Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:07
  Преди зората на западната
  цивилизация и писмения език,
 • 0:07 - 0:11
  науката и духовността
  не са били две отделни неща.
 • 0:14 - 0:16
  В ученията на великите
  древни традиции,
 • 0:17 - 0:20
  външното търсене на
  знание и сигурност е балансирало
 • 0:20 - 0:24
  с вътрешното усещане за
  непостоянство и интуитивно разбиране
 • 0:24 - 0:26
  на спиралата на промяната.
 • 0:27 - 0:31
  С налагането на научното мислене
  и умножаването на информацията,
 • 0:32 - 0:35
  започнало да възниква разделение
  в нашите системи от знания.
 • 0:36 - 0:38
  Специализацията прави
  все по-малко хора
 • 0:39 - 0:41
  способни да видят голямата картина,
 • 0:41 - 0:45
  да почувстват и усетят интуитивно
  естетиката на системата като цяло.
 • 0:45 - 0:49
  Никой не се питал: "Полезно ли ни е
  всичкото това мислене?"
 • 0:57 - 1:01
  Древното знание е тук сред нас,
  скрито пред очите ни.
 • 1:02 - 1:06
  Но ние сме твърде заети с
  мислите си за да го разпознаем.
 • 1:07 - 1:10
  Чрез тази забравена мъдрост ние
  можем да възстановим баланса
 • 1:10 - 1:14
  между вътрешното и външното,
  Ин и Ян,
 • 1:14 - 1:18
  между спиралата на промяната
  и тишината в нашата сърцевина.
 • 1:40 - 1:48
  Трета част
  ЗМИЯТА И ЛОТОСЪТ
 • 1:52 - 1:57
  В древногръцката легенда, Асклепий
  бил син на Аполон и бог на лечението.
 • 1:59 - 2:03
  Неговата мъдрост и изцеляващи
  умения били ненадминати
 • 2:03 - 2:07
  и е казано, че той е разкрил
  тайната на живота и смъртта.
 • 2:10 - 2:13
  В древна Гърция,
  в Асклепиевите лечебни храмове
 • 2:13 - 2:16
  познавали силата на
  първичната спирала,
 • 2:16 - 2:19
  символ на която била
  тоягата на Асклепий.
 • 2:23 - 2:27
  За Хипократ, бащата на медицината,
  чиято клетва все още оформя
 • 2:27 - 2:30
  моралния кодекс на
  медицинската професия,
 • 2:30 - 2:34
  се казва, че е получил своето
  обучение в един Асклепиев храм.
 • 2:34 - 2:37
  До ден-днешен, този символ на
  нашата еволюционна енергия
 • 2:37 - 2:41
  е емблема на Американската
  медицинска асоциация,
 • 2:41 - 2:44
  и на други медицински
  организации по целия свят.
 • 2:48 - 2:52
  В египетската иконография,
  змията и птицата изобразяват
 • 2:52 - 2:55
  двойствеността или полярността
  на човешката природа.
 • 3:02 - 3:06
  Змията, посоката надолу,
  е проявената спирала -
 • 3:07 - 3:10
  еволюционната енергия на света.
 • 3:14 - 3:16
  Птицата е посоката нагоре,
 • 3:16 - 3:19
  възходящото течение,
  насочено към слънцето,
 • 3:19 - 3:21
  или пробуденото изострено съзнание -
 • 3:22 - 3:24
  празнотата на Акаша.
 • 3:34 - 3:38
  Фараони и богове са представяни със
  събудена енергия чрез змията Кундалини,
 • 3:38 - 3:43
  придвижваща се нагоре по гръбнака,
  и пронизваща "Аджна чакра" между очите.
 • 3:49 - 3:52
  Това изображение е наричано
  "окото на Хорус".
 • 3:53 - 3:57
  В индуистката традиция "бинди"
  олицетворява също и третото око,
 • 3:58 - 4:01
  божествената връзка с духа.
 • 4:08 - 4:11
  Маската на Тутанкамон
  е класически пример,
 • 4:11 - 4:13
  показващ мотивите на
  змията и птицата.
 • 4:19 - 4:22
  Традициите на маите
  и ацтеките съчетават
 • 4:22 - 4:24
  мотивите на змията
  и птицата в един бог -
 • 4:24 - 4:27
  Кецалкоатъл или Кукулкан.
 • 4:27 - 4:32
  Крилатата змия-бог олицетворява
  пробуденото еволюционно съзнание,
 • 4:32 - 4:34
  или пробудената Кундалини.
 • 4:35 - 4:38
  Човек, който пробужда
  Кецалкоатъл в себе си,
 • 4:38 - 4:41
  е жива проява на божественото.
 • 4:43 - 4:46
  Казано е, че Кецалкоатъл,
  или змията-енергия,
 • 4:47 - 4:50
  ще се завърне в края на времето.
 • 5:01 - 5:06
  Символите на змията и птицата могат
  да бъдат намерени и в християнството.
 • 5:06 - 5:10
  Техният истински смисъл
  може да е по-дълбоко закодиран,
 • 5:10 - 5:13
  но значението е същото
  както и в други древни традиции.
 • 5:14 - 5:19
  В християнството птицата, или гълъба,
  често виждана над главата на Христос,
 • 5:19 - 5:23
  олицетворява Светият Дух
  или Кундалини Шакти,
 • 5:24 - 5:27
  която се издига
  до Шестата чакра и отвъд.
 • 5:31 - 5:35
  Християнските мистици са назовавали
  Кундалини с друго име -
 • 5:35 - 5:37
  Светият Дух.
 • 5:38 - 5:41
  В Йоан 3:12 се казва:
 • 5:41 - 5:45
  "И както Мойсей издигна
  змията в пустинята,
 • 5:45 - 5:48
  тъй трябва да се издигне
  Син Човеческий.”
 • 5:51 - 5:54
  Исус и Мойсей са пробудили
  своята Кундалини енергия,
 • 5:55 - 5:58
  носейки пробудено съзнание
  към несъзнателните коварни сили,
 • 5:58 - 6:01
  които ръководят човешките копнежи.
 • 6:03 - 6:07
  Казано е, че Исус е прекарал
  40 дни и 40 нощи в пустинята,
 • 6:08 - 6:11
  като през това време
  е бил изкушаван от Сатаната.
 • 6:15 - 6:17
  По подобен начин, Буда е бил
  изкушаван от Мара
 • 6:18 - 6:21
  докато чакал да достигне
  просветление под дървото бодхи,
 • 6:21 - 6:23
  или дървото на мъдростта.
 • 6:27 - 6:31
  Христос и Буда се отдръпват от
  обаянието на сетивните удоволствия
 • 6:32 - 6:34
  и светската алчност.
 • 6:38 - 6:41
  И в двете истории,
  демонът е въплъщение
 • 6:41 - 6:44
  на собствените ни привързаности.
 • 7:01 - 7:03
  Ако прочетем историята за Адам и Ева
 • 7:03 - 7:07
  в светлината на ведическата
  и египетската традиции,
 • 7:07 - 7:11
  ние ще открием, че змията, пазеща
  дървото на живота, е Кундалини.
 • 7:11 - 7:15
  Ябълката олицетворява съблазънта
  и изкушението на външния сетивен свят,
 • 7:16 - 7:19
  разсейвайки ни от
  знанието на вътрешния свят,
 • 7:20 - 7:22
  дървото на познанието вътре в нас.
 • 7:34 - 7:38
  Дървото е просто мрежата от надите,
  или енергийните меридиани, вътре в нас,
 • 7:38 - 7:42
  които буквално оформят дървоподобни
  структури по цялото тяло.
 • 7:45 - 7:48
  В егоистичното ни търсене
  на външно удовлетворение,
 • 7:49 - 7:52
  ние сме се откъснали от
  знанията на вътрешния свят,
 • 7:53 - 7:56
  от връзката ни с Акаша
  и с източника на мъдростта.
 • 8:07 - 8:10
  Много от древните
  митове по света за дракони
 • 8:10 - 8:13
  са метафори за вътрешните
  енергии на културите,
 • 8:13 - 8:15
  в които са вградени.
 • 8:15 - 8:20
  В Китай, драконът все още е свещен
  символ, олицетворяващ щастието.
 • 8:24 - 8:28
  Подобно на египетските фараони,
  древните китайски императори,
 • 8:28 - 8:31
  които са пробудили своите
  еволюционни енергии,
 • 8:31 - 8:34
  са били олицетворявани от
  крилата змия или дракон.
 • 8:36 - 8:40
  Кралският тотем на Нефритеният
  император, или Небесният император
 • 8:41 - 8:44
  показва един баланс,
  подобен на Ида и Пингала.
 • 8:46 - 8:50
  Ин и Ян в даоизма,
  пробуждат епифизния център
 • 8:50 - 8:54
  или това, което в даоизма
  се нарича "Горен дантиен".
 • 9:07 - 9:11
  Природата е пълна с различни светлинно
  прихващащи и асимилиращи механизми.
 • 9:11 - 9:15
  Например, един морски таралеж
  вижда чрез бодливото си тяло,
 • 9:16 - 9:18
  което действа като едно голямо око.
 • 9:20 - 9:22
  Таралежите улавят
  светлината върху бодлите си
 • 9:22 - 9:27
  и сравняват яркостта на лъчите, за да
  придобият представа за заобикалящото ги.
 • 9:37 - 9:40
  Зелените игуани и други влечуги
  имат едно теменно око,
 • 9:40 - 9:43
  или епифизна жлеза,
  на върха на главите си,
 • 9:43 - 9:46
  което използват, за да
  засичат хищници отгоре.
 • 9:57 - 10:00
  Човешката епифизна жлеза
  представлява малка ендокринна жлеза,
 • 10:00 - 10:04
  която спомага за регулиране моделите
  за събуждане и заспиване.
 • 10:04 - 10:07
  Въпреки че е разположена
  дълбоко в главата,
 • 10:07 - 10:10
  епифизната жлеза е
  чувствителна към светлина.
 • 10:12 - 10:16
  Философът Декарт разбира, че областта
  на епифизната жлеза, или третото око,
 • 10:16 - 10:20
  е допирната точка между
  съзнанието и материята.
 • 10:20 - 10:23
  Почти всичко в човешкото
  тяло е симетрично.
 • 10:24 - 10:27
  Две очи, две уши, две ноздри.
 • 10:28 - 10:30
  Дори мозъкът има две страни.
 • 10:30 - 10:34
  Но има една област в мозъка,
  която не е огледална.
 • 10:34 - 10:39
  Това е областта на епифизната жлеза и
  енергийният център, който я заобикаля.
 • 10:40 - 10:44
  На физическо ниво се образуват
  уникални молекули по естествен път
 • 10:44 - 10:47
  от епифизната жлеза -
  халюциногенът ДМТ.
 • 10:48 - 10:53
  ДМТ се формира по естествен път
  и в моментите на раждането и смъртта,
 • 10:53 - 10:58
  буквално действайки като един мост между
  света на живите и този на мъртвите.
 • 11:02 - 11:06
  ДМТ се отделя по естествен път
  при дълбока медитация и Самадхи,
 • 11:07 - 11:10
  или чрез естествени
  психоактивни средства.
 • 11:10 - 11:12
  Например Аяуаска,
 • 11:13 - 11:16
  използвана в шаманските
  традиции на Южна Америка,
 • 11:16 - 11:20
  премахва завесата между
  вътрешните и външните светове.
 • 11:23 - 11:27
  Думата "епифиза" (pineal) има същия
  корен като "шишарка" (pine-cone),
 • 11:27 - 11:31
  защото епифизната жлеза показва
  подобен спирален филотаксис модел.
 • 11:33 - 11:36
  Този модел, известен също
  като "цветето на живота",
 • 11:36 - 11:41
  е често срещан в древното изкуство
  и рисува пробудени, просветени същества.
 • 11:41 - 11:44
  Шишарката, срещана в
  свещени образци на изкуството,
 • 11:44 - 11:49
  олицетворява пробуденото трето око,
  изостреното съзнание,
 • 11:50 - 11:53
  насочващо потока на
  еволюционната енергия.
 • 11:55 - 11:58
  Шишарката олицетворява
  разтварянето на горните чакри,
 • 11:59 - 12:02
  които се активизират,
  когато Сушумна се издигне
 • 12:02 - 12:04
  до Аджна чакра и отвъд.
 • 12:06 - 12:09
  В гръцката митология
  поклонниците на Дионис
 • 12:09 - 12:12
  носели тирс, или голям жезъл,
 • 12:13 - 12:16
  обвит със спираловидни лози
  и завършващ отгоре с шишарка.
 • 12:16 - 12:21
  Отново, олицетворявайки дионисиевата
  енергия, или Кундалини Шакти,
 • 12:21 - 12:25
  която се издига по гръбначния стълб
  към епифизната жлеза в Шеста чакра.
 • 12:31 - 12:36
  В сърцето на Ватикана, човек очаква да
  види голяма скулптура на Исус или Мария,
 • 12:36 - 12:40
  но вместо това там стои
  една голяма статуя на шишарка.
 • 12:40 - 12:42
  Това показва, че в християнството
 • 12:42 - 12:45
  е възможно да е имало знания
  за чакрите и Кундалини,
 • 12:45 - 12:49
  но по някаква причина те са били
  скрити от мнозинството.
 • 12:49 - 12:53
  Официалното обяснение на църквата е, че
  шишарката е символ на прераждането
 • 12:54 - 12:56
  и олицетворява
  новия живот в Христос.
 • 13:11 - 13:14
  През 13-ти век, философът и мистик
  Майстер Екхарт е казал:
 • 13:15 - 13:20
  ”Окото, с което аз виждам Бог,
  и окото, с което Бог вижда мен,
 • 13:21 - 13:23
  са едно и също.”
 • 13:25 - 13:30
  В библията на крал Джеймс, Исус казва:
  "Очите са светлината за тялото,
 • 13:31 - 13:36
  така че ако очите ти са здрави, цялото
  ти тяло ще е изпълнено със светлина."
 • 13:47 - 13:50
  Буда е казал: "Тялото е едно око."
 • 13:53 - 13:57
  В състояние на Самадхи, човек става
  едновременно и виждащият и вижданото.
 • 13:57 - 14:00
  Ние сме самата вселена,
  която осъзнава себе си.
 • 14:14 - 14:16
  Когато Кундалини се активизира,
 • 14:16 - 14:19
  тя стимулира Шестата чакра
  и епифизния център,
 • 14:19 - 14:24
  и тази област започва да си възвръща
  част от своите еволюционни функции.
 • 14:27 - 14:30
  Медитацията в тъмнина
  е използвана хиляди години
 • 14:30 - 14:34
  като начин за активизиране на Шеста
  чакра в областта на епифизната жлеза.
 • 14:35 - 14:41
  Активизирането на този център позволява
  на човек да види вътрешната си светлина.
 • 14:42 - 14:46
  Независимо дали става въпрос за йога,
  или шаман, оттеглил се дълбоко в пещера,
 • 14:46 - 14:50
  или даоистки, или майски иницииран,
  или тибетски монах,
 • 14:50 - 14:53
  всички традиции включват
  някакъв период от време,
 • 14:53 - 14:56
  през който човек
  навлиза в тъмнината.
 • 14:57 - 15:02
  Епифизната жлеза е вратата към
  прякото преживяване на фината енергия.
 • 15:05 - 15:07
  Философът Ницше е казал:
 • 15:07 - 15:10
  "Ако твърде дълго
  се взираш в бездната,
 • 15:10 - 15:13
  бездната ще се взре в теб."
 • 15:19 - 15:22
  Долмените, или древните
  гробници-портали,
 • 15:22 - 15:26
  са сред най-старите оцелели
  структури на Земята.
 • 15:26 - 15:30
  Повечето от тях датират от периода
  на Неолита, 3000 до 4000 г. пр. Хр.,
 • 15:31 - 15:34
  а някои в Западна Европа
  са на седем хиляди години.
 • 15:36 - 15:40
  Долменът е бил използван
  за навлизане в постоянна медитация
 • 15:40 - 15:44
  като начин, чрез който човек може да
  свърже вътрешните и външните светове.
 • 15:47 - 15:50
  Когато продължава да
  медитира в пълен мрак,
 • 15:50 - 15:54
  накрая човек започва да съзира
  вътрешна енергия или светлина,
 • 15:54 - 15:57
  тъй като третото око става активно.
 • 16:00 - 16:04
  Циркадните ритми, които се регулират
  от слънчевите и лунни канали,
 • 16:04 - 16:07
  вече не контролират
  функциите на тялото,
 • 16:07 - 16:10
  и се установява един нов ритъм.
 • 16:16 - 16:19
  Седмата чакра,
  в течение на хиляди години
 • 16:19 - 16:22
  е представяна чрез символа "OM" -
 • 16:22 - 16:27
  символ, съставен от санскритски
  знаци, представляващи елементите.
 • 16:28 - 16:31
  Когато Кундалини се издигне
  над Шестата чакра,
 • 16:31 - 16:35
  тогава тя започва да създава
  един ореол от енергия.
 • 16:35 - 16:39
  Ореоли се появяват постоянно в
  религиозни картини на различни традиции
 • 16:39 - 16:41
  по всички краища на света.
 • 16:42 - 16:46
  Джайнистки храм, Ранакпур, Индия
 • 16:48 - 16:53
  Буда Майтрея, династия Северен Уей,
  386-534 г.
 • 16:56 - 17:00
  Български християнски стенопис
 • 17:02 - 17:07
  Лао Дзъ, династия Дзоу,
  604 г. пр. Хр.
 • 17:10 - 17:14
  Сол Инвиктус, римски бог на слънцето,
  III век
 • 17:16 - 17:21
  Китайски будистки храм, Тайланд
 • 17:24 - 17:27
  Предколумбово мексиканско изкуство
 • 17:28 - 17:31
  Гандара Буда, Пакистан,
  1-2 век
 • 17:31 - 17:36
  Ореолът, или изобразяването на един
  енергиен знак около пробудено същество,
 • 17:36 - 17:40
  е фактически срещан във всички религии
  по всички части на света.
 • 17:43 - 17:46
  Еволюционният процес на
  пробуждане на чакрите
 • 17:46 - 17:50
  не е достояние на една
  група от хора или религия.
 • 17:50 - 17:53
  Това е рождено право на всяко
  човешко същество на планетата.
 • 17:54 - 17:56
  Дамбула, Шри Ланка
 • 18:08 - 18:11
  Коронната чакра
  е връзката с божественото -
 • 18:12 - 18:15
  онова, което е отвъд двойствеността,
 • 18:15 - 18:18
  отвъд всякакво име и форма.
 • 18:22 - 18:25
  Ехнатон е бил фараонът, на който
  съпруга е била Нефертити.
 • 18:28 - 18:31
  Наричан е "Синът на слънцето".
 • 18:32 - 18:36
  Той преоткрива "Атен",
  или словото на Бог в себе си,
 • 18:37 - 18:40
  обединявайки Кундалини и съзнанието.
 • 18:47 - 18:49
  В египетската иконография,
 • 18:49 - 18:53
  отново пробуденото съзнание е
  представяно като слънчев диск,
 • 18:54 - 18:57
  който се вижда над главите на богове
  или пробудени същества.
 • 19:04 - 19:08
  В индуските и йогийски традиции
  този ореол е наричан Сахасрара -
 • 19:08 - 19:10
  хилядолистният лотос.
 • 19:18 - 19:21
  Буда е свързван със символа на лотоса.
 • 19:23 - 19:26
  Моделът на филотаксиса
  е същият модел,
 • 19:26 - 19:29
  който може да се намери
  при един цъфтящ лотос.
 • 19:29 - 19:33
  Това е моделът на цветето на живота.
  Семето на живота.
 • 19:34 - 19:37
  Това е основният модел, в който
  всички форми се побират.
 • 19:38 - 19:41
  Той е истинската форма
  на самото пространство
 • 19:41 - 19:44
  или едно качество, присъщо на Акаша.
 • 19:54 - 19:58
  В даден момент от историята,
  символът на цветето на живота
 • 19:58 - 20:00
  е преобладавал по
  всички краища на Земята.
 • 20:03 - 20:06
  Цветето на живота се вижда
  охранявано от лъвове
 • 20:06 - 20:10
  на входа на най-святото място
  в Китай, а в други части на Азия.
 • 20:16 - 20:21
  64-те хексаграми на И Дзин
  често обграждат символа Ин-Ян,
 • 20:22 - 20:26
  което е още един начин за представяне
  на цветето на живота.
 • 20:27 - 20:30
  В цветето на живота се съдържа
  геометричната основа
 • 20:30 - 20:33
  на всички платонични
  твърди вещества -
 • 20:33 - 20:36
  по същество всяка форма,
  която може да съществува.
 • 20:37 - 20:42
  Древното цвете на живота започва
  с геометрията на звездата на Давид,
 • 20:42 - 20:45
  или обърнати нагоре и
  надолу триъгълници,
 • 20:45 - 20:49
  които, погледнати триизмерно,
  стават тетраедърни структури.
 • 20:49 - 20:52
  Този символ е "янтра" -
 • 20:52 - 20:55
  един вид програма, която
  съществува вътре във вселената;
 • 20:56 - 20:59
  машината, която поражда
  нашия фрактален свят.
 • 21:01 - 21:04
  Различни янтри са използвани
  за пробуждане на съзнанието
 • 21:04 - 21:07
  в продължение на хиляди години.
 • 21:07 - 21:10
  Визуалната форма на янтра
  е външно олицетворяване
 • 21:11 - 21:14
  на един вътрешен процес
  на духовно разтваряне.
 • 21:18 - 21:21
  Тя е скритата музика на Вселената
  във видима форма,
 • 21:22 - 21:25
  съставена от пресичащи се
  геометрични форми
 • 21:25 - 21:27
  и интерферентни модели.
 • 21:39 - 21:43
  Всяка една чакра
  представлява лотос, янтра,
 • 21:43 - 21:47
  психофизиологичен център, чрез който
  светът може да бъде преживян.
 • 22:16 - 22:21
  Една традиционна янтра, каквато може
  да бъде открита в тибетската традиция,
 • 22:21 - 22:24
  е съставена от
  многобройни слоеве смисъл,
 • 22:24 - 22:28
  понякога включващи цялостна
  космология и мироглед.
 • 22:30 - 22:33
  Янтра е един постоянно
  развиващ се модел,
 • 22:33 - 22:37
  действащ чрез силата на повторението
  или итерация на даден цикъл.
 • 22:38 - 22:41
  Силата на янтра е почти
  изгубена в днешния свят,
 • 22:42 - 22:45
  защото ние търсим смисъл
  единствено във външната форма,
 • 22:45 - 22:49
  и не го свързваме с нашите вътрешни
  енергии чрез намерение.
 • 22:59 - 23:04
  Има основание свещениците, монасите
  и йогите да се отдават на безбрачие.
 • 23:04 - 23:08
  Днес малцина знаят защо
  те практикуват безбрачие,
 • 23:08 - 23:11
  тъй като истинската
  причина е била изгубена.
 • 23:12 - 23:14
  Ако енергията ви отива
  за създаване на повече
 • 23:14 - 23:18
  сперма или яйцеклетки,
  какъвто може да е случаят,
 • 23:18 - 23:21
  тя недостига за подхранване
  издигането на Кундалини,
 • 23:21 - 23:24
  която активизира горните чакри.
 • 23:24 - 23:29
  Кундалини е енергия на живота,
  но също така е и сексуална енергия.
 • 23:34 - 23:38
  Когато будността не е толкова
  фокусирана в животински пориви,
 • 23:38 - 23:42
  и бъде вложена в намеренията,
  отразяващи горните чакри,
 • 23:42 - 23:46
  тази енергия протича нагоре
  по гръбначния стълб към тези чакри.
 • 23:50 - 23:54
  Много тантрически практики ни учат
  как да овладяваме сексуалната енергия,
 • 23:55 - 23:59
  така че тя да бъде използвана
  за по-висока духовна еволюция.
 • 24:07 - 24:10
  Състоянието на съзнанието
  прави подходящите условия
 • 24:10 - 24:12
  за да може енергията ви да расте.
 • 24:12 - 24:16
  Влизането в едно състояние на
  съзнанието не отнема време.
 • 24:16 - 24:18
  Както казва Екхарт Толе:
 • 24:18 - 24:22
  "Будността и присъствието
  винаги настъпват в настоящето."
 • 24:22 - 24:25
  Ако се опитвате да
  предизвикате нещо,
 • 24:25 - 24:28
  тогава вие създавате съпротива
  срещу това, което е.
 • 24:28 - 24:31
  Именно пълното премахване
  на съпротивата
 • 24:31 - 24:34
  позволява на еволюционната
  енергия да се разтваря.
 • 24:38 - 24:42
  В древната йогийска традиция,
  йога позите са били използвани
 • 24:42 - 24:44
  за да подготвят тялото за медитация.
 • 24:45 - 24:49
  Хатха йога никога не е представлявала
  единствено режим за упражнения,
 • 24:49 - 24:54
  а е била начин да се свържат
  вътрешните и външни светове на човек.
 • 24:54 - 24:57
  Санскритската дума "хатха"
 • 24:57 - 24:59
  означава "слънце" (ха)
 • 24:59 - 25:01
  и "луна" (тха).
 • 25:02 - 25:05
  В оригиналната йогийски
  сутри на Патанджали,
 • 25:05 - 25:10
  целта на осемте крайника на йога
  е същата като осмократния път на Буда -
 • 25:11 - 25:13
  да освободят човек от страданието.
 • 25:15 - 25:18
  Щом противоположностите на
  двойствения свят са в равновесие,
 • 25:18 - 25:21
  тогава нещо трето се поражда.
 • 25:21 - 25:24
  Намираме мистериозния
  златен ключ, отключващ
 • 25:24 - 25:26
  еволюционните сили на природата.
 • 25:28 - 25:33
  Този синтез на слънчевите и лунни канали
  е нашата еволюционна енергия.
 • 25:44 - 25:47
  Понеже хората сега
  се отъждествяват почти изцяло
 • 25:47 - 25:49
  със своите мисли и с външния свят,
 • 25:49 - 25:52
  рядко се случва човек
  да постигне баланс
 • 25:52 - 25:56
  между вътрешните и външните сили,
  позволяващи на Кундалини
 • 25:56 - 25:58
  да се пробуди по естествен път.
 • 26:00 - 26:03
  За онези, отъждествяващи се
  единствено с илюзията,
 • 26:03 - 26:06
  Кундалини винаги ще си остане
  една метафора...
 • 26:09 - 26:10
  една идея,
 • 26:11 - 26:15
  а не директно преживяване
  на енергията и съзнанието на човек.
 • 26:18 - 26:23
  Край на трета част
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Bulgarian subtitles

Revisions