Return to Video

A message from the When We All Vote co-chairs

 • 0:00 - 0:02
  Nakaraang taon kami ay mas lalong lumaki
 • 0:02 - 0:06
  Milyun-milyong bagong botante ang naglabas
  ng kanilang boses sa unang pagkakataon
 • 0:06 - 0:08
  Ngayon ang labanan ay mas mataas pa
 • 0:08 - 0:10
  Kaya lumapit ako sa ilan kong mga kaibigan
 • 0:10 - 0:13
  para palawakin ang Voting Squad ko
  para sa susunod na taon
 • 0:14 - 0:16
  Ito ay magsisimula sayo
 • 0:16 - 0:17
  Ikaw lang ang taong
 • 0:17 - 0:19
  maaaring magkaroon ng pag-uusap na iyon
 • 0:19 - 0:21
  Kasama ang iyong pamilya
  at iyong mga kaibigan
 • 0:21 - 0:24
  At iyong kasintahan~
 • 0:24 - 0:25
  At kahit ang inyong komunidad
 • 0:25 - 0:27
  Para mairehistro sila at handang bumoto
 • 0:27 - 0:29
  o kaya i-text mo sila
  o i-DM
 • 0:29 - 0:33
  at sabihing, "hoy - gising ka pa? Mabuti!
  Kasi kailangan mo mag-squad up"
 • 0:33 - 0:34
  Kailangan ka namin
 • 0:34 - 0:37
  Para gumawa ng sarili mong
  kampeon sa Voting Squad
 • 0:37 - 0:39
  Nasa sa iyo kung babaguhin mo ang laro
 • 0:39 - 0:42
  Dahil kapag tayo'y nag-squad up
 • 0:42 - 0:44
  Kapag inihayag natin ang boses natin
 • 0:44 - 0:45
  Kapag lahat tayo ay bumoto
 • 0:45 - 0:48
  - Kapag tayo
  - LAHAT bumoto
 • 0:48 - 0:50
  Maaari nating mabago ang mundo!
 • 0:50 - 0:51
  Punta na sa WhenWeAllVote.org
 • 0:51 - 0:53
  - Para simulan
  - Magsimula na tayong gawin
 • 0:53 - 0:55
  Samahan mo kami
 • 0:55 - 1:01
  [MASIGLANG MUSIKA]
Title:
A message from the When We All Vote co-chairs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:01

Filipino subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions