Return to Video

Ostré, Pravé a Tupé Uhly

 • 0:00 - 0:02
  V tomto videu by som vás chcel oboznámiť
 • 0:02 - 0:06
  s terminológiou, s ktorou sa stretneme pri základných
 • 0:06 - 0:09
  typoch uhlov. Chcem vás oboznámiť s
 • 0:09 - 0:20
  ostrými uhlami, pravými uhlami a tupými uhlami.
 • 0:20 - 0:22
  Keď si to prejdeme,
 • 0:22 - 0:24
  bude vám to jasné.
 • 0:24 - 0:27
  Ostrý uhol je uhol -
 • 0:27 - 0:29
  najskôr si ich nakreslime,
 • 0:29 - 0:30
  potom
 • 0:30 - 0:31
  to začne
 • 0:31 - 0:32
  dávať zmysel.
 • 0:32 - 0:33
  Takže ostrý uhol
 • 0:33 - 0:35
  vyzerá nejako takto.
 • 0:35 - 0:35
  Nakreslil som dve polpriamky,
 • 0:35 - 0:37
  vychádzajúce z jedného bodu.
 • 0:37 - 0:38
  Takže
 • 0:38 - 0:41
  toto by mohol byť ostrý uhol.
 • 0:41 - 0:43
  Mohol by som nakresliť taký
 • 0:43 - 0:47
  ostrý uhol, ktorý je vytvorený z priesečníka dvoch priamok.
 • 0:47 - 0:49
  Takže tento uhol by bol ostrý
 • 0:49 - 0:51
  tak ako aj tento uhol.
 • 0:51 - 0:52
  Oba sú ostré uhly.
 • 0:52 - 0:54
  Ostre uhly sú také,
 • 0:54 - 0:55
  ktoré,
 • 0:55 - 0:58
  vlastne som ešte nedefinoval pravý uhol.
 • 0:58 - 0:59
  Jednoducho sú užšie.
 • 0:59 - 1:00
  Uvidíte, že sú
 • 1:00 - 1:01
  menšie ako pravé uhly.
 • 1:01 - 1:04
  Pravé uhly vzniknú, keď polpriamky
 • 1:04 - 1:07
  alebo priamky,
 • 1:07 - 1:11
  - nechcem použiť slovo "kolmé"
 • 1:11 - 1:12
  v definícii.
 • 1:12 - 1:13
  Sú vlastne,
 • 1:13 - 1:15
  jedna ide horizontálne,
 • 1:15 - 1:17
  druhá ide vertikálne.
 • 1:17 - 1:18
  Nakreslime si najskôr polpriamky.
 • 1:18 - 1:20
  V pravom uhle,
 • 1:20 - 1:21
  táto polpriamka pôjde zľava doprava,
 • 1:21 - 1:24
  druhá polpriamka pôjde od spodu
 • 1:24 - 1:25
  nahor.
 • 1:25 - 1:27
  Tento uhol tu,
 • 1:27 - 1:28
  je pravý uhol.
 • 1:28 - 1:30
  Mohli by sme ho označiť takto,
 • 1:30 - 1:31
  ako každý iný uhol,
 • 1:31 - 1:32
  ale
 • 1:32 - 1:35
  označenie pre pravé uhly
 • 1:35 - 1:36
  je takáto
 • 1:36 - 1:39
  malá krabička.
 • 1:39 - 1:44
  Poďla nej vieme, že sa jedná o pravý uhol.
 • 1:44 - 1:47
  Ak táto priamka pôjde zľava doprava,
 • 1:47 - 1:50
  a táto pôjde zhora nadol,
 • 1:50 - 1:52
  toto je,
 • 1:52 - 1:53
  je to,
 • 1:53 - 1:54
  najlepší spôsob, ako vám vysvetliť
 • 1:54 - 1:56
  prečo sa nazýva "pravý"
 • 1:56 - 1:58
  je, že táto polpriamka je zvislá
 • 1:58 - 2:01
  v porovnaní s touto polpriamkou.
 • 2:01 - 2:03
  Nakreslime si priamky.
 • 2:03 - 2:05
  Ak je jedna takáto,
 • 2:05 - 2:08
  a druhá ide takto,
 • 2:08 - 2:11
  pravý uhol bude tu,
 • 2:11 - 2:12
  vlastne všetky tieto uhly budú
 • 2:12 - 2:13
  pravé.
 • 2:13 - 2:15
  Znamená to, že táto priamka
 • 2:15 - 2:15
  je úplne,
 • 2:15 - 2:16
  ak je táto priamka vodorovná,
 • 2:16 - 2:18
  táto priamka bude úplne zvislá
 • 2:18 - 2:21
  v porovnaní s touto.
 • 2:21 - 2:22
  Takže ktorýkoľvek
 • 2:22 - 2:24
  z týchto je pravý uhol.
 • 2:24 - 2:25
  Keď sme už definovali pravý uhol,
 • 2:25 - 2:28
  môžeme sa vrátiť ku definícii ostrého uhla.
 • 2:28 - 2:31
  Takže ostrý uhol je taký uhol,
 • 2:31 - 2:33
  ktorý je menší ako pravý uhol.
 • 2:33 - 2:36
  Už sme sa naučili o radiánoch a stupňoch,
 • 2:36 - 2:38
  v ktorých sa merajú veľkosti uhlov,
 • 2:38 - 2:39
  takže pravý uhol
 • 2:39 - 2:42
  má veľkosť 90 stupňov.
 • 2:42 - 2:45
  Tento uhol má menej ako 90 stupňov,
 • 2:45 - 2:48
  ostrý uhol má menej ako 90 stupňov.
 • 2:48 - 2:51
  Chápte to tak, že
 • 2:51 - 2:52
  tento uhol,
 • 2:52 - 2:54
  je menej otvorený,
 • 2:54 - 2:55
  je užší.
 • 2:55 - 2:58
  Jeho priamky,
 • 2:58 - 3:01
  jednu priamku by ste museli otočiť
 • 3:01 - 3:03
  menej aby ste sa dostali ku druhej,
 • 3:03 - 3:04
  tu by ste ju museli otočiť viac.
 • 3:04 - 3:05
  Tu by ste ju museli otočiť
 • 3:05 - 3:06
  až takto,
 • 3:06 - 3:07
  tu stračí len takto troška.
 • 3:07 - 3:10
  Takže ostrý uhol je menší ako pravý uhol.
 • 3:10 - 3:12
  Určite vám je už jasné,
 • 3:12 - 3:14
  aký bude tupý uhol.
 • 3:14 - 3:16
  Bude väčší ako pravý uhol.
 • 3:16 - 3:18
  Nakreslime si nejaké príklady
 • 3:18 - 3:19
  tupých uhlov.
 • 3:19 - 3:20
  Takže tupý uhol bude vyzerať,
 • 3:20 - 3:25
  aby to bolo jasnejšie,
 • 3:25 - 3:27
  mohol by vyzerať takto.
 • 3:27 - 3:30
  Ak by to bol pravý uhol,
 • 3:30 - 3:32
  táto priamka by
 • 3:32 - 3:33
  išla
 • 3:33 - 3:33
  nejako takto.
 • 3:33 - 3:35
  Bola by úplne zvislá
 • 3:35 - 3:36
  v porovnaní s touto, ak by táto bola vodorovná,
 • 3:36 - 3:38
  ale to nevidíme.
 • 3:38 - 3:41
  Táto oranžová polpriamka je
 • 3:41 - 3:42
  viac otvorená,
 • 3:42 - 3:44
  je otvorená viacej,
 • 3:44 - 3:47
  takže je to tupý uhol.
 • 3:47 - 3:49
  Je tupý.
 • 3:49 - 3:50
  Pochádza to vlastne z
 • 3:50 - 3:51
  každodenného života,
 • 3:51 - 3:54
  ostrý znamená veľmi ostrohranný,
 • 3:54 - 3:58
  tupý znamená nie veľmi ostrohranný.
 • 3:58 - 4:00
  Tento uhol vyzerá ako ostrý hrot,
 • 4:00 - 4:02
  neotvára sa veľmi.
 • 4:02 - 4:04
  Takže je ostrejší
 • 4:04 - 4:06
  ako ostatné uhly.
 • 4:06 - 4:08
  Len sa vám to snažím vysvetliť pomocou spojitostí.
 • 4:08 - 4:10
  Tento je menej ostrý.
 • 4:10 - 4:11
  Je veľký a otvorený.
 • 4:11 - 4:13
  Nevšimne si malé veci.
 • 4:13 - 4:17
  Vlastne to nie je veľmi vhodný príklad.
 • 4:17 - 4:19
  Chápte to tak,
 • 4:19 - 4:20
  že je viac otvorený,
 • 4:20 - 4:23
  alebo že je väčší ako pravý uhol.
 • 4:23 - 4:24
  Má viac ako 90 stupňov.
 • 4:24 - 4:27
  Viac ako 90 stupňov,
 • 4:27 - 4:28
  ak by sme ho odmerali.
 • 4:28 - 4:30
  Museli by sme otočiť túto polpriamku viac
 • 4:30 - 4:33
  aby sa dostala ku tejto polpriamke,
 • 4:33 - 4:34
  v porovnaní s pravým uhlom,
 • 4:34 - 4:37
  a oveľa viac v porovnaní s ostrým uhlom.
 • 4:37 - 4:39
  Ak by som nakreslil priamky,
 • 4:39 - 4:44
  ktoré z týchto uhlov by boli tupé
 • 4:44 - 4:45
  a ktoré ostré?
 • 4:45 - 4:47
  Keď si zoberieme tieto uhly, ktoré som nakreslil,
 • 4:47 - 4:49
  tieto dva sú ostré,
 • 4:49 - 4:51
  sú ostré,
 • 4:51 - 4:54
  a tieto dva budú
 • 4:54 - 4:55
  tupé.
 • 4:55 - 4:56
  Tento
 • 4:56 - 4:57
  a tento
 • 4:57 - 5:00
  sú tupé uhly.
 • 5:00 - 5:02
  Vlastne som ich nakreslil aj sem.
 • 5:02 - 5:05
  Tento a tento budú
 • 5:05 - 5:08
  tupé.
 • 5:08 - 5:09
  Je to veľmi jednoduché.
 • 5:09 - 5:12
  Ak jedna priamka
 • 5:12 - 5:14
  alebo polpriamka ide v porovnaní s druhou
 • 5:14 - 5:15
  zhora nadol
 • 5:15 - 5:16
  a tá druhá zľava doprava,
 • 5:16 - 5:17
  alebo je úplne na ňu zvislá,
 • 5:17 - 5:19
  vtedy hovoríme o pravom uhle.
 • 5:19 - 5:21
  Ak sú ku sebe priamky bližšie,
 • 5:21 - 5:23
  ak ich musíte otočiť menej,
 • 5:23 - 5:24
  potom hovoríme o ostrom uhle.
 • 5:24 - 5:25
  Ak ich musíte otočiť viac,
 • 5:25 - 5:27
  hovoríme o tupom uhle.
 • 5:27 - 5:29
  Už len keď sa na ne pozriete,
 • 5:29 - 5:31
  je ľahké rozlíšiť ich.
Title:
Ostré, Pravé a Tupé Uhly
Description:

Rozdiel medzi ostrými, tupými a pravými uhlami

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions