Return to Video

5 Privacy Tips in the Age of Cyber Activism

 • 0:00 - 0:03
  [Nhạc]
 • 0:03 - 0:06
  Giám sát là công cụ để áp chế
 • 0:06 - 0:09
  Nó đang phát triển và chúng ta cần phải đuổi theo
 • 0:09 - 0:12
  5 mẹo bảo mật trong kỷ nguyên Internet
 • 0:12 - 0:14
  Giả sử bạn tham gia vào một cuộc biểu tình
 • 0:14 - 0:17
  nó không còn là cuộc biểu tình như hàng chục năm về trước
 • 0:17 - 0:19
  như thời ông bà của chúng ta.
 • 0:19 - 0:21
  Biểu tình đã lên một bước mới với sự trợ giúp của công nghệ
 • 0:21 - 0:22
  không chỉ biểu tình mà cả sự phản kháng
 • 0:22 - 0:23
  và công nghệ giám sát
 • 0:23 - 0:25
  cũng đang phát triển từng ngày.
 • 0:26 - 0:27
  Nếu hôm nay
 • 0:27 - 0:29
  bạn đăng ký tham gia một hoạt động nào đó
 • 0:29 - 0:31
  bạn đăng ký tham gia một hoạt động nào đó
 • 0:31 - 0:34
  có lẽ bạn sẽ không muốn
 • 0:34 - 0:37
  sử dụng số điện thoại thật của mình
 • 0:37 - 0:38
  hoặc cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
 • 0:38 - 0:39
  hoặc cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
 • 0:39 - 0:42
  Hãy dùng VPN [Virtual Private Network - Mạng riêng ảo]
 • 0:42 - 0:44
  Hãy dùng VPN [Virtual Private Network - Mạng riêng ảo]
 • 0:44 - 0:47
  Sử dụng Keybase.io
 • 0:47 - 0:49
  hoặc Wire.com
 • 0:50 - 0:51
  đảm bảo quy trình đầu cuối
 • 0:52 - 0:52
  đều được mã hóa.
 • 0:52 - 0:53
  Quy trình nhanh gọn
 • 0:53 - 0:54
  như cách bạn bắt đầu và kết thúc một cuộc hội thoại
 • 0:54 - 0:57
  như cách bạn bắt đầu và kết thúc một cuộc hội thoại
 • 0:57 - 0:59
  Bắt đầu và kết thúc nhanh chóng.
 • 0:59 - 1:03
  Vào Cài đặt bảo mật, mở Xác thực 2 lớp và Khóa tài khoản
 • 1:03 - 1:06
  để không ai có thể lấy cắp nó, và kiểm tra xem có bất kỳ Cá nhân nào hay không.
 • 1:07 - 1:08
  Cá nhân hóa nghe thì rất tuyệt vời
 • 1:08 - 1:10
  “Chúng tôi cung cấp cho bạn, cá nhân hóa những thứ này cho chỉ riêng bạn”
 • 1:10 - 1:14
  nhưng thực chất đang cố gắng khai thác xem bạn đang làm gì
 • 1:14 - 1:16
  để tạo nên từng đồng lợi nhuận từ quảng cáo.
 • 1:17 - 1:20
  Hãy thay đổi và bắt đầu nhìn nhận vấn đề như sau:
 • 1:20 - 1:21
  “Chưa bao giờ là muộn
 • 1:21 - 1:23
  “Chưa bao giờ là muộn
 • 1:23 - 1:24
  Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu từng bước nhỏ”
 • 1:24 - 1:25
  “Từng bước
 • 1:25 - 1:26
  từng bước nhỏ”
 • 1:26 - 1:29
  Đó là cách để bảo mật trong kỷ nguyên Internet
 • 1:29 - 1:31
  [Nhạc]
Title:
5 Privacy Tips in the Age of Cyber Activism
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:34

Vietnamese subtitles

Revisions