Return to Video

Tonsak - International Translation Day 2017

 • 0:00 - 0:03
  Chào, tôi tên là Tonsak đến từ
  Băng Cốc, Thái Lan
 • 0:06 - 0:09
  Tôi nghĩ biên dịch làm thay đổi
  cuộc sống chúng ta.
 • 0:10 - 0:12
  vì nó mở rộng
  tri thức
 • 0:12 - 0:15
  tạo động lực
 • 0:16 - 0:17
  khuyến khích và
  truyền cảm hứng
 • 0:18 - 0:21
  Nếu bạn muốn
  thành công
 • 0:21 - 0:22
  bạn phải học từ những
  người ở nơi
 • 0:23 - 0:25
  mà bạn muốn trở thành
 • 0:35 - 0:38
  Chỉ khi tôi học từ video này
 • 0:38 - 0:40
  Tôi đã thay đổi bản thân
  thay đổi tư duy
 • 0:40 - 0:42
  Tôi đã bước qua khu vực
  an toàn
 • 0:42 - 0:45
  và đạt được kết quả
 • 0:45 - 0:47
  Có thu nhập cao hơn người dân
 • 0:47 - 0:51
  ở đất nước tôi
 • 0:51 - 0:54
  Vì ai cũng có chủng tộc
  và quốc gia khác nhau
Title:
Tonsak - International Translation Day 2017
Video Language:
English
Team:
International Translation Day
Duration:
0:56

English, British subtitles

Incomplete

Revisions