Return to Video

Tři způsoby, jak plánovat ve (velmi) dlouhodobém horizontu

 • 0:01 - 0:04
  "Budoucnuji" - což je slovo,
  které jsem vymyslel
 • 0:04 - 0:05
  (smích)
 • 0:05 - 0:07
  zhruba před 3 vteřinami.
 • 0:07 - 0:10
  Budoucnuji už asi 20 let
 • 0:10 - 0:13
  a když jsem poprvé začínal,
  sedl jsem si s lidmi,
 • 0:13 - 0:16
  a řekl jsem: "Ahoj, mluvme o tom,
  co bude za 10, 20 let."
 • 0:16 - 0:18
  A oni řekli: "Paráda."
 • 0:18 - 0:20
  A viděl jsem, jak se ten časový horizont
 • 0:20 - 0:22
  zkracuje a zkracuje
 • 0:22 - 0:24
  a zkracuje.
 • 0:24 - 0:27
  Tak moc, že jsem se před
  2 měsíci setkal se svým ředitelem
 • 0:27 - 0:30
  a začali jsme spolu mluvit.
 • 0:30 - 0:33
  On říká: "Miluji, co děláš. Chci
  mluvit o příštích šesti měsících."
 • 0:33 - 0:35
  (smích)
 • 0:36 - 0:39
  Stojí před námi spousta problémů.
 • 0:39 - 0:42
  Jsou to problémy civilizačního rozsahu.
 • 0:44 - 0:45
  Hlavní problém ale je,
 • 0:46 - 0:47
  že je nemůžeme vyřešit
 • 0:47 - 0:50
  pomocí mentálních modelů,
  které máme k dispozici,
 • 0:50 - 0:51
  abychom se je pokusili vyřešit.
 • 0:52 - 0:54
  Ano, povedlo se spoustu
  skvělé technické práce,
 • 0:54 - 1:00
  ale je tu problém, který je potřeba
  vyřešit á priori, prvotně,
 • 1:00 - 1:02
  pokud se opravdu chceme
  někam posunout.
 • 1:03 - 1:05
  "Krátkozrakost"
 • 1:05 - 1:07
  Proti tomu nejsou žádné demonstrace,
  žádné náramky.
 • 1:07 - 1:11
  Neexistují žádné petice, které můžete
  podepsat proti krátkozrakosti.
 • 1:11 - 1:14
  Pokusil jsem se jednu vytvořit
  a nikdo ji nepodepsal.
 • 1:14 - 1:15
  Divné.
 • 1:15 - 1:17
  (smích)
 • 1:17 - 1:20
  Ale brání nám dělat moc věcí.
 • 1:20 - 1:23
  Krátkozrakost, z mnoha důvodů,
 • 1:23 - 1:26
  prostoupila každičký kousek
  naší reality.
 • 1:26 - 1:28
  Chci jen, abyste se na chvilku
 • 1:28 - 1:31
  zamysleli se nad problémy, o kterých
  přemýšlíte a pracujete na nich.
 • 1:31 - 1:33
  Může to být osobní věc, může to být práce
 • 1:33 - 1:35
  nebo myšlenka, jak
  "posunout svět dál".
 • 1:35 - 1:38
  Zamyslete se nad tím,
  jak dalece přemýšlíte
 • 1:38 - 1:40
  o vyřešení tohoto problému.
 • 1:42 - 1:46
  Protože krátkozrakost nedovolí ředitelům
 • 1:46 - 1:49
  nakupovat velmi drahé
  bezpečnostní vybavení.
 • 1:50 - 1:52
  Dotklo by se to hospodářských výsledků.
 • 1:52 - 1:54
  A máme havárii typu Deepwater Horizon.
 • 1:54 - 1:57
  Krátkozrakost nedovolí učitelům
 • 1:57 - 2:01
  trávit kvalitní čas se studenty
  mezi čtyřma očima.
 • 2:01 - 2:03
  Proto právě teď v Americe
 • 2:03 - 2:06
  končí každých 26 sekund
  se studiem jeden středoškolák.
 • 2:07 - 2:10
  Krátkozrakost brání Kongresu -
 • 2:10 - 2:13
  omlouvám se, pokud je tu
  někdo z Kongresu
 • 2:13 - 2:14
  (smích)
 • 2:14 - 2:16
  nebo možná mi to zas až tak líto není -
 • 2:16 - 2:19
  (smích)
 • 2:19 - 2:22
  aby investoval peníze do
  reálného zákona o infrastruktuře.
 • 2:22 - 2:24
  Proto jsme před pár lety zažili,
  jak se most I-35W
 • 2:24 - 2:26
  přes řeku Misissipi zhroutil.
 • 2:26 - 2:28
  13 mrtvých.
 • 2:29 - 2:32
  Nebylo to vždy takto.
  Vybudovali jsme Panamský průplav.
 • 2:33 - 2:35
  V podstatě jsme vymýtili
  dětskou obrnu.
 • 2:35 - 2:38
  Máme železnici napříč kontinentem,
  Marshallův plán.
 • 2:39 - 2:42
  A nejsou to jen velké, fyzické
  problémy s infrastrukturou.
 • 2:43 - 2:45
  Sufražetky, právo volit.
 • 2:45 - 2:48
  V tom našem krátkozrakém měřítku,
 • 2:48 - 2:50
  kdy se zdá, že se všechno děje právě teď
 • 2:50 - 2:55
  a my dokážeme jen přemýšlet nad dalším
  tweetem nebo postem na timeline
 • 2:55 - 2:57
  však pořád jen na něco reagujeme.
 • 2:57 - 2:58
  Takže co děláme?
 • 2:59 - 3:02
  Vezmeme lidi, kteří prchají ze své
  válkou rozervané země
 • 3:02 - 3:03
  a jdeme po nich.
 • 3:03 - 3:07
  Mladistvé s problémy s měkkými drogami
  zavrhneme na zbytek života.
 • 3:07 - 3:09
  Stavíme okázalé rezidence,
  aniž bychom přemýšleli,
 • 3:09 - 3:12
  jak se lidé dostanou do práce.
 • 3:12 - 3:14
  Jsou to rychle vydělané peníze.
 • 3:15 - 3:17
  Realita je taková, že pro
  mnoho z těchto problémů
 • 3:17 - 3:20
  existuje nějaké technické řešení,
 • 3:20 - 3:21
  řada řešení.
 • 3:21 - 3:25
  Tato technická řešení nazývám
  "strategie pytlů s pískem".
 • 3:25 - 3:26
  Víte, že přichází bouře,
 • 3:26 - 3:29
  protipovodňová hráz je na nic,
  nikdo do ní neinvestoval,
 • 3:29 - 3:31
  a tak obložíte dům pytli s pískem.
 • 3:31 - 3:33
  A hádejte co? Ono to funguje.
 • 3:35 - 3:37
  Bouřka je pryč,
  hladina vody klesá,
 • 3:37 - 3:38
  odstraníte pytle s pískem.
 • 3:38 - 3:41
  A děláte to tak při každé bouřce,
  znovu a znovu.
 • 3:42 - 3:43
  A tady je ta zákeřnost.
 • 3:44 - 3:46
  Strategie pytlů s pískem vám může
 • 3:46 - 3:47
  pomoci ke znovuzvolení.
 • 3:48 - 3:50
  Strategie pytlů s pískem
 • 3:50 - 3:52
  vám pomůže splnit vaše čtvrtletní čísla.
 • 3:54 - 3:57
  Teď, když se chceme posunout dopředu
 • 3:57 - 4:00
  do jiné budoucnosti,
  než máme právě teď,
 • 4:00 - 4:02
  protože si nemyslím, že je nějak zářivá -
 • 4:02 - 4:04
  2016 není zrovna civilizační vrchol.
 • 4:04 - 4:05
  (smích)
 • 4:05 - 4:07
  Je tu něco víc, co můžeme udělat.
 • 4:07 - 4:12
  Jsem však přesvědčen, že pokud neposuneme
  mentální modely a mentální mapy
 • 4:12 - 4:14
  které nás vedou ke krátkodobému uvažování,
 • 4:14 - 4:16
  tak se nic nestane.
 • 4:16 - 4:19
  Vypracoval jsem tedy něco,
  čemu říkám "dlouhá cesta",
 • 4:19 - 4:21
  a je to cvičení.
 • 4:21 - 4:25
  "Dlouhá cesta" není žádné
  jednorázové cvičení.
 • 4:25 - 4:27
  Je mi jasné, že každý z vás
  zažil školení mimo firmu
 • 4:27 - 4:30
  s mnoha samolepicími papírky
  a tabulemi.
 • 4:30 - 4:32
  A děláte to, že -
 • 4:32 - 4:35
  bez urážky všech konzultantů tady,
  kteří to dělají -
 • 4:35 - 4:37
  vytváříte dlouhodobé plány
 • 4:37 - 4:39
  a dva týdny po tom
  si je nikdo nepamatuje.
 • 4:41 - 4:44
  Je to tak? Nebo týden po tom.
  Pokud máte štěstí, tak tři měsíce.
 • 4:45 - 4:48
  Toto je cvičení, protože
  to není nutně něco, co děláte.
 • 4:48 - 4:52
  Je to proces, kdy musíte objevit
  různé způsoby uvažování
 • 4:52 - 4:55
  pro každé hlavní rozhodnutí,
  na kterém pracujete.
 • 4:55 - 4:57
  Proto chci projít
  tři zmíněné způsoby myšlení.
 • 4:58 - 5:01
  Takže první: transgenerační myšlení.
 • 5:01 - 5:04
  Miluji filozofy:
 • 5:04 - 5:05
  Platón, Sokrates, Habermas, Heidegger.
 • 5:05 - 5:07
  Vyrostl jsem na nich.
 • 5:08 - 5:10
  Ale všichni dělali jednu věc,
 • 5:10 - 5:12
  která se nezdála jako něco převratného,
 • 5:12 - 5:14
  dokud jsem do toho
  nepronikl hlouběji.
 • 5:14 - 5:16
  Všichni měli,
 • 5:16 - 5:19
  jako jednotku měření
  celé své reality
 • 5:19 - 5:21
  toho, co mělo být chvályhodné a dobré -
 • 5:22 - 5:23
  jeden život.
 • 5:24 - 5:25
  Od narození po smrt.
 • 5:26 - 5:28
  Ale je tu zádrhel s těmito problémy:
 • 5:28 - 5:29
  Hromadí se nám,
 • 5:29 - 5:32
  protože jediný známý způsob, jak
  dělat na světě něco užitečného,
 • 5:32 - 5:35
  je dělat to mezi narozením a smrtí.
 • 5:35 - 5:36
  K tomu jsme naprogramovaní.
 • 5:36 - 5:39
  Když jdete v knihkupectví
  do sekce "udělej si sám",
 • 5:39 - 5:40
  je to všechno jen o vás.
 • 5:41 - 5:43
  Což je super,
 • 5:43 - 5:46
  pokud neřešíte některý z
  těchto hlavních problémů.
 • 5:48 - 5:50
  A proto s trangeneračním myšlením,
 • 5:51 - 5:54
  což je v podstatě
  transgenerační etika,
 • 5:54 - 5:58
  dokážete rozšířit uvažování
  o těchto problémech,
 • 5:58 - 6:00
  o své roli v řešení
  těchto problémů.
 • 6:02 - 6:06
  Není to něco, co musí řešit pouze
  Rada bezpečnosti OSN.
 • 6:06 - 6:10
  Je to něco, co může každý udělat
  svým vlastním způsobem.
 • 6:10 - 6:14
  Jednou za čas, když mám štěstí,
  se ženou rádi zajdeme na večeři.
 • 6:14 - 6:17
  Máme tři děti mladší sedmi let,
  takže si dokážete
 • 6:17 - 6:20
  představit, jak
  klidné a tiché jídlo to je.
 • 6:20 - 6:21
  (smích)
 • 6:21 - 6:27
  Takže si tak sedíme a opravdu
  jediné, co chci, je jíst a odpočívat,
 • 6:27 - 6:29
  zatímco děti mají naprosto
  odlišný názor
 • 6:29 - 6:31
  na to, co budeme dělat.
 • 6:31 - 6:33
  A tak moje první myšlenka
 • 6:33 - 6:35
  je strategie pytlů s pískem.
 • 6:35 - 6:38
  Tedy sáhnout do kapsy,
  vytáhnout iPhone
 • 6:38 - 6:39
  a pustit "Ledové království"
 • 6:39 - 6:42
  nebo jiný herní bestseller.
 • 6:43 - 6:47
  Zastavím se ale
 • 6:47 - 6:52
  a musím zapnout
  transgenerační myšlení.
 • 6:52 - 6:55
  Nedělám to v restauracích,
  protože by to bylo divné,
 • 6:55 - 6:56
  ale musím -
 • 6:56 - 6:58
  jednou jsem to udělal a zjistil jsem,
  jak bizarní to je.
 • 6:59 - 7:00
  (smích)
 • 7:00 - 7:04
  Musíte přemýšlet:
  "Ok, můžu to udělat."
 • 7:04 - 7:06
  Ale co je tím učím?
 • 7:07 - 7:10
  Co jim dám tím, když
  přinesu pár papírů
 • 7:10 - 7:12
  nebo je zapojím do hovoru?
 • 7:12 - 7:15
  Je to těžké. Není to snadné,
  a teď je to velice osobní.
 • 7:15 - 7:16
  Je to vlastně víc traumatické
 • 7:16 - 7:19
  než některé velké problémy světa,
  na kterých pracuji -
 • 7:19 - 7:21
  bavit děti při večeři.
 • 7:22 - 7:25
  Ale dosáhnu tím toho,
  že je spojím se mnou teď a tady
 • 7:25 - 7:26
  avšak také -
 • 7:26 - 7:29
  a to je podstata transgenerační
  myšlenkové etiky -
 • 7:29 - 7:33
  učím je to, jak budou jednat
  se svými dětmi,
 • 7:33 - 7:35
  jejich dětmi a jejich dětmi.
 • 7:36 - 7:38
  Za druhé: přemýšlení o budoucnosti.
 • 7:39 - 7:41
  Když přemýšlíme o budoucnosti,
 • 7:41 - 7:42
  za 10,15 let
 • 7:43 - 7:45
  dejte mi vizi toho, jaká bude.
 • 7:46 - 7:49
  Nemusíte mi ji říkat,
  ale přemýšlejte o ní v hlavě.
 • 7:49 - 7:51
  A to, co pravděpodobně uvidíte
 • 7:51 - 7:53
  je dominantní kulturní pohled,
 • 7:53 - 7:56
  který vládne nad našim přemýšlením
  o budoucnosti právě teď:
 • 7:56 - 7:57
  technologie.
 • 7:58 - 8:00
  Když o přemýšlíme o problémech,
 • 8:00 - 8:02
  vždy se na ně díváme
  skrze technologie
 • 8:02 - 8:05
  techno-centricky, techno-utopicky
  a není na tom nic špatného,
 • 8:05 - 8:08
  ale je to něco, o čem musíme doopravdy
  hluboce přemýšlet,
 • 8:08 - 8:11
  pokud se chceme posunout v těchto
  hlavních problémech.
 • 8:11 - 8:13
  Protože to vždy nebylo takto, že?
 • 8:13 - 8:16
  Ve starověku měli svůj způsob myšlení
 • 8:17 - 8:18
  o tom, jaká bude budoucnost.
 • 8:20 - 8:25
  Církev rozhodně měla svou představu
  o tom, jaká by budoucnost mohla být
 • 8:25 - 8:27
  a lidé si doslova mohli koupit
  cestu do této budoucnosti.
 • 8:28 - 8:29
  A naštěstí pro lidstvo,
 • 8:29 - 8:32
  přišla vědecká revoluce.
 • 8:32 - 8:33
  Od té doby máme technologie,
 • 8:33 - 8:35
  ale co se stalo -
 • 8:35 - 8:37
  a mimochodem, toto není kritika,
 • 8:38 - 8:41
  já miluji technologie.
 • 8:41 - 8:43
  Všechno v mém domě se mnou
  komunikuje,
 • 8:43 - 8:45
  od dětí přes reproduktory
  po všechno ostatní.
 • 8:45 - 8:48
  (smích)
 • 8:48 - 8:53
  Ale odtrhli jsme budoucnost
  od nejvyšších kněží v Římě
 • 8:53 - 8:57
  k nejvyšším kněžím v Silicon Valley.
 • 8:58 - 9:01
  Takže pokud přemýšlíme, dejme tomu,
  jak řešit klimatické problémy,
 • 9:01 - 9:03
  chudobu nebo bezdomovectví,
 • 9:03 - 9:06
  naše první reakce je přemýšlet o tom
  skrze technologie.
 • 9:07 - 9:12
  Podívejte, nejsem zastáncem
  následování tohoto muže.
 • 9:12 - 9:14
  Miluji Joela, nechápejte mě špatně,
 • 9:14 - 9:16
  ale neříkám: "Pojďme za Joelem".
 • 9:16 - 9:18
  Říkám, že bychom měli přehodnotit
 • 9:18 - 9:23
  základní předpoklad o jediném
  způsobu, jak nahlížet na budoucnost -
 • 9:23 - 9:25
  dívat se pouze
  dominatním pohledem.
 • 9:25 - 9:27
  Protože ty problémy jsou
  tak velké a rozsáhlé,
 • 9:27 - 9:30
  že se musíme otevřít.
 • 9:30 - 9:34
  Proto se za všech okolností
  snažím nemluvit o budoucnosti.
 • 9:34 - 9:36
  Mluvím o budoucnostech.
 • 9:37 - 9:39
  To znovu otevírá diskuzi.
 • 9:39 - 9:41
  Takže, jak tak sedíte a přemýšlíte,
 • 9:41 - 9:44
  jak se posouváme vpřed v těchto
  hlavních problémech -
 • 9:44 - 9:46
  může to být doma,
 • 9:46 - 9:48
  v práci,
 • 9:48 - 9:51
  muže to být i na globální scéně,
 • 9:51 - 9:55
  nesnažte se přesvědčit sami sebe, že
  něco mimo technologie nemůže být řešením,
 • 9:55 - 9:59
  protože teď jsme si více vědomi
  technologické evoluce
 • 9:59 - 10:01
  než morální evoluce.
 • 10:01 - 10:03
  A pokud toto nenapravíme,
 • 10:03 - 10:06
  nedokážeme se odpoutat
  od krátkozrakosti
 • 10:06 - 10:07
  a dostat se tam, kde chceme být.
 • 10:07 - 10:10
  Poslední: konečné myšlení.
  To vychází z řeckých kořenů.
 • 10:11 - 10:13
  Konečný cíl a konečný smysl.
 • 10:13 - 10:15
  A zde vyvstává jedna otázka:
 • 10:16 - 10:17
  k jakému konci?
 • 10:18 - 10:21
  Kdy jste se naposledy zeptali sami
  sebe, k jakému konci?
 • 10:21 - 10:25
  A kdy jste se zeptali sami sebe,
  jak daleko jste se dostali?
 • 10:26 - 10:29
  Protože daleko už není dostatečně daleko.
 • 10:30 - 10:31
  Tři, pět let to nezachrání.
 • 10:31 - 10:34
  Je to 30, 40, 50, 100 let.
 • 10:35 - 10:37
  V Homérově eposu "Odysea"
 • 10:37 - 10:40
  dostal Odyseus odpověď
  na to, "jaký konec".
 • 10:40 - 10:42
  Byla to Itaka.
 • 10:42 - 10:44
  Byla to tato silná vize
  toho, co chtěl -
 • 10:44 - 10:45
  vrátit se k Penelopě.
 • 10:45 - 10:48
  A můžu vám říct -
  díky práci, kterou dělám,
 • 10:48 - 10:51
  ale také to víte intuitivně -
  ztratili jsme svou Itaku.
 • 10:51 - 10:54
  Ztratili jsme své "k jakému cíli",
  a tak stojíme ve svém křeččím kolotoči.
 • 10:54 - 10:57
  A ano, snažíme se tyto problémy vyřešit,
 • 10:57 - 11:00
  ale co přijde, až tyto problémy vyřešíme?
 • 11:00 - 11:03
  Pokud nedefinujete, co přijde pak,
  lidstvo se neposune vpřed.
 • 11:04 - 11:07
  Firmy -
  a toto není jen o byznysu -
 • 11:07 - 11:10
  ale o firmách, které to dělají stále
  a které poráží krátkozrakost.
 • 11:10 - 11:12
  Nepřekvapí,
  že jsou rodinné firmy.
 • 11:12 - 11:16
  Jsou transgenerační. Jsou konečné.
  Přemýšlí o budoucnosti.
 • 11:16 - 11:20
  Toto je inzerát pro Patek Philippe.
  Jsou zde 175 let
 • 11:20 - 11:23
  a je ohromující,
  že doslova ztělesňují
 • 11:23 - 11:25
  toto dlouhodobého myšlení
  ve své značce,
 • 11:25 - 11:28
  protože, mimochodem,
  hodinky Patek Philippe nikdy nevlastníte
 • 11:28 - 11:30
  a já rozhodně nikdy nebudu...
 • 11:30 - 11:31
  (smích)
 • 11:31 - 11:34
  pokud někdo nechce doslova hodit
  25 000 dolarů na pódium.
 • 11:34 - 11:37
  Jen se o ně staráte pro další generace.
 • 11:39 - 11:41
  Proto je důležité si uvědomit,
 • 11:41 - 11:44
  že s budoucností zacházíme
  jako s podstatným jménem.
 • 11:44 - 11:47
  To ale není. Je to sloveso.
 • 11:47 - 11:48
  Vyžaduje akci.
 • 11:48 - 11:50
  Vyžaduje, abychom se do ní vložili.
 • 11:50 - 11:52
  Neprojde bez povšimnutí.
 • 11:52 - 11:54
  Je to něco, nad čím máme
  v podstatě úplnou kontrolu.
 • 11:55 - 11:57
  V krátkozraké společnosti ale
  máme pocit, jako bychom neměli.
 • 11:57 - 11:59
  Cítíme se jako v pasti.
 • 11:59 - 12:00
  Můžeme to zlomit.
 • 12:02 - 12:04
  Nyní je pro mě snaží přijmout
 • 12:05 - 12:07
  skutečnost, že jednou
 • 12:08 - 12:10
  v nevyhnutelné budoucnosti
 • 12:11 - 12:12
  zemřu.
 • 12:13 - 12:17
  Díky těmto novým způsobům
  myšlení a jednání
 • 12:17 - 12:21
  - ve vnějším světě
  i v mé rodině -
 • 12:21 - 12:24
  a s tím, co nechávám svým dětem,
  se cítím smířený.
 • 12:24 - 12:28
  Tohle je opravdu něco, s čím
  většina z nás smířená není,
 • 12:28 - 12:29
  ale řeknu vám,
 • 12:30 - 12:31
  rozmyslete si to.
 • 12:31 - 12:34
  Uvažujte tímto způsobem
  a můžete překonat to,
 • 12:34 - 12:36
  co je nutně velmi nepříjemné.
 • 12:36 - 12:40
  Všechno to vážně začíná tím,
  že si sami položíte otázku:
 • 12:41 - 12:43
  Kam vede vaše dlouhá cesta?
 • 12:44 - 12:47
  Prosím, až se na to zeptáte sami sebe,
 • 12:47 - 12:49
  teď nebo večer nebo za volantem,
 • 12:49 - 12:52
  v zasedačce nebo na jiném
  místě řešení problému,
 • 12:54 - 12:56
  posuňte tu cestu ještě dál.
 • 12:57 - 13:00
  Rychle, co je můj cíl pro další
  3 roky nebo 5 let?
 • 13:00 - 13:03
  Snažte se posunout
  až za hranice svého života,
 • 13:03 - 13:06
  protože vám to umožní
  dělat větší věci,
 • 13:06 - 13:08
  než jste si mysleli, že je možné.
 • 13:09 - 13:12
  Ano, čekají na nás velké,
  velké problémy.
 • 13:14 - 13:16
  Myslím, že s tímto myšlením,
 • 13:17 - 13:19
  můžeme něčeho dosáhnout.
 • 13:19 - 13:22
  Myslím, že to vy toho můžete dosáhnout.
 • 13:22 - 13:23
  A věřím ve vás.
 • 13:23 - 13:25
  Děkuji.
 • 13:25 - 13:30
  (potlesk)
Title:
Tři způsoby, jak plánovat ve (velmi) dlouhodobém horizontu
Speaker:
Ari Wallach
Description:

Stále častěji se rozhodujeme na základě krátkodobých cílů a přínosů - způsobem, který činí budoucnost více nejistou a méně bezpečnou. Jak se můžeme naučit plánovat a přemýšlet o lepší budoucnosti v dlouhodobém horizontu... v horizontu, který se bude týkat třeba našich vnoučat? Ari Wallach sdílí tři taktiky, jak v uvažování překročit hranicí bezprostředního.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:42
Jan Kadlec approved Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Jan Kadlec edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Kateřina Kosnarová accepted Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Kateřina Kosnarová edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Kateřina Kosnarová edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Kateřina Kosnarová edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Petra Bachronova Zatloukalova edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Petra Bachronova Zatloukalova edited Czech subtitles for 3 ways to plan for the (very) long term
Show all

Czech subtitles

Revisions