Return to Video

วิธีเอาชนะความผิดในความสัมพันธ์

 • 0:00 - 0:06
  วิธีพิชิตความผิด
 • 0:07 - 0:11
  ขอพระคุณและสันติสุขมีแด่ทุกท่านในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • 0:11 - 0:19
  ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ 'ความศัทธาเป็นธรรมชาติ' อีกฉบับทาง รายการทีวีดวงใจของพระเจ้า
 • 0:19 - 0:27
  วันนี้ ผมต้องการแบ่งปันข้อความพร้อมบทเรียนสำคัญ
 • 0:27 - 0:36
  เกี่ยวกับวิธีเอาชนะความขุ่นเคืองในความสัมพันธ์ของเรา
 • 0:36 - 0:42
  เพราะผมได้เห็นหลายครั้งแล้ว
 • 0:42 - 0:49
  ว่าความสัมพันธ์สามารถถูกทำลายได้ง่ายเพียงใดด้วยคำพูด
 • 0:49 - 0:59
  ความสัมพันธ์มากมายในปัจจุบันจบลงก่อนเวลาอันควรเพราะคำพูด
 • 0:59 - 1:04
  คุณเห็นการแต่งงานจบลงด้วย การหย่าร้าง
 • 1:04 - 1:07
  คุณเห็นครอบครัวแตกแยก
 • 1:07 - 1:18
  คุณเห็นมิตรภาพถึงจุดที่ต้องแยกจากกันเพราะคำพูด
 • 1:18 - 1:26
  ในทำนองเดียวกัน ผมเห็นมาแล้วกี่ครั้งว่าปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถ
 • 1:26 - 1:37
  แก้ไขได้อย่างรวดเร็วกลับแย่ลงและยึดยาวขึ้นเนื่องจากคำพูด
 • 1:37 - 1:48
  คำพูดที่ไม่จริงใจ คำพูดที่ไม่ใส่ใจ คำพูดขมขื่น คำพูดยั่วยุ คำพูดที่เป็นพิษ
 • 1:48 - 1:54
  แต่ประชากรของพระเจ้า ผมบอกคุณในวันนี้
 • 1:54 - 2:06
  ว่าไม่ใช่พิษของคำพูด แต่เป็นมลพิษทางใจ
 • 2:06 - 2:13
  ที่สร้างความขุ่นเคืองและทำลายความสัมพันธ์อย่างแท้จริง
 • 2:13 - 2:18
  ซึ่งบางครั้งก็แก้ไขไม่ได้ด้วยซ้ำ
 • 2:18 - 2:21
  มลภาวะของหัวใจ
 • 2:21 - 2:30
  คุณเห็นไหมว่าคำพูดสามารถพูดได้ในช่วงเวลาของความไม่รอบคอบ ความไม่รู้สึกตัว
 • 2:30 - 2:34
  การยั่วยุ ความเจ็บปวด หรือความโกรธ
 • 2:34 - 2:45
  -แต่คำพูดเหล่านั้นสามารถเก็บไว้ในใจได้หลายวัน สัปดาห์ เดือน หรือหลายปี
 • 2:45 - 2:52
  นานหลังจากที่อารมณ์ในขณะนั้นจางหายไป
 • 2:52 - 3:03
  นานหลังจากสถานการณ์ที่ล้อมรอบการแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไป
 • 3:03 - 3:06
  บัดนี้ ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนแก่คุณผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
 • 3:06 - 3:13
  ผมไม่มีข้อแก้ตัวแต่อย่างใดหรือยอมให้ใช้คำที่เป็นพิษ
 • 3:13 - 3:14
  ไม่ครับ! ไม่เลย.
 • 3:14 - 3:21
  อันที่จริงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสในมัทธิว 12:36-37 ว่า
 • 3:21 - 3:28
  “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า ใน​วัน​ตัดสิน​โทษ​นั้น เจ้า​จะ​ต้อง​รับผิดชอบ​ใน​คำพูด​ที่​ไร้สาระ​ทุก​คำ​ที่​ได้​พูด​ออก​มา”
 • 3:28 - 3:36
  ในฐานะคริสเตียน เราต้องอธิษฐานตามที่ดาวิดเสนอไว้ในสดุดี 141:3
 • 3:36 - 3:42
  “ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ช่วย​ตั้งยาม​ให้ระวังปาก​ของข้าพเจ้า ช่วย​เฝ้าประตู​แห่งริมฝีปาก​ของข้าพเจ้า​ด้วยเถิด”
 • 3:42 - 3:44
  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทางลิ้น
 • 3:44 - 3:52
  ดังนั้นผมจึงไม่ได้แก้ตัวในการใช้คำที่เป็นพิษแต่อย่างใด ไม่ครับ!
 • 3:52 - 3:58
  แต่ในข้อความของวันนี้
 • 3:58 - 4:03
  ผมต้องการเน้นไปที่ปฏิกิริยาของคุณเมื่อเราเป็นผู้รับ
 • 4:03 - 4:11
  คุณเห็นไหมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การได้ยินคำพูดดังกล่าว
 • 4:11 - 4:20
  ประเด็นคือการเก็บถ้อยคำดังกล่าวไว้ในใจเรา
 • 4:20 - 4:28
  พิษที่สะสมอยู่เป็นบ่อเกิดแห่งการปนเปื้อนอย่างแท้จริง
 • 4:28 - 4:30
  ตอนนี้ผมต้องการที่จะปฏิบัติ
 • 4:30 - 4:33
  ลองยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
 • 4:33 - 4:38
  ลองจินตนาการว่าคุณกิน ดื่ม หรือนำอะไรบางอย่างเข้าไปในระบบของคุณ
 • 4:38 - 4:44
  และมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอม และร่างกายของคุณรับรู้ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นพิษ
 • 4:44 - 4:48
  บางอย่างที่เป็นพิษ ปฏิกิริยาแรกของคุณคืออะไร?
 • 4:48 - 4:49
  คุณคายมันออกมา
 • 4:49 - 4:53
  คุณกำจัดมันโดยเร็วที่สุด
 • 4:53 - 4:57
  พระเจ้าทรงออกแบบร่างกายของเราในลักษณะที่เราปฏิเสธ
 • 4:57 - 5:04
  และขับสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นอันตรายออกไป
 • 5:04 - 5:07
  ในทำนองเดียวกัน คนของพระเจ้า
 • 5:07 - 5:18
  การเก็บคำพูดที่เป็นพิษไว้ในใจก็เป็นอันตราย
 • 5:18 - 5:31
  เพราะสิ่งที่คุณยึดไว้สามารถจับคุณได้อย่างง่ายดาย
 • 5:31 - 5:33
  ลองคิดดูสิครับ
 • 5:33 - 5:36
  ให้ผมพูดอีกครั้ง
 • 5:36 - 5:46
  สิ่งที่หัวใจของคุณยึดถือไว้อาจครอบงำคุณในไม่ช้า
 • 5:46 - 5:51
  ดังนั้นคำถามคือสิ่งนี้
 • 5:51 - 6:03
  เหตุใดจึงเป็นเรื่องธรรมดาในทุกวันนี้ที่เราจะเก็บซ่อนบางสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นนี้?
 • 6:03 - 6:05
  มันเป็นคำถาม
 • 6:05 - 6:10
  และสิ่งนี้นำผมไปสู่ประเด็นหลักที่ผมต้องการเน้น
 • 6:10 - 6:13
  ในข้อความของวันนี้ คนของพระเจ้า
 • 6:13 - 6:23
  ผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความขุ่นเคืองในใจของเรา
 • 6:23 - 6:31
  คือเพราะเราบันทึกถ้อยคำของมนุษย์ไว้ในใจ
 • 6:31 - 6:37
  เสมือนว่าเป็นพระคำของพระเจ้า
 • 6:37 - 6:38
  ผมหมายถึงอะไร?
 • 6:38 - 6:51
  เราให้คุณค่า ความสำคัญ และนัยสำคัญในระดับเดียวกันแก่คำพูดของมนุษย์
 • 6:51 - 6:54
  ราวกับว่าเป็นพระคำของพระเจ้า
 • 6:54 - 7:06
  ตอนนี้พระเยซูคริสต์ตรัสในลูกา 6:45 ว่า “คนดี​ก็​จะ​ทำ​ดี​เพราะ​จิตใจ​เต็ม​ไป​ด้วย​สิ่ง​ที่​ดีๆ คน​ชั่ว​ก็​จะ​ทำ​ชั่ว​เพราะ​จิตใจ​เต็ม​ไป​ด้วย​สิ่ง​ชั่วๆ ใจ​เต็ม​ไป​ด้วย​อะไร​ปาก​ก็​จะ​พูด​สิ่ง​นั้น”
 • 7:06 - 7:19
  หลายๆ คนในทุกวันนี้ได้ลดขนาดหรือลดค่าคลังนี้ลงอย่างน่าเศร้า
 • 7:19 - 7:22
  ให้เหลือแค่ถังขยะที่
 • 7:22 - 7:28
  เราอนุญาตให้ขยะทุกชนิด มูลฝอยทุกชนิด
 • 7:28 - 7:37
  มากัดกร่อนบาดแผลและปลูกฝังคำโกหกในใจเรา
 • 7:37 - 7:45
  พวกเราหลายคนในทุกวันนี้รวดเร็ว, เร็วเกินกว่าจะยอมเสียหัวใจไปอย่างถูกๆ
 • 7:45 - 7:52
  ยอมให้คำพูดที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือราคาถูก
 • 7:52 - 7:55
  ตัวอย่างทั่วไปคือผู้คนของพระเจ้า
 • 7:55 - 7:57
  บางทีคุณอาจทะเลาะกับใครบางคน
 • 7:57 - 8:01
  และในการโต้แย้งนั้น มีการใช้คำเชิงลบ
 • 8:01 - 8:09
  และคืนนั้นเมื่อคุณเข้านอน คุณเริ่มกลับนึกถึงคำพูดเชิงลบ
 • 8:09 - 8:13
  เหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในใจ
 • 8:13 - 8:21
  คุณเริ่มย้อนกลับไปในความคิดของคุณ ช่วงเวลาที่คำพูดดังกล่าวถูกพูด
 • 8:21 - 8:29
  ในความเป็นจริง, พวกเราหลายคนยังคงพูดคุยในจินตนาการกับผู้กระทำความผิดต่อเรา
 • 8:29 - 8:32
  เกิดอะไรขึ้น?
 • 8:32 - 8:40
  เราลดคุณค่าของหัวใจ
 • 8:40 - 8:47
  เพราะเรายกระดับคำพูดของมนุษย์
 • 8:47 - 8:51
  จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุนี้ คนของพระเจ้า?
 • 8:51 - 9:05
  ความผิดหยั่งรากได้ง่าย และคำพูดกลายเป็นบาดแผล
 • 9:05 - 9:12
  และหากไม่เอาใจใส่ หัวใจที่เสียหายก็นำไปสู่บ้านที่เสียหาย
 • 9:12 - 9:16
  ความสัมพันธ์ที่เสียหาย โอกาสที่เสียหาย
 • 9:16 - 9:28
  เพราะเราได้ปฏิบัติต่อถ้อยคำของมนุษย์ประหนึ่งว่าเป็นพระคำของพระเจ้า
 • 9:28 - 9:34
  ประชากรของพระเจ้า เพื่อเอาชนะความขุ่นเคือง
 • 9:34 - 9:42
  คุณต้องตระหนักว่าหัวใจของคุณมีค่าเกินกว่าที่
 • 9:42 - 9:49
  จะเก็บงำคำพูดที่ไม่ได้กำหนดชะตากรรมของคุณ
 • 9:49 - 9:58
  คุณต้องตระหนักว่าหัวใจของคุณมีค่าเกินกว่า
 • 9:58 - 10:06
  จะเก็บงำคำพูดที่ไม่ได้กำหนดชะตากรรมของคุณไว้
 • 10:06 - 10:13
  ประชากรของพระเจ้า ผมขอบอกความจริงที่สำคัญ สำคัญ และเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้แก่คุณ!
 • 10:13 - 10:20
  คำพูดเดียวที่คู่ควรกับหัวใจของคุณคือพระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์!
 • 10:20 - 10:26
  คำเดียวที่น่าเชื่อถือเพียงพอ เชื่อถือได้เพียงพอ
 • 10:26 - 10:31
  วางใจได้เพียงพอ สม่ำเสมอเพียงพอ บริสุทธิ์พอ
 • 10:31 - 10:36
  ที่จะพลิกกลับซ้ำแล้วซ้ำอีกในใจของเรา
 • 10:36 - 10:41
  คือพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้า พระคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • 10:41 - 10:53
  ดังนั้น ประชากรของพระเจ้า เราต้องหยุดการลงทะเบียนการประกาศนอกกฎหมาย
 • 10:53 - 10:54
  ผมหมายถึงอะไร?
 • 10:54 - 11:01
  แม้แต่ในโลกธรรมชาตินี้ เราตระหนักดีว่าการลงทะเบียนนั้นมีไว้สำหรับบางสิ่งที่เป็นทางการ
 • 11:01 - 11:04
  มันเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของแท้
 • 11:04 - 11:09
  ดังนั้นเราจะต้องลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง
 • 11:09 - 11:11
  เราต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • 11:11 - 11:15
  เราต้องลงทะเบียนเมื่อเราแต่งงาน
 • 11:15 - 11:22
  หน่วยงานของรัฐอาจได้รับใบสมัครจำนวนมาก แต่จะกรอง
 • 11:22 - 11:29
  และลงทะเบียนเมื่อได้รับการยืนยันและเมื่อได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • 11:29 - 11:32
  ผมหวังว่าคุณจะเห็นว่าผมกำลังจะไปที่ไหนคนของพระเจ้า
 • 11:32 - 11:41
  จิตใจของเราสามารถประมวลผลสิ่งต่างๆ มากมายโดยที่หัวใจไม่ดูดซับมัน
 • 11:41 - 11:44
  และโดยที่หัวใจไม่รับรู้สิ่งเหล่านั้น
 • 11:44 - 11:49
  การลงทะเบียนมีไว้สำหรับสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง
 • 11:49 - 11:51
  การลงทะเบียนไม่ได้เป็นเท็จ
 • 11:51 - 11:57
  การลงทะเบียนไม่ได้มีไว้สำหรับแฟนตาซี ไม่ครับ
 • 11:57 - 12:04
  หยุดลงทะเบียนในหัวใจของคุณ
 • 12:04 - 12:11
  ประกาศอย่างไม่เป็นทางการตลอดชีวิตของคุณ
 • 12:11 - 12:18
  อย่าใส่ใจกับถ้อยคำเช่นนั้นเลย คนของพระเจ้า
 • 12:18 - 12:24
  คำประกาศเดียวที่คู่ควรแก่ความสนใจของคุณ
 • 12:24 - 12:30
  -คือสิ่งที่พระคัมภีร์อนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ ซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์
 • 12:30 - 12:37
  สิ่งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีเกียรติ ยอดเยี่ยม เที่ยงตรง น่าชื่นชม น่ายกย่อง
 • 12:37 - 12:40
  ดังที่ฟีลิปปี 4:8 กล่าวไว้
 • 12:40 - 12:43
  นั่นเป็นสิ่งเดียวที่สมควร
 • 12:43 - 12:48
  คำพูดไร้ค่าไม่คู่ควรกับใจของคุณ
 • 12:48 - 12:53
  พวกเขาไม่ได้กำหนดคุณค่าของคุณ, ไม่ครับ
 • 12:53 - 12:56
  ผู้เดียวเท่านั้นที่คู่ควร...
 • 12:56 - 12:59
  ผู้คู่ควรคือพระเมษโปดกผู้ประทับบนบัลลังก์!
 • 12:59 - 13:09
  ผู้เดียวที่คู่ควรคือผู้เดียวที่มีอำนาจกำหนดคุณค่าของคุณ
 • 13:09 - 13:12
  คนของพระเจ้า
 • 13:12 - 13:24
  ในโลกที่มีความคิดเห็นและเสียงที่ขัดแย้งกันมากมาย
 • 13:24 - 13:35
  ความคิดเห็นเดียวที่สำคัญจริงๆ และสำคัญจริงๆ คือความคิดเห็นของพระเจ้า
 • 13:35 - 13:44
  ดังนั้น หากมีใครพูดคำลบๆ เกี่ยวกับชีวิตของคุณ
 • 13:44 - 13:47
  คนของพระเจ้า อย่าใส่ใจกับมัน
 • 13:47 - 13:55
  อย่าให้ที่แก่มาร ดังที่เอเฟซัส 4:27 กล่าวไว้
 • 13:55 - 14:01
  ตรวจสอบพวกเขาด้วยแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระเจ้า
 • 14:01 - 14:04
  คุณสามารถสรุปได้ว่า -
 • 14:04 - 14:12
  ผมปฏิเสธที่จะถูกทำให้เป็นมลทินโดยสิ่งที่ไม่ได้กำหนดตัวผม
 • 14:12 - 14:16
  ผมไม่ยอมบูชาถ้อยคำไร้สาระ
 • 14:16 - 14:23
  ผมปฏิเสธที่จะถูกเข้าใจผิดโดยข้อมูลที่ผิดของปีศาจ!
 • 14:23 - 14:27
  ใช่ พวกเขาอาจทำร้ายผมแต่พวกเขาไม่ได้ยึดครองผม
 • 14:27 - 14:30
  พวกเขาอาจทำผิดต่อผมแต่พวกเขาไม่ใช่เจ้าของผม ไม่ใช่!
 • 14:30 - 14:34
  ผมอาจจะรู้สึกแย่ แต่ความรู้สึกไม่ใช่กัปตันของหัวใจของผม
 • 14:34 - 14:38
  อารมณ์ของผมไม่ใช่หางเสือที่ควบคุมจิตวิญญาณของผม
 • 14:38 - 14:41
  ผมไม่ใช่ทาสของความรู้สึกของผม
 • 14:41 - 14:45
  ใช่ ผมอาจมีปฏิกิริยาทางเนื้อหนัง แต่ผมไม่ได้ถูกควบคุมโดยเนื้อหนัง
 • 14:45 - 14:48
  ขอบคุณพระเยซู!
 • 14:48 - 14:57
  ประชากรของพระเจ้า เมื่อพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเรา
 • 14:57 - 15:05
  เมื่อเรายึดถือพระคำนั้น พระคำนั้นจะกลายเป็นฐานที่มั่นของเรา
 • 15:05 - 15:08
  เป็นสมอของเราในพายุ
 • 15:08 - 15:16
  เป็นที่พักพิงของเราจากการหลอกลวงแห่งความมืด และความผันผวนของความรู้สึกของเรา
 • 15:16 - 15:19
  ผมเลยขอนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้
 • 15:19 - 15:26
  ถามตัวเองด้วยคำถามนี้
 • 15:26 - 15:34
  มีคำพูดเชิงลบใด ๆ ที่ถูกพูดถึงในชีวิตของคุณหรือไม่
 • 15:34 - 15:42
  ที่คุณเก็บงำไว้ในใจตอนนี้?
 • 15:42 - 15:45
  จดบันทึกบางสิ่งบางอย่าง
 • 15:45 - 15:53
  เรือที่จะจอดต้องมีสมอ
 • 15:53 - 16:02
  สิ่งที่คุณปิดปังไว้จะสะท้อนถึงจุดที่คุณทอดสมอไว้
 • 16:02 - 16:04
  ขอให้ข้อความนี้ให้กำลังใจคุณในวันนี้!
 • 16:04 - 16:14
  ให้ข้อความนี้สนับสนุนคุณให้ทอดสมอชีวิต ความหวัง หัวใจของคุณไว้
 • 16:14 - 16:22
  กับสิทธิอำนาจที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้า
 • 16:22 - 16:30
  ไม่ใช่คำพูดที่ไร้พลังและเปลี่ยนแปลงของมนุษย์
 • 16:30 - 16:38
  ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ในใจกลางหัวใจของเรา ในนามของพระเยซู
 • 16:38 - 16:40
  ตอนนี้เรามาอธิษฐานร่วมกัน
 • 16:42 - 16:46
  เวลาแห่งการอธิษฐาน
 • 16:48 - 16:56
  ทุกคำโกหกของมารที่บันทึกไว้ในหัวใจของคุณ -
 • 16:56 - 17:00
  ผมสั่งว่า, ยกเลิก!
 • 17:00 - 17:05
  ถูกยกเลิก ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์!
 • 17:05 - 17:12
  ทุกคำพูดเชิงลบในชีวิตของคุณ - จงเป็นโมฆะ!
 • 17:12 - 17:15
  จงเป็นโมฆะในพระนามของพระเยซูคริสต์!
 • 17:15 - 17:23
  พิษอะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจของคุณเป็นมลพิษ - ผมขอประกาศให้บริสุทธิ์ทันที!
 • 17:23 - 17:26
  จงบริสุทธิ์!
 • 17:26 - 17:33
  จงได้รับการชำระล้างด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูคริสต์!
 • 17:33 - 17:37
  จงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากพิษแห่งความขมขื่นนั้น!
 • 17:37 - 17:42
  จงชำระล้างพิษแห่งความขุ่นเคือง!
 • 17:42 - 17:52
  ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากพิษแห่งความผิดนั้น ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
 • 17:52 - 18:02
  จำไว้ว่าการเก็บความผิดไว้เป็นการสะท้อนถึงความไม่มั่นคง
 • 18:02 - 18:07
  ในตัวตนของเราในพระคริสต์
 • 18:07 - 18:18
  เมื่อคำพูดกลายเป็นบาดแผล มันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราผิดทาง
 • 18:18 - 18:22
  จากความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งสูงสุดของพระเจ้าไปไกลแค่ไหน
 • 18:22 - 18:31
  ในตอนนี้ อะไรก็ตามที่ทำลายความมั่นใจว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ -
 • 18:31 - 18:34
  ผมบอกว่า,ออกไปซะ
 • 18:34 - 18:42
  จงกำจัดออกไป ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์!
 • 18:42 - 18:51
  ปฏิเสธที่จะเป็นพื้นที่ทิ้งสำหรับคำโกหกของปีศาจตอนนี้
 • 18:51 - 18:57
  ปฏิเสธที่จะเป็นพื้นที่ทิ้งโฆษณาชวนเชื่อของปีศาจ
 • 18:57 - 19:01
  โดยศรัทธาในพระนามของพระเยซูคริสต์ จงเดินในแสงสว่าง!
 • 19:01 - 19:03
  พูดคุยในที่มีแสงสว่าง
 • 19:03 - 19:04
  เคลื่อนที่ไปในแสงสว่าง
 • 19:04 - 19:07
  เดินในเสรีภาพ เดินตามความจริง.
 • 19:07 - 19:14
  เดินในแสงสว่างแห่งพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้าและเอาชนะประสาทสัมผัส
 • 19:14 - 19:18
  ในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
 • 19:18 - 19:22
  อาเมน
 • 19:22 - 19:24
  ขอบคุณพระเยซู
Title:
วิธีเอาชนะความผิดในความสัมพันธ์
Description:

คุณจะทำอย่างไรเมื่อคำพูดกลายเป็นบาดแผล? เรียนรู้ที่จะสงวนคำพูดที่เป็นพิษเพื่อไม่ให้ทำร้ายจิตใจคุณในข้อความที่เป็นประโยชน์กับบราเดอร์คริสชื่อ 'วิธีเอาชนะความผิด'

“สิ่งที่คุณยึดถือสามารถยึดคุณได้อย่างง่ายดาย” - พี่คริส

'ความศัทธาเป็นธรรมชาติ' เป็นรโปรแกรมรายการทีวีดวงใจของพระเจ้า ที่มีคำพูดสั้นๆ เกี่ยวกับการดลใจและการให้กำลังใจในชีวิตประจำวันของคุณจากพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้า - ในความงดงามแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์

บท:
00:00 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 'ศรัทธาเป็นความธรรมชาติ'
00:36 - คำพูดที่สร้างความเสียหายได้
01:55 - ประเด็นไม่ใช่คำพูดที่เป็นพิษ แต่อยู่ที่ใจที่แปดเปื้อน
04:03 - ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การได้ยินแต่เป็นการเก็บไว้
05:18 - สิ่งที่ใจคุณยึดถืออาจครอบงำคุณในไม่ช้า
06:17 - ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขุ่นเคืองในใจเรา
07:05 - อย่าลดคลังเหลือถังขยะ
09:30 - วิธีเอาชนะความขุ่นเคือง
10:41 - หยุดการลงทะเบียนการประกาศที่ผิดกฎหมาย
12:43 - คำพูดที่ไร้ค่าไม่คู่ควรกับใจของคุณ
14:00 - พิจารณาคำต่างๆ ด้วยแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระเจ้า
15:53 ​​- สิ่งที่คุณเก็บไว้สะท้อนถึงจุดที่คุณยึดไว้
16:47 - อธิษฐานเผื่อผู้ชมกับพี่คริส

#ศรัทธาเป็นเรื่องธรรมชาติ

➡️ รับกำลังใจทุกวันบน WhatsApp - https://godsheart.tv/whatsapp/
➡️ สนับสนุนรายการทีวีดวงใจของพระเจ้า ทางการเงิน - https://godsheart.tv/financial/
➡️ ข้อมูลเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบโต้ตอบ - https://godsheart.tv/interactive-prayer/
➡️ อาสาเป็นนักแปลรายการทีวีของ God's Heart - https://godsheart.tv/translate/
➡️ แบ่งปันคำพยานของคุณ - https://godsheart.tv/testimony
➡️ ร่วมอธิษฐานสดทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน - https://www.youtube.com/godshearttv/live

more » « less
Video Language:
English
Team:
God's Heart TV
Duration:
19:46

Thai subtitles

Revisions Compare revisions