YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Alternate mental subtraction method

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 10 created 04/28/2015 by Iglika Nikolova.

 1. Искам да ви покажа по-полезен начин
 2. да изваждаме числа наум
 3. На хартия не е напрeменно по-бързо,
 4. но ви позволява да запомните какво правим
 5. Защото, ако започнете да взимате назаем от други числа,
 6. става много трудно да запомните какво всъщност се случва
 7. Нека опитаме с една-две задачи
 8. Да кажем, имаме 9 456 минус 7 589
 9. Ето как решавам това наум
 10. Казвам, че имаме 9 456 минус 7 589 -
 11. трябва да запомните тези две числа
 12. Първо си казвам, ами колко е 9 456
 13. минус 7 000?
 14. Това е лесно, защото просто взимам 9 000 минус 7 000
 15. Ето какво ще направя - ще задраскам това
 16. и ще извадя 7 000 от него
 17. И ще получа 2 456
 18. Сега, казвам си наум, че 9 456 минус 7 589 е ...
 19. ако просто извадя 7 000...
 20. ще е същото като 2456 минус 589
 21. Извадих 7000 отвсякъде
 22. Извадих го и от двете числа
 23. Сега, ако искам да знам колко е 2456 минус 589,
 24. нека извадя 500 от двете числа
 25. Ако извадя 500 то това число долу,
 26. това 5 ще изчезне
 27. A ако извадя 5000 от това число горе, какво ще стане?
 28. Колко е 2 456 минус 500?
 29. Има ли по-лесен начин да решим това?
 30. Колко е 24 минус 5?
 31. Ами, това е 19
 32. Значи, това ще е 1 956
 33. Нека се придвижа малко нагоре
 34. Това е 1956
 35. Значи, първоначалната ми задача сега е намалена до 1956 минуc 89
 36. Сега, мога да извадя 80 от това число и това число
 37. Ако извадя 80 оттук, 8 изчезва
 38. 89 минус 80 е просто 9
 39. И вадя 80 от това число горе
 40. Кoлко е 195 минус 8?
 41. Ами, 195 минус 8, да видим
 42. 15 минус 8 е 17
 43. Значи, 195 минус 8 ще е 187 и после
 44. пак ще имаме 6 тук
 45. В общи линии казах, че 1 956 минус 80 е 1 876
 46. Сега, от задачата ми остава 1 876 минус 9
 47. Можем да пресметнем това наум
 48. Колко е 76 минус 9?
 49. Колко е?
 50. 67
 51. Значи, отговорът на задачата ни е 1867
 52. Както виждате, този начин не е по-бърз от
 53. този от предишните клипове
 54. Причината да харесвам този начин е, че при
 55. всяка крачка трябва просто да запомним 2 числа
 56. Трябва да запомним новото число горе
 57. и новото число долу
 58. Новото ми долно число винаги са няколко
 59. от остатъчните цифри от първоначалното долно число
 60. Ето как обичам да решавам наум
 61. Сега, нека се уверим, че сме получили правилния отговор и
 62. да направим сравнение
 63. Нека решим задачата и по традиционния начин
 64. 9 456 минус 7 589
 65. Ето го стандартният начин - искам да взема на зеам колкото ми е нужно
 66. преди да вадя каквото и да е било,
 67. за да продължим да се занимаваме с взимане назаем, можем да си го представим и като прегрупиране
 68. Поглеждам всичките cи числа там горе -
 69. те всички по-големи ли са от числата долу?
 70. И започвам тук отдясно
 71. 6 определено не е по-голямо от 9, така че трябва да взема едно назаем
 72. Ще взема 10 назаем, или ще взема 1 от мястото на десетиците,
 73. което всъщност е 10
 74. Тогава, 6 става 16 и 5 става 4
 75. После отивам при десетиците
 76. 4 трябва да е по-голямо от 8, значи нека взема 1
 77. от мястото на стотиците
 78. Тогава, 4 става 14 или 14 десетици, защото
 79. сме на мястото на десетиците
 80. И после това 4 става 3
 81. Тези две колонки изглеждат добре, но тук
 82. имам 3, което е по-малко от 5
 83. Значи, трябва пак да взимам назаем
 84. Това 3 става 13 и после, 9 става 8
 85. И сега съм готов да изваждам
 86. Получава се 16 минус 9, което е 7
 87. 14 минус 8 е 6
 88. 13 минус 5 е 8
 89. 8 минус 7 е 1
 90. За щастие сме получили правилния отговор
 91. Искам да стане много ясно
 92. никой от начините не е 'по-добър'
 93. По този начин е малко по-дълго и отнема повече
 94. място на хартия, но по другия начин според мен
 95. е много трудно за запомняне
 96. Трудно ми е да помня какво съм взел назаем,
 97. какво е следващото число и т.н.
 98. Но тук, по всяко време трябва
 99. да помня само 2 числа
 100. И двете числа стават все по-прости с
 101. всяка стъпка по процеса
 102. Затова си мисля, че това е пo-приятно
 103. когато решаваме наум
 104. Но това понякога може да е по-лесно на хартия
 105. Тук поне не се е налагало да взимате назаем или да прегрупирате
 106. Надявам се това да ви е било полезно