Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  זה לא תרגיל
 • 0:04 - 0:07
  קוראים לי גרטה טונברג
 • 0:07 - 0:10
  אנחנו חיים בתחילתה של הכחדה המונית
 • 0:11 - 0:14
  האקלים שלנו הולך ונהרס
 • 0:14 - 0:18
  ילדים כמוני מוותרים על החינוך שלהם כדי להפגין
 • 0:19 - 0:21
  אבל אנחנו עדיין יכולים לתקן את זה
 • 0:21 - 0:23
  אתם עדיין יכולים לתקן את זה
 • 0:23 - 0:27
  בכדי לשרוד אנחנו חייבים להפסיק לשרוף דלק מאובנים
 • 0:27 - 0:30
  אבל זה לבדו, עדיין לא מספיק
 • 0:30 - 0:33
  יש דיבורים על פתרונות רבים
 • 0:33 - 0:35
  אבל מה עם הפתרון שנמצא ממש לנגד עינינו?
 • 0:36 - 0:38
  אני אתן לחבר שלי, ג'ורג' להסביר
 • 0:38 - 0:43
  ישנה מכונת קסם ששואבת את הפחמן מהאוויר
 • 0:43 - 0:44
  עולה מעט מאוד
 • 0:44 - 0:46
  ובונה את עצמה
 • 0:47 - 0:48
  זה נקרא...
 • 0:48 - 0:49
  עץ
 • 0:49 - 0:54
  עצים זו דוגמא לפתרון טבעי למשבר האקלים
 • 0:54 - 0:57
  מנגרובים, ביצות כבול, ג'ונגלים, ביצות עשב, קרקעית הים
 • 0:57 - 0:59
  יער עצות, ביצות, ריף אלמוגים
 • 0:59 - 1:03
  הם לוקחים את הפחמן מהאוויר
  ונועלים אותו אצלם
 • 1:03 - 1:08
  הטבע הוא כלי שיכול לשמש אותנו
  לתקן את האקלים השבור שלנו
 • 1:09 - 1:12
  הפתרונות הטבעיים הללו
  יכולים לעשות הבדל עצום
 • 1:12 - 1:14
  מגניב, נכון?
 • 1:14 - 1:18
  אבל רק במידה ונשאיר
  את דלק המאובנים באדמה
 • 1:20 - 1:22
  הנה החלק המטורף
 • 1:22 - 1:24
  נכון לרגע זה
  אנחנו מתעלמים מהם
 • 1:26 - 1:31
  אנחנו מבזבזים פי 1000 יותר
  על סבסוד דלק מאובנים
 • 1:31 - 1:33
  מאשר על פתרונות המבוססים על הטבע
 • 1:33 - 1:35
  פתרונות טבעיים מהווים רק 2%
 • 1:35 - 1:39
  מכל ההוצאות לטובת פתרון למשבר האקלים
 • 1:39 - 1:41
  זה הכסף שלכם
 • 1:41 - 1:43
  אלה המיסים והחסכונות שלכם
 • 1:44 - 1:45
  אפילו יותר מטורף מזה,
 • 1:45 - 1:47
  ברגע זה אנחנו זקוקים לטבע יותר מתמיד
 • 1:47 - 1:50
  אנחנו מחסלים אותו מהר מאי פעם
 • 1:50 - 1:54
  עד 200 מיני בע"ח נכחדים בכל יום
 • 1:54 - 1:57
  רוב הקרח באזור הארקטי הפשיר
 • 1:57 - 1:59
  רוב חיות הבר כבר לא אתנו
 • 1:59 - 2:01
  רוב האדמה נהרסה
 • 2:01 - 2:03
  אז מה נעשה?
 • 2:03 - 2:04
  מה אתם צריכים לעשות?
 • 2:04 - 2:05
  זה פשוט...
 • 2:05 - 2:06
  אנחנו צריכים
 • 2:06 - 2:07
  "הגנה"
 • 2:07 - 2:09
  "שחזור"
 • 2:09 - 2:10
  ו"מימון"
 • 2:10 - 2:11
  "הגנה"
 • 2:11 - 2:13
  יערות הגשם הולכים ונכרתים
 • 2:13 - 2:16
  בקצב של 30 מגרשי כדורגל בדקה
 • 2:16 - 2:19
  כשהטבע עושה משהו חיוני
 • 2:19 - 2:21
  אנחנו חייבים להגן עליו
 • 2:21 - 2:22
  "שחזור"
 • 2:22 - 2:25
  רוב הכוכב שלנו נפגע
 • 2:25 - 2:27
  אבל הטבע יכול להתחדש
 • 2:27 - 2:30
  ואנחנו יכולים לעזור למערכות האקולוגיות להירפא
 • 2:31 - 2:32
  "מימון"
 • 2:33 - 2:36
  אנחנו חייבים להפסיק לממן דברים שהורסים את הטבע
 • 2:36 - 2:38
  ולשלם על דברים שעוזרים לו
 • 2:39 - 2:41
  זה כזה פשוט
 • 2:41 - 2:42
  "הגנה"
 • 2:42 - 2:43
  "שחזור"
 • 2:43 - 2:44
  "מימון"
 • 2:45 - 2:46
  זה יכול להיעשות מכל מקום
 • 2:46 - 2:50
  אנשים רבים כבר החלו להשתמש בפתרונות ממקורות טבעיים
 • 2:50 - 2:53
  אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מסיבי
 • 2:53 - 2:55
  אתם יכולים להיות חלק מזה
 • 2:55 - 2:58
  הצביעו לאנשים שמגנים על הטבע
 • 2:58 - 3:00
  שתפו את הסרטון הזה,
 • 3:00 - 3:01
  דברו עליו
 • 3:01 - 3:04
  מסביב לעולם ישנן תנועות מדהימות
 • 3:04 - 3:05
  הנלחמות למען הטבע
 • 3:05 - 3:06
  הצטרפו אליהן
 • 3:14 - 3:16
  כל דבר נחשב
 • 3:18 - 3:20
  מה שאתם עושים נחשב
 • 3:23 - 3:25
  הסרטון הזה נעשה מחומר גלם ממוחזר
 • 3:25 - 3:27
  ללא טיסות וללא פליטת פחמן נטו
 • 3:27 - 3:29
  בבקשה קחו אותו והשתמשו בו
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Hebrew subtitles

Revisions