Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  Före den västerländska civilisationen
  och innan skriftspråket
 • 0:08 - 0:14
  så var inte vetenskap och andlighet två
  olika saker.
 • 0:14 - 0:17
  I det stora antika traditionernas läror
 • 0:17 - 0:20
  så var det yttre sökandet efter kunskap och
  visshet balanserad
 • 0:20 - 0:22
  av en inre känsla av obeständighet
 • 0:22 - 0:27
  och intuitiv förståelse av förändringens
  spiral.
 • 0:27 - 0:31
  När vetenskapligt tänkande blev mer dominant
  och informationsmängden ökade
 • 0:32 - 0:36
  så skedde en fragmentering av
  våra kunskapssystem.
 • 0:36 - 0:38
  Ökad specialisering ledde till att färre
 • 0:38 - 0:41
  hade förmåga att greppa helheten,
 • 0:41 - 0:45
  att intuitivt känna estetiken i
  systemets helhet.
 • 0:45 - 0:52
  Ingen frågade sig om allt det här
  tänkandet var bra för oss.
 • 0:57 - 1:01
  De gamla kunskaperna finns här överallt,
  gömt helt i det öppna.
 • 1:01 - 1:07
  Men vi är för upptagna med våra
  tankar för att se det.
 • 1:07 - 1:10
  Denna bortglömda visdom är ett sätt att
  återställa balansen
 • 1:10 - 1:12
  mellan det inre och det yttre.
 • 1:13 - 1:14
  Yin och Yang.
 • 1:15 - 1:22
  Mellan förändringens spiral och
  stillheten i vår kärna.
 • 1:40 - 1:51
  Del 3 - Ormen och Lotusen
 • 1:52 - 1:59
  I grekisk mytologi så var Asklepios son
  till Apollo och läkekonstens gud.
 • 2:00 - 2:03
  Hans vishet och förmåga att hela var
  oöverträffad
 • 2:03 - 2:10
  och han sades ha funnit livets och
  dödens hemligheter.
 • 2:10 - 2:13
  I det antika Grekland så använde
  Asklepios tempel
 • 2:13 - 2:17
  kraften från den ursprungliga spiralen
 • 2:17 - 2:21
  som symboliseras av Asklepios stav.
 • 2:21 - 2:26
  Hippokrates, medicinens fader,
 • 2:26 - 2:28
  vars ed fortfarande formar den moralkod
 • 2:28 - 2:30
  som läkarvetenskapen använder, sägs ha
 • 2:31 - 2:34
  fått sin utbildning vid ett Asklepiostempel.
 • 2:34 - 2:37
  Än i denna dag så finns symbolen för den
  utvecklande energin
 • 2:37 - 2:40
  kvar som den logotyp som American
  Medical Association
 • 2:40 - 2:47
  och andra medicinska organisationer
  använder över hela världen.
 • 2:49 - 2:54
  I Egyptisk ikonografi så representerar
  ormen och fågeln
 • 2:54 - 2:59
  dualiteten eller polariteten i
  den mänskliga naturen.
 • 3:02 - 3:07
  Ormen, det nedåtgående, är den
  manifesterade spiralen,
 • 3:07 - 3:14
  den utvecklande energin i världen.
 • 3:14 - 3:18
  Fågeln, det uppåtgående, en
  uppåtgående ström riktad
 • 3:18 - 3:22
  mot solen och upplyst fokuserat
  medvetande;
 • 3:22 - 3:29
  Akashas tomhet.
 • 3:34 - 3:37
  Faraoner och gudar avbildas med
  upplyst energi
 • 3:37 - 3:40
  där Kundaliniormen rör sig upp längs
  ryggraden och når
 • 3:40 - 3:47
  Ajna chakra mellan ögonen.
 • 3:49 - 3:53
  Det sägs vara Horus öga.
 • 3:53 - 3:58
  I hinduismen så representerar bindi
  även det tredje ögat;
 • 3:58 - 4:05
  den gudomliga kopplingen till anden.
 • 4:08 - 4:13
  Kung Tutankamons mask är ett klassiskt
  exempel
 • 4:13 - 4:18
  som visar både ormen och
  fågeln avbildade.
 • 4:19 - 4:25
  Lärorna hos Maya och Aztekerna kombinerar
  ormen och fågeln i en gud.
 • 4:25 - 4:27
  Quetzalcoatl eller Kukulkan.
 • 4:27 - 4:31
  Den bevingade ormguden representerar
  det upplysta utvecklande
 • 4:31 - 4:35
  medvetandet, uppväckt Kundalini.
 • 4:35 - 4:38
  Den som väcker Quetzalcoatl
  inom sig själv
 • 4:38 - 4:42
  är en levande manifestation av
  det gudomliga.
 • 4:42 - 4:46
  Det sägs att Quetzalcoatl,
  ormens energi,
 • 4:46 - 4:53
  ska återkomma vid tidens ände.
 • 5:01 - 5:06
  Ormen och fågeln återfinns även i
  kristendomen.
 • 5:06 - 5:09
  Deras sanna mening är mer dold där
 • 5:09 - 5:14
  men är ändå samma som i andra
  antika läror.
 • 5:14 - 5:19
  I kristendomen så ses fågeln, duvan
  ofta ovanför Kristus huvud
 • 5:19 - 5:24
  och representerar den Heliga Ande eller
  Kundalini Shakti
 • 5:24 - 5:29
  då den reser sig från det sjätte chakrat
  och bortom det.
 • 5:29 - 5:36
  Kristendomens mystiker hade ett annat namn
  för Kundalini; den Heliga Ande.
 • 5:39 - 5:45
  I Johannes 3:12 står det, "och Moses
  lyfte upp ormen i vildmarken
 • 5:45 - 5:51
  och så ska även söner bli upplyfta."
 • 5:51 - 5:56
  Jesus och Moses väckte sin Kundalini och
  tillförde ett upplyst medvetande
 • 5:56 - 6:03
  till det primitiva omedvetna som driver
  människans begär.
 • 6:03 - 6:06
  Jesus antas ha tillbringat 40 dagar
  och 40 nätter
 • 6:06 - 6:13
  i öknen där han frestades av Satan.
 • 6:13 - 6:18
  På samma sätt så blev Buddha frestad av
  Mara när han strävade efter
 • 6:19 - 6:25
  upplysning under bodgiträdet,
  vishetens träd.
 • 6:27 - 6:31
  Både Kristus och Buddha tvingades motstå
  lockelsen från sinnenas
 • 6:31 - 6:38
  njutning och världslig förankring.
 • 6:38 - 6:45
  I varje berättelse så är demoner en
  personifiering av ens egna begär.
 • 7:01 - 7:06
  Om vi läser berättelsen om Adam och Eva utifrån
  vediska och egyptiska traditioner
 • 7:06 - 7:11
  så finner vi att den orm som vaktar
  livets träd är Kundalini.
 • 7:11 - 7:16
  Äpplet representerar lockelsen och frestelsen
  från den yttre sinnesvärlden
 • 7:16 - 7:19
  som distraherar oss från kunskapen i
  den inre världen,
 • 7:19 - 7:26
  vishetens träd.
 • 7:34 - 7:39
  Trädet är helt enkelt det nätverk av Nadis,
  energiflödena inom oss själva,
 • 7:39 - 7:45
  som faktiskt bildar trädlika strukturer
  i kroppen.
 • 7:45 - 7:49
  I vår jagcentrerade jakt efter ständig
  tillfredsställelse
 • 7:49 - 7:53
  så har vi fjärmat oss från den inre
  världens kunskap,
 • 7:53 - 8:00
  vår koppling till Akasha och
  vishetens källa.
 • 8:07 - 8:10
  Åtskilliga av världens myter om drakar
 • 8:10 - 8:12
  kan ses som metaforer för de inre
  energierna
 • 8:12 - 8:16
  i den kultur som de är inbakade i.
 • 8:16 - 8:23
  I Kina så är draken fortfarande
  en helig symbol för lycka.
 • 8:24 - 8:28
  Liksom de egyptiska faraonerna så var de
  antika kinesiska kejsarna
 • 8:28 - 8:32
  som hade väckt sina utvecklande energier
 • 8:32 - 8:36
  representerade av bevingade ormar, drakar.
 • 8:36 - 8:41
  En kunglig totem av Jadekejsaren, Himlens
  Kejsare
 • 8:41 - 8:46
  visar på en balans likande den med
  Ida och Pingala.
 • 8:46 - 8:50
  Yin och Yang i taoismen väcker upp
  tallkottkörteln
 • 8:50 - 8:57
  eller det som i Taoismen kallas
  övre Dantien.
 • 9:07 - 9:09
  Naturen är full av olika ljudkänsliga
 • 9:09 - 9:11
  och anpassande mekanismer.
 • 9:11 - 9:16
  Till exempel så kan en sjöborre faktiskt se
  med sin spetsiga kropp
 • 9:16 - 9:20
  som fungerar som ett enda stort öga.
 • 9:20 - 9:23
  Sjöborren känner av ljus som träffar dess
  spetsar och jämför
 • 9:23 - 9:30
  ljusstrålarnas intensitet för att få
  en uppfattning om sin omgivning.
 • 9:37 - 9:40
  Gröna iguaner och andra reptiler har ett
  huvudöga
 • 9:40 - 9:44
  eller en tallkottkörtel överst på huvudet
  med vilken de upptäcker
 • 9:44 - 9:51
  rovdjur i ovan.
 • 9:57 - 10:01
  Den mänskliga tallkottkörteln är en
  liten körtel
 • 10:01 - 10:04
  som ansvarar för att reglera sömn
  och vakenhet.
 • 10:04 - 10:07
  Även om den sitter långt inne i huvudet så
 • 10:07 - 10:12
  är tallkottkörteln känslig för ljus.
 • 10:12 - 10:15
  Filosofen Descartes hävdade att
  tallkottkörteln
 • 10:15 - 10:21
  eller det tredje ögat var kopplingen mellan
  medvetandet och materien.
 • 10:21 - 10:23
  Nästan allt är symmetriskt
  i människokroppen.
 • 10:23 - 10:30
  Två ögon, två öron, två näsborrar och även
  hjärnan har två halvor.
 • 10:31 - 10:35
  Men det är ett område i hjärnan som inte är
  speglad.
 • 10:35 - 10:40
  Tallkottkörteln och det energicentrum
  som omger den.
 • 10:40 - 10:43
  På en fysisk nivå så bildas unika molekyler
  helt naturligt
 • 10:43 - 10:47
  i tallkottkörteln som t.ex DMT.
 • 10:47 - 10:53
  DMT bildas även naturligt vid födseln
  och dödsögonblicket och
 • 10:53 - 10:59
  agerar som en unik bro mellan de levandes
  värld och döden.
 • 10:59 - 11:05
  DMT produceras naturligt under tillstånd
  av djup meditation
 • 11:05 - 11:10
  och Samhadi eller kan tas som
  en hallucinogen drog.
 • 11:10 - 11:14
  Till exempel så används Ayahuasca
  av shamaner
 • 11:15 - 11:22
  i Sydamerika för att avlägsna slöjan mellan
  den inre världen och den yttre.
 • 11:23 - 11:27
  Ordet tallkottkörtel kommer från
  ordet tallkotte
 • 11:27 - 11:33
  då den har ett utseende som påminner om en
  kotte och har samma spiralmönster.
 • 11:33 - 11:36
  Detta mönster som även kallas livsblommans
  mönster
 • 11:36 - 11:41
  är vanligt förekommande i antik konst som
  föreställer upplysta och väckta varelser.
 • 11:41 - 11:45
  När det mönstret ses i helig konst så
  representerar det
 • 11:46 - 11:50
  öppnandet av det tredje ögat;
  medvetandet fokuserat på
 • 11:50 - 11:55
  att styra flödet av utvecklande energi.
 • 11:55 - 11:59
  Tallkotten representerar öppnandet
  de högre chakran
 • 11:59 - 12:06
  som aktiveras när Sushuma höjs till
  Ajna-chakrat och bortom det.
 • 12:07 - 12:10
  I grekisk mytologi så bar dyrkarna
  av Dionyses en thyrsus,
 • 12:10 - 12:16
  en stor stav inlindad i virvlande
  rankor med en tallkotte högst upp.
 • 12:16 - 12:21
  Detta representerar dionysisk energi eller
  Kundalini Shakti
 • 12:21 - 12:28
  när den reser sig upp längs ryggraden mot
  tallkottkörteln vid det sjätte chakrat.
 • 12:31 - 12:34
  I Vatikanens mitt så skulle du kanske
  förvänta dig att hitta en stor staty
 • 12:34 - 12:40
  av Jesus eller Maria men det vi hittar där
  är en stor tallkottstaty
 • 12:40 - 12:43
  som tyder på att det i kristen historia har
  funnits kunskap
 • 12:43 - 12:46
  om chakran och Kundalini men av
  någon anledning
 • 12:46 - 12:48
  så hölls detta dolt från folket.
 • 12:48 - 12:51
  Kyrkans officiella förklaring
  är att tallkotten
 • 12:51 - 12:58
  är en symbol för pånyttfödelse
  och nytt liv i Kristus.
 • 13:10 - 13:14
  Filosofen och mystikern Meister Eckhart
  som levde under 1300-talet sade,
 • 13:15 - 13:21
  "Ögat med vilket jag ser Gud och det
  öga med vilket Gud ser mig
 • 13:21 - 13:26
  är ett och samma."
 • 13:26 - 13:32
  I Kung James bibel sade Jesus
  "Kroppens ljus är i ögat,
 • 13:32 - 13:38
  om ögat är frisk så skall hela kroppen
  vara full av ljus."
 • 13:47 - 13:52
  Buddha sade "Kroppen är ett öga".
 • 13:52 - 13:58
  I ett tillstånd av Samadhi så är man
  både sedd och den som ser.
 • 13:58 - 14:05
  Vi är Universum medvetet om
  sig självt.
 • 14:14 - 14:18
  När Kundalini är väckt så stimuleras
  det sjätte chakrat
 • 14:18 - 14:21
  och tallkottkörtelns område börjar
  återfå dess
 • 14:22 - 14:25
  utvecklande funktioner.
 • 14:25 - 14:29
  Mörkermeditation har använts
  i tusentals år
 • 14:29 - 14:36
  som ett sätt att aktivera det sjätte
  chakrat vid tallkottkörteln.
 • 14:36 - 14:42
  Att aktivera detta område låter en
  person se sitt inre ljus.
 • 14:42 - 14:47
  Oavsett om det är en yogi eller en shaman
  som söker långt inne i en grotta
 • 14:47 - 14:52
  eller en taoist, en mayaindian eller en
  tibetansk munk så har alla läror
 • 14:52 - 14:57
  en tid när man sätter sig i mörkret.
 • 14:57 - 15:04
  Tallkottkörteln är porten till att uppleva
  sin subtila energi direkt.
 • 15:05 - 15:10
  Filosofen Nietzsche sade, "Om du stirrar
  in i avgrunden länge nog
 • 15:10 - 15:17
  så kommer du finna att avgrunden stirrar
  tillbaka på dig."
 • 15:18 - 15:25
  Dolmens, antika portalstenar är några av
  världens äldsta bevarade strukturer.
 • 15:26 - 15:32
  De flesta skapades på stenåldern 3000-4000
  år f.kr och det finns några i Västeuropa
 • 15:32 - 15:36
  som är 7000 år gamla.
 • 15:36 - 15:40
  Dolmen användes för att träda in i
  personlig meditation som ett sätt
 • 15:40 - 15:47
  att brygga mellan den inre och
  den yttre världen.
 • 15:47 - 15:51
  När man mediterar i mörker
  så börjar man till slut
 • 15:51 - 15:58
  observera sin inre energi eller ljus
  när det tredje ögat aktiveras.
 • 16:00 - 16:04
  Årstidernas växlingar som styrs
  av solen ocb månen
 • 16:04 - 16:11
  kontrollerar inte längre kroppen
  och en ny rytm har bildats
 • 16:17 - 16:19
  Det sjunde chakrat har i tusentals år
 • 16:19 - 16:22
  varit representerat av OM-symbolen.
 • 16:22 - 16:27
  En symbol som är konstruerad av
  sanskrittecken för elementen.
 • 16:27 - 16:32
  När Kundalini höjer sig bortom det sjätte
  chakrat så börjar en
 • 16:32 - 16:35
  energihalo skapas.
 • 16:35 - 16:37
  Halos syns ofta på religiösa
  målningar från olika
 • 16:37 - 16:44
  kulturer i alla delar av världen.
 • 17:31 - 17:34
  Halon eller avbildningen av
  en energisignatur
 • 17:34 - 17:38
  kring en upplyst varelse är vanligt i
  nästan alla religioner
 • 17:38 - 17:42
  i alla delar av hela världen.
 • 17:42 - 17:46
  Strävan att väcka chakran
 • 17:46 - 17:50
  är inte nåt som tillhör en viss
  grupp eller en viss religion,
 • 17:50 - 17:57
  det är varje människas
  födslorätt.
 • 18:08 - 18:12
  Kronchakrat är kopplingen till
  det gudomliga;
 • 18:12 - 18:15
  det som är bortom dualiteten.
 • 18:15 - 18:22
  Bortom namn och form.
 • 18:22 - 18:28
  Akhenaten var en farao vars fru
  hette Nefertiti.
 • 18:28 - 18:32
  Han sades vara solens son.
 • 18:32 - 18:37
  Han återupptäckte "Aten" eller Guds
  ord inom sig själv,
 • 18:37 - 18:44
  förenade Kundalini och medvetandet.
 • 18:47 - 18:51
  I Egyptisk ikonografi så ser vi åter
  hur ett upplyst medvetande
 • 18:51 - 18:55
  representeras av en solskiva som ses
  ovanför gudarnas huvuden
 • 18:55 - 19:02
  och hos upplysta varelser.
 • 19:04 - 19:09
  I hinduismen och yogiläran så
  kallas denna halo
 • 19:09 - 19:14
  för Sahasrara, lotusblomman
  med tusen blad.
 • 19:18 - 19:23
  Buddha associeras med lotusblomman.
 • 19:23 - 19:27
  Det phyllotaxiska mönstret är
  samma mönster som
 • 19:27 - 19:29
  i en blommande lotus.
 • 19:29 - 19:31
  Det ÄR livsblomman.
 • 19:31 - 19:33
  Livets frö.
 • 19:33 - 19:37
  Det är det fundamentala mönstret där
  alla andra mönster finns.
 • 19:37 - 19:44
  Det är själva rummets form, en
  egenskap hos Akasha.
 • 19:54 - 20:01
  En gång i tiden så finns livsblommans
  symbol över hela världen.
 • 20:03 - 20:06
  Livets blomma vaktas av lejon
 • 20:06 - 20:13
  vid de mest heliga platserna i Kina
  och andra delar av Asien.
 • 20:17 - 20:22
  De 64 hexagrammen i I Ching omges
  ofta av Yinyangsymbolen
 • 20:22 - 20:27
  som är ytterligare ett sätt att
  representera livets blomma.
 • 20:27 - 20:30
  I livets blomma finns den geometriska
  basen
 • 20:30 - 20:33
  för alla platoniska solider;
 • 20:33 - 20:37
  i princip varje form som kan
  existera.
 • 20:37 - 20:41
  Den uråldriga livsblomman startar
  med geometrin
 • 20:41 - 20:45
  i Davidsstjärnan, två trianglar
  över varann.
 • 20:45 - 20:49
  I 3D blir det en tetraeder.
 • 20:49 - 20:56
  Den symbolen är en Yantra, en program
  som finns i Universum;
 • 20:56 - 21:01
  den maskin som genererar vår fraktala
  värld.
 • 21:01 - 21:04
  Yantras har använts som verktyg för att
  väcka medvetandet
 • 21:04 - 21:06
  under tusentals år.
 • 21:06 - 21:11
  Yantras visuella form är en yttre
  representation
 • 21:11 - 21:18
  av en inre process av andligt
  upptäckande.
 • 21:18 - 21:22
  Det är den dolda musiken i
  universum synliggjord,
 • 21:22 - 21:29
  bestående av överlappande geometriska
  former och interferens.
 • 21:39 - 21:45
  Varje chakra är en lotus, ett yantra, ett
  centrum för tanke och materia
 • 21:45 - 21:52
  med vilket världen kan upplevas.
 • 22:16 - 22:21
  Ett traditionellt yantra, ett sådant
  som återfinns i Tibetanska läror,
 • 22:21 - 22:25
  har rika lager av mening,
 • 22:25 - 22:30
  ibland en hel kosmologi och världsbild.
 • 22:30 - 22:33
  Yantrat är ett mönster som
  ständigt utvecklas,
 • 22:33 - 22:35
  arbetar via repetitionens kraft
 • 22:35 - 22:38
  som faser i en cykel.
 • 22:38 - 22:41
  Kraften i yantrat är helt förlorad i
  dagens värld
 • 22:41 - 22:45
  då vi söker mening endast i den
  externa världen
 • 22:45 - 22:52
  utan att koppla ihop det med våra
  inre energier via ett syfte.
 • 22:59 - 23:02
  Det finns goda anledningar till varför
  präster, munkar och yogier
 • 23:02 - 23:04
  traditionellt har levt i celibat.
 • 23:05 - 23:08
  Idag vet endast ett fåtal varför de
  praktiserade celibat
 • 23:08 - 23:12
  då det sanna syftet har blivit
  bortglömt.
 • 23:12 - 23:16
  Det är helt enkelt så att om energin går
  åt till att producera spermier eller ägg
 • 23:16 - 23:19
  så finns det inte mycket kvar att
  driva väckandet av
 • 23:19 - 23:24
  Kundalini som aktiverar
  högre chakran.
 • 23:24 - 23:31
  Kundalini är livsenergi och även
  sexuell energi.
 • 23:34 - 23:38
  När uppmärksamheten fokuseras på annat
  än djuriska drifter
 • 23:38 - 23:42
  och istället läggs på det som har med
  högre chakran att göra
 • 23:42 - 23:49
  så kommer den energin att flöda till
  dessa chakran via ryggraden.
 • 23:50 - 23:55
  Många tantriska övningar lär ut hur man
  behärskar sexuell energi
 • 23:55 - 24:02
  till att användas för högre andlig
  utveckling.
 • 24:07 - 24:10
  Ditt medvetandetillstånd skapar rätta
  förhållanden
 • 24:10 - 24:12
  för att låta din energi växa.
 • 24:13 - 24:16
  Att nå ett medvetandetillstånd är
  inget som tar tid.
 • 24:16 - 24:21
  Som Eckhart Tolle säger, "uppmärksamhet och
  närvaro äger alltid rum i nuet."
 • 24:21 - 24:25
  Om du försöker få nåt att hända
 • 24:25 - 24:28
  så skapar du ett motstånd för det.
 • 24:28 - 24:31
  Det är genom att avlägsna motståndet
  som man tillåter
 • 24:31 - 24:37
  den utvecklande energin att
  bli till.
 • 24:37 - 24:42
  I de antika yogilärorna så användes
  yogapositioner
 • 24:42 - 24:45
  för att förbereda kroppen
  för meditation.
 • 24:45 - 24:49
  Hatha Yoga var aldrig avsedd som
  enbart träning,
 • 24:50 - 24:54
  det är ett sätt att länka sina inre
  och yttre världar.
 • 24:54 - 25:01
  Ordet hatha är sanskrit och betyder
  sol "ha" och måne "tha".
 • 25:02 - 25:05
  I Patanjalis ursprungliga texter om yoga
 • 25:05 - 25:08
  så var syftet med yogans åtta grenar
 • 25:08 - 25:11
  detsamma som Buddhas åttafaldiga väg;
 • 25:11 - 25:15
  att befria oss från lidande.
 • 25:15 - 25:18
  När polerna i båda världarna är i
  balans
 • 25:18 - 25:21
  så uppstår en tredje sak.
 • 25:21 - 25:24
  Vi finner den mystiska gyllene nyckeln
  som låser upp
 • 25:24 - 25:28
  den utvecklande energin i naturen.
 • 25:28 - 25:35
  Denna syntes av solens och månens kanaler
  är vår utvecklande energi.
 • 25:44 - 25:46
  Detta då människor nu nästan uteslutande
  identifierar sig
 • 25:46 - 25:49
  med sina tankar och den yttre världen,
 • 25:49 - 25:52
  det är ovanligt med individer som
  finner en balans
 • 25:52 - 25:56
  mellan det inre och de yttre krafter
  som låter Kundalini
 • 25:56 - 26:00
  väckas på naturlig väg.
 • 26:00 - 26:03
  För de som identifierar sig enbart
  med illusionen
 • 26:03 - 26:07
  så kommer Kundalini alltid att vara
  en metafor,
 • 26:07 - 26:11
  en idé mer än en direkt upplevelse
 • 26:11 - 26:14
  av sin energi och medvetandet.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Swedish subtitles

Revisions