Return to Video

Comparing Absolute Values

 • 0:00 - 0:04
  Sayıların mutlak değerlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili birkaç örnek yapalım.
 • 0:04 - 0:06
  Diyelimki kendimize; eksi dokuz, eksi dokuzun mutlak değeri desem daha doğru olur, eksi yedinin mutlak değeriyle nasıl karşılaştırılır, diye bir soru sorduk.
 • 0:06 - 0:12
  -
 • 0:12 - 0:19
  -
 • 0:19 - 0:24
  -
 • 0:24 - 0:26
  Bu karşılaştırma hakkında birkaç dakika düşünelim.
 • 0:26 - 0:28
  Mesela eksi dokuzun nasıl bir şey olduğunu veya eksi dokuzun ve eksi yedinin sayı doğrusunun neresinde yer aldığını düşünelim.
 • 0:28 - 0:29
  -
 • 0:29 - 0:31
  -
 • 0:31 - 0:34
  O zaman şimdi mutlak değerin ne anlama geldiğini öğrenelim, böylece bu karşılaştırmayı yapabiliriz.
 • 0:34 - 0:36
  -
 • 0:36 - 0:38
  Eksi dokuzun ve eksi yedinin mutlak değerini iki farklı yoldan karşılaştırabiliriz.
 • 0:38 - 0:41
  İlk olarak, bu sayıları sayı doğrusu üzerinde çizebiliriz.
 • 0:41 - 0:46
  Eğer bu noktayı sıfır kabul edersek, eksi 7 bu sol tarafta yer alır. Eksi dokuz da eksi yedinin sol tarafında bulunur.
 • 0:46 - 0:50
  -
 • 0:50 - 0:52
  Bir sayının mutlak değerini aldığınız zaman aslında sayının sıfırın kaç birim sağında veya kaç birim solunda olduğunu, yani sıfıra kaç birim uzak olduğunu söylüyorsunuz.
 • 0:52 - 0:56
  -
 • 0:56 - 0:58
  -
 • 0:58 - 1:03
  Örneğin, eksi dokuz sıfırın dokuz birim solundadır.
 • 1:03 - 1:07
  O zaman eksi dokuzun mutlak değeri dokuza eşittir.
 • 1:07 - 1:16
  Eksi yedi ise sıfırın yedi birim solunda yer aldığından eksi yedinin mutlak değeri yediye eşittir.
 • 1:16 - 1:20
  -
 • 1:20 - 1:22
  Dokuz ve yediyi karşılaştırmak ise daha basittir; dokuz yediden daha büyüktür.
 • 1:22 - 1:24
  -
 • 1:24 - 1:29
  -
 • 1:29 - 1:32
  Eğer büyüklük küçüklük sembolleri kafanızı karıştırırsa, sadece, sembolün geniş tarafının büyük sayıyı gösterdiğini hatırlayın.
 • 1:32 - 1:36
  -
 • 1:36 - 1:38
  -
 • 1:38 - 1:42
  Eğer eksi dokuzu ve eksi yediyi mutlak değersiz alırsam gene bir karşılaştırma yapabilirim, ve bu karşılaştırma da doğru olur.
 • 1:42 - 1:44
  -
 • 1:44 - 1:50
  Eksi dokuz eksi yediden küçüktür.
 • 1:50 - 1:53
  Bu arada, sembolün küçük tarafının küçük sayıyı gösterdiğine dikkat edin.
 • 1:53 - 1:57
  İlginç olan nokta ise; eksi dokuz eksi yediden küçüktür fakat eksi yediye göre sıfırın daha solunda bulunur, bu yüzden de eksi dokuzun mutlak değeri, yani dokuz, eksi yedinin mutlak değerinden daha büyüktür.
 • 1:57 - 2:01
  -
 • 2:01 - 2:05
  -
 • 2:05 - 2:08
  -
 • 2:08 - 2:10
  Sayıların mutlak değerlerini karşılaştırmanın ikinci yolu ise bir sayının mutlak değerini o sayının pozitif hali olarak almaktır.
 • 2:10 - 2:12
  -
 • 2:12 - 2:15
  -
 • 2:15 - 2:20
  Örneğin, dokuzun mutlak değeri dokuzdur, ve eksi dokuzun da mutlak değeri dokuzdur.
 • 2:20 - 2:23
  -
 • 2:23 - 2:24
  Eğer kafanızda canlandırmak isterseniz, her iki sayı da sıfıra dokuz birim uzaktadır.
 • 2:24 - 2:28
  -
 • 2:28 - 2:32
  Dokuz sıfırın dokuz birim sağındadır ve eksi dokuz da sıfırın 9 birim solundadır.
 • 2:32 - 2:34
  Şimdi birkaç örnek daha yapalım.
 • 2:34 - 2:37
  Diyelimki ikinin mutlak değeriyle üçün mutlak değerini karşılaştırmak istedik.
 • 2:37 - 2:44
  -
 • 2:44 - 2:48
  Pozitif bir sayının mutlak değeri o sayının kendisine eşittir.
 • 2:48 - 2:52
  İki, sıfırın iki birim sağında olduğundan mutlak değeri ikiye eşit olacaktır.
 • 2:52 - 2:54
  Üçün mutlak değeri ise üçe eşit olacaktır.
 • 2:54 - 2:56
  -
 • 2:56 - 2:57
  Görüldüğü gibi bunu yapmak oldukça açık ve basit, ve iki, buradaki küçük sayı.
 • 2:57 - 3:01
  -
 • 3:01 - 3:03
  Böylece ikinin üçden küçük olduğu veya ikinin mutlak değerinin üçün mutlak değerinden küçük olduğu saptamasını yapabiliriz.
 • 3:03 - 3:06
  -
 • 3:06 - 3:08
  İki küçük olduğundan küçüklüğü gösteren sembolü kullanıyorum.
 • 3:08 - 3:13
  Diyelimki, uygun bir kalem rengi bulmaya çalışıyorum, eksi sekizin mutlak değeri ile sekizin mutlak değerini karşılaştırmak istediniz.
 • 3:13 - 3:16
  -
 • 3:16 - 3:19
  -
 • 3:19 - 3:23
  Bunları karşılaştırmanın bir yolu ikisinin de sıfıra sekiz birim uzakta olduğunu söylemektir.
 • 3:23 - 3:26
  Eksi sekiz sıfırın sekiz birim solundadır, sekiz ise sıfırın sekiz birim sağındadır; yani iki mutlak değer de sekize eşittir.
 • 3:26 - 3:29
  -
 • 3:29 - 3:34
  Eksi sekizin de sekizin de mutlak değeri sekize eşittir.
 • 3:34 - 3:38
  Görüldüğü gibi sekiz, sekize eşittir.
 • 3:38 - 3:40
  Birkaç örnek daha yapalım.
 • 3:40 - 3:47
  Diyelimki eksi birin mutlak değeriyle ikinin mutlak değerini karşılaştırmak istiyorum.
 • 3:47 - 3:49
  -
 • 3:49 - 3:58
  Eksi birin mutlak değeri, eksi birin pozitif haline yani bire eşittir; böylece birin ikiden küçük olduğunu veya eksi birin mutlak değerinin ikiden küçük olduğunu söyleyebiliriz.
 • 3:58 - 4:00
  -
 • 4:00 - 4:01
  -
 • 4:01 - 4:07
  -
Title:
Comparing Absolute Values
Description:

Evaluating and comparing absolute values

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
ilaydaonur1 edited турски език subtitles for Comparing Absolute Values
ilaydaonur1 added a translation

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions