Return to Video

אבסטקרציה (הפשטה)

 • 0:01 - 0:04
  אתם תשמעו אותי משתמש במילה "אבסטרקטי" (מופשט בעברית) הרבה פעמים
 • 0:04 - 0:08
  אז חשבתי שאנסה לספק לכם הגדרה
 • 0:08 - 0:09
  או אולי חשוב יותר...
 • 0:09 - 0:12
  אינטואיציה, מה הכוונה במלה "אבסטקרטי"
 • 0:12 - 0:14
  אבסטרקטי יכול להיות שם תואר
 • 0:14 - 0:16
  יכול להיות "רעיון אבסטרקטי"
 • 0:16 - 0:19
  יש אומנות אבסטרקטית
 • 0:19 - 0:21
  זה יכול להיות פועל
 • 0:21 - 0:22
  אפשר לעשות אבסטרקציה של משהו (להציג אותו בצורה מפושטת)
 • 0:22 - 0:25
  אפשר לעשות אבסטרקציה של רעיון מרעיון אחר
 • 0:25 - 0:27
  וזה יכול להיות אפילו שם עצם
 • 0:27 - 0:28
  יכול להיות לכם "אבסטרקט"
 • 0:28 - 0:30
  כאשר משתמשים כזה כשם עצם
 • 0:30 - 0:32
  האופן שאני נוהג להשתמש במונח
 • 0:32 - 0:34
  למשל אבסטרקט של מאמר שהוא סוג של
 • 0:34 - 0:37
  תמצית מזוקקת של הרעיונות במאמר
 • 0:37 - 0:39
  סוג של תקציר של המאמר
 • 0:39 - 0:40
  דבר אחד שאתם עומדים לראות
 • 0:40 - 0:41
  ללא קשר לאיך
 • 0:41 - 0:44
  ואיזה הקשר אתם משתמשים במלה "אבסטרקטי"
 • 0:44 - 0:47
  שזה מושג הקשור להבנת התמצית
 • 0:47 - 0:51
  של עצם בעולם הממשי
 • 0:51 - 0:54
  בכל מקרה שאתם משתמשים במלה כשם עצם, שם תואר או פועל.
 • 0:54 - 0:56
  מצד אחד יש לנו את העולם האמיתי
 • 0:56 - 0:58
  יש לנו את העולם האמיתי
 • 0:58 - 1:01
  ומצד שני יש את העולם של ה...
 • 1:01 - 1:05
  הרעיונות והמושגים
 • 1:05 - 1:08
  הרעיון שעומד בבסיס האבסטרקציה
 • 1:08 - 1:10
  הפעולה של מציאת האבסטקרט של משהו
 • 1:10 - 1:11
  היא שאתם מוציאם אותו
 • 1:11 - 1:13
  מהעולם הקונקרטי האמיתי
 • 1:13 - 1:18
  ואתם נכנסים יותר לכיוון של רעיונות ומושגים.
 • 1:18 - 1:22
  עבורי, אחת הדרכים המוחשיות ביותר
 • 1:22 - 1:26
  לחשוב על אבסטקרציה במונחים מוחשיים זה סוג של סתירה
 • 1:26 - 1:28
  כי אבסטרקטי (מופשט) זה ההפך ממוחשי.
 • 1:28 - 1:32
  חשבו על צורות גיאומטריות
 • 1:32 - 1:35
  אם הייתי מבקש מכם למצוא עבורי כמה קוביות
 • 1:35 - 1:38
  הייתם יכולים להצביע על רכב חללי (מסטרטרק) כלשהו
 • 1:38 - 1:39
  חללית בורג
 • 1:39 - 1:45
  הייתם יכולים להצביע על קוביות משחק
 • 1:45 - 1:47
  תנו לצייר שתי קוביות משחק
 • 1:47 - 1:49
  אם אתם מחפשים קוביות
 • 1:49 - 1:52
  אתם יכולים להצביע על זוג קוביות
 • 1:52 - 1:54
  שנראות בערך כך
 • 1:54 - 1:56
  אתם יכולים להצביע על קוביה הונגרית
 • 1:56 - 1:57
  כל דבר שתמצאו
 • 1:57 - 1:59
  יכול להיות בנין שנראה כמו קוביה
 • 1:59 - 2:01
  יכול להיות בנין שנראה כמו קוביה
 • 2:01 - 2:03
  או אולי יש לכם ארגז בבית שנראה כמו קוביה
 • 2:03 - 2:08
  אבל בראשכם יש את הרעיון הכללי של קוביה
 • 2:08 - 2:10
  כפי שאני מזהה קוביה שאני רואה אחת
 • 2:10 - 2:13
  והרעיון הכללי הוא
Title:
אבסטקרציה (הפשטה)
Description:

הרעיון הכללי מאוחרי המושג "אבסטרקטי"

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
talraviv69 added a translation

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions