Return to Video

Adding Fractions with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:00
  ...
 • 0:00 - 0:05
  Траже нам да саберемо 4/9 и 11/12 и да напишемо наш одговор
 • 0:05 - 0:07
  као мешовити број, и затим да га упростимо и напишемо наш одговор
 • 0:07 - 0:09
  као мешовити број.
 • 0:09 - 0:12
  Дакле, овде имамо два разломка која сабирамо, али
 • 0:12 - 0:14
  имамо различите имениоце.
 • 0:14 - 0:16
  Када год сабирате разломке, прво што треба да урадите
 • 0:16 - 0:17
  је да проверите иманиоце.
 • 0:17 - 0:19
  Ако су исти, можете да сабирате, али ако су различити
 • 0:19 - 0:22
  као овде, морате учинити да имају исти
 • 0:22 - 0:23
  именилац.
 • 0:23 - 0:28
  Дакле, оно што треба да урадимо је да нађемо број у коме се и 9 и 12
 • 0:28 - 0:31
  садрже, и то ће бити наш заједнички
 • 0:31 - 0:34
  именилац, и видећете зашто и 9 и 12 морају да
 • 0:34 - 0:35
  се садрже у њему.
 • 0:35 - 0:37
  дакле, хајде размислимо који је то број, и има два
 • 0:37 - 0:40
  начина да нађемо оно што можемо да назовемо најмањим
 • 0:40 - 0:44
  заједничким множиоцем, најмањим множиоцем који је
 • 0:44 - 0:47
  заједнички бројевима 9 и 12.
 • 0:47 - 0:49
  Један начин је само да се прегледају умношци броја 9 и да се
 • 0:49 - 0:51
  види да ли је неки од њих дељив са 12.
 • 0:51 - 0:55
  Дакле, ако почнете са 9... можемо то да урадимо овде.
 • 0:55 - 0:57
  Дакле, имате 9, то није дељиво са 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 није дељиво са 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 није дељиво са 12.
 • 1:03 - 1:06
  36, па, то је дељиво са 12.
 • 1:06 - 1:07
  То је 12 пута 3.
 • 1:07 - 1:12
  Дакле, 9 се садржи у 36 и 12 се садржи у 36.
 • 1:12 - 1:14
  Дакле, оно што желимо да урадимо је да запишемо заједнички именилац.
 • 1:14 - 1:18
  Дакле, написаћемо 4/9 као нешто кроз 36, и
 • 1:18 - 1:24
  написаћемо 11/12 као нешто кроз 36.
 • 1:24 - 1:27
  Сада, да бисте претворили своје 9 у 36, морате да
 • 1:27 - 1:33
  га помножите са 4, је л тако?
 • 1:33 - 1:38
  9 пута 4 једнако је 36.
 • 1:38 - 1:40
  Сада, не можете само да помножите именилац са 4.
 • 1:40 - 1:44
  Такође, морате да помножите и бројилац истим бројем.
 • 1:44 - 1:46
  Дакле, ако помножите бројилац са 4, добијате да 4
 • 1:46 - 1:48
  пута 4 даје 16.
 • 1:48 - 1:52
  Дакле, 4/9 је потпуно исто што и 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Ако бисте желели да поједноставите ово на 4/9, поделили бисте
 • 1:56 - 1:58
  именилац и бројилац са 4.
 • 1:58 - 2:00
  Сада, исту ствар радимо овде.
 • 2:00 - 2:08
  36 је 12 пута 3, множимо 12 са 3 да бисмо добили 36.
 • 2:08 - 2:10
  Па, ако смо то урадили имениоцу, то, такође, морамо
 • 2:10 - 2:14
  да урадимо и бројиоцу, дакле, 11 пута 3 је 33.
 • 2:14 - 2:17
  И управо тако смо сада преписали сваки од
 • 2:17 - 2:20
  разломака тако да имају исти именилац.
 • 2:20 - 2:23
  Код оба је именилац 36.
 • 2:23 - 2:24
  Дакле, сада смо спремни да сабирамо.
 • 2:24 - 2:29
  Ако сабирате ове две ствари, имаћемо 36, зато што
 • 2:29 - 2:33
  узимамо у обзир делове од 36 или разломке од 36, и
 • 2:33 - 2:35
  затим имамо 16 плус 33 у бројиоцу.
 • 2:35 - 2:36
  Хајде да то запишем.
 • 2:36 - 2:41
  16 плус 33 у бројиоцу.
 • 2:41 - 2:45
  И 16 плус 33 је колико?
 • 2:45 - 2:48
  6 плус 33 ће бити 39 и затим имате
 • 2:48 - 2:50
  још 10, дакле, то је 49.
 • 2:50 - 2:57
  Дакле, то је једнако 49/36.
 • 2:57 - 2:59
  Сада, можемо ли ово да упростимо?
 • 2:59 - 3:04
  49, то је 7 на квадрат, дакле, има 1, 7 и 49 као чиниоце.
 • 3:04 - 3:06
  Ово има 1... има гомилу бројева, али није
 • 3:06 - 3:13
  дељиво са 7, ово је у ствари најједноставнији облик, али
 • 3:13 - 3:14
  ово је неправи разломак.
 • 3:14 - 3:16
  Бројилац је већи од имениоца.
 • 3:16 - 3:18
  Дакле, хајде да га напишемо као прави разломак.
 • 3:18 - 3:25
  Да бисмо то урадили, поделићемо 49 са 36.
 • 3:25 - 3:27
  36 се садржи у 49 колико пута?
 • 3:27 - 3:29
  Па, садржи се само једном, дакле, једнако је 1.
 • 3:29 - 3:31
  И колико ће да остане?
 • 3:31 - 3:36
  Ако се 36 у 49 садржи једном, односно 1 пута 36 је 36,
 • 3:36 - 3:39
  тада имамо још остатак 13 да бисмо дошли до 49.
 • 3:39 - 3:43
  Дакле, то је 1 и 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  То можете урадити и ручно, ако желите.
 • 3:46 - 3:49
  Рекли бисте 36 у 49.
 • 3:49 - 3:51
  36 се у 49 садржи једном.
 • 3:51 - 3:54
  1 пута 36 је 36, и затим одузимате.
 • 3:54 - 3:56
  9 минус 6 је 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 минус 3 је 1.
 • 3:58 - 4:01
  Имате остатак од 13.
 • 4:01 - 4:04
  Дакле, то је наш одговор: 1 и 13/36.
 • 4:04 - 4:05
Title:
Adding Fractions with Unlike Denominators
Description:

U02_L3_T1_we2 Adding Fractions with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions