Return to Video

Tonsak - International Translation Day 2017

 • 0:00 - 0:03
  Xin chào, tôi là Tonsak
  từ Bangkok, Thái Lan
 • 0:03 - 0:06
  tôi nghĩ làm phụ đề
  giúp cuộc sống của ta thay đổi
 • 0:06 - 0:11
  vì nó mở rộng hiểu biết và diện mạo của ta
 • 0:11 - 0:12
  Nó thôi thúc bạn
 • 0:12 - 0:15
  khuyến khích, truyền cảm hứng cho bạn
 • 0:16 - 0:17
  Nếu bạn muốn thành công
 • 0:18 - 0:21
  bạn phải học từ
  những người thành đạt trong quá khứ
 • 0:21 - 0:22
  ở nơi bạn muốn đến
 • 0:23 - 0:25
  Như cách tôi học từ video này
 • 0:35 - 0:38
  Tôi đã thay đổi bản thân, hệ thống tư duy
 • 0:38 - 0:40
  tôi đã bước khỏi vùng an toàn
 • 0:40 - 0:42
  và đạt được thành quả
 • 0:42 - 0:45
  Tôi có thu nhập cao hơn những người bình thường
 • 0:45 - 0:47
  tại đất nước tôi
 • 0:47 - 0:51
  Vì mọi người từ những dân tộc
  hay đất nước khác nhay
 • 0:51 - 0:54
  cũng có quyền được học hỏi
  từ những con người tuyệt vời
Title:
Tonsak - International Translation Day 2017
Video Language:
English
Team:
International Translation Day
Duration:
0:56

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions