Return to Video

Claude Shannon's Perfect Secrecy

 • 0:04 - 0:06
  Představte si takovouto hru:
 • 0:06 - 0:09
  Eve poví Bobovi, aby šel do pokoje.
 • 0:09 - 0:11
  Bob zjistí, že v pokoji nic není,
 • 0:11 - 0:17
  kromě několika zámků, prázdné skříňky a balíku karet.
 • 0:17 - 0:19
  Eve řekne Bobovi, aby vybral kartu
 • 0:19 - 0:23
  a co nejlépe ji ukryl.
 • 0:23 - 0:25
  Pravidla jsou jednoduchá.
 • 0:25 - 0:27
  Bob nemůže z místnosti nic odnést.
 • 0:27 - 0:30
  Nesmí sebou vzít ani karty nebo klíče.
 • 0:30 - 0:34
  a do skříňky může dát jen jednu kartu.
 • 0:35 - 0:38
  Eve odpřísáhla, že zámky nikdy ani neviděla.
 • 0:38 - 0:43
  Bob vyhraje, když Eve nedokáže určit jeho kartu.
 • 0:43 - 0:45
  Jak by tedy měl postupovat?
 • 0:45 - 0:48
  Bob si vybral károvou šestku
 • 0:48 - 0:51
  a vložil ji do skříňky.
 • 0:51 - 0:54
  Nejdříve přemýšlel nad různými zámky.
 • 0:54 - 0:58
  Možná by měl zamknout kartu v krabičce zámkem s klíčem.
 • 0:58 - 1:01
  Jenže Eve dokáže zámky vypáčit.
 • 1:01 - 1:03
  Zvažuje i použití kombinačního zámku.
 • 1:03 - 1:04
  Kód je na zadní straně,
 • 1:04 - 1:09
  takže uzamčení a seškrábání kódu zní jako nejlepší možnost.
 • 1:09 - 1:12
  Ale pak si uvědomí problém.
 • 1:12 - 1:16
  Karty, které zůstaly na stole poskytují informaci o jeho volbě,
 • 1:16 - 1:18
  protože jedna karta v balíku chybí.
 • 1:18 - 1:21
  Zámky jsou návnada.
 • 1:21 - 1:24
  Neměl by kartu oddělit od balíku.
 • 1:24 - 1:26
  Vrátí tam tedy svoji kartu.
 • 1:26 - 1:28
  Ale nepamatuje si její pozici v balíku.
 • 1:28 - 1:32
  Tak zamíchá kartami, aby byly rozmístěné náhodně.
 • 1:32 - 1:34
  Míchání je nejlepším zámkem,
 • 1:34 - 1:38
  neboť nezanechává žádné informace o jeho volbě.
 • 1:38 - 1:42
  Teď může být jeho karta jakoukoliv kartou v balíku.
 • 1:42 - 1:46
  Může takto karty bezpochyby zanechat.
 • 1:48 - 1:50
  Bob hru vyhraje,
 • 1:50 - 1:53
  protože Eve může jen hádat.
 • 1:53 - 1:56
  Bob totiž nezanechal žádnou informaci o jeho volbě.
 • 1:56 - 1:58
  Ale hlavně,
 • 1:58 - 2:01
  i kdyby měla Eve neomezenou výpočetní sílu,
 • 2:01 - 2:04
  stále by mohla jen hádat.
 • 2:04 - 2:08
  To se nazývá dokonalé zabezpečení.
 • 2:08 - 2:14
  1. září 1945 zveřejnil 29 letý Claude Shannon
 • 2:14 - 2:17
  tajnou práci o této myšlence.
 • 2:17 - 2:20
  Shannon poprvé matematicky dokázal,
 • 2:20 - 2:25
  proč a jak je Vernamova šifra úplně bezpečná.
 • 2:25 - 2:29
  Shannon o šifrování přemýšlel takto:
 • 2:29 - 2:34
  Představte si, že Alice píše Bobovi zprávu o 20 písmenech.
 • 2:34 - 2:40
  To je jakoby vybrala 1 specifickou stránku z prostoru zpráv.
 • 2:40 - 2:42
  Prostor zpráv si můžeme představit jako
 • 2:42 - 2:48
  kompletní soubor všech zpráv o 20 písmenech.
 • 2:48 - 2:50
  Vše, co má délku 20 písmen
 • 2:50 - 2:52
  je stránkou v této hromadě.
 • 2:52 - 2:55
  Následně Alice použije společný klíč,
 • 2:55 - 3:00
  tedy seznam 20 náhodných posunů mezi 1 a 26.
 • 3:00 - 3:05
  Prostor klíčů je sbírka všech možných výstupů.
 • 3:05 - 3:07
  Takže vytvoření klíče je stejné
 • 3:07 - 3:11
  jako náhodný výběr z hromady.
 • 3:11 - 3:14
  Když Alice použije posuny na šifrování,
 • 3:14 - 3:16
  vznikne šifrovaný text.
 • 3:16 - 3:19
  Prostor šifrovaných zpráv reprezentuje
 • 3:19 - 3:23
  všechny možné výsledky šifrování.
 • 3:23 - 3:25
  Když použije klíč,
 • 3:25 - 3:29
  dostane se k jedinečné stránce v hromadě.
 • 3:29 - 3:31
  Všimněte si, že velikost prostoru zpráv
 • 3:31 - 3:36
  je stejná jako velikost prostoru klíčů i prostoru výsledných zašifrovaných zpráv.
 • 3:36 - 3:39
  To definuje takzvané dokonalé zabezpečení.
 • 3:39 - 3:43
  Pokud má někdo přístup k zašifrovanému textu,
 • 3:43 - 3:48
  tak jedinou věc, kterou ví je, že každá zpráva je stejně pravděpodobná.
 • 3:48 - 3:54
  Takže žádná výpočetní síla nám nepomůže zpřesnit naše hádání.
 • 3:54 - 4:00
  Velký problém Vernamovy šifry je způsob předchozího předání dlouhého klíče.
 • 4:00 - 4:02
  Abychom tento problém vyřešili,
 • 4:02 - 4:05
  musíme zvolnit u naší definice zabezpečení
 • 4:05 - 4:10
  vytvořením definice pseudo-náhodnosti.
Τίτλος:
Claude Shannon's Perfect Secrecy
Video Language:
English
Duration:
04:13

Czech subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions