Return to Video

Giới thiệu về TEDx

 • 0:02 - 0:07
  Từ Kenya tới Cô-lôm-bi-a
  từ I-rắc tới Hàn Quốc,
 • 0:07 - 0:11
  tại khu ổ chuột hay trường học
  trong ngục hay tại nhà hát,
 • 0:11 - 0:14
  mỗi ngày trên thế giới, người người
  quy tụ về hội thảo của TED
 • 0:14 - 0:19
  để lắng nghe những ý tưởng tuyệt vời nhất
  khởi xướng từ chính cộng đồng mình.
 • 0:19 - 0:23
  Hôm nay, bạn là thành viên
  của hội thoại toàn cầu
 • 0:23 - 0:26
  bàn về tương lai chung của chúng ta.
 • 0:26 - 0:29
  Vậy hội thảo TEDx là gì?
 • 0:29 - 0:32
  TEDx là sáng kiến của hội thảo TED,
 • 0:32 - 0:35
  một tổ chức phi lợi nhuận dành cho
  các ý tưởng đáng được lan rộng.
 • 0:35 - 0:40
  Chúng tôi tài trợ miễn phí bản quyền
  hội thảo như TED trên toàn thế giới.
 • 0:40 - 0:45
  Ngày nay hội thảo này dựa trên
  ý tưởng và cấu trúc của hội thảo TED
 • 0:45 - 0:49
  nhưng do nhóm địa phương
  đứng ra tổ chức riêng.
 • 0:49 - 0:51
  Vì vậy, hãy biết ơn nhóm tình nguyện viên
 • 0:51 - 0:54
  những người đã vất vả
  làm nên hội thảo ngày hôm nay.
 • 0:54 - 1:00
  Cảm ơn vì ý tưởng, tâm huyết
  và thời gian họ dành cho hội thảo.
 • 1:00 - 1:03
  Chính họ dẫn bạn gặp gỡ
  diễn giả và tầm nhìn họ mang đến
 • 1:03 - 1:09
  và dĩ nhiên còn gặp gỡ nhiều nhân vật khác
  không nhất thiết phải thuộc TED.
 • 1:09 - 1:13
  Hy vọng câu chuyện của họ nhóm lên
  cuộc tranh luận hào hứng quanh bạn.
 • 1:13 - 1:16
  Đây là ngày dành cho
  học hỏi và tranh luận,
 • 1:16 - 1:23
  dành cho cởi mở, cho suy nghĩ tích cực,
  cho đam mê và hành động.
 • 1:23 - 1:27
  Càng tham gia vào các câu chuyện,
  bạn sẽ càng học hỏi được nhiều điều.
 • 1:28 - 1:31
  Và ngay lúc này đây,
  hãy tham gia cuộc thảo luận nào!
Title:
Giới thiệu về TEDx
Description:

TEDx là cộng đồng quốc tế tổ chức hội thảo theo khuân mẫu TED ở mọi nơi trên thế giới, tôn vinh các ý tưởng hay được áp dụng thực tiễn tại địa phương và đưa ý tưởng đó đến cộng đồng toàn cầu.

Xem hội thảo tại tedxtalks.ted.com hoặc tìm hội thảo nơi bạn muốn xem tại ted.com/tedx.

Video này được làm bởi Wondros.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
01:41
Vu-An Phan approved Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Vu-An Phan edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Vu-An Phan accepted Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Vu-An Phan edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Vu-An Phan edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Nguyen Trang edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Nguyen Trang edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Nguyen Trang edited Vietnamese subtitles for An intro to TEDx
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions