< Return to Video

Unë e kam harruar fjalëkalimin tim në Yahoo

 • 0:00 - 0:04
  Unë e kam harruar fjalëkalimin!
 • 0:04 - 0:08
  Filloni në cilëndo faqe të kyçjes në Yahoo
 • 0:08 - 0:13
  Zgjedhni opsionin "I have a problem with my password"
 • 0:13 - 0:17
  Shtypni Yahoo ID tuaj
 • 0:17 - 0:22
  Nëse e shihni këtë faqe, shtypni kodin e sigurisë
 • 0:22 - 0:28
  Zakonisht ne do të ju dërgojm informacionet për resetimin e fjalëkalimit në telefonin tuaj
 • 0:28 - 0:34
  Ky opsion dërgon informacionet e fjalëkalimit në adresën elektronike alternative tuaj
 • 0:34 - 0:39
  Nuk ke telefon ose adresë alternative? Përgjigjiuni pyetjeve sekrete
 • 0:39 - 0:41
  Shtypni përgjigjien e parë
 • 0:41 - 0:46
  Përgjigjiet tuaja duhet të përputhen plotësisht me informacionet në llogarinë tuaj, me përjashtim diferencat në shkrim
 • 0:46 - 0:48
  Shtypni përgjigjien e dytë
 • 0:48 - 0:51
  Shtypni fjalëkalimin e ri
 • 0:51 - 0:55
  Fjalëkalimi juaj i ri duhet të jetë mes 8 dhe 32 karaktere i gjatë dhe nuk mund të jetë një karakter i vetëm që përsëritet
 • 0:55 - 1:00
  Nuk mund të jetë i njëjtë me asnjë pjesë të emrit tuaj dhe nuk mund të jetë i ngjashëm me fjalëkalimin që e keni përdorur më parë
 • 1:00 - 1:04
  Mos e përdorni një pjesë ose të gjithë nga fjalëkalimi i kaluar ose fjalëkalimin që e përdorni në faqe tjera!
 • 1:04 - 1:09
  Shtypni përsëri fjalëkalimin tuaj të ri që të e konfirmoni
 • 1:09 - 1:14
  Shtype këtu që të shohësh se çka jeni duke shkruar
 • 1:14 - 1:19
  Nëse juve ende ju nevojitet ndihmë, shko te help.yahoo.com
Title:
Unë e kam harruar fjalëkalimin tim në Yahoo
Description:

Nëse ju e keni harruar fjalëkalimin tuaj, ju mund të e rivendosni atë. Kjo video ju tregon juve hap-pas-hapi përgjatë procesit të rivendosjes së fjalëkalimit.

Nëse ju ende keni problemi me qasje në llogarinë tuaj, ju lutem kontakoni Kujdesin e konsumatorëve të Yahoo në https://help.yahoo.com.

more » « less
Video Language:
English, British
Team:
Yahoo Help Videos
Duration:
01:24

Albanian subtitles

Revisions