Return to Video

Alternate mental subtraction method

 • 0:00 - 0:04
  Искам да ви покажа по-полезен начин
 • 0:04 - 0:05
  да изваждаме числа наум
 • 0:05 - 0:08
  На хартия не е напрeменно по-бързо,
 • 0:08 - 0:11
  но ви позволява да запомните какво правим
 • 0:11 - 0:13
  Защото, ако започнете да взимате назаем от други числа,
 • 0:13 - 0:15
  става много трудно да запомните какво всъщност се случва
 • 0:15 - 0:16
  Нека опитаме с една-две задачи
 • 0:16 - 0:27
  Да кажем, имаме 9 456 минус 7 589
 • 0:27 - 0:30
  Ето как решавам това наум
 • 0:30 - 0:35
  Казвам, че имаме 9 456 минус 7 589 -
 • 0:35 - 0:37
  трябва да запомните тези две числа
 • 0:37 - 0:41
  Първо си казвам, ами колко е 9 456
 • 0:41 - 0:44
  минус 7 000?
 • 0:44 - 0:48
  Това е лесно, защото просто взимам 9 000 минус 7 000
 • 0:48 - 0:52
  Ето какво ще направя - ще задраскам това
 • 0:52 - 0:54
  и ще извадя 7 000 от него
 • 0:54 - 0:58
  И ще получа 2 456
 • 0:58 - 1:05
  Сега, казвам си наум, че 9 456 минус 7 589 е ...
 • 1:05 - 1:09
  ако просто извадя 7 000...
 • 1:09 - 1:13
  ще е същото като 2456 минус 589
 • 1:13 - 1:15
  Извадих 7000 отвсякъде
 • 1:15 - 1:19
  Извадих го и от двете числа
 • 1:19 - 1:25
  Сега, ако искам да знам колко е 2456 минус 589,
 • 1:25 - 1:29
  нека извадя 500 от двете числа
 • 1:29 - 1:31
  Ако извадя 500 то това число долу,
 • 1:31 - 1:33
  това 5 ще изчезне
 • 1:33 - 1:36
  A ако извадя 5000 от това число горе, какво ще стане?
 • 1:36 - 1:40
  Колко е 2 456 минус 500?
 • 1:40 - 1:41
  Има ли по-лесен начин да решим това?
 • 1:41 - 1:43
  Колко е 24 минус 5?
 • 1:43 - 1:44
  Ами, това е 19
 • 1:44 - 1:49
  Значи, това ще е 1 956
 • 1:49 - 1:51
  Нека се придвижа малко нагоре
 • 1:51 - 1:52
  Това е 1956
 • 1:52 - 1:58
  Значи, първоначалната ми задача сега е намалена до 1956 минуc 89
 • 1:58 - 2:02
  Сега, мога да извадя 80 от това число и това число
 • 2:02 - 2:05
  Ако извадя 80 оттук, 8 изчезва
 • 2:05 - 2:07
  89 минус 80 е просто 9
 • 2:07 - 2:09
  И вадя 80 от това число горе
 • 2:09 - 2:12
  Кoлко е 195 минус 8?
 • 2:12 - 2:15
  Ами, 195 минус 8, да видим
 • 2:15 - 2:18
  15 минус 8 е 17
 • 2:18 - 2:25
  Значи, 195 минус 8 ще е 187 и после
 • 2:25 - 2:27
  пак ще имаме 6 тук
 • 2:27 - 2:32
  В общи линии казах, че 1 956 минус 80 е 1 876
 • 2:32 - 2:36
  Сега, от задачата ми остава 1 876 минус 9
 • 2:36 - 2:37
  Можем да пресметнем това наум
 • 2:37 - 2:40
  Колко е 76 минус 9?
 • 2:40 - 2:40
  Колко е?
 • 2:40 - 2:42
  67
 • 2:42 - 2:48
  Значи, отговорът на задачата ни е 1867
 • 2:48 - 2:51
  Както виждате, този начин не е по-бърз от
 • 2:51 - 2:52
  този от предишните клипове
 • 2:52 - 2:55
  Причината да харесвам този начин е, че при
 • 2:55 - 2:56
  всяка крачка трябва просто да запомним 2 числа
 • 2:56 - 2:59
  Трябва да запомним новото число горе
 • 2:59 - 3:00
  и новото число долу
 • 3:00 - 3:03
  Новото ми долно число винаги са няколко
 • 3:03 - 3:05
  от остатъчните цифри от първоначалното долно число
 • 3:05 - 3:08
  Ето как обичам да решавам наум
 • 3:08 - 3:10
  Сега, нека се уверим, че сме получили правилния отговор и
 • 3:10 - 3:13
  да направим сравнение
 • 3:13 - 3:15
  Нека решим задачата и по традиционния начин
 • 3:15 - 3:25
  9 456 минус 7 589
 • 3:25 - 3:28
  Ето го стандартният начин - искам да взема на зеам колкото ми е нужно
 • 3:28 - 3:31
  преди да вадя каквото и да е било,
 • 3:31 - 3:35
  за да продължим да се занимаваме с взимане назаем, можем да си го представим и като прегрупиране
 • 3:35 - 3:38
  Поглеждам всичките cи числа там горе -
 • 3:38 - 3:39
  те всички по-големи ли са от числата долу?
 • 3:39 - 3:41
  И започвам тук отдясно
 • 3:41 - 3:44
  6 определено не е по-голямо от 9, така че трябва да взема едно назаем
 • 3:44 - 3:47
  Ще взема 10 назаем, или ще взема 1 от мястото на десетиците,
 • 3:47 - 3:48
  което всъщност е 10
 • 3:48 - 3:53
  Тогава, 6 става 16 и 5 става 4
 • 3:53 - 3:54
  После отивам при десетиците
 • 3:54 - 3:58
  4 трябва да е по-голямо от 8, значи нека взема 1
 • 3:58 - 4:00
  от мястото на стотиците
 • 4:00 - 4:03
  Тогава, 4 става 14 или 14 десетици, защото
 • 4:03 - 4:04
  сме на мястото на десетиците
 • 4:04 - 4:07
  И после това 4 става 3
 • 4:07 - 4:10
  Тези две колонки изглеждат добре, но тук
 • 4:10 - 4:12
  имам 3, което е по-малко от 5
 • 4:12 - 4:14
  Значи, трябва пак да взимам назаем
 • 4:14 - 4:19
  Това 3 става 13 и после, 9 става 8
 • 4:19 - 4:22
  И сега съм готов да изваждам
 • 4:22 - 4:24
  Получава се 16 минус 9, което е 7
 • 4:24 - 4:27
  14 минус 8 е 6
 • 4:27 - 4:29
  13 минус 5 е 8
 • 4:29 - 4:31
  8 минус 7 е 1
 • 4:31 - 4:34
  За щастие сме получили правилния отговор
 • 4:34 - 4:35
  Искам да стане много ясно
 • 4:35 - 4:37
  никой от начините не е 'по-добър'
 • 4:37 - 4:40
  По този начин е малко по-дълго и отнема повече
 • 4:40 - 4:43
  място на хартия, но по другия начин според мен
 • 4:43 - 4:45
  е много трудно за запомняне
 • 4:45 - 4:47
  Трудно ми е да помня какво съм взел назаем,
 • 4:47 - 4:50
  какво е следващото число и т.н.
 • 4:50 - 4:52
  Но тук, по всяко време трябва
 • 4:52 - 4:54
  да помня само 2 числа
 • 4:54 - 4:57
  И двете числа стават все по-прости с
 • 4:57 - 4:59
  всяка стъпка по процеса
 • 4:59 - 5:00
  Затова си мисля, че това е пo-приятно
 • 5:00 - 5:01
  когато решаваме наум
 • 5:01 - 5:04
  Но това понякога може да е по-лесно на хартия
 • 5:04 - 5:07
  Тук поне не се е налагало да взимате назаем или да прегрупирате
 • 5:07 - 5:21
  Надявам се това да ви е било полезно
Title:
Alternate mental subtraction method
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10

Bulgarian subtitles

Revisions