Return to Video

Porovnání dvou zlomků 2

 • 0:01 - 0:08
  Použijte <, >, = pro porovnání
  dvou zlomků 21/28
 • 0:08 - 0:13
  a 6/9. Je několik cest, jak na to.
 • 0:13 - 0:16
  Nejjednodušší je, když mají zlomky stejný
 • 0:16 - 0:19
  jmenovatel, protože můžeme
  porovnávat čitatele.
 • 0:19 - 0:23
  Bohužel v tomto případě stejné
  jmenovatele nemáme.
 • 0:23 - 0:25
  Uděláme to tedy tak,
  že najdeme společného jmenovatele
 • 0:25 - 0:27
  pro oba zlomky a zlomky upravíme,
  aby měly společné
 • 0:27 - 0:30
  jmenovatele. Potom je porovnáme podle
 • 0:30 - 0:33
  čitatele. Nebo je můžeme předtím ještě
 • 0:33 - 0:35
  zjednodušit. Pustíme se do toho.
 • 0:35 - 0:45
  Máme 21/28, obě čísla jsou dělitelná 7.
 • 0:45 - 0:49
  Vydělíme tedy čitatele a jmenovatele 7.
 • 0:49 - 0:57
  21 dělíme 7 a 28 dělíme 7.
 • 0:57 - 0:59
  Protože obě čísla dělíme 7, neměníme
 • 0:59 - 1:03
  hodnotu zlomku 21 děleno 7 je 3,
 • 1:03 - 1:07
  28 děleno 7 je 4.
 • 1:07 - 1:12
  Tedy 21/28 se rovná 3/4.
 • 1:12 - 1:15
  Uděláme to samé pro 6/9
 • 1:15 - 1:18
  6 a 9 jsou dělitelné 3.
 • 1:18 - 1:24
  Vydělme tedy 6 a 9 třemi
 • 1:24 - 1:27
  6 děleno 3 je 2.
 • 1:27 - 1:31
  9 děleno 3 je 3.
 • 1:31 - 1:35
  21/28 se rovná 3/4.
 • 1:35 - 1:42
  6/9 se rovná 2/3.
 • 1:42 - 1:49
  Můžeme tedy porovnávat 3/4 a 2/3.
 • 1:49 - 1:53
  Výhodou je, že je snazší najít
 • 1:53 - 1:56
  společného jmenovatele
  pro tyto zlomky než pro 28 a 9,
 • 1:56 - 1:59
  protože by bylo potřeba
  násobit větší čísla.
 • 1:59 - 2:01
  Tímto máme čísla menší.
 • 2:01 - 2:05
  Společný jmenovatel pro 3/4 a 2/3 je
 • 2:05 - 2:09
  nejmenší společný násobek 4 a 3.
 • 2:09 - 2:14
  4 a 3 nemá společná čísla
  v jejich rozkladu na součin prvočísel.
 • 2:14 - 2:17
  Tedy nejmenší společný násobek
  4 a 3 je produkt dvou čísel.
 • 2:17 - 2:22
  Můžeme napsat,
  že 3/4 se rovná něco/12.
 • 2:22 - 2:25
  2/3 se rovná něco/12.
 • 2:25 - 2:29
  12 jsem získal vynásobením 3 a 4,
  protože nemají
 • 2:29 - 2:31
  společná prvočísla v rozkladu.
  Jiný způsob je:
 • 2:31 - 2:35
  rozklad na součin prvočísel
  čísla 4 je 4 se rovná 2 krát 2.
 • 2:35 - 2:39
  3 je už je prvočíslo, tedy rozklad
 • 2:39 - 2:41
  3 je 3.
 • 2:41 - 2:47
  Číslo, které má v sobě
  všechna prvočísla z 4 a 3 je 2, 2 a 3.
 • 2:47 - 2:54
  2 krát 2 krát 3 je 12. Takto jsme
  získali nejmenší společný násobek.
 • 2:54 - 3:05
  Abychom měli ze 4 číslo 12,
  je potřeba provést násobení 3.
 • 3:05 - 3:08
  Vynásobíme jmenovatel 3,
  abychom získali 12.
 • 3:08 - 3:11
  Potřebujeme čitatele vynásobit 3.
 • 3:11 - 3:15
  3 krát 3 je 9.
 • 3:15 - 3:18
  Abychom získali z 3 číslo 12,
  vynásobíme jmenovatel 4.
 • 3:18 - 3:22
  Musíme také vynásobit čitatel 4.
 • 3:22 - 3:25
  4 krát 2 je 8.
 • 3:25 - 3:28
  Teď, když porovnáme zlomky,
  je to celkem jednoduché.
 • 3:28 - 3:34
  21/28 se rovná 9/12.
 • 3:34 - 3:41
  6/9 se rovná 8/12.
 • 3:41 - 3:44
  Který zlomek je větší?
 • 3:44 - 3:51
  Teď máme společný jmenovatel,
  takže 9/12 se jasně větší než 8/12.
 • 3:51 - 3:54
  Takže 9/12 > než 8/12.
 • 3:54 - 4:00
  Nebo pokud se vrátíte,
  zjistíte, že 9/12 je to samé jako 21/28
 • 4:00 - 4:07
  takže 21/28 je určitě větší než...
  A 8/12 je to samé jako 6/9.
 • 4:07 - 4:10
  ...je určitě větší než 6/9.
 • 4:10 - 4:13
  A máme hotovo.
 • 4:13 - 4:15
  Další cesta je, kdybychom
 • 4:15 - 4:18
  zlomky nezjednodušili.
  Jen tak si to ukážeme.
 • 4:18 - 4:32
  Pokud bychom nezjednodušili 21/28 a 6/9,
 • 4:32 - 4:39
  hledáme nejmenší společný násobek 28 a 9.
 • 4:39 - 4:49
  Rozložení na součin prvočísel:
  28 je 2 krát 14 a 14 je 2 krát 7.
 • 4:49 - 4:51
  Rozložení na součin prvočísel:
  9 je 3 krát 3.
 • 4:51 - 4:57
  Nejmenší společný násobek 28 a 9
  musí obsahovat 2 krát 2 krát 3 krát 3 krát 7,
 • 4:57 - 5:06
  což je 28 krát 9 je 252.
 • 5:06 - 5:12
  Můžete to spočítat z hlavy jako 28 krát 10,
  což by bylo 280 a pak odečíst 28.
 • 5:12 - 5:17
  Což by bylo 252,
  nebo si to můžeme písemně vynásobit.
 • 5:17 - 5:22
  Pojďme si to písemně vynásobit.
  9 krát 8 je 72.
 • 5:22 - 5:29
  9 krát 2 je 18 plu 7 je 25.
  Takže dostaneme 252.
 • 5:29 - 5:38
  Takže společný jmenovatel
  bude 252.
 • 5:38 - 5:44
  Nejmenší společný násobek.
  Abychom se dostali z 2á na 252,
 • 5:45 - 5:51
  vynásobíme 28 číslem 9.
  28 krát 9.
 • 5:51 - 5:54
  Také musíme čitatel vynásobit 9.
 • 5:54 - 5:57
  Kolik je 21 krát 9?
  To je jednodušší z hlavy.
 • 5:57 - 6:04
  20 krát 9 je 180
  a k tomu 1 krát 9 je 9. Dohromady 189.
 • 6:04 - 6:07
  Abychom z 9 získali 252,
 • 6:07 - 6:09
  musíme násobit 28.
 • 6:09 - 6:15
  Musíme čitatel vynásobit 28,
  protože nechceme změnit hodnotu zlomku.
 • 6:15 - 6:25
  Tedy 6 krát 28, 6 krát 20 je 120,
  6 krát 8 je 48, takže máme 168.
 • 6:25 - 6:27
  Napíšu to, abych si byl jistý,
  že jsem neudělal chybu.
 • 6:27 - 6:42
  28 krát 6 je... 8 krát 6 je 48.
  2 krát 6 je 12 plus 4 je 16. 168.
 • 6:42 - 6:45
  Nyní máme společného jmenovatele
 • 6:45 - 6:47
  a porovnáváme čitatele.
 • 6:47 - 6:56
  189 je očividně větší než 168.
  Takže 189/252 > 168/252.
 • 6:56 - 7:04
  Tedy 21/28, to je, co to ve skutečnosti je,
  levá strana je 21/28,
 • 7:04 - 7:07
  což je větší než pravá strana,
  což je ve skutečnosti 6/9.
Title:
Porovnání dvou zlomků 2
Description:

Názorný příklad, jak můžeme porovnávat zlomky

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
Petra Jirůtková edited чешки език subtitles for Comparing Fractions 2
steberl edited чешки език subtitles for Comparing Fractions 2
steberl added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions