Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  ដើមដំបូងនៃអរិយធម៌លោកខាងលិច និងភាសាដែលបានកត់ត្រា
 • 0:08 - 0:14
  វិទ្យាសាស្ដ្រ និងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែន ជារឿងពីរ ដាច់ដោយឡែកឡើយ។
 • 0:14 - 0:17
  តាមការបង្រៀននៃប្រពៃណីបុរាណដ៏អស្ចារ្យ
 • 0:17 - 0:20
  ពិភពខាងក្រៅជាឩបករណ៍ស្វែងរកចំណេះដឹង
  ហើយត្រូវបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពយ៉ាងជាក់លាក់
 • 0:20 - 0:22
  ដោយអារម្មណ៍ខាងក្នុងនៃសភាវៈប្រែប្រួល
 • 0:22 - 0:27
  និងការយល់ដឹងវិចារណញាណពីវង់ លេខ១នៃការផ្លាស់ប្តូរ។
 • 0:27 - 0:31
  ជាការគិតបែបវិទ្យាសាស្រ្តបានក្លាយជា ការកាន់កាប់កាន់តែច្រើន
  និងពត៍មានកាន់តែកើនឡើងទ្វេឡើង,
 • 0:31 - 0:36
  ដែលការបែកបាក់បានចាប់ផ្តើមកើតមានឡើងនៅក្នុង
  ប្រព័ន្ធចំណេះដឹងរបស់យើង។
 • 0:36 - 0:38
  ការកើនឡើងជំនាញមានន័យថាមនុស្សតិចទួចជាងមុន
 • 0:38 - 0:41
  ដែលមានសមត្ថភាពមើលឃើញជារូបភាពធំ,
 • 0:41 - 0:45
  ពីអារម្មណ៍ និងការវិចារណាបែប សាភ័ណភ្ពនៃប្រព័ន្ធទាំងមូល។
 • 0:45 - 0:52
  គ្មាននរណាម្នាក់សួរថា "គ្រប់ការគិតទាំងអស់នេះល្អសម្រាប់យើង ឬទេ?"
 • 0:57 - 1:01
  ចំនេះដឹងពីបុរាណគឺមាននៅទីនេះនៅកណ្ដាលយើង,
  ត្រូវបានលាក់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពធម្មតា។
 • 1:01 - 1:07
  ប៉ុន្តែយើងមានការជាប់រវល់ពេកជាមួយគំនិតរបស់យើង
  ដើម្បីទទួលស្គាល់វា។
 • 1:07 - 1:10
  បញ្ញាញាណដែលបានបំភ្លេចចោលនេះ គឺជាវិធីដើម្បីស្តារតុល្យភាព
 • 1:10 - 1:12
  រវាងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។
 • 1:12 - 1:14
  យិន និងយេង ។
 • 1:14 - 1:26
  រវាងវង់នៃការផ្លាស់ប្តូរនិងភាពនឹងស្ងៀម
  នៅស្នូលរបស់យើង។
 • 1:52 - 1:59
  ក្នុងរឿងព្រេងក្រិក, Asclepius គឺជាកូនប្រុសរបស់អាប៉ូឡូ
  និងជាអាទិទេពខាងការព្យាបាល។
 • 1:59 - 2:03
  បញ្ញាញាណនិងជំនាញព្យាបាលរបស់គាត់ គ្មានគូរផ្ទឹមបានឡើយ
 • 2:03 - 2:10
  ហើយគាត់ត្រូវបានគេនិយាយថា បានរកឃើញ អាថ៌កំបាំងពីជីវិតនិងការស្លាប់ដោយខ្លួនឯង។
 • 2:10 - 2:13
  នៅក្នុងប្រទេសក្រិកសម័យបុរាណ ប្រាសាទព្យាបាលរបស់ជនជាតិ Asclepian
 • 2:13 - 2:16
  ត្រូវបានទទួលស្គាល់នូវអនុភាពនៃវង់លេខ១ដំបូងគេ
 • 2:16 - 2:21
  ដែលត្រូវបានជាតំណាងដោយរំពាត់របស់ Asclepius នេះ។
 • 2:21 - 2:26
  លោកហ៊ីប៉ូក្រាត (Hippocrates) ជាបីតាខាងឱសថ,
 • 2:26 - 2:28
  ដែលគាត់នៅតែត្រូវបានគេធ្វើជាពាក្យសម្បថក្នុងទំរង់ជា
 • 2:28 - 2:31
  ក្រមសីលនៃវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលត្រូវបានគេនិយាយថា
 • 2:31 - 2:34
  បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល​នៅឯព្រះវិហារ Asclepian មួយ។
 • 2:34 - 2:37
  សព្វថ្ងៃនេះ, និមិត្តសញ្ញានៃអនុភាពវិវត្តរបស់យើង
 • 2:37 - 2:40
  នៅតែជាស្លាកសញ្ញានៃសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិក
 • 2:40 - 2:47
  និងអង្គការពេទ្យផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក។
 • 2:48 - 2:52
  នៅសញ្ញាលើបដិមាអេហ្ស៊ីប ពស់និងបក្សីតំណាង
 • 2:52 - 2:59
  ភាពត្រួតគ្នាពី ឬបន្ទាត់រាងប៉ូលនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្ស។
 • 3:02 - 3:07
  ពស់នេះមានទិសដៅធ្លាក់ចុះ ដែលសម្ដែងនូវវង់រាង្គ១
 • 3:07 - 3:13
  ការវិវត្តនៃពិភពថាមពល។
 • 3:13 - 3:18
  សត្វបក្សីតំណាងជាទិសខាងលើ, ដែលបច្ចុប្បន្នបានតម្រង់ទិស
 • 3:18 - 3:22
  សំដៅទៅព្រះអាទិត្យ ឬវិញាណដែលបានភ្ញាក់ឡើងពីចំណុចមួយ;
 • 3:22 - 3:29
  ជាភាពទទេនៃអាកាសា។
 • 3:34 - 3:37
  ព្រះចៅផារ៉ាអុង និងព្រះត្រូវបានបង្ហាញ​ជាមួយថាមពលដែលភ្ញាក់ឡើង
 • 3:37 - 3:40
  ដែលជាគុណដាលីនី (Kundalini) ដូចពស់វាលើឆ្អឹងកងខ្នងនិង បង្កើត
 • 3:40 - 3:47
  ជាប្រហងមួយហៅថា "ចក្រ Ajna" ចន្លោះភ្នែកទាំងពីរ។
 • 3:49 - 3:53
  នេះត្រូវបានសំដៅដល់ថាជាភ្នែករបស់ Horus ។
 • 3:53 - 3:58
  ប្រពៃណីសាសនាហិណ្ឌូ ភាសា(bindi) នេះគឺជាតំណាងនៃភ្នែកទីបីផងដែរ;
 • 3:58 - 4:05
  ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយ​ព្រះទៅនឹងវិញ្ញាណ។
 • 4:08 - 4:11
  របាំងមុខរបស់ស្ដេច Tutankhamen ជាគំរូបុរាណ
 • 4:11 - 4:18
  ដែលបង្ហាញទាំងពស់និងបក្សីលើគំនូរនេះ។
 • 4:19 - 4:25
  ប្រពៃណីម៉ាយ៉ាន និង Aztec បញ្ចូលគ្នាគំនូរសត្វពស់
  និងបក្សីចូលទៅក្នុងគំនូរព្រះតែមួយ។
 • 4:25 - 4:27
  ពស់បក្សី (Quetzalcoatl) ឬ Kukulkan ។
 • 4:27 - 4:31
  ព្រះដែលមានទំរង់ដូចសត្វពស់រសាត់ឡើងដូចពពកតំណាងឱ្យ
  ការវិវត្តភ្ញាក់ដឹងខ្លួន
 • 4:31 - 4:35
  នៃវិញាណ ឬភ្ញាក់ឡើងនៃគុណដាលីនី។
 • 4:35 - 4:38
  មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានដាស់ឲ្យ ពស់បក្សី (Quetzalcoatl)
  ភ្ញាក់ឡើងក្នុងខ្លួនពួកគេ
 • 4:38 - 4:42
  គឺជាការបង្ហាញឱ្យឃើញថាព្រះនៅមានជីវិត។
 • 4:42 - 4:46
  ជីវិតនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពស់បក្សី (Quetzalcoatl) ឬថាមពលសត្វពស់នោះ,
 • 4:46 - 4:53
  នឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃពេលវេលា។
 • 5:01 - 5:06
  សត្វពស់និងបក្សីជានិមិត្តសញ្ញា ដែលអាចត្រូវបានរកឃើញ
  នៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទផងដែរ។
 • 5:06 - 5:09
  08 អត្ថន័យពិតរបស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវបានបង្ហើញ
  អាថ៌កំបាំងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
 • 5:09 - 5:14
  ប៉ុន្តែអត្ថន័យនេះគឺដូចគ្នានៅក្នុងប្រពៃណី
  ទំនៀមទំលាប់ពីបុរាណដ៏ទៃ​ទៀត។
 • 5:14 - 5:19
  ក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត បក្សី ឬសត្វព្រាបឃើញជាញឹកញាប់ពីលើព្រះកេសរបស់ព្រះគ្រឹស្ដ
 • 5:19 - 5:24
  ជាតំណាងឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ឬ ជាភាសាសំក្រឹត គុណដាលីនី
 • 5:24 - 5:29
  ដូចដែលវាបានកើនឡើងដល់ចក្រទីប្រាំមួយនិងលើសពីនេះ។
 • 5:29 - 5:36
  ការធ្វើកិច្ចខាងគ្រីស្ទាន ហៅថាគុណដាលីនី
  ឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថា វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
 • 5:39 - 5:45
  ក្នុងគម្ពីយ៉ូហាន ឃ្លា 3:12 វានិយាយថា "ហើយលោកម៉ូសេ
  បានលើកពស់ឡើងនៅវាលរហោស្ថាន
 • 5:45 - 5:51
  ដូច្នេះត្រូវតែជាកូនរបស់បុរសណាម្នាក់ដែលបង្កើតចេញមក" ។
 • 5:51 - 5:56
  ព្រះយេស៊ូនិងលោកម៉ូសេ បានភ្ញាក់ឡើងជាមួយនឹងថាមពលគុណដាលីនី របស់ពួកគាត់ ហើយបាននាំមក​វិញ​នូវវិញាណដែលបានភ្ញាក់
 • 5:56 - 6:03
  ទៅឲ្យកម្លាំងសត្វល្មូនដែលមិនដឹងខ្លួន
  ដែលត្រួសត្រាយតណ្ហារបស់មនុស្ស។
 • 6:03 - 6:06
  ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេនិយាយថាបានចំណាយពេល ៤០ថ្ងៃ ៤០យប់
 • 6:06 - 6:13
  នៅក្នុងវាលរហោស្ថាន ដែលអំឡុងពេលនោះ គាត់ត្រូវបានល្បួង
  ដោយអារក្សសាតាំង។
 • 6:13 - 6:18
  ស្រដៀងនឹងព្រះពុទ្ធដែរ ត្រូវបានល្បួងដោយ "ម៉ារ៉ា"
  តែព្រះអង្គគង់នៅរហូតឈានដល់
 • 6:18 - 6:25
  ការត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមពោធិ ឬដើមបញ្ញាញ្ញាណ។
 • 6:27 - 6:31
  ទាំងព្រះគ្រិស្ដនិងព្រះពុទ្ធបានងាកចេញពីការទាក់ទាញ
 • 6:31 - 6:38
  ការសប្បាយនៃឥន្ទ្រីអារម្មណ៍ និងលោភៈក្នុងលោកិយ។
 • 6:38 - 6:45
  នៅក្នុងរឿងនីមួយៗ, អារក្សជាតួអង្គ
  នៃការប្រកាន់ភ្ជាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ។
 • 7:01 - 7:06
  ប្រសិនបើយើងអានរឿង អ័ដាមនិងអេវ៉ា
  តាមការបំភ្លឺនៃគម្ពីវេទ និងប្រពៃណីជនជាតិអេស៊ីប
 • 7:06 - 7:11
  យើងបានរកឃើញថាសត្វពស់នៅយាមដើមឈើ
  នៃជីវិតគឺគុណដាលីនី ។
 • 7:11 - 7:16
  ផ្លែប៉ោមតំណាងឱ្យភាពទាក់ទាញនិងការល្បួង
  របស់ពិភពវិញ្ញាណខាងក្រៅ,
 • 7:16 - 7:19
  ដែលរំខានយើងមិនឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងនៃពិភពខាងក្នុង,
 • 7:19 - 7:26
  ដើមឈើនៃចំណេះដឹងខាងក្នុង។
 • 7:34 - 7:39
  ដើមឈើនេះគឺគ្រាន់តែជាបណ្តាញនៃណាឌី (Nadi) ឬ
  ថាមពលមេរិឌីន (meridians) ខាងក្នុងខ្លួនពួកយើង
 • 7:39 - 7:45
  ដែលជាទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹង
  ដូចមែកធាងនៅទូទាំងរាងកាយ។
 • 7:45 - 7:48
  ផលពិបាកនៃអំនួតរបស់យើងចំពោះសោមនស្សខាងក្រៅ,
 • 7:48 - 7:53
  ដែលយើងបានកាត់ផ្តាច់ខ្លួនឯងពីចំណេះដឹងនៃពិភពខាងក្នុង,
 • 7:53 - 8:00
  ដែលតភ្ជាប់របស់យើងទៅអាកាសា (Akasha) និងប្រភពបញ្ញាញាណ។
 • 8:07 - 8:10
  តាមជំនឿប្រវត្តិសាស្រ្តជាច្រើនរបស់ពិភពលោកអំពីសត្វនាគ
 • 8:10 - 8:12
  អាចត្រូវបានប្រៀបធៀបចំពោះថាមពលខាងក្នុង
 • 8:12 - 8:16
  តាមវប្បធម៍ដែលពួកគេត្រូវបានបង្កប់ន័យ។
 • 8:16 - 8:23
  នៅប្រទេសចិន, នាគនេះគឺនៅតែជានិមិត្តសញ្ញាពិសិដ្ឋ
  តំណាងឱ្យសេចក្តីសុខ។
 • 8:24 - 8:28
  ដូចព្រះចៅផារ៉ាអុងនៃអេហ្ស៊ីប, អធិរាជចិនពីបុរាណ
 • 8:28 - 8:31
  ដែលបានដាស់ការវិវត្តថាមពលដោយអង្គឯង
 • 8:31 - 8:36
  ត្រូវបានតំណាងដោយសត្វពស់មានស្លាប ឬនាគ។
 • 8:36 - 8:41
  និមិត្តរូប (តូតឹម) ស្តេច របស់ អធិរាជ Jade ឬព្រះចៅអធិរាជអាកាស
 • 8:41 - 8:46
  បានបង្ហាញតុល្យភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹង អ៊ីដា (Ida) និងភីងហ្កាលា (Pingala) ។
 • 8:46 - 8:50
  នេះជាធាតុយ៉ិននិងយ៉ាងនៃសាសនាតាវ,​ដែលដាស់មណ្ឌលភីនៀល (pineal)
 • 8:50 - 8:57
  ឬនៅក្នុងអ្វីដែលនៅក្នុងសាសនាតាវត្រូវបានគេហៅថា
  ដែនធៀន (dantien)។
 • 9:07 - 9:09
  ធម្មជាតិគឺពោពេញដោយការស្គាល់ពន្លឺផ្សេងៗគ្នា
 • 9:09 - 9:11
  និងយន្ដការរស់លាយឡំគ្នា។
 • 9:11 - 9:16
  ឧទាហរណ៍៖ សត្វអឺឆិនសមុទ្រ (urchin) ពិតជាអាចមើលឃើញ
  ដោយប្រើរាងកាយដូចបន្លារបស់វា
 • 9:16 - 9:20
  ដែលដើរតួនាទីជាភ្នែកដ៏ធំមួយ។
 • 9:20 - 9:23
  សត្វ អឺឆិន (urchin) រកឃើញ ពន្លឺធ្វើកូដកម្មឆ្អឹងខ្នងរបស់ពួកគេ និងប្រៀបធៀប
 • 9:23 - 9:30
  អាំងតង់ស៊ីតេកាំរស្មីក្នុងការទទួលបានអារម្មណ៍ជុំវិញពួកវា។
 • 9:37 - 9:40
  បង្គួយបៃតង អៃហ្គូណា (iguanas) និងល្មូនដទៃទៀតមានភ្នែកទីបី
 • 9:40 - 9:44
  ឬក្រពេញរាង្គភ្នែកម្នាស់ (pineal gland) នៅលើក្បាលរបស់ពួកវា
  ដែលពួកគេធ្លាប់ប្រើដើម្បីរកមើល
 • 9:44 - 9:51
  ពួកសត្វរំពាពីខាងលើ។
 • 9:57 - 10:00
  ក្រពេញដូចភ្នែកម្នាស់ របស់មនុស្សគឺ ដុំតូចមួយ
 • 10:00 - 10:04
  ដែលអាចជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងលំនាំដំណេក និងការដាស់ឲ្យភ្ញាក់។
 • 10:04 - 10:07
  ទោះបី វាត្រូវបានកប់យ៉ាងជ្រៅនៅខាងក្នុងក្បាល
 • 10:07 - 10:12
  ហើយក្រពេញភ្នែកម្នាស់នេះ គឺពិបាកធ្វើឲ្យមានពន្លឺ។
 • 10:12 - 10:15
  ទស្សនវិទូដេកាត បានទទួលស្គាល់ តំបន់ក្រពេញភ្នែកម្នាស់
 • 10:15 - 10:21
  ឬភ្នែកទីបី ឬភ្នែកទីបី គឺជាចំណុចប្រទាក់គ្នារវាងវិញាណ និងលោកធាតុ។
 • 10:21 - 10:23
  ស្ទើរតែអ្វីគ្រប់យ៉ាង គឺស៊ីមេទ្រីគ្នា
  ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស។
 • 10:23 - 10:30
  ភ្នែកពីរ, ត្រចៀកពីរ, រន្ធច្រមុះពីរ សូម្បីតែខួរក្បាលក៏មានពីរផ្នែកដែរ។
 • 10:31 - 10:34
  ប៉ុន្តែ មានតំបន់មួយនៃខួរក្បាល ដែលមិនត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងសោះ។
 • 10:34 - 10:40
  នេះគឺជាតំបន់ក្រពេញដូចម្នាស់ និងមជ្ឈមណ្ឌលថាមពលដែលនៅជុំវិញវា។
 • 10:40 - 10:43
  តាមកម្រិតរូបវិទ្យា ម៉ូលេគុលតែមួយគត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិ
 • 10:43 - 10:47
  តាមរយៈក្រពេញភ្នែកម្នាស់ ដូច DMT ដែរ។
 • 10:47 - 10:53
  DMT ផងដែរបង្កើតបានជាធម្មជាតិនេះនៅខណៈពេលកើតនិងនៅខណៈពេលស្លាប់,
 • 10:53 - 10:59
  ដែលព្រឹត្តកម្មដោយត្រង់ជាស្ពានពិសេសមួយរវាង
  ពិភពនៃការរស់នៅនិងសេចក្តីស្លាប់។
 • 10:59 - 11:05
  DMT ត្រូវបានផលិតតាមធម្មជាតិក្នុងអំឡុងពេលសភាវៈដ៏ជ្រៅនៃវិបស្សនា
 • 11:05 - 11:10
  និងសមាធិ (Samadhi) ឬតាមមធ្យោបាយ entheogenic ។
 • 11:10 - 11:15
  ឧទាហរណ៍រុក្ខជាតិ (Ayahuasca) ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រពៃណីគ្រូវេទមន្ត
 • 11:15 - 11:22
  នៅអាមេរិកខាងត្បូង ដើម្បីបកស្បៃមុខរវាងពិភពខាងក្នុងនិងពិភពខាងក្រៅ។
 • 11:23 - 11:27
  ពាក្យ ភ្នែកម្នាស់ ដោយខ្លួនវាមានឫសគុល ដូចផ្លែស្រល់
 • 11:27 - 11:33
  ដោយសារតែក្រពេញ ភ្នែកម្នាស់
  បង្ហាញលំនាំស្រដៀងគ្នានឹងវង់ phyllotaxis ។
 • 11:33 - 11:36
  លំនាំនេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា
  ជាលំនាំផ្កានៃជីវិត,
 • 11:36 - 11:41
  ជារទូទៅនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបុរាណ
  ដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សដែលត្រាស់ដឹង ឬដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួន។
 • 11:41 - 11:45
  នៅពេលដែលរូបភាពផ្លែស្រល់
  ដែលធ្លាប់បានឃើញ ក្នុងស្នាដៃសិល្បៈដ៏ពិសិដ្ឋ តំណាង
 • 11:45 - 11:50
  ឱ្យភ្នែកទីបីដែលបានកក្រើកឡើង!
  ដែលជាវិញាណដែលបានដៅតែមួយគត់
 • 11:50 - 11:55
  54 ដែលដឹកនាំលំហូរនៃវិវត្តថាមពល។
 • 11:55 - 11:59
  ផ្លែស្រល់នេះតំណាងឱ្យផ្កានៃចក្រកាន់តែខ្ពស់
 • 11:59 - 12:06
  ដែលធ្វើឱ្យកក្រើកដល់ចក្រ Sushumna
  ឡើងដល់ចក្រ Ajna និងឡើងហួសពីនេះ។
 • 12:07 - 12:10
  នៅក្នុងទេវកថាក្រិច អ្នកគោរពប្រណិប័តន៍
  Dionysus នេះបានកាន់ thyrsus
 • 12:10 - 12:16
  ឬបុគ្គលិកយក្សបានរុំនឹងវល្លិ
  ឡើងដល់កំពូលរូបផ្លែស្រល់។
 • 12:16 - 12:21
  ជាថ្មីម្តងទៀតតំណាងឱ្យថាមពលគុណដាលីនី
  Dionysian ឬ Kundalini Shakti
 • 12:21 - 12:28
  វាជាការធ្វើដំណើរឡើងតាមឆ្អឹងខ្នង
  ដល់តួភីនីល (pineal) នៅចក្រទី៦។
 • 12:31 - 12:34
  នៅក្នុងបេះដូងនៃវិមាន វាទីកង់ (Vatican),
  នៅក្នុងបេះដូងនៃវិមាន វាទីកង់ (Vatican),
  អ្នកអាចស្មានថាមិនមានចម្លាក់យក្សនៃ
 • 12:34 - 12:40
  ព្រះយេស៊ូនិងម៉ារីនោះទេ ប៉ុន្តែជំនួសវិញ
  យើងរកឃើញរូបផ្លែស្រល់យក្ស
 • 12:40 - 12:43
  ដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត
  របស់អ្នកគ្រីស្ទានប្រហែលជាបានដឹង
 • 12:43 - 12:46
  ពីចក្រ និងគុណដាលីនីដែរ
  ប៉ុន្តែថាតើមិនដឹងថាមានហេតុផលអ្វី
 • 12:46 - 12:48
  ដែលចក្រត្រូវបានលាក់ពីភ្នែកមហាជន។
 • 12:48 - 12:51
  ការពន្យល់ផ្លូវការរបស់សាសនាគឺជា ផ្លែស្រល់
 • 12:51 - 12:58
  ជានិមិត្តរូបនៃការបង្កើតឡើងវិញ និងតំណាងជីវិតថ្មីនៃព្រះគ្រីស្ទ
 • 13:03 - 13:10
  ក្នុងសតវត្សរ៍ទី១៣
  ទស្សនវិទូនិងអ្នកមានជំនឿលើភាពអាថ៌កំបាំង,
  លោក Meister Eckhart និយាយថា៖
 • 13:15 - 13:21
  «ភ្នែកដែលខ្ញុំមើលទៅព្រះ និងភ្នែក
 • 13:21 - 13:26
  ដែលព្រះទតឃើញខ្ញុំគឺ ជាភ្នែកតែមួយនិងដូចគ្នា»។
 • 13:26 - 13:31
  នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ King James ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថា៖
  «ពន្លឺនៃរូបកាយគឺភ្នែក
 • 13:31 - 13:38
  ប្រសិនភ្នែករបស់អ្នកមានតែមួយ,
  កាយទាំងមូលរបស់អ្នកនឹងពោពេញដោយពន្លឺ»។
 • 13:47 - 13:52
  ព្រះពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលថា: «រូបកាយគឺជាភ្នែក»។
 • 13:52 - 13:58
  នៅក្នុងសភាវនៃសមាធិ (Samadhi)
  ទាំងអ្នកមើលនិងអ្វីដែលឃើញគឺតែមួយ។
 • 13:58 - 14:05
  យើងទទួលដឹងចក្រវាឡដោយខ្លួនឯង។
 • 14:14 - 14:18
  នៅពេលដែលគុណដាលីនី បានកក្រើកឡើង,
  ដែលរំញោចចក្រាទី៦
 • 14:18 - 14:21
  និងតំបន់ភ្នែកម្នាស់ (pineal)
  ហើយតំបន់នោះចាប់ផ្តើមទទួលបាន
 • 14:21 - 14:27
  ការវិវត្តមុខងារមួយចំនួនរបស់ខ្លួនឯង។
 • 14:27 - 14:29
  ការភាវនានៅទីងងឹតដែលធ្លាប់ធ្វើ
  រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ
 • 14:29 - 14:36
  ជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឱ្យកក្រើកចក្រទី៦
  នៅតំបន់ក្រពេញភ្នែកម្នាស់នេះ។
 • 14:36 - 14:42
  ការធ្វើឱ្យកក្រើកនៃមណ្ឌលនេះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សម្នាក់
  មើលឃើញពន្លឺផ្នែកខាងក្នុងរបស់ពួកគេ។
 • 14:42 - 14:46
  មិនថា អ្នកធ្វើយូហ្កា (Yogi ) ឬការធ្វើវិបស្សនារបស់គ្រូវេទមន្ត
  ដែលចូលជ្រៅក្នុងរូងភ្នំ
 • 14:46 - 14:52
  ឬសាសនាតាវ ឬជនជាតិដើមម៉ាយ៉ាន, ឬព្រះសង្ឃទីបេ,
  ប្រពៃណីទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈរួមគ្នា
 • 14:52 - 14:57
  ក្នុងការចំណាយពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេល
  ដែលនរណាម្នាក់ចូលទៅក្នុងទីងងឹត។
 • 14:57 - 15:04
  ក្រពេញភ្នែកម្នាស់ គឺជាច្រកផ្លូវទៅពាល់នឹង
  ថាមពលដ៏ហ្មត់ហ្មងដោយផ្ទាល់របស់អ្នកណាម្នាក់។
 • 15:05 - 15:10
  ទស្សនវិទូ Nietzche បាននិយាយថា៖
  «ប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលក្នុងទីដ៏ជ្រៅឲ្យយូរគ្រប់គ្រាន់,
 • 15:10 - 15:17
  ទីបំផុតអ្នកបានរកឃើញថាទីដ៏ជ្រៅនឹងសម្លឹងត្រឡប់មកអ្នកវិញ»។
 • 15:18 - 15:25
  Dolmens, ឬទីបញ្ចុះសពវិបផតថលសម័យបុរាណស្ថិតក្នុងចំណោម
  រចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅសេសសល់ដ៏ចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី។
 • 15:26 - 15:32
  កាលបរិច្ឆេទដ៏យូរបំផុតក្នុងយុគថ្មរំលីង
  នៃ 3000-4000 មុនគ្រឹស្តសករាជ និងខ្លះទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិច
 • 15:32 - 15:36
  មានអាយុប្រាំពីរពាន់ឆ្នាំ។
 • 15:36 - 15:40
  dolmen នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលទៅ
  ធ្វើនិរន្តកម្មភាវនា ជាវិធីមួយ
 • 15:40 - 15:47
  សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្លាយជាស្ពានចម្លង
  ពិភពខាងក្នុងនិងពិភពខាងក្រៅ។
 • 15:47 - 15:51
  បើអ្នកណាម្នាក់នៅតែបន្តភាវនាកម្មដ្ឋាន
  នៅក្នុងភាពងងឹតស្លុង នៅទីបំផុត
 • 15:51 - 15:58
  បានចាប់ផ្តើមសង្កេតឃើញថាមពលខាងក្នុង
  ឬពន្លឺជាភ្នែកទីបីដែលបានកក្រើកឡើង។
 • 16:00 - 16:04
  circadian លែងត្រូវបានប្រើជាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ
  មើលព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទតទៅទៀត,
 • 16:04 - 16:11
  ប៉ុន្តែវាបង្កើតមុខងារនៃរូបកាយនិងចង្វាក់បេះដូងថ្មី។
 • 16:17 - 16:19
  នេះជាចក្រទី៧, រាប់ពាន់ឆ្នាំ,
 • 16:19 - 16:22
  ដែលបានតំណាងដោយ និមិត្តសញ្ញា ឱម "OM" ។
 • 16:22 - 16:28
  ជានិមិត្តរូបមួយ ដែលបានសាងឡើងដោយ
  និមិត្តសញ្ញាសំស្រ្កឹតដែលតំណាងនូវធាតុ។
 • 16:28 - 16:32
  ពេលគុណដាលីនី ឡើងហួសពីចក្រទី៦
  វាចាប់ផ្តើមដើម្បីបង្កើត
 • 16:32 - 16:35
  ថាមពលហាលោ (Halo)។
 • 16:35 - 16:37
  ថាមពល (Halo) លេចឡើងជាប់លាប់ក្នុងគំនូរ
  នៃប្រពៃណីសាសនាផ្សេងៗ
 • 16:37 - 16:44
  នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងគ្នាទូទាំងពិភពលោក។
 • 17:31 - 17:34
  ថាមពលហាលោ (Halo) ហាឡូ, ឬរូបគំនូរនៃហត្ថលេខាថាមពល,
 • 17:34 - 17:38
  ដែលនៅជុំវិញមនុស្សដែលបានដាស់វិញាណ,
  មានចំនុចរួមគ្នា ទៅស្ទើរតែសាសនាទាំងអស់
 • 17:38 - 17:43
  នៅគ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោកនេះ។
 • 17:43 - 17:46
  ដំណើរការវិវត្តនៃការដាស់ចក្រ
 • 17:46 - 17:50
  គឺមិនម៉ែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមណាមួយ
  ឬសាសនាណាមួយទេ,
 • 17:50 - 17:57
  គឺជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់មនុស្សសត្វ
  នៅលើភពផែនដីនេះ។
 • 18:08 - 18:12
  ចក្រ មកុដ ជាការការតភ្ជាប់ទៅ
  សំណាញ់ញ្ញាណព្រះ
 • 18:12 - 18:15
  ជាអ្វីដែលលើសពីទ្រឹស្តីគូរៗ ។
 • 18:15 - 18:22
  Akhenaten ជាព្រះចៅផារ៉ោន
  ដែលមានមហេសី ឈ្មោះ Nefertiti ។
 • 18:22 - 18:28
  ព្រះអង្គត្រូវបានស្គាល់ថា
  ជាកូនរបស់ព្រះអាទិត្យ។
 • 18:28 - 18:32
  លោកបានរកឃើញ "Aten"
  ឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងចិត្ដ,
 • 18:32 - 18:37
  លោកបានរកឃើញ "Aten"
  ឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងចិត្ដ,
 • 18:37 - 18:44
  ដែលរួបរួមគុណដាលីនីនិងវិញ្ញាណ។
 • 18:47 - 18:51
  នៅបដិមាអេហ្ស៊ីប, ជាមួយអង្គទៀត
  ដែលបានដាស់នូវវិញ្ញាណ
 • 18:51 - 18:55
  ដែលតំណាងដោយថាសព្រះអាទិត្យ
  ដែលគេបានឃើញនៅលើព្រះកេសាព្រះ
 • 18:55 - 19:02
  ឬនៅលើមនុស្សដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួន។
 • 19:04 - 19:07
  នៅក្នុងប្រពៃណីសាសនាហិណ្ឌូ
  និងអ្នកកម្មដ្ឋានយោគៈ, ដែលហៅ
 • 19:07 - 19:14
  ថាមពលហាឡូ នេះថា «សាហាសារា» (Sahasrara)
  ផ្កាឈូកស្រទាប់មួយពាន់ ។
 • 19:18 - 19:23
  ព្រះពុទ្ធមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
  និមិត្តរូបនៃឈូកនេះ។
 • 19:23 - 19:27
  លំនាំ phyllotaxis ជាលំនាំដូចគ្នា
  ដែលអាចឃើញ
 • 19:27 - 19:29
  នៅបណ្តូលខាងក្នុងនៃផ្កាឈូករីក ។
 • 19:29 - 19:31
  phyllotaxis គឺជាផ្កាលំនាំជីវិត។
 • 19:31 - 19:33
  ជាគ្រាប់ពូជនៃជីវិត។
 • 19:33 - 19:37
  បណ្តូលផ្កាឈូកជាលំនាំមូលដ្ឋានគ្រឹះ
  សម្របចូលក្នុងគ្រប់ទម្រង់។
 • 19:37 - 19:44
  វាជារូបរាងពិតនៃលំហខ្លួនវា
  ឬសមត្ថភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាកាសា ។
 • 19:54 - 20:01
  នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត, ផ្កានៃនិមិត្តរូបជីវិតមាន
  ពាសវាលគ្រប់កន្លែងនៅលើផែនដី។
 • 20:03 - 20:06
  ផ្កានៃជីវិតនេះត្រូវបានគេឃើញយាមដោយសត្វតោ
 • 20:06 - 20:13
  ភាគច្រើននៅកន្លែងវិសុទ្ធនានានៅប្រទេសចិន
  និងផ្នែកដទៃទៀតនៃតំបន់អាស៊ី។
 • 20:17 - 20:22
  64 ហ៊ីសាក្រាម (hexagram) របស់ អៃឆីង (I Ching) ជាញឹកញាប់
  ព័ទ្ធជុំវិញនិមិត្តរូប យិនយ៉ាង
 • 20:22 - 20:27
  ដែលការពិតជាវិធីមួយទៀត
  ដែលតំណាងឱ្យផ្កានៃជីវិត។
 • 20:27 - 20:30
  ខាងក្នុងផ្កាជីវិតមានគោលរាងធរណីមាត្រ
 • 20:30 - 20:33
  សម្រាប់គ្រប់វត្ថុរឹងនៃទ្រឹស្តីប្លាតុង;
 • 20:33 - 20:37
  រាល់ទម្រង់សំខាន់ៗដែលអាចមាន។
 • 20:37 - 20:40
  ផ្កាជីវិតបុរាណផ្តើមជាមួយធរណីមាត្រ
 • 20:40 - 20:45
  នៃផ្កាយរបស់ដាវីឌ ឬឡើងនិងចុះក្រោម
  ប្រសព្វគ្នាបានរាងត្រីកោណ។
 • 20:45 - 20:49
  ឬនៅក្នុងរាង 3D នេះ ដែលមានគ្រោងសាងរាងបួនជ្រុង ។
 • 20:49 - 20:56
  និមិត្តសញ្ញានេះ គឺសញ្ញាមួយ
  ជាប្រភេទនៃកម្មវិធីដែលមានខាងក្នុងចក្រវាឡ;
 • 20:56 - 21:01
  ជាម៉ាស៊ីនដែលបានបង្កើតពិភព fractal របស់យើង។
 • 21:01 - 21:04
  សញ្ញាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍
  សម្រាប់ដាស់វិញ្ញាណ
 • 21:04 - 21:06
  រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។
 • 21:06 - 21:11
  ទម្រង់នៃចក្ខុនៃសញ្ញានេះ ជាតំណាងនូវផ្នែកខាងក្រៅ
 • 21:11 - 21:18
  នូវដំណើរការលាតត្រដាងផ្លូវចិត្តការខាងក្នុង។
 • 21:18 - 21:22
  សញ្ញាបានធ្វើឱ្យតន្ត្រីនៃចក្រវាឡ
  ដែលបានលាក់ទុកអាចមើលឃើញ,
 • 21:22 - 21:29
  ដែលបានបម្រួមនូវទម្រង់ធរណីមាត្រនានា
  និងគ្រប់លំនាំឲ្យប្រសព្វគ្នា។
 • 21:39 - 21:45
  ចក្រានីមួយៗ ជាឈូក, ជាសញ្ញា,
  ជាមណ្ឌលសរីរវិទ្យាផ្លូវចិត្ត
 • 21:45 - 21:52
  ឆ្លងកាត់ពិភពដែលអាចពិសោធន៍បាន។
 • 21:55 - 22:02
  សញ្ញាប្រពៃណី, ដូចជាអាចត្រូវបានរកឃើញ
  នៅក្នុងប្រពៃណីជនជាតិទីបេ,
 • 22:21 - 22:25
  ដែលបានចុះទុនជាមួយនឹងស្រទាប់
  ដ៏សម្បូរបែបនូវខ្លឹមសារ,
 • 22:25 - 22:30
  ពេលខ្លះការបញ្ចូលនូវទិដ្ឋភាពលោហធាតុវិទ្យា
  និងពិភពលោកទាំងមូល។
 • 22:30 - 22:33
  សញ្ញានេះកំពង់វិវត្តឥតឈប់ឈរ តាមលំនាំ
 • 22:33 - 22:35
  ដែលធ្វើការតាមរយៈអនុភាពនៃការធ្វើដដែលៗ
 • 22:35 - 22:38
  ឬការអះអាងអំពីវដ្ដសង្សា។
 • 22:38 - 22:42
  អនុភាពនៃសញ្ញាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែបាន
  បាត់បង់ហើយពីក្នងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះ
 • 22:42 - 22:45
  ដោយសារតែយើងស្វែងរកមានអត្ថន័យតែ
  ក្នុងទម្រង់ពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ
 • 22:45 - 22:52
  ហើយយើងមិនបានភ្ជាប់វាដើម្បីឱ្យថាមពលនានា
  ខាងក្នុងកាយរបស់យើងតាមរយៈការតាំងចិត្តទេ។
 • 22:59 - 23:02
  មានហេតុផលល្អថា ហេតុអ្វី
  បានជាពួកបូជាចារ្យ, ព្រះសង្ឃ និងអ្នកយុគី
 • 23:02 - 23:05
  មានប្រពៃណីមិនសេបកាម។
 • 23:05 - 23:08
  ស្ទើតែគ្រប់ប្រពៃណី សព្វថ្ងៃនេះ
  មានតែមនុស្សតិចទួចណាស់ដែលបានដឹងពី
  មូលហេតុដែលពួកគេហ្វឹកហាត់ការមិនសេបកាម
 • 23:08 - 23:12
  ព្រោះតែគោលបំណងពិតប្រាកដ
  ប្រែក្លាយជាបាត់បង់។
 • 23:12 - 23:16
  ងាយយល់ណាស់, ប្រសិនបើថាមពលរបស់អ្នក
  យកទៅផលិតស្ពែម ឬស៊ុត,
 • 23:16 - 23:19
  អាចជាមានករណីច្រើន,
  ដូច្នោះអ្នកមិនមានថាមពលច្រើនឯណា
 • 23:19 - 23:24
  ដើម្បីជំរុញគុណដាលីនី (Kundalini)
  ដោយធ្វើឱ្យកក្រើកចក្រាកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទេ។
 • 23:24 - 23:31
  គុណដាលីនី គឺជាថាមពលជីវិត,
  ហើយក៏ជាថាមពលផ្លូវភេទផងដែរ។
 • 23:34 - 23:38
  នៅពេលដែលសតិដឹង ដែលបានផ្តោត
  លើចំណង់ដូចសត្វកាន់តែតិចកាលណា
 • 23:38 - 23:42
  ហើយយកសតិដឹង ទៅឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលផល
  នៃចក្រាក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរ,
 • 23:42 - 23:49
  ដែលជាថាមពលដែលហូរតាមឆ្អឹងខ្នងឡើងទៅ
  ដល់ចក្រាទាំងនោះ។
 • 23:50 - 23:55
  មនុស្សជាច្រើននៃការអនុវត្តន៍ Tantric បង្រៀន
  ពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងថាមពលផ្លូវភេទ
 • 23:55 - 24:02
  ដូច្នេះថាមពលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់
  ការវិវត្តវិញ្ញាណឲ្យកាន់តែខ្ពស់។
 • 24:07 - 24:10
  សភាវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក
  បង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌត្រូវ
 • 24:10 - 24:13
  ចំពោះថាមពលរបស់អ្នកដើម្បីអាចលូតលាស់។
 • 24:13 - 24:16
  ការចូលទៅក្នុងសភាវខាងវិញ្ញាណ
  មិនបាច់ចំណាយពេលទេ។
 • 24:16 - 24:21
  ដូចលោកអេកាត ថូល(Eckhart Tolle) បាននិយាយថា “សតិដឹងនិងបច្ចុប្បន្ន
  តែងតែកើតឡើងភ្លាមឥឡូវនេះ”។
 • 24:21 - 24:24
  ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលកើតឡើង
 • 24:24 - 24:28
  មានន័យថាអ្នកកំពង់បង្កើតរបាំងទៅនឹងអ្វីនោះហើយ។
 • 24:28 - 24:31
  ត្រូវដករបាំងទាំងអស់ចេញ
  ដោយអនុញ្ញាតឱ្យ
 • 24:31 - 24:38
  ថាមពលហូដោយគ្មានការរារាំង។
 • 24:38 - 24:42
  នៅក្នុងប្រពៃណី អ្នកយោគៈបុរាណ, ឥរិយាបទយូហ្គាដែលបានប្រើ
 • 24:42 - 24:45
  ដើម្បីរៀបចំកាយសម្រាប់ការភាវនាកម្មដ្ឋាន។
 • 24:45 - 24:50
  ការធ្វើយូហ្គាបែបហ្ថតា Hatha មិនត្រូវបានបម្រុងតែម្យ៉ាង
  សម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះទេ,
 • 24:50 - 24:54
  ប៉ុន្តែជាវិធីមួយដើម្បីតភ្ជាប់ពិភពខាងក្នុង
  និងខាងក្រៅរបស់មនុស្សម្នាក់។
 • 24:54 - 25:01
  ពាក្យសំស្ក្រឹត "Hatha" មានន័យថា: ព្រះអាទិត្យ "ហា "
  ព្រះច័ន្ទ "ថា" ។
 • 25:02 - 25:05
  នៅក្នុងវិន័យរបស់យោគៈដើមនៃ Patanjali
 • 25:05 - 25:07
  គោលបំណងនៃការអវយវៈទាំងប្រាំបី
  នៃយូហ្គានេះ
 • 25:07 - 25:11
  គឺដូចគ្នានឹងផ្លូវទាំងប្រាំបី របស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែរ;
 • 25:11 - 25:15
  ដើម្បីរំដោះមនុស្សម្នាក់ពីការរងទុក្ខវេទនា។
 • 25:15 - 25:18
  នៅពេលដែល ប៉ូល នៃពិភពទាំងពីរ មានលំនឹងហើយ,
 • 25:18 - 25:21
  វត្ថុទីបីត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 • 25:21 - 25:24
  យើងបានរកឃើញសោមាសដ៏អាថ៍កំបាំងដែលបានដោះកូដ
 • 25:24 - 25:28
  កម្លាំងវិវត្តតាមធម្មជាតិ។
 • 25:28 - 25:35
  ការសំយោគនៃប៉ុស្តិ៍ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទ
  គឺជាថាមពលការវិវត្តរបស់យើង។
 • 25:44 - 25:46
  ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ន គេបានស្គាល់មនុស្ស ស្ទើរតែគ្រប់រឿង
 • 25:46 - 25:49
  ប្រើការគិតរបស់ពួកគេ និងជាមួយនឹង
  ពិភពខាងក្រៅ,
 • 25:49 - 25:52
  កម្រមានបុគ្គលណាសម្រេចបាននូវតុល្យភាព
 • 25:52 - 25:56
  នៃកម្លាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
  ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគុណដាលីនី
 • 25:56 - 26:00
  កក្រើកឡើងតាមធម្មជាតិ។
 • 26:00 - 26:03
  សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបានស្គាល់តែម្យ៉ាងដោយបំភាន់,
 • 26:03 - 26:07
  Kundalini នឹងនៅតែជាពាក្យប្រៀបធៀបមួយ,
 • 26:07 - 26:12
  នៅតែជាគំនិតមួយ,
  ជាជាងការបទពិសោធផ្ទាល់ដែលពាល់
 • 26:12 - 26:14
  នូវថាមពលនិងខាងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់។
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Khmer subtitles

Revisions