< Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:01
  Gusto mo bang mauna magsalita?
 • 0:02 - 0:03
  Sinong magsisimula?
 • 0:05 - 0:07
  Bakit ka bumoboto, mama?
 • 0:08 - 0:11
  Bumoboto ako kasi sobrang
  mahalaga na naririnig ang boses ko
 • 0:11 - 0:14
  Ito ay isang pribilehiyo na hindi
  nakamtan
 • 0:14 - 0:16
  Ng aking lola sa tuhod,
  at ng nanay pa noon
 • 0:16 - 0:18
  At ang nanay pa noon
 • 0:18 - 0:21
  Kung hindi ako boboto, walang
  magbibigay-halaga sa mga hinaing ko
 • 0:21 - 0:22
  Serbisyong kalusugan
 • 0:22 - 0:23
  Karahasan ng pulisya
 • 0:23 - 0:24
  Reporma sa imigrasyon
 • 0:24 - 0:25
  Isyung pang-kalikasan
 • 0:25 - 0:27
  Para sa abot-kayang pabahay
 • 0:27 - 0:31
  Karahasang dinaranas ng mga kababaihan
  at ng mga miyembro ng LGBTQIA+
 • 0:31 - 0:34
  Lahat ng polisiyang ito ay personal na
  nakaaapekto sa akin
 • 0:34 - 0:37
  Sobrang inspirasyon ang bigay sa
  akin ng magandang babaeng ito sa tabi ko
 • 0:37 - 0:39
  Dahil siya ay maalam
 • 0:39 - 0:44
  Ang mga babaeng tulad niya ang nagtururo
  sa akin na magsalita para sa sarili ko
 • 0:44 - 0:47
  Makikita natin na talagang nakagagawa tayo
  ng pagbabago
 • 0:47 - 0:49
  Pagboto ang paraan para roon
 • 0:49 - 0:54
  Sa lahat ng kababaihan, bumoto kayo
  para sa inyong sarili at sa kapwa babae
 • 0:54 - 0:58
  Misyon ng YWCA na lisanin ang rasismo at
  patatagin ang mga kababaihan
 • 0:58 - 1:01
  Ang boses mo, ang boto mo, siyang
  kinabukasan mo
 • 1:01 - 1:03
  Ang boses mo, ang boto mo, siyang
  kinabukasan mo
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Filipino subtitles

Revisions