< Return to Video

अवर ऑफ कोड - मार्क झुकरबर्ग शिकवतो आहे रिपीट लूप्स

 • 0:00 - 0:04
  कॉम्प्युटर्सना एक गोष्ट खूप चांगली जमते,
  कमांड्स रिपीट करणं.
 • 0:04 - 0:08
  आपल्याला एकच गोष्ट सलग पुन्हा पुन्हा
  करावी लागली तर खूप कंटाळा येतो.
 • 0:09 - 0:13
  पण कॉम्प्युटर एकच गोष्ट लक्षावधी किंवा
  अगदी कोट्यावधी वेळा करू शकतो,
 • 0:13 - 0:15
  तेसुद्धा न कंटाळता आणि अगदी चांगल्या
  पद्धतीनं.
 • 0:16 - 0:17
  उदाहरणार्थ, मला जर फेसबुकवरच्या प्रत्येकाला
 • 0:17 - 0:21
  ईमेल पाठवून happy birthday म्हणायचं
  असेल तर
 • 0:21 - 0:25
  मला प्रत्येकाला असं ईमेल लिहायला शंभर
  वर्षं लागतील.
 • 0:25 - 0:29
  पण कोडच्या फक्त काही ओळी लिहून,
  मी एका सिस्टीमद्वारे फेसबुकवरच्या
 • 0:29 - 0:32
  सगळ्यांना ईमेल पाठवून वाढदिवसाच्या
  शुभेच्छा देऊ शकतो.
 • 0:32 - 0:34
  हेच काम लूप्स करतात आणि म्हणूनच
  ते उपयोगी पडतात.
 • 0:34 - 0:37
  आणि कॉम्प्युटर्सना ही गोष्ट चांगली जमते.
 • 0:37 - 0:41
  या उदाहरणात तुमचं ध्येय असणार आहे, बर्डला
 • 0:41 - 0:45
  हलवून डुकरापर्यंत पोचवणं. आता आपण
  "repeat" ब्लॉक वापरू शकतो.
 • 0:45 - 0:49
  म्हणजे हे काम अगदी सोपं होईल. तुम्ही एकतर
 • 0:49 - 0:52
  कॉम्प्युटरला "move forward" कमांड
  पाचवेळा देऊन बर्डला डुकराच्या दिशेत
 • 0:52 - 0:57
  प्रत्येक वेळी एक पाऊल पुढे सरकवू शकता.
 • 0:57 - 1:01
  किंवा तुम्ही कॉम्प्युटरला "move forward"
  एकदाच सांगून
 • 1:01 - 1:04
  ते 5 वेळा "repeat" करायला सांगू शकता,
  म्हणजे तीच गोष्ट घडेल.
 • 1:04 - 1:08
  त्यामुळं हे करण्यासाठी "move forward"
  कमांड ओढा
 • 1:08 - 1:12
  आणि ती "repeat" ब्लॉकमध्ये ठेवा.
 • 1:12 - 1:16
  मग त्यावर क्लिक करा आणि तुम्हाला किती पावलं
  पुढे जायचंय त्याप्रमाणे हा ब्लॉक कितीवेळा
 • 1:16 - 1:20
  पुन्हा पुन्हा व्हायला हवाय, ते लिहा.
  आता अजून एक गोष्ट म्हणजे
 • 1:20 - 1:24
  तुम्ही हव्या तेवढ्या कमांड्स "repeat"
  ब्लॉकमध्ये लिहू शकता.
 • 1:24 - 1:27
  या उदाहरणात तुम्ही त्याला पुढे जायला आणि
  डावीकडे वळायला सांगत आहात,
 • 1:27 - 1:31
  आणि ही गोष्ट तो पाचवेळा करेल. ठीक आहे.
  मस्त कामगिरी करा आणि मजा करा :-)
Title:
अवर ऑफ कोड - मार्क झुकरबर्ग शिकवतो आहे रिपीट लूप्स
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:35

Marathi subtitles

Revisions