Return to Video

Claude Shannon's Perfect Secrecy

 • 0:01 - 0:02
  [მუსიკა]
 • 0:04 - 0:06
  განიხილეთ ეს თამაში
 • 0:06 - 0:10
  ევა აცნობებს ბობს, რომ შევიდეს ოთახში
 • 0:10 - 0:13
  ბობი ხედავს, რომ ოთახში არაფერია,
  გარდა რამდენიმე ბოქლომის
 • 0:13 - 0:17
  ცარიელი ყუთის და კარტის დასტისა
 • 0:17 - 0:19
  ევა სთხოვს ბობს აირჩიოს ერთი
  კარტი დასტიდან
 • 0:19 - 0:23
  და დამალოს ისე, როგორც შეუძლია
 • 0:23 - 0:25
  წესები მარტივია
 • 0:25 - 0:27
  ბობს არ შეუძლია ოთახიდან რაიმეს გატანა
 • 0:27 - 0:30
  კარტები, გასაღებები და სხვა ყველაფერი
  ოთახში უნდა დარჩეს
 • 0:30 - 0:35
  ხოლო ყუთში მაქსიმუმ ერთი
  კარტის ჩადება შეუძლია
 • 0:35 - 0:38
  ევა პირობას დებს, რომ არასოდეს
  უნახავს საკეტები
 • 0:38 - 0:43
  ბობი თამაშს მოიგებს, თუ ევა ვერ
  აღმოაჩენს მის კარტს
 • 0:43 - 0:45
  რა არის საუკეთესო სტრატეგია ბობისთვის ?
 • 0:45 - 0:48
  ბობმა აირჩია კარტი, აგურის ექვსიანი
 • 0:48 - 0:51
  და ჩააგდო ყუთში
 • 0:51 - 0:54
  თავიდან განიხილა განსხვავებული
  სახის საკეტები
 • 0:54 - 0:58
  შეუძლია კარტი ყუთში
  ჩაკეტოს გასაღებთ
 • 0:58 - 1:00
  თუმცა, შესაძლოა ევამ იცის
  საკეტების გატეხვა,
 • 1:00 - 1:03
  ამიტომ ბობი გადაწყვეტს კომბინაციური
  საკეტის გამოყენებას
 • 1:03 - 1:05
  გასაღები უკანაა და ყუთის დაკეტვა
 • 1:05 - 1:09
  და გასაღების გადაგდება, ყველაზე
  კარგ ვარიანტად მოსჩანს
 • 1:09 - 1:12
  თუმცა უცებ ბობი ხვდება პრობლემას
 • 1:12 - 1:16
  მაგიდაზე დარჩენილი კარტები გასცემენ
  ინფორმაციას მისი არჩევანის შესახებ
 • 1:16 - 1:18
  რადგან მის მიერ არჩეული კარტი
  აღარაა დასტაში
 • 1:18 - 1:20
  საკეტები სინამდვილეში სატყუარას
  წარმოადგენს
 • 1:20 - 1:24
  მან კარტი დასტისაგან არ უნდა
  გამოყოს
 • 1:24 - 1:25
  ის თავის კარტს დასტაში აბრუნებს
 • 1:25 - 1:27
  მაგრამ ვერ იხსენებს კარტის პოზიციას
 • 1:27 - 1:31
  ამიტომ ბობი არევს კარტის დასტას
  რომ შემთხვევითად აქციოს
 • 1:31 - 1:36
  დასტის არევა ყველაზე კარგი საკეტია
  რადგან არ ტოვებს ინფორმაციას
 • 1:36 - 1:37
  ბობის არჩევანის შესახებ
 • 1:37 - 1:42
  ამ შემთხვევაში, მისი კარტი შეიძლება იყოს
  ამ დასტის ნებისმიერი კარტი
 • 1:42 - 1:46
  ახლა, შეუძლია თავდაჯერებულად
  დამალვის გარეშე დატოვოს კარტები
 • 1:48 - 1:51
  ბობი იგებს თამაშს, რადგან საუკეთესო
  რაც ევას ძალუძს
 • 1:51 - 1:54
  არის მხოლოდ ვარაუდის გამოთქმა,
  რადგან ბობმა
 • 1:54 - 1:57
  საკუთარი არჩევანის შესახებ
  არანაირი ინფორმაცია არ დატოვა
 • 1:57 - 2:01
  რაც ყველაზე მთავარია, თუ ევას მივცემთ
  უსაზღვრო კომპიუტერულ შესაძლებლობებს
 • 2:01 - 2:04
  ვარაუდის გარდა სხვა გზა მაინც არ ექნება
 • 2:04 - 2:07
  ეს გამოხატავს იმას, რასაც ჩვენ
  "სრულყოფილ საიდუმლოს"
 • 2:08 - 2:14
  1945 წლის პირველ სექტემბერს
  29 წლის კლოდ შენონმა
 • 2:14 - 2:17
  ამ იდეის შესახებ გამოსცა
  სისტემატიზებული ნაშრომი
 • 2:17 - 2:20
  შენონმა პირველმა დაამტკიცა მათემატიკურად
 • 2:20 - 2:24
  რატომ და როგორ არის ვერნამის შიფრი
  სრულყოფილად გასაიდუმლებული
 • 2:25 - 2:29
  შენონი დაშიფვრის სქემების შესახებ
  ამგვარად ფიქრობდა:
 • 2:29 - 2:33
  წარმოიდგინეთ, რომ ალისა ბობს სწერს
  20 ასოიან წერილს
 • 2:34 - 2:40
  ეს შეტყობინებათა სივრციდან ერთი
  კონკრეტული გვერდის შერჩევის ეკვივალენტურია
 • 2:40 - 2:42
  შეტყობინებათა სივრცე შეიძლება აღვიქვათ
 • 2:42 - 2:47
  როგორც ყველა 20 ასოიანი წერტილის
  საერთო სივრცე
 • 2:47 - 2:50
  ნებისმიერი რამ, რისი წარმოდგენაც შეგიძლიათ
  და შედგება 20 ასოსაგან
 • 2:50 - 2:53
  იქნება ამ დასტის ნაწილი
 • 2:53 - 2:58
  შემდგომ, ალისა იყენებს საზიარო გასაღებს,
  რაც წარმოადგენს ოც შემთხვევით ცვლილებას
 • 2:58 - 3:01
  ერთიდან 26-მდე რომელიმე
  რიცხვის შესაბამისად
 • 3:01 - 3:04
  გასაღებთა სივრცე არის ყველა შესაძლო
  შედეგის სრული კოლექცია
 • 3:05 - 3:11
  ამიტომ, გასაღების შედგენა უტოლდება ამ
  დასტიდან ერთი გვერდის შემთხვევით შერჩევას
 • 3:11 - 3:13
  როდესაც ალისა იყენებს ცვლილებას
  შეტყობინების დასაშიფრად
 • 3:13 - 3:16
  ის შედეგად ირებს შიფრის ტექსტს
 • 3:16 - 3:22
  შიფრის ტექტსი სივრცე წარმოადგენს
  დაშიფვრის ყველა შესაძლო ვარიანტს
 • 3:22 - 3:28
  როდესაც ალისა იყენებს გასაღებს,
  ის ამ დასტის უნიკალურ წევრს აღნიშნავს
 • 3:28 - 3:33
  დაუკვირდით, რომ შეტყობინების სივრცე
  უტოლდება გასაღების სივრცის ზომას
 • 3:33 - 3:36
  რაც აგრეთვე უტოლდება
  შიფრის სივრცის ზომას
 • 3:36 - 3:38
  შედეგად მივიღეთ ე.წ
  "სრულყოფილი საიდუმლოება"
 • 3:38 - 3:43
  რადგან, თუ ვინმეს ექნება წვდომა
  შიფრის ტექსტის გვერდზე
 • 3:43 - 3:47
  ერთადერთი, რაც ეცოდინებათ ისაა, რომ ყველა
  შეტყობინება ერთნაირად შესაძლებლია
 • 3:48 - 3:52
  გამოდის რომ, კომპიუტერული შესაძლებლობების
  არცერთ დონეს არ ძალუძს
 • 3:52 - 3:53
  ბრმა ვარაუდის შედეგის გაუმჯობესება
 • 3:54 - 3:57
  ახლა კი დიდი პრობლემა, ვერნამის
  შიფრის გამოყენებისას
 • 3:57 - 4:00
  იძულებული ვართ ეს გრძელი
  გასაღებები წინასწარ გავაზიაროთ
 • 4:00 - 4:08
  ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, უნდა
  შემოვიტანოთ ფსევდო-შემთხვევითობის ცნება
Τίτλος:
Claude Shannon's Perfect Secrecy
Video Language:
English
Duration:
04:13

Georgian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions