Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:04
  Voorafgaand aan het begin van de westerse beschaving
  en geschreven taal
 • 0:08 - 0:09
  wetenschap en spiritualiteit waren niet twee afzonderlijke dingen.
 • 0:14 - 0:15
  In de leer van de grote oude tradities
 • 0:17 - 0:18
  de buitenste zoeken naar kennis en zekerheid
  evenwichtig was
 • 0:20 - 0:21
  door een binnenste gevoel van onbestendigheid
 • 0:23 - 0:24
  en intuïtief begrip van de spiraal
  van verandering.
 • 0:27 - 0:28
  Als wetenschappelijk denken werd dominanter
  en informatie vermenigvuldigd,
 • 0:31 - 0:32
  fragmentatie begon te gebeuren binnen onze kennis
  systemen.
 • 0:36 - 0:37
  Meer specialisatie betekende dat er minder
  mensen
 • 0:39 - 0:40
  in staat waren het zien van het grote geheel,
 • 0:41 - 0:42
  van het gevoel en intuïtie de esthetiek van
  het systeem als geheel.
 • 0:45 - 0:46
  Niemand vroeg, "is dit alles denken goed
  voor ons?"
 • 0:57 - 0:58
  De oude kennis is hier in ons midden,
  verborgen in het zicht.
 • 1:01 - 1:02
  Maar we zijn te druk bezig met onze gedachten
  om het te herkennen.
 • 1:07 - 1:08
  Dit vergeten wijsheid weg naar het herstellen
  balans
 • 1:10 - 1:11
  tussen de binnenste en buitenste.
 • 1:15 - 1:16
  Yin en yang.
 • 1:15 - 1:16
  Tussen de spiraal van verandering en de stilte
  in onze kern.
 • 1:52 - 1:53
  In de Griekse legende, was Asclepius de zoon van
  Apollo en de god van de geneeskunde.
 • 2:00 - 2:01
  Zijn wijsheid en geneeskracht waren onovertroffen
 • 2:03 - 2:04
  en hij zou het geheim
  over leven en de dood ontrafelt hebben.
 • 2:10 - 2:11
  In het oude Griekenland erkenden de Asclepian helende tempels
 • 2:13 - 2:14
  de macht van de primordiale spiraal
 • 2:16 - 2:17
  Die wordt gesymboliseerd door de staaf van Asclepius.
 • 2:23 - 2:24
  Van Hippocrates, vader van de geneeskunde,
 • 2:26 - 2:27
  wiens eed nog steeds de morele code vormt
 • 2:28 - 2:29
  van de medische professie, wordt gezegd dat
 • 2:31 - 2:32
  hij zijn opleiding kreeg bij een Asclepian tempel.
 • 2:34 - 2:35
  Tot op deze dag, blijft dit symbool van onze evolutionaire energie
 • 2:37 - 2:38
  het logo van de Amerikaanse Medische Vereniging
 • 2:40 - 2:41
  en andere medische organisaties op de wereld.
 • 2:49 - 2:50
  In de Egyptische iconografie, vertegenwoordigen de slang en vogel
 • 2:53 - 2:54
  de dualiteit of polariteit van de menselijke natuur.
 • 3:02 - 3:03
  De slang, de neerwaartse richting, is de
  gemanifesteerd spiraal,
 • 3:07 - 3:08
  de evolutionaire energie van de wereld.
 • 3:14 - 3:15
  De vogel is de opwaartse richting; de opwaarts georiënteerde stroom
 • 3:18 - 3:18
  in de richting van de zon of ontwaakt eenpuntig
  bewustzijn;
 • 3:22 - 3:23
  de leegte van Akasha.
 • 3:34 - 3:35
  Farao's en goden afgebeeld met ontwaakte energie
 • 3:37 - 3:38
  waarbij de Kundalini slang opwaarts langs de ruggengraat beweegt en
 • 3:41 - 3:42
  de "Ajna chakra" doorboort tussen de ogen.
 • 3:49 - 3:50
  Dit wordt aangeduid als het oog van Horus.
 • 3:53 - 3:54
  In de hindoeïstische traditie is de bindi ook vertegenwoordiger van de van het derde oog;
 • 3:58 - 3:59
  de goddelijke verbinding met spirit.
 • 4:08 - 4:09
  Koning Toetanchamon's masker is een klassiek voorbeeld
 • 4:11 - 4:12
  met zowel slang- als vogelmotieven.
 • 4:19 - 4:20
  De Maya's en Azteken tradities combineren
  slang- en vogelmotief in één god.
 • 4:25 - 4:26
  Quetzalcoatl of Kukulkan.
 • 4:27 - 4:28
  De gevederde slangengod vertegenwoordigt het ontwaakte evolutionaire
 • 4:31 - 4:32
  bewustzijn of ontwaakte Kundalini.
 • 4:35 - 4:36
  De persoon die Quetzalcoatl ontwaakt in zichzelf
 • 4:38 - 4:39
  is een levende manifestatie van het goddelijke.
 • 4:42 - 4:43
  Er wordt gezegd dat Quetzalcoatl of slang energie,
 • 4:46 - 4:47
  zal terugkeren aan het einde der tijden.
 • 5:01 - 5:02
  De slang en vogel symbolen worden ook gevonden in het
  Christendom.
 • 5:06 - 5:07
  Hun ware betekenis mag zijn dieper verborgen zijn,
 • 5:10 - 5:11
  maar de betekenis is hetzelfde als in andere oude
  tradities.
 • 5:14 - 5:15
  In het christendom, representeren de vogel of duif - vaak gezien boven het hoofd van Christus -
 • 5:19 - 5:20
  de Heilige Geest of Kundalini Shakti
 • 5:24 - 5:25
  als het stijgt naar de zesde chakra en daar voorbij.
 • 5:29 - 5:30
  De christelijke mystici hadden een andere naam voor Kundalini; Heilige Geest.
 • 5:39 - 5:40
  In Johannes 3:12 wordt zegt, "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhief,
 • 5:45 - 5:46
  zo moet de Zoon des mensen verheven worden."
 • 5:51 - 5:52
  Jezus en Mozes ontwaakten hun Kundalini energie, ontwaakt bewustzijn brengend
 • 5:56 - 5:57
  aan de onbewuste reptielen krachten die drijfveer zijn van menselijk verlangen.
 • 6:03 - 6:04
  Jezus zou veertig dagen en
  veertig nachten hebben doorgebracht
 • 6:06 - 6:07
  in de woestijn, waarbij hij werd verleid door Satan.
 • 6:15 - 6:16
  Op vergelijkbare wijze werd de Boeddha verleid door "Mara" terwijl hij streefde naar
 • 6:20 - 6:21
  verlichting, zittend onder de bodhiboom, of boom der wijsheid.
 • 6:27 - 6:28
  Zowel Christus als Buddha moest zich afkeren van
  de verleidingen van zintuiglijke
 • 6:32 - 6:33
  genoegens en werelds grijpen.
 • 6:38 - 6:39
  In beide verhalen, is de demon de personificatie van de eigen gehechtheden.
 • 7:01 - 7:02
  Als we het verhaal van Adam en Eva lezen in het licht
  van de Vedische en Egyptische tradities
 • 7:06 - 7:07
  vinden we dat de slang die de levensboom bewaakt gelijk is aan Kundalini.
 • 7:11 - 7:12
  De appel staat voor de verleiding van de externe zintuiglijke wereld,
 • 7:16 - 7:17
  ons afleidend van de kennis van de binnenwereld,
 • 7:20 - 7:21
  de boom der kennis in ons.
 • 7:34 - 7:35
  De boom is eenvoudigweg het netwerk van Nadi's of de
  energie meridianen in onszelf,
 • 7:39 - 7:40
  wat letterlijk boom-achtige structuren vormt
  door het hele lichaam.
 • 7:45 - 7:46
  In onze ego zoektocht naar externe bevrediging
 • 7:48 - 7:49
  hebben we ons afgesneden van de kennis
  van de innerlijke wereld,
 • 7:53 - 7:54
  onze verbinding met Akasha en van de bron der wijsheid.
 • 8:07 - 8:08
  Veel van 's werelds historische mythes over
  draken
 • 8:10 - 8:11
  kunnen worden gelezen als metafoor voor de innerlijke energieën
 • 8:12 - 8:13
  van de culturen waarin zij zijn ingebed.
 • 8:16 - 8:17
  In China, is de draak nog steeds een heilig symbool dat geluk representeert.
 • 8:24 - 8:25
  Net zoals de Egyptische farao's en oude Chinese keizers
 • 8:28 - 8:29
  die hun evolutionaire energieën ontwaakten
 • 8:31 - 8:32
  gerepresenteerd werden door de gevleugelde slang of draak.
 • 8:36 - 8:37
  De koninklijke totem van de Jade Keizer of Hemelse
  Keizer
 • 8:41 - 8:42
  toont een evenwicht dat vergelijkbaar is met Ida en Pingala.
 • 8:46 - 8:47
  De yin en yang van het Taoïsme, het ontwaken van het pijnappelklier centrum
 • 8:50 - 8:51
  of wat in het Taoïsme de Upper Dantien genoemd.
 • 9:06 - 9:07
  De natuur is vol van verschillende lichtdetectie-
 • 9:09 - 9:10
  en aanpassingsmechanismen.
 • 9:11 - 9:12
  Zo kan bijvoorbeeld een zee-egel daadwerkelijk zien
  met zijn stekelige lichaam
 • 9:16 - 9:17
  dat fungeert als een groot oog.
 • 9:20 - 9:21
  Zee-egels detecteren licht dat hun stekels en vergelijken
 • 9:23 - 9:24
  intensiteiten van de lichtbundels om een ​​gevoel te krijgen bij hun omgeving.
 • 9:37 - 9:38
  Groene leguanen en andere reptielen hebben een pariëtaal oog
 • 9:40 - 9:41
  of pijnappelklier bovenop hun hoofd, die ze gebruiken om
 • 9:44 - 9:45
  roofdieren van boven waar te nemen.
 • 9:57 - 9:58
  De menselijke pijnappelklier is een kleine endocriene
  klier
 • 10:00 - 10:01
  die een rol speelt bij het waak- en slaapritme.
 • 10:04 - 10:05
  Hoewel het het diep in het hoofd gelegen is,
 • 10:07 - 10:08
  is de pijnappelklier lichtgevoelig.
 • 10:12 - 10:13
  De filosoof Descartes erkend dat het pijnappelklier gebied
 • 10:16 - 10:17
  of het derde oog het raakvlak was tussen bewustzijn en materie.
 • 10:21 - 10:22
  Bijna alles is symmetrisch in het menselijk lichaam.
 • 10:23 - 10:24
  Twee ogen, twee oren, twee neusgaten, zelfs het brein heeft twee helften.
 • 10:31 - 10:32
  Maar er is een gebied in de hersenen dat niet gespiegeld is.
 • 10:34 - 10:35
  Dit is het pijnappelklier gebied en het er omheen gelegen energetische centrum.
 • 10:40 - 10:41
  Op een fysiek niveau worden vanzelf unieke moleculen gevormd
 • 10:44 - 10:45
  door de pijnappelklier zoals DMT.
 • 10:47 - 10:48
  DMT wordt ook op natuurlijke wijze gevormd op het moment van de geboorte en op het moment van sterven,
 • 10:53 - 10:54
  letterlijk werkend als een unieke brug tussen de wereld van de levenden en de doden.
 • 11:02 - 11:03
  DMT wordt natuurlijk geproduceerd tijdens toestanden van diepe meditatie
 • 11:06 - 11:07
  en Samhadi of via entheogenic middelen.
 • 11:10 - 11:11
  Zo wordt Ayahuasca bijvoorbeeld gebruikt in sjamanistische tradities
 • 11:15 - 11:16
  in Zuid-Amerika om de sluier te verwijderen tussen de binnen- en buitenwereld.
 • 11:23 - 11:24
  Het woord pijnappelklier zelf heeft dezelfde stam als
  dennenappel
 • 11:27 - 11:28
  omdat de pijnappelklier eenzelfde phyllotaxis spiraalvormig patroon vertoont.
 • 11:33 - 11:34
  Dit patroon, ook wel bekend als een bloem van het
  levenspatroon,
 • 11:36 - 11:37
  komt veel voor in oude kunstwerken om verlichte
  of ontwaakte wezens aan te duiden.
 • 11:41 - 11:42
  Als de dennenappel is te zien in heilige kunstwerken vertegenwoordigt het
 • 11:45 - 11:46
  het ontwaakte derde oog; het eenpuntig bewustzijn
 • 11:50 - 11:51
  het richten van de stroom van evolutionaire energie.
 • 11:55 - 11:56
  De dennenappel vertegenwoordigt de bloei van
  de hogere chakras
 • 11:59 - 12:00
  die geactiveerd worden als Sushumna opstijgt naar de
  Ajna chakra en daar voorbij.
 • 12:07 - 12:08
  In de Griekse mythologie droegen de aanbidders van Dionysus een thyrsus
 • 12:10 - 12:11
  of een enorme staf omwikkeld met spiraalvormige wijnranken en op de top een dennenappel.
 • 12:16 - 12:17
  Nogmaals, de dionysische energie of Kundalini Shakti representerend
 • 12:21 - 12:22
  als het omhoog reist langs de wervelkolom naar de pijnappelklier bij de zesde chakra.
 • 12:31 - 12:32
  In het hart van het Vaticaan zou je een gigantische sculptuur verwachten
 • 12:35 - 12:36
  van Jezus of Maria, maar in plaats daarvan vinden we een gigantisch standbeeld van een dennenappel
 • 12:40 - 12:41
  wat aangeeft dat in de christelijke geschiedenis wellicht kennis was
 • 12:43 - 12:44
  van de chakra's en Kundalini, maar om enige reden
 • 12:46 - 12:47
  werd deze kennis niet algemeen bekend gemaakt.
 • 12:48 - 12:49
  De officiële kerkelijke verklaring is dat de
  dennenappel
 • 12:52 - 12:53
  een symbool is van regeneratie en nieuw leven in Christus vertegenwoordigt.
 • 13:11 - 13:12
  De dertiende eeuwse filosoof en mysticus, Meester Eckhart zei
 • 13:15 - 13:16
  "Het oog waarmee ik God zie en het oog waarmee God mij ziet
 • 13:21 - 13:22
  is één en dezelfde."
 • 13:26 - 13:27
  In de King James bijbel zei Jezus, "het licht van het lichaam is het oog,
 • 13:31 - 13:32
  als daarom uw oog één is, zal geheel uw lichaam gevuld zijn met licht."
 • 13:47 - 13:48
  De Boeddha zei "het lichaam een ​​oog."
 • 13:52 - 13:53
  In een toestand van Samadhi is men zowel de ziener
  en degene die gezien wordt.
 • 13:58 - 13:59
  Wij zijn het universum bewust van zichzelf.
 • 14:14 - 14:15
  Wanneer Kundalini is geactiveerd, stimuleert het
  het zesde chakra
 • 14:18 - 14:19
  en het pijnappelklier centrum begint weer een aantal van haar
 • 14:22 - 14:23
  evolutionaire functies te verkrijgen.
 • 14:27 - 14:28
  Meditatie in het donker wordt al duizenden jaren gebruikt
 • 14:30 - 14:31
  als een manier om het zesde chakra in het pijnappelklier gebied te activeren.
 • 14:36 - 14:37
  Activering van dit centrum laat personen hun innerlijke licht zien.
 • 14:42 - 14:43
  Of het nu de spreekwoordelijke yogi of sjamaan is zich diep terugtrekkend in een grot
 • 14:46 - 14:47
  of een Taoïst of Maya ingewijde, of een Tibetaanse monnik, alle tradities incorporeren
 • 14:52 - 14:53
  een periode gedurende welke de persoon in de duisternis verblijft.
 • 14:57 - 14:58
  De pijnappelklier is de toegangspoort tot het direct ervaren van iemands subtiele energie.
 • 15:05 - 15:06
  De filosoof Nietzsche zei: "Als je lang genoeg in de afgrond staart,
 • 15:10 - 15:11
  zie je uiteindelijk dat de afgrond terug staart naar jou."
 • 15:18 - 15:19
  Dolmens, of oude poortgraven behoren tot
  de oudste overgebleven structuren op aarde.
 • 15:26 - 15:27
  De meeste dateren uit het Neolithicum van 3000-4000
  BC. En een aantal in West-Europa
 • 15:32 - 15:33
  zijn zeven duizend jaar oud.
 • 15:36 - 15:37
  De dolmen werd gebruikt om in eeuwigdurende meditatie te gaan als een manier
 • 15:40 - 15:41
  voor een mens om de binnen- en buitenwerelden te overbruggen.
 • 15:47 - 15:48
  Als men blijft mediteren in totale duisternis,
 • 15:51 - 15:52
  dan begint men uiteindelijk innerlijke energie of licht waar te nemen als het derde oog actief wordt.
 • 16:00 - 16:01
  De circadiane ritmes die worden beheerst door
  de zon en de maan kanalen
 • 16:04 - 16:05
  controleren niet langer meer de functies van het lichaam
  en een nieuw ritme wordt gevestigd.
 • 16:17 - 16:18
  Het zevende chakra, al duizenden jaren,
 • 16:19 - 16:20
  weergegeven door het "OM" symbool.
 • 16:22 - 16:23
  Een symbool dat wordt geconstrueerd door Sanskriete tekens die voor de elementen staan.
 • 16:28 - 16:29
  Wanneer Kundalini toeneemt voorbij het zesde chakra
  dan begint het ​​
 • 16:32 - 16:33
  een energie halo te creëren.
 • 16:35 - 16:36
  Halo's verschijnen regelmatig in religieuze
  schilderijen van verschillende
 • 16:37 - 16:38
  tradities in alle delen van de wereld.
 • 17:31 - 17:32
  De halo, of de afbeelding van een energie patroon,
 • 17:34 - 17:35
  rond een ontwaakt wezen, komt praktisch in alle religies voor
 • 17:38 - 17:39
  in alle delen van de wereld.
 • 17:43 - 17:44
  Het evolutionaire proces van het ontwaken van de chakra's
 • 17:46 - 17:47
  is niet het eigendom van een groep of een religie,
 • 17:50 - 17:51
  Het is het geboorterecht van ieder mens op deze planeet.
 • 18:08 - 18:09
  Het kroonchakra is de verbinding met het goddelijke;
 • 18:12 - 18:13
  dat wat voorbij dualiteit is.
 • 18:15 - 18:16
  Voorbij naam en vorm.
 • 18:22 - 18:23
  Achnaton was een farao met een vrouw genaamd Nefertiti.
 • 18:28 - 18:29
  Hij wordt aangeduid als de zoon van de zon.
 • 18:32 - 18:33
  Hij herontdekt "Aten", of het woord van God in zichzelf,
 • 18:37 - 18:38
  Kundalini en bewustzijn verenigend.
 • 18:47 - 18:48
  In de Egyptische iconografie, wordt het ontwaakte bewustzijn
 • 18:51 - 18:52
  ook voorgesteld door de zonneschijf, gezien boven
  de hoofden van de goden
 • 18:55 - 18:56
  of ontwaakte wezens.
 • 19:04 - 19:05
  In de hindoeïstische en Yogische tradities noemt men deze halo
 • 19:07 - 19:08
  "Sahasrara", de duizendbladige-lotus.
 • 19:18 - 19:19
  De Boeddha wordt geassocieerd met het symbool van
  de lotus.
 • 19:23 - 19:24
  Het phyllotaxis patroon is hetzelfde patroon als gevonden kan worden
 • 19:27 - 19:28
  in een bloeiende lotus.
 • 19:29 - 19:30
  Het is het patroon van de levensbloem.
 • 19:31 - 19:32
  Het zaad van het leven.
 • 19:33 - 19:34
  Het is het fundamentele patroon waarin alle
  vormen passen.
 • 19:37 - 19:38
  Het is de vorm van de ruimte zelf of een kwaliteit inherent aan Akasha.
 • 19:54 - 19:55
  Op een gegeven moment in de geschiedenis, was de levensbloem symbool over de aarde te zien.
 • 20:03 - 20:04
  De levensbloem wordt gevonden, bewaakt door leeuwen
 • 20:06 - 20:07
  op de meest heilige plaatsen in China en andere
  delen van Azië.
 • 20:17 - 20:18
  De 64 hexagrammen van de I Tjing worden vaak omringd door het yinyangsymbool
 • 20:22 - 20:23
  wat weer een andere manier is om de levensbloem weer te geven.
 • 20:27 - 20:28
  Binnen de levensbloem ligt de geometrische basis
 • 20:30 - 20:31
  voor alle regelmatige veelvlakken besloten;
 • 20:33 - 20:34
  in wezen elke vorm die kan bestaan.
 • 20:37 - 20:38
  De oude levensbloem begint met de geometrie
 • 20:40 - 20:41
  van de ster van David, of de opwaartse en neerwaartse
  gerichte driehoeken.
 • 20:45 - 20:46
  Of in 3D zouden dit tetraëdrische structuren zijn.
 • 20:49 - 20:50
  Dit symbool is een yantra, een soort programma dat bestaat in het universum;
 • 20:56 - 20:57
  de machine die onze fractale wereld genereert.
 • 21:01 - 21:02
  Yantras zijn al duizenden jaren gebruikt als hulpmiddelen
 • 21:04 - 21:05
  voor het ontwaken van het bewustzijn.
 • 21:06 - 21:07
  De visuele vorm van de yantra een externe representatie
 • 21:11 - 21:12
  van een innerlijk proces van spirituele ontvouwing.
 • 21:18 - 21:19
  Het is de zichtbaar gemaakte verborgen muziek van het universum,
 • 21:22 - 21:23
  bestaande uit kruisende geometrische vormen en interferentiepatronen.
 • 21:39 - 21:40
  Elk chakra is een lotus, een yantra, een psychofysiologische centrum
 • 21:45 - 21:46
  waardoor de wereld kan worden ervaren.
 • 22:16 - 22:17
  Een traditionele Yantra, zoals
  in de Tibetaanse traditie,
 • 22:21 - 22:22
  is belegd met rijke lagen van betekenis,
 • 22:25 - 22:26
  soms voorzien van een complete kosmologie
  en wereldbeeld.
 • 22:30 - 22:31
  De Yantra is een voortdurend ontwikkelend patroon
 • 22:33 - 22:34
  die werkt door de kracht van de herhaling van
 • 22:36 - 22:37
  of iteratie in een cyclus.
 • 22:38 - 22:39
  De kracht van de Yantra is zo goed als verloren in
  de wereld van vandaag
 • 22:42 - 22:43
  omdat we alleen betekenis zoeken in de externe vormen
 • 22:45 - 22:46
  en we ons niet verbinden met onze innerlijke energieën
  door middel van intentie.
 • 22:59 - 23:00
  Er is een goede reden waarom priesters, monniken
  en yogi's
 • 23:02 - 23:03
  traditioneel celibatair zijn.
 • 23:05 - 23:06
  Vandaag weten slechts zeer weinigen weten waarom ze celibaat zijn,
 • 23:08 - 23:09
  omdat het ware doel ervoor verloren is gegaan.
 • 23:12 - 23:13
  Heel eenvoudig, als je je energie investeert in het produceren van meer sperma of eieren,
 • 23:16 - 23:17
  dan blijkt dat er niet zo veel brandstof overblijft voor het laten stijgen
 • 23:20 - 23:21
  van Kundalini die de hogere chakra's activeert.
 • 23:24 - 23:25
  Kundalini is levensenergie, waaronder ook seksuele energie.
 • 23:34 - 23:36
  Wanneer bewustzijn minder gericht wordt op dierlijke
  driften
 • 23:38 - 23:39
  en geïnvesteerd wordt in de zaken die de hogere chakras weerspiegelen,
 • 23:42 - 23:43
  dan stroom de energie omhoog via de wervelkolom in die chakra's.
 • 23:50 - 23:51
  Veel van de tantrische praktijken leren hoe je meester kunt worden over de seksuele energie
 • 23:55 - 23:56
  zodat het kan worden gebruikt voor hogere spirituele evolutie.
 • 24:07 - 24:08
  De eigen staat van bewustzijn creëert de juiste voorwaarden
 • 24:10 - 24:11
  voor je energie om te kunnen toenemen.
 • 24:13 - 24:14
  Het ingaan van een staat van bewustzijn geen neemt
  tijd in beslag.
 • 24:16 - 24:17
  Zoals Eckhart Tolle zegt: "bewustzijn en aanwezigheid gebeuren altijd in het nu."
 • 24:21 - 24:22
  Als je probeert om iets te laten gebeuren
 • 24:24 - 24:25
  dan creëer je weerstand tegen wat is.
 • 24:28 - 24:29
  Het is het verwijderen van alle weerstand die ruimte geeft aan
 • 24:32 - 24:33
  evolutionaire energie om zich te ontvouwen.
 • 24:38 - 24:39
  In de oude Yogische traditie, werden yoga houdingen gebruikt
 • 24:42 - 24:43
  om het lichaam voor te bereiden op meditatie.
 • 24:45 - 24:46
  Hatha yoga was nooit uitsluitend bedoeld als
  oefenregime,
 • 24:50 - 24:51
  maar als een manier om de innerlijke en uiterlijke werelden aan elkaar te koppelen.
 • 24:54 - 24:55
  Het Sanskriet woord "hatha" betekent: zon "ha",
  en maan "tha".
 • 25:02 - 25:03
  In de oorspronkelijke yoga sutra's van Patanjali
 • 25:05 - 25:06
  is het doel van de acht ledematen van yoga
 • 25:08 - 25:09
  gelijk aan het doel van het achtvoudige pad van de Boeddha;
 • 25:11 - 25:12
  de persoon van het lijden te bevrijden.
 • 25:15 - 25:16
  Wanneer de polariteit van de duale wereld in balans komen,
 • 25:18 - 25:19
  wordt een derde ding is geboren.
 • 25:21 - 25:22
  Wij vinden de mysterieuze Gouden Sleutel die ontgrendelt
 • 25:24 - 25:25
  de evolutionaire krachten van de natuur.
 • 25:28 - 25:29
  Deze synthese van de zon en de maan kanalen
  is onze evolutionaire energie.
 • 25:43 - 25:44
  Aangezien mensen momenteel bijna alleen worden geïdentificeerd
 • 25:46 - 25:47
  met hun gedachten en de buitenwereld,
 • 25:49 - 25:50
  is het zeldzaam een individu te vinden die balans heeft bereikt
 • 25:52 - 25:53
  van de inwendige en uitwendige krachten waarmee
  Kundalini
 • 25:56 - 25:57
  op natuurlijke wijze ontwaakt.
 • 26:00 - 26:01
  Voor degenen die zichzelf alleen met de illusie indentificeren,
 • 26:03 - 26:04
  zal Kundalini altijd een metafoor,
 • 26:07 - 26:08
  een idee, in plaats van een directe ervaring
 • 26:12 - 26:13
  van de eigen energie en bewustzijn blijven.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Dutch subtitles

Revisions