Return to Video

Addrahera till negativa nummer

 • 0:00 - 0:02
  I början av veckan
 • 0:02 - 0:04
  hade Stewards bankkonto en balans på
 • 0:04 - 0:07
  minus 15 kronor och 8 öre.
 • 0:07 - 0:10
  På måndag morgon gjorde han en insättning
 • 0:10 - 0:13
  på 426 kronor och 90 öre.
 • 0:13 - 0:15
  På tisdag morgon gjorde han en annan insättning,
 • 0:15 - 0:17
  denna gång på 100 kronor.
 • 0:17 - 0:20
  Hur mycket pengar fanns det på Stewarts bankkonto
 • 0:20 - 0:25
  efter den andra insättningen?
 • 0:25 - 0:27
  Han startar alltså med ett negativt saldo,
 • 0:27 - 0:28
  och ett negativt saldo betyder
 • 0:28 - 0:31
  att han har använt mer pengar än vad han hade på sitt konto.
 • 0:31 - 0:32
  Han är faktiskt skyldig banken pengar nu.
 • 0:32 - 0:35
  Som tur är, så ska han nu sätta in lite pengar på sitt bankkonto.,
 • 0:35 - 0:39
  så att han kommer att ha ett positivt saldo på att konto.
 • 0:39 - 0:43
  Så han startar alltså med negativt 15 kronor och 8 öre,
 • 0:43 - 0:45
  och till det lägger han på
 • 0:45 - 0:50
  426 kronor och 90 öre.
 • 0:50 - 0:52
  Och sedan så lägger han till 100 kronor till.
 • 0:52 - 1:00
  Så han började med negativt 15 kronor och 8 cent
 • 1:00 - 1:04
  Och till det lägger han på 426 kronor och 90 öre, och
 • 1:04 - 1:05
  sedan 100 kronor till.
 • 1:05 - 1:09
  Så det blir alltså 526 kronor och 90 öre.
 • 1:09 - 1:11
  Vad kommer då hans kontosaldo att vara?
 • 1:11 - 1:15
  Från början var han skyldig banken 15 kronor och 90 öre,
 • 1:15 - 1:16
  och sedan kommer han att lägga till
 • 1:16 - 1:19
  526 kronor och 90 cent.
 • 1:19 - 1:20
  Så ett sätt att visualisera detta på är att,
 • 1:20 - 1:23
  om du tänker om det på nummerlinjen,
 • 1:23 - 1:26
  och nollan är här.
 • 1:26 - 1:31
  Han börjar med negativt 15.08 kronor
 • 1:31 - 1:32
  men sedan så kommer han att lägga till
 • 1:32 - 1:37
  526.90 kronor
 • 1:37 - 1:41
  Det här är 15.08 sträcket till vänster,
 • 1:41 - 1:42
  och detta är hur mycket han är skyldig,
 • 1:42 - 1:44
  och till det kommer han att lägga till
 • 1:44 - 1:46
  526.90 kronor.
 • 1:46 - 1:48
  Jag ritar inte detta i exakta proportioner på nummerlinjen,
 • 1:48 - 1:49
  men han kommer att lägga till
 • 1:49 - 1:54
  526.90 kronor
 • 1:54 - 1:56
  Så den totala positiva summan
 • 1:56 - 1:57
  kommer att vara
 • 1:57 - 1:59
  526.90 kronor,
 • 1:59 - 2:02
  minus 15.08 kronor
 • 2:02 - 2:03
  Så det kommer alltså att vara längden hit bort
 • 2:03 - 2:10
  som kommer att bestämma hur positivt han ligger.
 • 2:10 - 2:14
  Det blir alltså 526.90 kronor
 • 2:14 - 2:17
  minus 15.08 kronor.
 • 2:17 - 2:17
  Så, det kommer att vara-
 • 2:17 - 2:20
  och vi kan bara skriva om detta
 • 2:20 - 2:22
  så att det ser faktiskt ut precis såhär.
 • 2:22 - 2:24
  Det är det exakt samma sak som
 • 2:24 - 2:26
  526.90 kronor
 • 2:26 - 2:27
  minus-
 • 2:27 - 2:28
  minus-
 • 2:28 - 2:32
  (att addera ett negativt nummer är samma sak som att
 • 2:32 - 2:33
  subtrahera ett positivt nummer.)
 • 2:33 - 2:35
  minus 15.08.
 • 2:35 - 2:37
  (jag kommer att göra detta i en annan färg)
 • 2:37 - 2:40
  526.90 kronor
 • 2:40 - 2:44
  minus 15.08 kronor.
 • 2:44 - 2:47
  Få se nu, noll är mindre än åtta,
 • 2:47 - 2:49
  Låt oss låna från nian
 • 2:49 - 2:51
  så att det blir en åtta.
 • 2:51 - 2:52
  (eller jag skulle kunna säga att vi omgrupperar)
 • 2:52 - 2:54
  (allt här är större än allt där)
 • 2:54 - 2:56
  Så 10 minus 8 är 2
 • 2:56 - 2:58
  8 minus 0 är 8
 • 2:58 - 2:59
  här är vårat decimaltecken.
 • 2:59 - 3:02
  6 minus 5 är 1
 • 3:02 - 3:04
  2 minus 1 är 1.
 • 3:04 - 3:06
  och sen så har du 5 minus ingenting.
 • 3:06 - 3:08
  Så i slutändan har han
 • 3:08 - 3:11
  511 kronor och 82 öre
 • 3:11 -
  (efter sin andra insättning).
Title:
Addrahera till negativa nummer
Description:

Addition och subtraktion med positiva och negativa nummer.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:15

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions