:21
  a já jsem slyšel různé
  vyprazdňovací zvuky,
 • 14:21 - 14:23
  ty které nesnášíme -- i ty vlastní,
 • 14:23 - 14:26
  a kvůli kterým splachujeme
  nejen poté, ale i během.
 • 14:26 - 14:27
  (Smích)
 • 14:28 - 14:33
  A pak jsem slyšel jeho
  skřípavý hlas říkat,
 • 14:33 - 14:35
  "Haló, je tady doktor Little?"
 • 14:35 - 14:37
  (Smích)
 • 14:39 - 14:45
  Jestli něco zaručeně způsobí
  introvertovi 6 měsíční zácpu,
 • 14:45 - 14:47
  tak je to rozhovor na záchodě.
 • 14:47 - 14:48
  (Smích)
 • 14:48 - 14:50
  A tam teď odcházím.
 • 14:51 - 14:52
  Nechoďte za mnou.
 • 14:53 - 14:54
  Děkuji.
 • 14:54 - 15:03
  (Potlesk)
Title:
Kým doopravdy jste? Osobnost jako skládačka
Speaker:
Brian Little
Description:

Co vás dělá vámi? Psychologové rádi mluví o našich vlastnostech nebo charakterních rysech, které z nás dělají to, kým jsme. Ale Brian Little se zajímá především o ty chvíle, kdy tyto vlastnosti překročíme - někdy kvůli tomu, že to vyžaduje naše kultura a někdy proto, že to my sami vyžadujeme. Poslechněte si, jak Little odhalí překvapivé rozdíly mezi introverty a extroverty a také vysvětlí, proč může být naše osobnost tvárnější, než si myslíme.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:15

Czech subtitles

Revisions