Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:04 - 0:08
  Науката и духовноста не беа одделени
 • 0:08 - 0:14
  пред појавата на пишување и подем на Западната цивилизација.
 • 0:14 - 0:17
  Во учењето на големите антички традиции,
 • 0:17 - 0:20
  надворешна потрага по знаење и сигурност беше балансирана
 • 0:20 - 0:24
  со внатрешно чувство на непостоjаност и интуитивно разбирање
 • 0:24 - 0:27
  на потребата за духовен раст.
 • 0:27 - 0:31
  Како научно размислување стана повеќе доминантно и информации се намножи,
 • 0:31 - 0:36
  фрагментација почна да се случува во нашето знаење за системот.
 • 0:36 - 0:39
  Зголемување на специјализација значеше дека само мал број
 • 0:39 - 0:42
  на луѓе се во состојба да ја види целосната слика на создавањето
 • 0:42 - 0:45
  и интуитивно чувствува естетика на унифициран систем.
 • 0:45 - 0:52
  Никој не прашуваше ", дали е добро ова размислување
  за нас? "
 • 0:57 - 1:01
  Античките знаења беа скриени во обична глетка-токму тука, меѓу нас.
 • 1:01 - 1:07
  Но, ние сме премногу зафатени со нашите мисли, за да го препознаем ова знаење.
 • 1:07 - 1:10
  Ова заборавена мудроста е начин да се врати
 • 1:10 - 1:14
  рамнотежата помеѓу внатрешниот и надворешниот,
 • 1:14 - 1:15
  меѓу Јин и Јанг,
 • 1:15 - 1:22
  меѓу спирални промени и мирот во центарот на нашето битие.
 • 1:52 - 1:59
  Грчката легенда кажува дека Асклепиj бил син на Аполон и Бог на лекување,
 • 2:00 - 2:04
  неговата мудрост и способност да лекува били ненадминати.
 • 2:04 - 2:10
  Дури велат дека тој ја открил тајната на животот и самата смрт.
 • 2:10 - 2:14
  Во древните грчки храмови на Асклепиj
 • 2:14 - 2:16
  за исцелување, моќта на оригиналната спирала,
 • 2:16 - 2:21
  симболизиран со прачка на Асклепиj, беше општо признати.
 • 2:22 - 2:26
  Во своjот ред, Хипократ ја е наречен татко на медицината и полагање
 • 2:26 - 2:28
  на заклетва на Хипократ се смета за морална обврска
 • 2:28 - 2:30
  на секој човек во медицинската професија.
 • 2:31 - 2:34
  За прв пат оваа заклетвата била дадена за време на обука во храмот на Аскплепиj.
 • 2:34 - 2:37
  На овој ден, овој симбол на нашата еволуциска енергија
 • 2:37 - 2:41
  останува како логото како на Американската Медицинска Асоцијација,
 • 2:41 - 2:47
  така и многу други светски медицински организации.
 • 2:49 - 2:52
  Во Египетската иконографија, змии и птици претставени на двојност
 • 2:52 - 2:59
  или како тоа е исто така повика, на поларитетот на човечката природа.
 • 3:02 - 3:07
  Змија, коjа се спушта симболизира спирала
 • 3:07 - 3:14
  на еволутивна енергија на светот,
 • 3:14 - 3:18
  и птица што полета до сонцето претставени
 • 3:18 - 3:22
  разбудено и концентрирана свест
 • 3:22 - 3:29
  и симболизира празнината на Акаша.
 • 3:34 - 3:37
  Енергија на боговите и фараони, коjата се разбуди,
 • 3:37 - 3:42
  беше прикажана како Змијата Кундалини, коjа се движа нагоре на ' рбетот
 • 3:42 - 3:47
  и прободува на "аџна" чакра помеѓу очите, која, исто така,
 • 3:49 - 3:53
  беше посочена како око на Тор.
 • 3:53 - 3:58
  Во Хиндуската традицијата, трето око се смета за божествена
 • 3:58 - 4:05
  врска со Духот и се нарекува "Бинди".
 • 4:08 - 4:11
  Маска на Тутанкамон е класичен пример,
 • 4:11 - 4:18
  коj покажува истовремено слика на змија и на птица.
 • 4:19 - 4:25
  Во Маjските и Ацтечките традиции, сликите на змијата и на птица, исто така,
 • 4:25 - 4:27
  се спојуваат во едно божество, Кецалкоатл, исто така, Кукулкан
 • 4:27 - 4:31
  или Крилест змиј, симбол на Будењето на Свеста
 • 4:31 - 4:35
  или Разбудена Енергија на Кундалини.
 • 4:35 - 4:38
  Тоа беше се верува дека лицето кое разбуди Кецалкоатл во себе си,
 • 4:38 - 4:42
  било жива манифестација на божественото.
 • 4:42 - 4:46
  Тоа беше речено, дека енергијата на змијата Кецалкоатл
 • 4:46 - 4:53
  ќе се врати на крајот на времето.
 • 5:01 - 5:06
  Во Христијанството, исто така, може да се најде симболи на змии и птици.
 • 5:06 - 5:09
  Иако вистинското значење на овие симболи е повеќе длабоко кодирано тука,
 • 5:09 - 5:14
  тоа останува слично на смислата, во коj се користи во други антички традиции.
 • 5:14 - 5:19
  Во Христијанството, гулаб често е прикажан над главата на Исус Христос,
 • 5:19 - 5:24
  коj застапува на Светиот Дух или Кундалини Шакти,
 • 5:24 - 5:29
  која се зголемува до шестата чакра и повисоко.
 • 5:29 - 5:36
  Христијанските мистици нарекуваат на Змија Кундалини Светиот Дух.
 • 5:39 - 5:45
  Јован 3: 12 вели: "И како што Мојсеј ја подигна jа змијата во пустината,
 • 5:45 - 5:51
  така мора да Синот Човечки ќе биде воздигнат".
 • 5:51 - 5:56
  Двајцата Исус и Мојсеј ја разбудиjа нивната Енергија Кундалини како резултат на Свеста,
 • 5:56 - 6:03
  коjа е во противтежа со несвесната моќ на змија, што ги управува со човечки желби.
 • 6:03 - 6:07
  Исус помина четириесет дена и четириесет ноќи во пустината
 • 6:07 - 6:13
  и бил искушуван од Сатаната.
 • 6:15 - 6:20
  На сличен начин, Буда бил искушуван од Мара кога тој седеше под дрвото
 • 6:20 - 6:26
  на мудрост Бодхи и постигнаше просветлување.
 • 6:27 - 6:31
  Двете Христа и Буда се свртиjа настрана од намама на сензуални
 • 6:31 - 6:38
  и возбудливи световни задоволства.
 • 6:38 - 6:45
  Во двета од овие приказни, демонот е одраз на сопствени приврзаности.
 • 7:01 - 7:06
  Ако ги погледнеме приказната за Адам и Ева во светлина на Ведските или Египетски традиции,
 • 7:06 - 7:11
  ќе видиме дека змии го чуваат Дрвото на Животот Кундалини,
 • 7:11 - 7:16
  и jaболко е мамење, и искушението на надворешниот чувствен свет,
 • 7:16 - 7:19
  като ни оттргнува од Познавање на Внатрешниот Свет,
 • 7:19 - 7:26
  од Дрвото на Внатрешното Знаење.
 • 7:34 - 7:39
  Само едно дрво е мрежа Нади - тие се енергетски меридијани во
 • 7:39 - 7:45
  нас буквално формираат на дрво-структури во текот на нашето тело.
 • 7:45 - 7:48
  Во нашето егоистично барање за надворешно задоволство,
 • 7:48 - 7:53
  ние изклучуваме себе си од Познавање на Внатрешниот Свет,
 • 7:53 - 8:00
  од нашата Врска со Акаша, и од Мудроста на Изворот.
 • 8:07 - 8:10
  Многу од историски митови за змејови
 • 8:10 - 8:13
  може да се толкуваат како метафорична форма за Внатрешна Енергија ,
 • 8:13 - 8:16
  коjа се користи од страна на дадена култура.
 • 8:16 - 8:23
  Змијот, како било во минатото, е уште един свети симбол во Кина и го симболизира среќа.
 • 8:24 - 8:28
  И Египетските фараони и древните Кинески цареви,
 • 8:28 - 8:31
  кои разбудиjа нивните еволутивни енергии,
 • 8:31 - 8:36
  прикажани како крилести змије или змеј.
 • 8:36 - 8:41
  Кралската Палата на Нефритовиот Цар, исто така, именувана како Дворецот на Царот Небесен,
 • 8:41 - 8:46
  претставува хармоничен баланс, сличен на рамнотежа помеѓу ИДА и Пингала,
 • 8:46 - 8:49
  меѓу Јин и Јанг во Тао.
 • 8:49 - 8:57
  Рамнотежа пак се буди епифиза, или, како Тао вели, Горниот Дан-Тиjанг.
 • 9:07 - 9:09
  Природата е полна со различни механизми кои можаат
 • 9:09 - 9:11
  да jа фатат и да jа апсорбираат светлината.
 • 9:11 - 9:16
  На пример, морски еж може да види со целото негово бодливо тело
 • 9:16 - 9:20
  и во суштина е едно големо око.
 • 9:20 - 9:23
  Морски еж jа фати светлина што се отразува од песок,
 • 9:23 - 9:30
  и потоа се споредува интензитетот на неjзините снопови за да се добие неговата идеја за околниот простор.
 • 9:37 - 9:40
  За да се откриjат предаторикои се наоѓат нагоре,
 • 9:40 - 9:45
  зелени игуани и други влекачи користиат теменно око,
 • 9:45 - 9:51
  епифиза, коjа се наоѓа на врвот на главата.
 • 9:57 - 10:00
  Човекова епифиза е мала ендокрина жлезда
 • 10:00 - 10:04
  што помага во регулирање на структурата на спиење и будност.
 • 10:04 - 10:07
  Иако таа е скриена длабоко во внатрешноста на главата,
 • 10:07 - 10:12
  епифиза е многу осетлива на светлина.
 • 10:12 - 10:15
  Филозофот Декарт признава дека областа на епифиза
 • 10:15 - 10:21
  или трето око е интерфејс меѓу Свеста и Материјата.
 • 10:21 - 10:23
  Во човечкото тело, речиси сè е симетрично: две очи,
 • 10:23 - 10:30
  две уши, две ноздри, па дури и на мозокот има две страни.
 • 10:31 - 10:34
  Но, постои една област на мозокот, коjа го нема одразување.
 • 10:34 - 10:40
  Оваа област е епифиза и енергетски центар околу тоа.
 • 10:40 - 10:43
  На физичко ниво, епифиза форми уникатни молекули.
 • 10:43 - 10:47
  На пример, како што се DMT.
 • 10:47 - 10:53
  DMT, исто така, природно се јавуваат во моментот на раѓањето и во времето на смртта.
 • 10:53 - 10:59
  Тие буквално дејствуваат како единствен мост помеѓу светот на живите и на мртвите.
 • 10:59 - 11:05
  DMT природно се произведуваат во состојба на длабока медитација,
 • 11:05 - 11:11
  во состојба на Самадхи, или доаѓаат до органзам природно со користење на ентеогенни растениjа.
 • 11:11 - 11:15
  Така, во шаманска традиции на Јужна Америка, растениjе Аjахуаска
 • 11:15 - 11:22
  се користи за да се отстрани превезот помеѓу внатрешниот и надворешниот свет.
 • 11:23 - 11:27
  Зборот "шишарковиден" го има истиот корен како зборот "конус"
 • 11:27 - 11:33
  токму поради тоа што епикриза (шишарковажлезда) има слична спирална структура.
 • 11:33 - 11:36
  Овој модел беше уште познати во древната уметност, како Цвет на Животот
 • 11:36 - 11:41
  и беше честа појавен во слики на просветлени и будни сушества.
 • 11:41 - 11:45
  Шишарка, коjа се најде во светоти слики симболизира
 • 11:45 - 11:50
  разбудено трето око, концентрирана свест,
 • 11:50 - 11:55
  коjата насочува проток на еволутивна енергија.
 • 11:55 - 11:59
  Сликата на борови шишарки покажува расцут на високите чакри,
 • 11:59 - 12:06
  који се активираат кога енергијата се зголемува преку Сушумна кон Аџна чакра и повисоко.
 • 12:07 - 12:10
  Во грчката митологија, поклоници на Дионис носиjа прачка-гигант,
 • 12:10 - 12:16
  завиткан во спирална лоза и прелиена со борови шишарки,
 • 12:16 - 12:21
  симбол на Дионисиската енергија на Кундалини Шакти,
 • 12:21 - 12:28
  коjсе качува по ' рбетот на епифиза во областа на шестата чакра.
 • 12:31 - 12:35
  Може да се очекува да се види џиновски скулптури на Исус или на дева Марија во срцето на Ватикан,
 • 12:35 - 12:40
  но, наместо тоа, ние наоѓаме џиновска статуа на борова шишарка,
 • 12:40 - 12:43
  што укажува дека веројатно во Христијанската историја
 • 12:43 - 12:46
  имаше знаења во врска со енергетските центри и Кундалини,
 • 12:46 - 12:50
  но поради некоја причина оваа информација била скриена од масите.
 • 12:50 - 12:53
  Официјалното објаснување на Црквата е дека борови шишарки се симбол
 • 12:53 - 12:58
  на преродбата и претставува нов живот во Христа.
 • 13:11 - 13:15
  Филозоф и мистик на XIII век Меjстер Екхарт рече:
 • 13:15 - 13:21
  "Око со кое јас го видам Бога и око со кое Бог го гледа
 • 13:21 - 13:26
  мене се исти".
 • 13:26 - 13:31
  Во Библијата на Кралот Џејмс, Исус раскажува: окото е светлината на телото.
 • 13:31 - 13:38
  Ако на вашите очи се чисти, потоа целото тело ќе биде светло
 • 13:47 - 13:52
  и Буда, истакна дека "Телото е окото".
 • 13:52 - 13:58
  Во состојба на Самадхи, човекот е и набљудувач и оноj за кого набљудуваат ,
 • 13:58 - 14:05
  што значи дека ние Сме универзумот, коj е свесен за себе.
 • 14:14 - 14:18
  Кога Кундалини е активирана, шеста чакра и епифиза се стимулираат,
 • 14:18 - 14:22
  поради тоа човечкото тело почнува да се врати
 • 14:22 - 14:27
  на своите еволутивни функции.
 • 14:27 - 14:30
  Со илјадници години за активарање на шеста чакра
 • 14:30 - 14:36
  и област на епифиза се користеше медитација во темнина.
 • 14:36 - 14:42
  Активирање на овоj центар овозможува на едно лице да се види неговата Внатрешна Светлина.
 • 14:42 - 14:46
  Без разлика дали тоа е добро познат јог или шаман кој се сокрива во длабочинита на една пештера;
 • 14:46 - 14:52
  иницииран во ТАО или Маите, или Тибетски монах-тоа не е важно, затоа што во сите традиции,
 • 14:52 - 14:57
  на еден период на време се практикува период на време, во кое едно лице е во темнина.
 • 14:57 - 15:04
  Епифиза е портал кој ви овозможува директно да се доживеете на вашиот сопствена суптилна енергија.
 • 15:05 - 15:10
  Филозофот Ниче рече: "Ако долго погледнете во бездна,
 • 15:10 - 15:17
  тогаш бездна ве гледа и во вас".
 • 15:19 - 15:26
  kДолмени се антички влезовите на гробниците и се една од најстарите структури на Земјата.
 • 15:26 - 15:32
  Повеќето од нив датираат од Неолитскиот период, што е околу 3000-4000 години пред нашата ера,
 • 15:32 - 15:36
  а некои од нив во Западна Европа се повеќе од 7000 години.
 • 15:36 - 15:42
  Долмени се користиjа од страна на луѓе да влезат во континуирана медитација,
 • 15:42 - 15:47
  како начин да се обединат внатрешниот свет и надворешниот свет.
 • 15:47 - 15:53
  Кога едно лице продолжува да медитира во целосна темнина, на крајот тој почнува да се набљудува
 • 15:53 - 15:58
  сјај на внатрешната енергија и активирање на трето око
 • 16:00 - 16:05
  Биоритмови, кои се регулирани со сонцето и физа на месечината,
 • 16:05 - 16:11
  веќе контролаат на функции на телото и нов ритам е воспоставен.
 • 16:17 - 16:19
  За илјадници години, седмата чакра
 • 16:19 - 16:22
  е претставена со симболот "АУМ",
 • 16:22 - 16:28
  кој е составен од знаци на елементи на Санскрит.
 • 16:28 - 16:32
  Кога енергија Кундалини се издига над шестата чакра,
 • 16:32 - 16:35
  почнува да се создаде енергија на ореол.
 • 16:35 - 16:39
  Во религиозно сликарство последователната поjава на ореол ние може
 • 16:39 - 16:44
  да набљудуваме во различни традиции целиот планета.
 • 17:31 - 17:34
  Сликата на ореол-енергија околу разбудено суштество
 • 17:34 - 17:38
  речиси заедничка на сите религии,
 • 17:38 - 17:43
  и во сите делови на светот.
 • 17:43 - 17:46
  еволутивниот процес на будење на чакри
 • 17:46 - 17:50
  не е сопственост на една група или една религија,
 • 17:50 - 17:57
  тоа е неотуѓиво право на секој човек на планетава.
 • 18:08 - 18:12
  Круната чакра е во врска со Божественото,
 • 18:12 - 18:15
  што е надвор од двојност,
 • 18:15 - 18:22
  надвор од име и форма.
 • 18:22 - 18:28
  Кралицата Нефертити била сопруга на Египетскиот Фараон Ехнатон,
 • 18:28 - 18:33
  кој се споменува во историјата како син на сонцето.
 • 18:33 - 18:37
  Тој повторно ги откри "Атон" - Зборот на Бог во себе,
 • 18:37 - 18:44
  на хрватските Кундалини и свест.
 • 18:47 - 18:51
  Во Египетската иконографија, пробудена Свеста
 • 18:51 - 18:55
  е прикажана како сончевиот диск на главите на божества-
 • 18:55 - 19:02
  разбудиени суштества.
 • 19:04 - 19:10
  В хиндуистичка и jогическа традициjа овоj ореол се нарекува Сахасрара
 • 19:10 - 19:14
  или Лотос со илjада венечни ливчиња.
 • 19:18 - 19:23
  Буда се асоцира со симболот на Лотос.
 • 19:23 - 19:27
  Во расцветан Лотос,
 • 19:27 - 19:29
  спирална модел може да се најде -
 • 19:29 - 19:31
  ова е модел од цвет на животот,
 • 19:31 - 19:33
  семето на животот.
 • 19:33 - 19:38
  Оваа основна шема е универзална и одговара на сите форми,
 • 19:38 - 19:44
  тоа е облик на самиот простор, квалитетот на Акаша.
 • 19:54 - 20:01
  Во минатото, на Земјата, на симболот на Цветот на Животот, беше распространет насекаде.
 • 20:03 - 20:06
  Цвет на Животот, чуван од лавови,
 • 20:06 - 20:13
  се наоѓа во повеќето свети места во Кина и Азија.
 • 20:17 - 20:22
  Околу Јин-Јанг симболот, често се поставени 64 хексаграми на Ицзин,
 • 20:22 - 20:27
  што е уште еден начин да се претстава Цвет на Животот.
 • 20:27 - 20:31
  Цвет на Животот е геометриска основа
 • 20:31 - 20:33
  за сите Платонови тела
 • 20:33 - 20:37
  и речиси сите форми кои може да постоjат.
 • 20:37 - 20:41
  Античен Цвет на Живот се почнува од геометриjа на sвезда на Давид,
 • 20:41 - 20:45
  што се два спротивно насочени триаголника,
 • 20:45 - 20:49
  кои в 3 мерна димензиjа изгледаат како тетраедрални структури.
 • 20:49 - 20:56
  Овој симбол е Jантра, еден вид на програма која постои во Универзумот;
 • 20:56 - 21:01
  може да се каже-машина која генерира нашиот фрактален свет.
 • 21:01 - 21:04
  Jантра се користеше како алатка за будење на свеста
 • 21:04 - 21:06
  за илјадници години.
 • 21:06 - 21:12
  На визуелна форма на Jантра е надворешна застапеност
 • 21:12 - 21:18
  на внатрешниот процес на духовен раст.
 • 21:18 - 21:22
  Оваа скриена музика на Универзумот станува видлива
 • 21:22 - 21:29
  и се состои од геометриски слики, што се сечат.
 • 21:39 - 21:46
  Секоjа човечката чакра претставува Лотос, а Jантра, психо-физиолошки центар,
 • 21:46 - 21:52
  а преку неа и целиот свет може да се доживее.
 • 22:17 - 22:22
  Во Тибетската традиција, Jантра традиционално
 • 22:22 - 22:25
  е обдарено со богати слоеви на значење
 • 22:25 - 22:30
  и е исполнето со длабок космоложки светоглед.
 • 22:30 - 22:33
  Jантра е модел, коj постојано се развива,
 • 22:33 - 22:35
  кој работи преку моќта на повторување-
 • 22:35 - 22:38
  кружна итерација.
 • 22:38 - 22:42
  Моќта на Jантра е речиси целосно изгубена во современиот свет,
 • 22:42 - 22:45
  бидејќи ние бараме смисла само во надворешната форма
 • 22:45 - 22:52
  и не може да се приклучим кон Внатрешната Енергија.
 • 22:59 - 23:02
  Постои добра причина зошто свештениците,
 • 23:02 - 23:05
  монасите, и јогиите на традиционално беа безбрачни.
 • 23:05 - 23:08
  Денес, само неколку од нив се сфатаат зошто
 • 23:08 - 23:12
  тие безбрачни поради губење на нивната вистинска намена.
 • 23:12 - 23:18
  Едноставно кажано, ако енергијата се користи за да се произведе голема количина на сперма или јајцева клетка,
 • 23:18 - 23:21
  тоа не може да биде доволно да го забрза растот на енергија Кундалини,
 • 23:21 - 23:24
  која ги активира повисоки центри.
 • 23:24 - 23:31
  Кундалини е како енергија на самиот живот и таку и сексуалната енергија.
 • 23:34 - 23:38
  Кога вниманието е помалку фокусирано на животински инстинкти
 • 23:38 - 23:42
  и е вклучено на објекти кои резонираат со високи енергетските центри,
 • 23:42 - 23:49
  енергетските текови во овие центри до ' рбетот.
 • 23:50 - 23:56
  Многу од тантритските практики ве учат како да се справи со сексуална енергија,
 • 23:56 - 24:02
  и како тоа може да се користи за повисока духовна еволуција.
 • 24:07 - 24:10
  Состојбата На вашата Свест создава потребните услови
 • 24:10 - 24:13
  за вашата енергија и можности за нејзиниот раст.
 • 24:13 - 24:16
  Промена на состојбата на Свеста не одземаат многу време.
 • 24:16 - 24:21
  Како Екхарт Толле рече: “Свеста и присуство секогаш се случуваат во моментов.
 • 24:21 - 24:24
  Ако се обидете да се направите нешто да се случи,
 • 24:24 - 24:29
  ќе се создаде отпор кон она што постои.
 • 24:29 - 24:32
  Отстранување на сите пречки jа овозможува на
 • 24:32 - 24:38
  еволутивна енергија да се расплетува”.
 • 24:38 - 24:42
  Во древните jогичките традицији, јогичките асани се користеа
 • 24:42 - 24:45
  за да се подготви телото за медитација.
 • 24:45 - 24:50
  Хатха jога никогаш не беше наменета исклучиво како тренинг,
 • 24:50 - 24:54
  но се користеше за да се поврзе внатрешниот и надворешниот свет.
 • 24:54 - 25:01
  На Санскрит, зборот "хатха" значи "сонце" - "ха" и "месечина" - "тха".
 • 25:02 - 25:05
  Целта на сите осум фази на јога,
 • 25:05 - 25:07
  и во оригиналната Патанџали јога сутра
 • 25:07 - 25:11
  и во осмократниот патот на Буда,
 • 25:11 - 25:15
  е ослободување на човек од страдање.
 • 25:15 - 25:18
  Кога поларитети на дуален светот се избалансирани,
 • 25:18 - 25:21
  тогаш третиот е роден.
 • 25:21 - 25:24
  Ние наоѓаме мистериозен Златниот клуч
 • 25:24 - 25:28
  што ги отвора еволутивни сили на природата.
 • 25:28 - 25:35
  -синтеза на сончев и месечен канали на нашата еволуциска енергија.
 • 25:44 - 25:46
  Бидејќи луѓето во нашево време речиси потплно се идентификувани
 • 25:46 - 25:49
  со своите мисли и надворешниот свет,
 • 25:49 - 25:52
  тоа е ретко да најдете човек кој има избалансирани на внатрешните
 • 25:52 - 25:56
  и надворешните сили, што го овозможи на Кундалини
 • 25:56 - 26:00
  да се разбудиме природно.
 • 26:00 - 26:03
  За оние кои се идентификуваат со илузија,
 • 26:03 - 26:07
  Кундалини секогаш ќе остана метафора,
 • 26:07 - 26:12
  идеја, но не на директно искуство
 • 26:12 - 26:17
  на Спојување Енергија и Свест.
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Macedonian subtitles

Revisions