Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  Pre osnivanja Zapadne civilizacije i
  pisanog jezika
 • 0:08 - 0:14
  nauka i duhovnost nisu bile odvojene.
 • 0:14 - 0:17
  U učenjima velikih antičkih kultura
 • 0:17 - 0:20
  spoljašnja potraga za znanjem i
  sigurnošću je bila u ravnoteži
 • 0:20 - 0:22
  sa unutrašnjim osećajem prolaznosti
 • 0:22 - 0:27
  i intuitivnim razumevanjem spirale promene.
 • 0:27 - 0:31
  Kako je naučno mišljenje postalo dominantnije,
  a informacije mnogostruke,
 • 0:31 - 0:36
  podela je počela da se javlja u našim
  sistemima znanja.
 • 0:36 - 0:38
  Povećana specijalizovanost je značila
  da sve manje ljudi
 • 0:38 - 0:41
  može da vidi veliku sliku,
 • 0:41 - 0:45
  i oseti i intuitivno spozna estetiku
  sistema kao celine.
 • 0:45 - 0:52
  Niko nije pitao, ,,je li svo ovo
  razmišljanje dobro za nas?”
 • 0:57 - 1:01
  Antičko znanje je ovde u našem centru,
  sakriveno u jednostavnoj tački gledišta.
 • 1:01 - 1:07
  Ali smo previse zaokupirani našim
  mislima da bismo ga prepoznali.
 • 1:07 - 1:10
  Ova zaboravljena mudrost je način
  da se povrati ravnoteža
 • 1:10 - 1:15
  između unutrašnjeg i spoljašnjeg.
 • 1:15 - 1:15
  Jin i jang.
 • 1:15 - 1:22
  Između spirale promene i mira naše suštine.
 • 1:52 - 1:59
  Prema grčkoj legendi, Asklepije je
  bio bog lekarstva i sin Apolona.
 • 2:00 - 2:03
  Njegova mudrost i veština lečenja
  bile su neprevaziđene
 • 2:03 - 2:10
  i za njega se kaže da je otkrio
  tajnu samog života i smrti.
 • 2:10 - 2:13
  U antičkoj Grčkoj Asklepejevi hramovi
  za lečenje
 • 2:13 - 2:16
  su prepoznali moć prvobitne spirale
 • 2:16 - 2:21
  koja je simbolizovana Asklepejevim štapom.
 • 2:21 - 2:26
  Za Hipokrata, oca medicine,
 • 2:26 - 2:28
  čija zakletva još uvjek formira moralni
 • 2:28 - 2:31
  kodeks medicinske profesije, se kaže da je
 • 2:31 - 2:34
  stekao znanja u Asklepejevom hramu.
 • 2:34 - 2:37
  Do ovog dana, ovaj simbol naše evolucijske energije
 • 2:37 - 2:40
  ostaje logo Američkog medicinskog udruženja
 • 2:40 - 2:47
  i drugih medicinskih organizacija širom svijeta.
 • 2:49 - 2:52
  U egipatskoj ikonografiji zmija i ptica predstavljaju
 • 2:52 - 2:59
  dualnost ili polaritet ljudske prirode.
 • 3:02 - 3:07
  Zmija, usmerena prema dolje,
  jeste manifestovana spirala,
 • 3:07 - 3:14
  evolucionarna energija sveta.
 • 3:14 - 3:18
  Ptica je usmerena prema gore;
  gore je okrenuta
 • 3:18 - 3:22
  prema suncu ili probuđenoj
  fokusiranoj svesnosti,
 • 3:22 - 3:29
  praznina Akaše.
 • 3:34 - 3:37
  Faraoni bogovi su naslikani sa
  probuđenom energijom
 • 3:37 - 3:40
  gde se zmija Kundalini penje uz kičmu i prodire
 • 3:40 - 3:47
  u čakru Ajna između očiju.
 • 3:49 - 3:53
  To se naziva Horusovo oko.
 • 3:53 - 3:58
  U Hindu tradiciji, bindi takođe
  predstavlja treće oko;
 • 3:58 - 4:05
  božansku povezanost sa duhom.
 • 4:08 - 4:11
  Maska kralja Tutankamona je klasičan primer
 • 4:11 - 4:18
  koji pokazuje i motiv zmije i ptice.
 • 4:19 - 4:25
  Tradicije Maja i Asteka kombinuju
  motive zmije i ptice u jednog boga.
 • 4:25 - 4:27
  Kezalkoatl ili Kukulkan.
 • 4:27 - 4:31
  Bog pernate zmije predstavlja
  probuđenu evolucionarnu
 • 4:31 - 4:35
  svest ili probuđen Kundalini.
 • 4:35 - 4:38
  Osoba koja probudi Kezalkoatl u sebi
 • 4:38 - 4:42
  je živa manifestacija božanstva.
 • 4:42 - 4:46
  Kaže se da će se Kezalkoatl, ili energija zmije,
 • 4:46 - 4:53
  vratiti na kraju vremena.
 • 5:01 - 5:06
  Simboli zmije i ptice se mogu naći
  takođe u Hrišćanstvu.
 • 5:06 - 5:09
  Njihovo pravo značenje je možda dublje maskirano
 • 5:09 - 5:14
  ali je značenje isto kao u ostalim
  antičkim tradicijama.
 • 5:14 - 5:19
  U Hrišćanstvu, ptica ili golub koji
  se često mogu vidjeti iznad Hristove glave
 • 5:19 - 5:24
  predstavlja Sveti duh ili Kundalini Šakti
 • 5:24 - 5:29
  kako se uspinje do šeste čakre i više.
 • 5:29 - 5:36
  Hrišćanski mistici su drugačije
  zvali Kundalini; Sveti duh.
 • 5:39 - 5:45
  U jevanđelju po Jovanu 3:12 piše,
  ,,I kako je Mojsje uzdigao zmiju u divljinu,
 • 5:45 - 5:51
  tako se i sin čoveka mora uzdići.”
 • 5:51 - 5:56
  Isus i Mojsije su probudili njihovu Kundalini
  energiju, donoseći probuđenu svest
 • 5:56 - 6:03
  nesvesnim reptilskim silama koje
  pokreću ljudsku žudnju.
 • 6:03 - 6:06
  Za Isusa se kaže da je proveo 40 dana i 40 noći
 • 6:06 - 6:13
  u pustinji, za to vrijeme ga je Satana iskušavao.
 • 6:13 - 6:18
  Slično, Budu je iskušavao ,,Mara”
  dok je sedao kako bi dostigao
 • 6:18 - 6:25
  prosvjetlenje ispod bodi drva, ili drva mudrosti.
 • 6:27 - 6:31
  I Hrist i Buda su morali da se
  udalje od draži čulnih
  71
  00:06:30,750 --> 00:06:37,750
  zadovoljstava i zemaljskog shvatanja.
 • 6:38 - 6:45
  U svakoj priči, demon je personifikacija
  onoga za šta se čovek veže.
 • 7:01 - 7:06
  Ako pročitamo priču o Adamu i Evi
  u duhu Vedske i Egipatske tradicije
 • 7:06 - 7:11
  shvatamo da zmija koja čuva drvo
  života jeste Kundalini.
 • 7:11 - 7:16
  Jabuka predstavlja draž i iskušenje
  spoljašnjeg čulnog sveta,
 • 7:16 - 7:19
  koji nas odvraća od znanja unutrašnjeg sveta,
 • 7:19 - 7:26
  drva znanja unutar nas.
 • 7:34 - 7:39
  Drvo je jednostavno mreža nadi ili
  energetskih meridijana u nama,
 • 7:39 - 7:45
  koji bukvalno prave strukture slične
  drvetu kroz naše telo.
 • 7:45 - 7:48
  U potrazi ega za spoljašnjim zadovoljstvom
 • 7:48 - 7:53
  odvojili smo sebe od znanja
  unutrašnjeg sveta,
 • 7:53 - 8:00
  Naše povezanosti sa Akašom i mudrosti izvora.
 • 8:07 - 8:10
  Mnogi svetski istorijski mitovi o zmajevima
 • 8:10 - 8:12
  mogu se čitati kao metafore
  za unutrašnje energije
 • 8:12 - 8:16
  kultura u koje su ugrađene.
 • 8:16 - 8:23
  U Kini, zmaj je i dalje sveti simbol
  koji predstavlja sreću.
 • 8:24 - 8:28
  kao egipatski faraoni, antički kineski carevi
 • 8:28 - 8:31
  koji su probudili svoje evolucionarne energije
 • 8:31 - 8:36
  predstavljeni su kao zmija sa krilima, ili zmaj.
 • 8:36 - 8:41
  Kraljevski totem cara Žada ili Nebeskog Cara
 • 8:41 - 8:46
  pokazuje balans sličan Idi i Pangali.
 • 8:46 - 8:50
  Jin i jang Taoizma, buđenje pinealnog centra
 • 8:50 - 8:57
  Ili onoga što se u Taoizmu zove Gornji Dantijen.
 • 9:07 - 9:09
  Priroda je puna različitih otkrivanja svetlosti
 • 9:09 - 9:11
  i mehanizama izjednačavanja.
 • 9:11 - 9:16
  Na primer, morski jež može zapravo
  da vidi sa svojim bodljikavim telom
 • 9:16 - 9:20
  koje se ponaša kao veliko oko.
 • 9:20 - 9:23
  Morski ježevi detektuju svetlo koje
  dolazi do njihove kičme i upoređuju
 • 9:23 - 9:30
  intenzitet zraka da bi stekli predstavu
  o svojoj okolini.
 • 9:37 - 9:40
  Zelena iguana i drugi reptili imaju
  oko na vrhu glave
 • 9:40 - 9:44
  ili pinealnu žlezdu na vrhu glave
  koju koriste da detektuju
 • 9:44 - 9:51
  predatore koji im dolaze odozgo.
 • 9:57 - 10:00
  Ljudska pinealna žlezda je
  mala endokrina žlezda
 • 10:00 - 10:04
  koja reguliše hodanje i spavanje.
 • 10:04 - 10:07
  Iako je smeštena duboko unutar glave
 • 10:07 - 10:12
  pinealna žlezda je osetljiva na svetlost.
 • 10:12 - 10:15
  Filozof Dekart je prepoznao da je
  oblast pinealne žlezde
 • 10:15 - 10:21
  ili trećeg oka veza između svetlosti i materije.
 • 10:21 - 10:23
  Skoro sve je simetrično u ljudskom telu.
 • 10:23 - 10:30
  Dva oka, dva uva, dve nozdrve,
  čak i mozak ima dve strane.
 • 10:31 - 10:34
  Ali postoji oblast mozga koja nije preslikana.
 • 10:34 - 10:40
  To je oblast pinealne žlezde i
  energetski centar koji je okružuje.
 • 10:40 - 10:43
  Na fizičkom nivou jedinstveni
  molekuli se prirodno formiraju
 • 10:43 - 10:47
  pomoću pinealne žlezde, kao što je DMT.
 • 10:47 - 10:53
  DMT se takođe prirodno formira u
  trenutku rođenja i u trenutku smrti,
 • 10:53 - 10:59
  bukvalno deluje kao jedinstveni most
  između sveta živih i mrtvih.
 • 10:59 - 11:05
  DMT se proizvodi prirodno tokom
  stanja duboke meditacije
 • 11:05 - 11:10
  i Šamhadi, ili pomoću psihoaktivnih sredstava.
 • 11:10 - 11:15
  Na primjer, Ajhaska se koristi u
  Šamanskim tradicijama
 • 11:15 - 11:22
  u Južnoj Americi da bi se sklonio veo između
  unutrašnjih i spoljašnjih svetova.
 • 11:23 - 11:27
  Sama reč pinealna ima korijen
  kao šišarka bora (pine)
 • 11:27 - 11:33
  Jer pinealna žlezda ima sličan spiralni oblik.
 • 11:33 - 11:36
  Ovaj oblik, poznat kao oblik cveta života,
 • 11:36 - 11:41
  je čest u antičkim umetničkim delima
  koja opisuju prosvetlenje ili probuđena bića.
 • 11:41 - 11:45
  Kada se vidi slika šišarke na
  umetničkom delu ona predstavlja
 • 11:45 - 11:50
  probuđeno treće oko; sveobuhvatnu svesnost
 • 11:50 - 11:55
  koja usmerava tok evolucionarne energije.
 • 11:55 - 11:59
  Šišarka predstavlja cvetanje viših čakri
 • 11:59 - 12:06
  koje se aktiviraju kada se Sašumna
  uzdiže do čakre Ajna i više.
 • 12:07 - 12:10
  U Grčkoj mitologiji, poštovaoci
  Dionisa nosili su tirsos
 • 12:10 - 12:16
  ili veliki štap omotan spiralnom vinovom
  lozom na čijem vrhu se nalazila šišarka.
 • 12:16 - 12:21
  Ponovo, predstavljajući energiju
  Dionisa ili Kundalini Šakti
 • 12:21 - 12:28
  kako putuje uz kičmu do pinealnog
  tela u šestoj čakri.
 • 12:31 - 12:34
  U srcu Vatikana možda očekuješ
  ogromnu skulpturu
 • 12:34 - 12:40
  Isusa ili Marije, ali umesto toga tu se
  nalazi ogromna statua šišarke
 • 12:40 - 12:43
  koja pokazuje da u hrišćanskoj
  istoriji možda postoji znanje
 • 12:43 - 12:46
  o čakrama i Kundaliniju ali iz nekog razloga
 • 12:46 - 12:48
  se krije od većine.
 • 12:48 - 12:51
  Zvanična crkva objašnjava da je šišarka
 • 12:51 - 12:58
  simbol regeneracije i predstavlja
  novi život u Hristu.
 • 13:03 - 13:10
  Filozof i mistik iz 13. veka Majser
  Ekart je rekao,
 • 13:15 - 13:21
  ,,Oko kojim gledam Boga i oko
  kojim Bog gleda mene
 • 13:21 - 13:26
  je isto oko.”
 • 13:26 - 13:31
  U Bibliji kralja Džejmsa ,,svetlo tela je oko,
 • 13:31 - 13:38
  prema tome ako bi postojalo samo oko,
  tvoje celo telo bi bilo puno svetlosti.”
 • 13:47 - 13:52
  Buda je rekao, ,,telo je oko.”
 • 13:52 - 13:58
  U stanju Šamandi, jedno je oboje
  i posmatrač i onaj koji posmatra.
 • 13:58 - 14:05
  Mi smo univerzum svestan sebe.
 • 14:14 - 14:18
  Kada se kundalini aktivira, stimuliše šestu čakru
 • 14:18 - 14:21
  i pinealni centar i ova oblast počinje
  da ponovo dobija neke os svojih
 • 14:21 - 14:27
  evolucionarnih funkcija.
 • 14:27 - 14:29
  Meditacija u tami se koristila hiljadama godina
 • 14:29 - 14:36
  kao način da se aktivira šesta čakra
  u oblasti pinealne žlezde.
 • 14:36 - 14:42
  Aktivacija ovog centra omogućava
  osobi da vidi svoje unutrašnje svetlo.
 • 14:42 - 14:46
  Bilo da je to poznati jogi ili šaman
  koji se povlači duboko u pećinu
 • 14:46 - 14:52
  ili Taoist, Majanski začetnik, ili
  Tibetanski sveštenik, sve tradicije obuhvataju
 • 14:52 - 14:57
  vremenski period tokom kojeg
  osoba odlazi u tamu.
 • 14:57 - 15:04
  Pinealna žlezda je kapija da se iskusi
  čovekova suptilna energija direktno.
 • 15:05 - 15:10
  Filozof Niče je rekao, ,,ako dovoljno
  dugo gledate u provaliju,
 • 15:10 - 15:17
  vremenom ćete shvatiti da i provalija gleda vas.”
 • 15:18 - 15:25
  Dolmeni, ili antičke grobnice sa vratima su
  među najstarijijim preostalim strukturama na Zemlji.
 • 15:26 - 15:32
  Mnoge datiraju iz perioda Neolita 3000-4000
  godina prije nove ere i neke u Zapadnoj Evropi
 • 15:32 - 15:36
  su 7000 godina stare.
 • 15:36 - 15:40
  Dolmen se koristio da se uđe u
  neprekidnu meditaciju kao način
 • 15:40 - 15:47
  da ljudi povežu unutrašnje i
  spoljašnje svetove.
 • 15:47 - 15:51
  Dok čovek u kontinuitetu meditira
  u potpunom mraku vremenom
 • 15:51 - 15:58
  počinje da posmatra unutrašnju
  energiju ili svetlo kako treće oko postaje aktivno.
 • 16:00 - 16:04
  Cirkadijanski ritmovi kojima
  vladaju kanali sunca i meseca
 • 16:04 - 16:11
  više ne kontrolišu funkcije tela
  i novi ritam je uspostavljen.
 • 16:17 - 16:19
  Sedma čakra već hiljadama godina,
 • 16:19 - 16:22
  se predstavlja ,,OM” simbolom.
 • 16:22 - 16:28
  Simbol koji je sastavljen od znakova
  Sanskrita i predstavlja elemente,
 • 16:28 - 16:32
  kada se Kundalini izdiže iznad
  šeste čakre počinje da formira
 • 16:32 - 16:35
  energetski oreol.
 • 16:35 - 16:37
  Oreoli se konstantno pojavljuju
  na religioznim slikama različitih
 • 16:37 - 16:44
  kultura u različitim delovima sveta.
 • 17:31 - 17:34
  Oreol, ili oslikavanje energetskog potpisa
 • 17:34 - 17:38
  oko probuđenog bića, je često
  za praktično sve religije
 • 17:38 - 17:43
  u svim delovima sveta.
 • 17:43 - 17:46
  Evolucionarni proces buđenja čakri
 • 17:46 - 17:50
  nije vlasništvo jedne grupe ili religije,
 • 17:50 - 17:57
  to je primarno parvo svakog
  čoveka na planeti.
 • 18:08 - 18:12
  Krunska čakra je veza sa božanskim,
 • 18:12 - 18:15
  što je iznad dualnosti.
 • 18:15 - 18:22
  Iznad imena i oblika.
 • 18:22 - 18:28
  Akaneten je bio faraon čija žena je bila Nefertiti.
 • 18:28 - 18:32
  O njemu se govori kao o sinu sunca.
 • 18:32 - 18:37
  On je ponovo pronašao ,,Aten”, ili Božiju reč u sebi,
 • 18:37 - 18:44
  ujedinjujući Kundalini i svesnost.
 • 18:47 - 18:51
  U Egipatskoj ikonografiji, ponovo
  probuđena svesnost
 • 18:51 - 18:55
  predstavljena je sunčevim diskom koji
  se može videti iznad glava bogova
 • 18:55 - 19:02
  ili probuđenih bića.
 • 19:04 - 19:07
  U Hindu i Joga kulturi, ovaj oreol se zove
 • 19:07 - 19:14
  ,,Sahasurara”, lotus sa hiljadu latica.
 • 19:18 - 19:23
  Buda se povezuje sa simbolom lotusa.
 • 19:23 - 19:27
  Filotaksični oblik JESTE isti oblik koji se može videti na
 • 19:27 - 19:29
  lotosu koji cveta.
 • 19:29 - 19:31
  To JESTE oblik cveta života.
 • 19:31 - 19:33
  Seme života.
 • 19:33 - 19:37
  To je osnovni oblik u koji se svi oblici uklapaju.
 • 19:37 - 19:44
  To je oblik samog svemira ili
  kvaliteta svojstvenih Akaši.
 • 19:54 - 20:01
  U jednom periodu istorije, simbol cveta
  života je bio rasprostranjen svuda po Zemlji.
 • 20:03 - 20:06
  Cvet života kojeg čuvaju lavovi može se naći
 • 20:06 - 20:13
  na najsvetijim mestima u Kini i
  drugim delovima Azije.
 • 20:17 - 20:22
  64 heksagrama i Činga obično
  okružuju jin jang simbol
 • 20:22 - 20:27
  što je još jedan način da se predstavi cvet života.
 • 20:27 - 20:30
  U cvetu života je geometrijska osnova
 • 20:30 - 20:33
  za sva platonska čvrsta tela;
 • 20:33 - 20:37
  u suštini za svaki oblik koji postoji.
 • 20:37 - 20:40
  Antički cvet života počinje sa geometrijom
 • 20:40 - 20:45
  Davidove zvezde, ili trouglova
  okrenutih prema gore i prema dole.
 • 20:45 - 20:49
  Ili u 3D ovo bi bile tetraedarske strukture.
 • 20:49 - 20:56
  Ovaj simbol je jantra, vrsta programa
  koji postoji u univerzumu,
 • 20:56 - 21:01
  mašine koja proizvodi naš fraktalni svet.
 • 21:01 - 21:04
  Jantre su se koristile kao sredstva
  da se probudi svest
 • 21:04 - 21:06
  hiljadama godina.
 • 21:06 - 21:11
  Vizuelni oblik jantre je spoljašnja prezentacija
 • 21:11 - 21:18
  unutrašnjeg procesa duhovnog razvoja.
 • 21:18 - 21:22
  Na taj način skrivena muzika
  univerzuma postaje vidljiva,
 • 21:22 - 21:29
  sastavljena od geometrijskih oblika
  koji se seku i isprepletanih formi.
 • 21:39 - 21:45
  Svaka čakra je lotus, jantra,
  fizičko-psihološki centar
 • 21:45 - 21:52
  kroz koji se svijet može iskusiti.
 • 21:55 - 22:02
  Tradicionalna jantra, kao što se
  može naći u Tibetanskoj tradiciji,
 • 22:21 - 22:25
  obuhvata bogate slojeve značenja,
 • 22:25 - 22:30
  nekad obuhvatajući cijelu
  kosmologiju i gledište sveta.
 • 22:30 - 22:33
  Jantra je oblik koji se konstantno razvija
 • 22:33 - 22:35
  koji funkcioniše kroz snagu ponavljanja
 • 22:35 - 22:38
  ili ponavljanje ciklusa.
 • 22:38 - 22:42
  Moć jantre je izgubljena u današnjem svetu
 • 22:42 - 22:45
  jer mi tražimo smisao samo u spoljašnjem obliku
 • 22:45 - 22:52
  i ne povezujemo ga sa unutrašnjim
  energijama namerom.
 • 22:59 - 23:02
  Postoji dobar razlog zašto su popovi,
  sveštenici i jogiji
 • 23:02 - 23:05
  tradicionalno u celibatu.
 • 23:05 - 23:08
  Danas samo manjina zna zašto
  praktikuju celibat
 • 23:08 - 23:12
  jer je prava svrha izgubljena.
 • 23:12 - 23:16
  Jednostavno, ako se enerija koristi više
  za proizvodnju sperme ili jajnih ćelija
 • 23:16 - 23:19
  kao što bi mogao biti slučaj, onda ima
  manje energije za uzdizanje
 • 23:19 - 23:24
  Kundalinija koji aktivira više čakre.
 • 23:24 - 23:31
  Kundalini je životna energija, što je
  takođe seksualna energija.
 • 23:34 - 23:38
  Kada svest postane manje
  fokusirana na životinjske nagone,
 • 23:38 - 23:42
  i fokusira se na objekte koji odražavaju više čakre
 • 23:42 - 23:49
  ta energija teče uz kičmu u te čakre.
 • 23:50 - 23:55
  mnogi od praktičara tantre uče kako
  da se usavrši seksualna energija
 • 23:55 - 24:02
  da bi se mogla iskoristiti za višu
  duhovnu evoluciju.
 • 24:07 - 24:10
  Tvoje stanje svesti kreira prave uslove
 • 24:10 - 24:13
  da tvoja energija može da raste.
 • 24:13 - 24:16
  Dolazak u stanje svesnosti ne oduzima vreme.
 • 24:16 - 24:21
  Kako Ekhart Tol kaže:,,svesnost i prisutnost
  se uvek dešavaju u sadašnjem trenutku.”
 • 24:21 - 24:24
  Ako pokušaš da učiniš da se nešto dogodi
 • 24:24 - 24:28
  onda kreiraš otpor prema onome što jeste.
 • 24:28 - 24:31
  Uklanjanje svog otpora je ono što dozvoljava
 • 24:31 - 24:38
  evolucionarnoj energiji da se razvije.
 • 24:38 - 24:42
  U antičkoj Joga tradiciji, joga pozicije
  su se koristile da
 • 24:42 - 24:45
  da se telo pripremi za meditaciju.
 • 24:45 - 24:50
  Hata joga, nikada nije nameravala
  postati samo režim vežbanja,
 • 24:50 - 24:54
  već način da poveže nečije unutrašnje
  i spoljašnje svetove.
 • 24:54 - 25:01
  Riječ Sansktita ,,hata” znači sunce i mesec ,,tha”.
  258
  00:25:01,960 --> 00:25:05,230
  U sutrama originalne Pantađalijeve joge
 • 25:05 - 25:07
  svrha osam stepena joge
 • 25:07 - 25:11
  je ista kao Budina osmostruka staza,
 • 25:11 - 25:15
  da bi se čovjek oslobodio od patnje.
 • 25:15 - 25:18
  Kada su polariteti u svetu dualnosti u ravnoteži,
 • 25:18 - 25:21
  rađa se treća stvar.
 • 25:21 - 25:24
  Nalazimo misteriozni Zlatni Ključ
  koji otključava
 • 25:24 - 25:28
  evolucionarne sile prirode.
 • 25:28 - 25:35
  Ova sinteza kanala sunca i meseca
  je naša evolucionarna energija.
 • 25:44 - 25:46
  Jer se ljudi sada identifikuju isključivo
 • 25:46 - 25:49
  sa svojim mislima i spoljašnjim svetom,
 • 25:49 - 25:52
  rijetka individua postiže ravnotežu,
 • 25:52 - 25:56
  unutrašnjih i spoljašnjih sila koje
  dozvoljavaju Kundaliniju
 • 25:56 - 26:00
  da se prirodno probudi.
 • 26:00 - 26:03
  Za one koji se identifikuju samo sa iluzijom,
 • 26:03 - 26:07
  Kundalini će uvek ostati metafora,
 • 26:07 - 26:12
  ideja, prije nego direktno iskustvo
 • 26:12 - 26:14
  energije i svesti.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Serbian subtitles

Revisions