Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  हे एक ड्रिल नाही आहे
 • 0:04 - 0:07
  माझे नाव ग्रेटा थन्बर्ग आहे
 • 0:07 - 0:10
  आपण एका मोठ्या विलोपणाच्या
  सुरवातीमध्ये जगत आहोत
 • 0:11 - 0:14
  आपले हवामान तुटत आहे
 • 0:14 - 0:18
  माझ्या सारखी बालके आंदोलन
  करण्यासाठी त्यांचे शिक्षण सोडत आहेत
 • 0:19 - 0:21
  पण आपण आजूनही हे सुधरवू शकतो
 • 0:21 - 0:23
  तुम्ही अजूनही हे सूधरवू शकतात
 • 0:23 - 0:27
  जगण्यासाठी, आपल्याला गरज आहे
  जीवाश्म इंधन जाळणे बंद करण्याची
 • 0:27 - 0:30
  पण हे एकटे पुरेसे नाही राहणार
 • 0:30 - 0:33
  पुष्कळ उपायांबद्दल बोलले जाते
 • 0:33 - 0:35
  पण त्या उपायाबद्दल काय
  जे की बरोबर आपल्या समोर आहे
 • 0:36 - 0:38
  मी माझ्या मित्र जॉर्जला स्पष्ट करू देईल
 • 0:38 - 0:43
  तिकडे एक जादुई यंत्र आहे
  जे हवेतना कार्बन शोषून काढते
 • 0:43 - 0:44
  किमत फार अल्प
 • 0:44 - 0:46
  आणि स्वत्तहून उभारले जाते
 • 0:47 - 0:48
  त्याला म्हणतात...
 • 0:48 - 0:49
  एक झाड
 • 0:49 - 0:54
  एक झाड हे एक नैसर्गिक
  हवामानाच्या उपायाचे उधाहरण आहे
 • 0:54 - 0:57
  खारफुटी , पीट बॉग्स, जंगले,
  दलदले, समुद्रतळे,
 • 0:57 - 0:59
  केल्प जंगल, दलदले, प्रवाळ भित्ती,
 • 0:59 - 1:03
  ते हवेतून कार्बन घेतात
  आणि त्याला बंद करा
 • 1:03 - 1:08
  निसर्ग एक साधन आहे जे की आपण आपले खंडित
  झालेले हवामान दुरूस्त करण्यासाठी वापरू शकतो
 • 1:09 - 1:12
  ही नैसर्गिक हवामानाची उपाय
  प्रचंड फरक करू शकतात
 • 1:12 - 1:14
  खूपच छान, बरोबर?
 • 1:14 - 1:18
  पण फक्त तेव्हा जेव्हा आपण
  जीवाश्म इंधंनांना जमिनीमध्ये राहू देऊ
 • 1:20 - 1:22
  येथे विचित्र भाग आहे
 • 1:22 - 1:24
  बरोबर आता आपण त्यांच्याकडे
  दुर्लक्ष करत आहोत
 • 1:26 - 1:31
  आपण जागतिक जीवाश्म इंधनांच्या
  सबसिडिंवर १००० पट अधिक खर्च करतो
 • 1:31 - 1:33
  नैसर्गिक आधारित उपायांच्या एवजी
 • 1:33 - 1:35
  नैसर्गिक हवामानाच्या
  उपायांना केवळ २% मिळते
 • 1:35 - 1:39
  संपूर्ण पैस्यातून जे की हवामान
  बिघाडाच्या हाताळणीसाठी वापरले जाते
 • 1:39 - 1:41
  हे तुमचे पैसे आहेत
 • 1:41 - 1:43
  हा तुमचा कर आहे आणि तुमची बचत
 • 1:44 - 1:45
  आणखी जासता विचित्र
 • 1:45 - 1:47
  बरोबर आता जेव्हा आपल्याला
  निसर्गाची सर्वात जास्त गरज आहे
 • 1:47 - 1:50
  आपण पूर्वीपेक्षा वेगवान गतीने तिला नष्ट करत आहोत
 • 1:50 - 1:54
  जवळजवळ २०० प्रजाती लुप्त होऊन जात आहेत
  प्रत्येक एके दिवशी
 • 1:54 - 1:57
  पुष्कळसा आर्क्टिक बरफा गेला आहे
 • 1:57 - 1:59
  पुष्कळसे आपले जंगली
  प्राणी चालले गेले आहेत
 • 1:59 - 2:01
  पुष्कळसी आपली माती चालली गेली आहे
 • 2:01 - 2:03
  मग आपण काय केले पाहिजे?
 • 2:03 - 2:04
  तुम्ही काय केले पाहिजे
 • 2:04 - 2:05
  हे सोपपे आहे
 • 2:05 - 2:06
  आपल्याला गरज आहे
 • 2:06 - 2:07
  रक्षण
 • 2:07 - 2:09
  पुनर्संचयित
 • 2:09 - 2:10
  निधी जमा करण्याची
 • 2:10 - 2:11
  रक्षण करा
 • 2:11 - 2:13
  उष्णकटिबंधीय जंगले कापली जात आहेत
 • 2:13 - 2:16
  प्रती मिनीटला ३० फूटबॉल खेळपटयांच्या दरात.
 • 2:16 - 2:19
  जेथे निसर्ग काहीतरी महत्वपूर्ण करत आहे
 • 2:19 - 2:21
  आपण त्याचे रक्षण केलेच पाहिजे
 • 2:21 - 2:22
  पुनर्संचयित करा
 • 2:22 - 2:25
  आपल्या ग्रहाचे पुष्कळ नुकसान झाले आहे
 • 2:25 - 2:27
  पण निसर्ग पुनरुत्पादन करू शकतो
 • 2:27 - 2:30
  आणि आपण परिसंस्थांना परत
  उसळी मारण्यास मदत करू शकतो
 • 2:31 - 2:32
  निधी जमा करा
 • 2:33 - 2:36
  ज्या गोष्टी निसर्ग नष्ट करतात
  त्यांची निधी बंद करण्याची गरज आहे
 • 2:36 - 2:38
  आणि ज्या गोष्टी याची मदत करतात त्यांना पैसे द्या
 • 2:39 - 2:41
  ते इतके सोपे आहे
 • 2:41 - 2:42
  रक्षण करा
 • 2:42 - 2:43
  पुनर्संचयित करा
 • 2:43 - 2:44
  निधी जमा करा
 • 2:45 - 2:46
  हे सर्वत्र घडू शकते
 • 2:46 - 2:50
  पुष्कळ लोकं आधीच नैसर्गिक हवामानाच्या
  उपायांचा वापर करत आहेत
 • 2:50 - 2:53
  आपल्याला हे मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे
 • 2:53 - 2:55
  तुम्ही याचा भाग बानु शकतात
 • 2:55 - 2:58
  जे लोकं निसर्गाचे रक्षण करतात
  त्यांना मत द्या
 • 2:58 - 3:00
  हा विडियो शेअर करा
 • 3:00 - 3:01
  याबद्दल बोला
 • 3:01 - 3:04
  संपूर्ण जगात आश्चर्यकारक आंदोलने आहेत
 • 3:04 - 3:05
  निसर्गासाठी लढत आहेत
 • 3:05 - 3:06
  त्यांच्यात सामील व्हा
 • 3:14 - 3:16
  सर्वकाही मोजले जाते
 • 3:18 - 3:20
  तुम्ही काय करतात, मोजले जाते.
 • 3:23 - 3:25
  हा चित्रपट पुनर्वापर केलेल्या
  फुटेज पासून बनवलेला आहे
 • 3:25 - 3:27
  शून्य उड्डाण
  आणि शून्य निव्वळ कार्बन सह
 • 3:27 - 3:29
  कृपया घ्या
  आणि त्याचा पुनर्वापर करा
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Marathi subtitles

Revisions Compare revisions