YouTube

Got a YouTube account?

新功能:允许用户在YouTube上创建翻译和注释

Bambara 字幕

← Ruma Roka: Education and jobs for the deaf

获得嵌入代码
37种语言

Showing Revision 1 created 07/09/2016 by Youssouf Diaby.

  1. ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߏߋ߫ ߢߊ߯ߦߋ߫ ߓߊ߰ߘߌ߬ ؟
  2. (ߦߟߍߓߊ ߟߎ߬)
  3. ߢߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߎ߯ ߕߟߏߜߋߘߋ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߃ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߤߌ߲ߘߎ߫
  4. ߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߏ- ߛߊ߲߬ ߸ ߟߏ߲߫ -ߏ-ߟߏ߲߫