Return to Video

Przykład dzielenia ułamków

 • 0:01 - 0:05
  Wykonaj dzielenie i zapisz wynik jako liczbę mieszaną.
 • 0:05 - 0:08
  Mamy podzielić 3/5 przez 1/2.
 • 0:08 - 0:10
  Jeśli masz podzielić ułamki, musisz
 • 0:10 - 0:14
  pamiętać, że dzielenie ułamków to to samo
 • 0:14 - 0:17
  co mnożenie przez odwrotność.
 • 0:17 - 0:23
  A więc to tutaj to jest to samo co 3/5 razy -
 • 0:23 - 0:26
  tu jest nasze 3/5, a zamiast dzielenia
 • 0:26 - 0:28
  zapisze znak mnożenia i
 • 0:28 - 0:32
  zamiast 1/2, wezmę odwrotność 1/2,
 • 0:32 - 0:37
  czyli 2/1 - więc razy 2/1.
 • 0:37 - 0:40
  Widzimy, że dzielenie przez 1/2 to dokładnie to samo co
 • 0:40 - 0:42
  mnożenie przez 2/1.
 • 0:42 - 0:45
  Teraz możemy to wykonać jak
 • 0:45 - 0:46
  zwykłe mnożenie.
 • 0:46 - 0:50
  3 razy 3 równa się 6, więc nowy licznik będzie 6.
 • 0:50 - 0:53
  5 razy 1 jest 5.
 • 0:53 - 0:57
  3/5 podzielić przez 1/2 równa się ułamkowi niewłaściwemu 6/5.
 • 0:57 - 1:01
  Mamy to jeszcze zapisać jako liczbę mieszaną.
 • 1:01 - 1:04
  Dzielimy 6 przez 5, ile to będzie
 • 1:04 - 1:05
  6 podzielić przez 5.
 • 1:05 - 1:08
  To jest część całkowita liczby mieszanej.
 • 1:08 - 1:10
  A reszta z tego dzielenia będzie pozostałym
 • 1:10 - 1:14
  licznikiem przez 5.
 • 1:14 - 1:18
  Dzielimy 6 przez 5.
 • 1:18 - 1:21
  6 podzielić przez 5 daje tu 1.
 • 1:21 - 1:23
  1 razy 5 równa się 5.
 • 1:23 - 1:23
  Odejmujemy.
 • 1:23 - 1:26
  Pozostaje reszta 1.
 • 1:26 - 1:34
  Czyli 6/5 równa się jedna całość, albo 5/5, i jeszcze 1/5.
 • 1:39 - 1:43
  Ta jedynka to była reszta.
 • 1:43 - 1:44
  I zadanie zrobione!
 • 1:44 - 1:47
  3/5 podzielić na 1/2 równa się 1 i 1/5.
 • 1:47 - 1:49
  Ciągle jednak nie jest jasne, dlaczego ta metoda działa.
 • 1:49 - 1:54
  Dlaczego dzielenie przez 1/2 to to samo co mnożenie
 • 1:54 - 1:55
  przez 2.
 • 1:55 - 1:57
  2/1 to dokładnie to samo, co 2.
 • 1:57 - 2:00
  Aby to lepiej zrozumieć, zróbmy jeszcze jeden prosty
 • 2:00 - 2:04
  przykład, który nam to - mam nadzieję - trochę rozjaśni.
 • 2:04 - 2:06
  Weźmy 4 obiekty.
 • 2:06 - 2:09
  Powiedzmy te kółka, mamy cztery kółka, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte.
 • 2:09 - 2:14
  Mam 4 kółka i mam podzielić je na grupy
 • 2:14 - 2:17
  po dwa kółka w każdej, chcę podzielić je na dwie grupy po dwa.
 • 2:17 - 2:21
  Jeśli to jest pierwsza grupa, a to jest druga grupa z dwóch kółek,
 • 2:21 - 2:24
  to ile mamy tu grup?
 • 2:24 - 2:27
  No tak, 4 podzielić na 2 jest 2, mamy dwie grupy po dwa kółka,
 • 2:27 - 2:29
  wynik wynosi 2.
 • 2:29 - 2:31
  A teraz wezmę te same cztery kółka:
 • 2:31 - 2:34
  pierwsze, drugie, trzecie, czwarte.
 • 2:34 - 2:36
  Biorę te same cztery kółka.
 • 2:36 - 2:39
  Ale zamiast dzielić je na grupy po dwa kółka, chcę podzielić
 • 2:39 - 2:45
  je grupy po 1/2 kółka w każdej grupie,to znaczy każda
 • 2:45 - 2:47
  grupa ma się składać z połowy kółka.
 • 2:47 - 2:50
  To jest pierwsza grupa.
 • 2:50 - 2:52
  To jest druga.
 • 2:52 - 2:53
  To jest trzecia.
 • 2:53 - 2:57
  Widzicie, że każda grupa składa się z połowy kółka.
 • 2:57 - 2:58
  To jest czwarta.
 • 2:58 - 3:00
  A to piąta.
 • 3:00 - 3:01
  Szósta.
 • 3:01 - 3:04
  To jest siódma, a to ósma.
 • 3:04 - 3:09
  Mamy osiem grup po 1/2, a więc jest ich 8.
 • 3:09 - 3:13
  Teraz każde z kółek składa się z dwóch grup.
 • 3:13 - 3:15
  Możecie powiedzieć ile mamy tych grup?
 • 3:15 - 3:17
  Mamy 4 obiekty, cztery kółka i każde z kółek
 • 3:17 - 3:21
  składa się z dwóch grup.
 • 3:21 - 3:22
  Poszukam innego koloru.
 • 3:22 - 3:25
  Każde kółko to dwie grupy, więc
 • 3:25 - 3:27
  w sumie mamy 8 grup.
 • 3:27 - 3:31
  Czyli dzielenie przez 1/2 to to samo, co mnożenie przez 2.
 • 3:31 - 3:32
  To samo można zrobić z innymi liczbami i ułamkami,
 • 3:32 - 3:35
  mam nadzieję, że macie już intuicję, jak to działa.
 • 3:35 - 3:35
  Do zobaczenia na następnym filmie.
Title:
Przykład dzielenia ułamków
Description:

U02_L2_T3_we2 Dividing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:36
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions