Return to Video

vimeo.com/.../279303166

 • 0:04 - 0:08
  Howard Scott, được rồi chuẩn bị
 • 0:08 - 0:10
  bạn có biết,tận sâu trong
 • 0:10 - 0:12
  Trái tim tôi luôn muốn bán
 • 0:12 - 0:14
  món đồ do người khuyết tật làm ra
 • 0:14 - 0:16
  hôm nay, như mọi ngày là một ngày giảm giá
 • 0:16 - 0:18
  lớn tại thành phố handicap.
 • 0:18 - 0:20
  Mỗi ngày, tôi đều có cổ phiếu mới và điều
 • 0:20 - 0:22
  đó có nghĩa mỗi ngày
 • 0:22 - 0:23
  là ngày tốt cho bạn tới đây
 • 0:23 - 0:24
  Và chọn ra, tôi cam
 • 0:25 - 0:27
  đoan, sẽ thay đổi sự lựa chọn
 • 0:27 - 0:28
  Chỉ việc tới đây và hỏi
 • 0:28 - 0:30
  Sid Falco. Chúng tôi có tất cả
 • 0:30 - 0:32
  tại thành phố handicap. Là đại lý
 • 0:32 - 0:34
  bán hàng lớn nhất phía Tây của
 • 0:34 - 0:37
  Chicago, điều đó có nghĩa chúng tôi có
 • 0:37 - 0:38
  tất cả mọi thứ bạn cần. Kể cả
 • 0:38 - 0:40
  luật sư,kế toán ,luật sư..
 • 0:40 - 0:42
  bạn nói tên
 • 0:42 - 0:43
  Chúng tôi có hết ! Và các bạn
 • 0:43 - 0:45
  Không nên làm vậy!
 • 0:45 - 0:47
  Tại sao không? 40s trong flim
 • 0:47 - 0:49
  Chúng ta đã có ngay khán giả
 • 0:49 - 0:52
  Đúng.. các mở đầu rất lạ đúng không?
Title:
vimeo.com/.../279303166
Video Language:
Spanish
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
01:01

Vietnamese subtitles

Revisions