< Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:02
  Hoćeš ti prva?
 • 0:02 - 0:04
  Ko počinje?
 • 0:05 - 0:08
  Mama, zašto glasaš?
 • 0:08 - 0:11
  Glasam jer je veoma bitno
  da se moj glas čuje.
 • 0:11 - 0:14
  To je privilegija koju moja prabaka
 • 0:14 - 0:17
  i njena mama i mama njene mame
  nisu imale.
 • 0:18 - 0:21
  Ako ja ne glasam,
  nikoga neće biti briga za moje probleme.
 • 0:21 - 0:23
  Pristup zdravstvenog nezi,
  zloupotreba policijske sile,
 • 0:23 - 0:26
  reforma imigracionog sistema,
  problemi životne sredine,
 • 0:26 - 0:27
  pristupačno stanovanje.
 • 0:27 - 0:31
  Rodno nasilje protiv žena,
  LGBT i ne-rodnih osoba tamnije puti.
 • 0:31 - 0:34
  Sve ove politike me lično pogađaju.
 • 0:34 - 0:37
  Veoma sam inspirisana ovom prelepom
  mladom damom koja sedi kraj mene
 • 0:38 - 0:39
  zato što je informisana.
 • 0:39 - 0:44
  Gledam ovakve žene i one su me
  naučile da se borim za sebe i ne ćutim.
 • 0:44 - 0:47
  Počinjemo da shvatamo
  da mi pravimo razliku.
 • 0:47 - 0:49
  Glasanje je jedan od načina.
 • 0:49 - 0:53
  Žene, molim vas, glasajte
  za sebe i svoje sestre.
 • 0:54 - 0:58
  YWCA ima misiju da iskoreni rasizam
  i ojača ženski duh.
 • 0:59 - 1:01
  Tvoj glas, tvoje glasanje,
  tvoja budućnost.
 • 1:01 - 1:03
  Tvoj glas, tvoje glasanje,
  tvoja budućnost.
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Serbian subtitles

Revisions